fbpx

Petiție pentru organizarea examenului de admitere la INM/magistratură. Semnează dacă te-ai săturat să aștepți!

O absolventă de drept, D.N, care a dorit să-și pătreze anonimatul a lasant o petiție pentru a urgenta CCR și legiuitorul să creeze cadrul pentru a se putea organiza admiterea la INM/magistratură, care nu a mai avut loc din 2019!

”Solicităm urgentarea redactării Deciziei nr. 187/17.03.2021 de către Curtea Constituțională a României și, ulterior, urgentarea procedurii legislative pentru punerea în acord cu prevederile constituționale a art. 18 și 67 din Legea privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură, pentru următoarele considerente:

Prin Decizia nr. 121/2020, Curtea Constituțională a României a admis excepția de neconstituționalitate a art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a constatat că acestea sunt neconstituționale.
Prin Legea menționată, s-a dorit reglementarea temporară, în raport cu dispozitivul și considerentele Deciziei Curții Constituționale nr. 121/2020, a aspectelor esențiale referitoare la organizarea şi desfășurarea concursului de admitere în magistratură, a concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii pentru auditorii de justiție admiși la Institutul Naţional al Magistraturii, precum şi stagiul şi examenul de capacitate ale acestora.

Prin Decizia nr. 187/17.03.2021, Curtea Constituțională a României a admis obiecția de neconstituționalitate de către un grup de senatori și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art. 18 și ale art. 67 din Legea menționată.

Potrivit art. 60 alin. 1 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, “Deciziile, hotărârile şi avizele se redactează în scris de către magistratul-asistent care a participat la dezbateri, sub îndrumarea judecătorului-raportor. Termenul de redactare este de cel mult 30 de zile de la pronunţare.”

Având în vedere depășirea termenului de 30 zile pentru redactarea hotărârii menționate, faptul că din anul 2019 nu s-au mai putut organiza examene de admitere în magistratură/INM, precum și numărul foarte mare de posturi de judecător vacante la nivelul tuturor instanțelor din România, astfel cum rezultă din Situația posturilor de judecător vacante la data de 08.04.2021, afișată pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, solicităm urgentarea redactării Deciziei nr. 187/17.03.2021 de către Curtea Constituțională a României și, ulterior, urgentarea procedurii legislative pentru punerea în acord cu prevederile constituționale a art. 18 și 67 din Legea privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură.

Atât timp cât legea adoptată nu este în vigoare, Consiliul Superior al Magistraturii este în imposibilitatea de a organiza concursuri de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii sau în magistratură, fapt de natură să acutizeze presiunea asupra judecătorilor şi procurorilor care se confruntă cu un volum de muncă din ce în ce mai ridicat în condițiile unor scheme de personal cu un grad tot mai redus de ocupare. Consecințele negative ale lipsei de personal vor fi resimțite de justițiabili, cărora trebuie să li se garanteze dreptul la un proces echitabil, într-un termen optim și previzibil.”, se arată în petiție.

SEMNEAZĂ AICI

Comments

comentarii

Lasă un răspuns