Acasă » DEZVĂLUIRI / ANCHETE » Pregătiți-vă să faceți ochii mari! Abateri de millioane în situațiile financiare ale Primăriei Cluj-Napoca, constatate de Curtea de Conturi

Pregătiți-vă să faceți ochii mari! Abateri de millioane în situațiile financiare ale Primăriei Cluj-Napoca, constatate de Curtea de Conturi

Curtea de Conturi a României a găsit nereguli grave în situațiile financiare ale Primăriei Cluj-Napoca pe anul 2016. Sunt abateri de la sute de mii la peste o sută de milioane de lei.

Acțiunile de audit au fost denumite „Audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Cluj-Napoca“ și  „Performanța serviciilor comunitare de utilități publice privind administrarea domeniului public și privat de interes local privind: parcările, piețele, afișaj-reclamă și cimitirele“. Perioada efectuării acțiunilor de audit: 18.04.2017 – 28.06.2017 și 02.11.2017 – 13.12.2017.

La capitolul ”Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare”, auditorii Curții de Conturi au notat:

”Nu au fost înregistrate în contabilitate dobânzile datorate de entitate, aferente creditelor pe termen lung aflate în derulare (datorie publică); Suma estimată a abaterii: 110.763.000 lei

Au fost înregistrate direct pe cheltuieli și nu în conturile contabile de evidență corespunzătoare, obiectele de inventar achiziționate în vederea amplasării pe spațiul public, având ca scop asigurarea siguranței circulației pe raza municipiului (indicatoare rutiere, gărdulețe metalice, separatoare de sensuri din cauciuc etc.); Suma abaterii: 735.000 lei

Nu au fost reflectate corect în evidența contabilă intrări de active fixe (aplicație informatică, cișmea de apă potabilă) iar valoarea unor documentații tehnice, studii de fezabilitate au fost scăzute din evidența contabilă, fiind înregistrate pe cheltuieli, fără respectarea cadrului legal aplicabil; – 540.000

Înregistrarea eronată direct pe cheltuielile entității sumelor reprezentând contravaloarea despăgubirilor achitate de Municipiul Cluj Napoca, pentru exproprieri de terenuri, în loc de contul 2111 „Terenuri”. – 576.000”

La capitolul ”Calitatea gestiunii economico-financiare”, Curtea de Conturi a constatat:

”În anul 2016 au fost efectuate plăți nelegale, reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit tuturor angajaților din aparatul de specialitate al primarului, prin includerea în salariul de bază a unor sume prevăzute de art. 14 din Legea nr. 285/2010 (stimulente), în condițiile în care unii angajații ai entității nu aveau atribuții și nu au contribuit la administrarea creanțelor fiscale, așa cum sunt definite de art. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; Suma estimată a abaterii: 9.754.000 lei

În anul 2016 au fost efectuate plăți nelegale reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit angajaților Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, prin includerea în salariul de bază a unor sume prevăzute de art. 14 din Legea nr.285/2010 (stimulente), în condițiile în care angajații entității nu aveau atribuții și nu au contribuit la administrarea creanțelor fiscale, așa cum sunt definite de art. 1 din O.G. nr. 92/2003 și Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 540.000 lei

În anul 2016 au fost efectuate plăți nelegale reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit angajaților Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin includerea în salariul de bază a unor sume prevăzute de art. 14 din Legea nr. 285/2010 (stimulente), în condițiile în care angajații entității nu aveau atribuții și nu au contribuit la administrarea creanțelor fiscale, așa cum sunt definite de art. 1 din O.G. nr. 92/2003 și Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; – 1.068.000

În anul 2016 au fost efectuate plăți nelegale, reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit angajaților Cantinei de Ajutor Social și Pensiune Cluj-Napoca, prin includerea în salariul de bază a unor sume prevăzute de art. 14 din Legea nr. 285/2010 (stimulente), în condițiile în care angajații entității nu aveau atribuții și nu au contribuit la administrarea creanțelor fiscale, așa cum sunt definite de art. 1 din O.G. nr. 92/2003 și Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; – 1.139.000

În anul 2016 au fost efectuate plăți nelegale, reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit angajaților Centrului Bugetar de Administrare Creșe, prin includerea în salariul de bază a unor sume prevăzute de art. 14 din Legea nr.285/2010 (stimulente), în condițiile în care angajații entității nu aveau atribuții și nu au contribuit la administrarea creanțelor fiscale, așa cum sunt definite de art. 1 din O.G. nr. 92/2003 și Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; – 3.719.000

În anul 2016 Municipiul Cluj-Napoca a efectuat plăți în sumă totală de 25.248.672 lei către Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, sub formă de transferuri pentru investiții, fără respectarea cadrului legal aplicabil; – 25.249.000

Pentru lucrările de ”Reparații curente de urgență și întreținere la unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Cluj-Napoca” efectuate în anul 2016, au fost încheiate contracte subsecvente la prețuri mai mari decât cele stabilite în acordurile cadru, cu încălcarea prevederilor legale; – 2.167.000

Acceptarea și decontarea unor cheltuieli privind serviciile de dezinsecție, mai mari decât cele real datorate, cauzate de creșterea frecvenței de execuție a tratamentelor de dezinsecție, contrar prevederilor legale; – 12.220.000

Au fost acordate nelegal finanțări nerambursabile, pentru organizarea proiectului ”Napoca Music Events” și a proiectului ”Daydreaming” în cadrul cărora au fost organizate concerte, activități generatoare de venit – 253.000

Au fost acordate nelegal finanțări nerambursabile unor asociații și fundații, în condițiile în care acestea au desfășurat și realizat activități care au generat profit; 1.122.000

Au fost acordate finanțări nerambursabile de la bugetul local, la mai multe asociații sau fundații, care nu au prezentat documente justificative corespunzătoare;  – 638.000

Au fost efectuate plăți nelegale, urmare a nerespectării prevederilor legale privind stabilirea rezultatului aplicării procedurii de achiziție publică pentru obiectivul de investiții ”Pasaj subteran – Piața Gării, din Municipiul Cluj-Napoca“;  1.458.000 lei ”

Municipalitatea a contestat raportul în instanță. Amintim că primăria a angajat o casă de avocatură din București cu 65.000 de lei pentru a o reprezenta.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina