Acasă » JURISPRUDENȚĂ » Poliția a invocat celebra decizie ÎCCJ privind Facebook – spațiu public pentru a-și susține o amendă

Poliția a invocat celebra decizie ÎCCJ privind Facebook – spațiu public pentru a-și susține o amendă

Poliția a invocat celebra decizie ÎCCJ nr. 4546/2014, prin care Facebook a fost declarat spațiu public, într-un proces în care era contestată o amendă aplicată unei persoane care a insultat și denigrat un polițist pe rețeaua de socializare.

Plângerea contravențională a fost respinsă de instanță pe motiv că cel sanționat a jignit polițistul în public, adică pe Facebook.

Sentința Civilă nr.1958/2017 – Judecătoria Petroșani

 

INSTANȚA

Asupra cauzei de față:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Petroșani sub nr. … din data de 20.02.2017, petentul B.G.A a contestat procesului verbal de contravenție  nr../16.02.2017, încheiat de Poliția Petroșani cu motivarea că mențiunile înscrise de agentul constator în sensul că a adresat cuvinte și expresii jignitoare, prin intermediul rețelei de socializare-facebook, de natură să lezeze instituția și a lucrătorilor din cadrul acestei instituții, nu corespund realității.

Cererea nu a fost întemeiată în drept.

S-a achitat taxa judiciară de timbru în sumă de 20 lei.

Petentul nu a propus probe în susținerea plangerii și nici nu s-a prezentat în proces.

Intimata IPJ Hunedoara a formulat intâmpinare, prin care a solicitat respingerea ca nefondată a plângerii și menținerea procesului verbal de contravenție ca fiind temeinic și legal. A invocate decizia 4546/2014 a ICCJ potrivit căreia rețeaua de socializare Facebook este considerat spațiu public.

În apărare a depus raportul agentului constator, copia procesului verbal de contravenție și capturile de pe pagina Facebook.

Intimata a solicitat judecarea în lipsă a cauzei.

Analizând plângerea de față în raport cu probele administrate, instanta retine următoarele:

Prin procesul verbal de contraventie PHDY nr./16.02.2017 încheiat de Poliția Petroșani, petentul B.G.A a fost sanctionat cu amenda în sumă de 500 lei pentru săvârșirea faptei prevăzute de art.3 alin.1 lit. b din Legea nr. 61/1991 R, reținându-se în sarcina sa că, în data de 13.02.2017 a adresat cuvinte și expresii jignitoare prin intermediul rețelei de socializare Facebook la adresa Politiei Petroșani de natură să lezete demnitatea instituției și a lucrătorilor din cadrul acestei instituții.

La rubric obiectiuni, petentul a facut mențiunea ,, constatarea nu corespunde adevărului,,

Cu privire la legalitatea și temeinicia procesului verbal atacat, instanța reține următoarele:

Jignirea în public a unei persoane este sancționată deoarece lezează demnitatea și onoarea acesteia, conform prevederilor Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Mai exact, actul normativ stabilește potrivit art 2  pct.1 din Legea 61/1991R : ,,Constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni: 1) săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a instituțiilor publice;

În 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut o hotărâre dată de Curtea de Apel Târgu Mureș în 2013, prin care aceasta din urmă a stabilit că profilul personal de Facebook este un spațiu public.

Prin plângerea de față, se contestă chiar săvârșirea faptei contraventionale, situație în care, dacă susținerile petentului se confirmă, procesul verbal se anulează fiind exonerat de plata amenzii aplicate

Ca act administrativ, procesul verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii beneficiază de prezumția de legalitate și temeinicie fiind încheiat de un agent al statului în exercițiul functiunii, investit cu autoritate publică.

În speță, petentul desi a beneficiat de garantiile procesuale specifice, avand posibilitatea de a-și propune probe în apărare, nu a depus decat copia procesului verbal la dosar. Nici la termenul stabilit pentru judecată nu s-a prezentat astfel că, simpla sa plangere nu conduce la răsturnarea prezumției de adevăr a faptelor consemnate în procesul verbal de contravenței iar din capturile de pe pagina facebook a petentului, depuse de intimată, rezultă în mod cert insultele și denigrările adresate unui lucrător din cadrul Poliției Petroșani.

Referitor la proporționalitatea sancțiunii aplicate

Conform art.3 din Legea nr. 61/1991 R, contravențiile prevăzute la art. 2 pct.1 se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

Prin urmare, amenda în cuantum de 500 lei aplicată petentului, prin procesul verbal atacat, se situează în limita prevăzută de lege, neexistând temei de anulare a procesului verbal nici sub aspectul unei individualizări împovărătoare a petentului.

În consecință constatând că procesul verbal de contravenție a fost încheiat cu respectarea dispozițiilor legale în materie, va respinge ca neîntemeiată plângerea de față.

Se reține că în cauză nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina