Acasă » ȘTIRI » Curtea de Conturi arată că în Cluj-Napoca s-ar putea amenaja parcări noi dacă s-ar ști situația juridică

Curtea de Conturi arată că în Cluj-Napoca s-ar putea amenaja parcări noi dacă s-ar ști situația juridică

Curtea de Conturi arată în raportul de audit pe anul 2016 că în Cluj-Napoca s-ar putea amenaja parcări noi dacă s-ar ști situația juridică a zonelor respective.

Extrase din raportul Curții de Conturi:

La nivelul UATM Cluj-Napoca, nu a fost elaborată o strategie de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului de administrare parcări, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. 2 din OG nr.71/2002;

Tarifele de parcare și prețul abonamentelor nu au avut la bază o fundamentare și nu au fost modificate în perioada 2009-2016. Nu se cunoaște reflectarea costului efectiv al prestării serviciilor de parcare, în structura şi nivelul tarifelor practicate, nefiind realizată ajustarea periodică a acestora;

În perioada 2014-2016, au fost create un număr de 3314 noi locuri de parcare, numărul locurilor noi create fiind în continuă scădere. Dacă în anul 2014 numărul lor a fost de 1570, în anul 2016, s-a ajuns la un număr de 619 locuri noi de parcare, ceea ce reprezintă un procent de 39 %, din numărul celor realizate în anul 2014.

La nivelul municipiului Cluj-Napoca, nu se percepe un tarif/taxă de ocupare a domeniului public, în vederea desfășurării activității de taximetrie, locurile de așteptare fiind alocate gratuit;

În perioada 2014-2016 SPILAP (Serviciul public de interes local pentru admnistrarea parcărilor – n.red) a înaintat un număr de 44 propuneri de desființare a garajelor existente și înființarea de 3369 noi locuri de parcare pe platforme și parcări supraterane; Din propunerile înaintate, la nivelul Direcției Tehnice, există un portofoliu de 11 proiecte prioritare pentru perioada 2014-2023;

La nivelul UATM Cluj-Napoca și SPILAP, nu au fost efectuate sondaje referitoare la calitatea activității de parcare și la gradul de satisfacție al cetățenilor, cu privire la această activitate și prestarea acestui serviciu; Urmare chestionarelor înaintate cetățenilor, majoritatea se declară mulţumiți de modul cum se desfășoară activitatea de parcare în municipiu;

Urmare verificărilor efectuate în teren, s-a constat faptul că există zone intens circulate, în care se parchează neregulamentar, îngreunând fluidizarea traficului și nu sunt luate măsuri suficiente de sancționare de către Direcția Generală-Poliția Locală.Totodată, există zone în care s-ar putea amenaja locuri de parcare, dar situația juridică este necunoscută. La nivelul municipiului Cluj-Napoca, există încă zone neamenajate și nemarcate, unde se parchează în mod frecvent, deci există posibilitatea de parcare, și poate fi luată în considerare amenajarea unor locuri noi de parcare;

Nu se poate identifica numărul sesizărilor referitoare la problemele întâmpinate de cetățeni cu privire la parcări, garaje, copertine, iar din discuțiile avute cu reprezentanți ai Direcției Generale-Poliția Locală, acestea au fost soluționate în totalitate.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina