clujust.ro

Pedeapsă cu suspendare pentru trafic de minori! Curtea de Apel Cluj a întors sentința

O instanță de la Tribunalul Cluj l-a comdamnat pe un inculpat acuzat de trafic de minori la 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendare. DIICOT a atacat cu apel, iar magistrații Curții au apreciat că ”este exclusă, inoportună şi neavenită reținerea unor circumstanţe atenuante” și că ”este eronată concluzia instanţei de fond”. Prin urmare, l-au condamnat la 3 ani și 4 luni închisoare cu executare în regim de detenție.

Potrivit rechizitoriului, inculpatul a transportat o minoră în vârstă de 15 ani în mai multe rânduri, în perioada decembrie 2020 – iunie 2021, la si de la locul in care aceasta practica prostituție, primind o parte din câștigurile fetei pentru serviciul de transport.

Potrivit motivării deciziei de condamnare, ”Curtea reține că inculpatul M.C. avea cunoștință de vârsta persoanei vătămate și că aceasta practica prostituție având în vedere că la fiecare transport acesta era remunerat pentru serviciul său, fapt pentru care nu se poate reține circumstanța atenuantă în sensul art. 75 alin. 2 lit. b din Codul penal – împrejurare legată de fapta comisă care diminuează gravitatea infracţiunii şi periculozitatea inculpatului. 

În materia circumstanţelor atenuante judiciare, Codul penal aduce o reglementare mai restrictivă în raport cu dispoziţiile anterioare.

Două observaţii prealabile pot fi făcute în raport cu această reglementare:

În primul rând, sub aspectul conţinutului, au fost înlăturate circumstanţele privitoare la conduita bună a infractorului anterior săvârşirii infracţiunii, respectiv conduita ulterioară comiterii faptei, constând în prezentarea infractorului în faţa autorităţii, comportarea sinceră în cursul procesului, înlesnirea descoperirii ori arestării participanţilor. Aceste împrejurări vor putea fi avute, însă, în vedere în cadrul criteriilor generale de individualizare a pedepsei – în timp ce conduita anterioară comiterii infracţiunii, deşi neprevăzută expres, va putea fi analizată în contextul criteriului art. 74 C.pen. privind periculozitatea inculpatului.

În al doilea rând, potrivit noii reglementări, enumerarea circumstanţelor atenuante, deşi rămâne deschisă, nu mai poate fi completată decât prin reţinerea unor împrejurări legate de fapta comisă. În consecinţă, nu mai este posibilă reţinerea unor împrejurări legate exclusiv de persoana infractorului.

În ce priveşte circumstanţa judiciară regăsită în art. 75 alin. 2 lit. b C.pen., aceasta trebuie să vizeze acele împrejurări legate de inculpat (circumstanţe personale) sau de faptă (circumstanţe reale), în măsura în care acestea sunt concomitente cu comiterea infracţiunii, sunt strâns legate de aceasta şi conving magistraţii, în sensul că diminuează gravitatea faptei şi / sau periculozitatea infractorului. Nu se vor putea subsuma aici împrejurări de genul conduitei anterioare a infractorului sau al atitudinii sincere, cooperante a acestuia după săvârşirea infracţiunii.

Din modul în care este formulată circumstanţa în Codul penal rezultă că atitudinea ulterioară comiterii faptei sau conduita anterioară comiterii faptei, nefiind concomitentă temporal cu săvârşirea acesteia, nu vor putea fi subsumate circumstanţei în discuţie.

Odată reţinute, circumstanţele – indiferent că sunt legale sau judiciare – produc acelaşi efect, şi anume, atenuarea obligatorie a pedepsei.

În speţa de faţă, este exclusă reţinerea prevederilor art. 75 alin. 2 lit. b C.pen., neexistând nicio împrejurare concomitentă temporal cu săvârşirea faptei de către inculpat, care să capete o asemenea valenţă în contextul cauzei.

În sensul că este exclusă, inoportună şi neavenită reținerea unor circumstanţe atenuante prevăzute de art. 75 alin. 2 lit. b C.pen., în prezenta cauză, stă şi practica constantă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care învederează în Decizia penală nr. 237/A din 01.10.2018 că „în conformitate cu dispoziţiile art. 75 alin. 2 lit. b C.pen., pot constitui circumstanţe atenuante judiciare împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului. Incidenţa dispoziţiilor art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. – teza referitoare la împrejurările legate de fapta comisă care diminuează periculozitatea infractorului – este determinată de existenţa unor elemente care particularizează contribuţia inculpatului la fapta comisă sau poziţia sa subiectivă, reflectând o periculozitate scăzută a acestuia, în contextul infracţiunii săvârşite.

Elementele pozitive anterioare sau posterioare faptei care caracterizează persoana infractorului, dar nu se raportează la fapta comisă, nu pot fi valorificate prin reţinerea circumstanţei atenuante judiciare prevăzute în art. 75 alin. 2 lit. b C.pen.”

Pentru a se circumscrie circumstanţei atenuante judiciare prevăzute în art. 75 alin. (2) lit. b) C.pen., împrejurările legate de fapta comisă trebuie să aibă caracter obiectiv şi să evidenţieze – fie din perspectiva contextului factual în care s-a comis acţiunea incriminată şi s-a produs rezultatul socialmente periculos, fie din cea a particularităţilor infractorului – o gravitate a infracţiunii sau o periculozitate a autorului atât de scăzută încât numai o pedeapsă în limite reduse ar putea asigura o reală atingere a scopului său preventiv-educativ şi a funcţiilor de prevenţie generală sau specială.

În cauza de faţă, nu există elemente atenuante care să poată fi valorificate prin prisma art. 75 alin. 2 lit. b C.pen.

Prin reţinerea circumstanţelor prevăzute de art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. se ajunge la o aplicare greşită a legii în speţă, deoarece acestea nu se raportează la faptele comise, ci la conduita inculpatului anterior comiterii infracţiunilor şi la situaţia sa familială, ceea ce este nepermis deoarece, aşa cum am arătat, atitudinea ulterioară comiterii infracţiunilor sau cea anterioară săvârşirii acestora, nefiind concomitentă temporal cu punerea în practică a activităţii infracţionale, nu va putea fi subsumată circumstanţei în discuţie.

Ori, aceste circumstanţe personale, anterioare sau posterioare comiterii faptei, reprezintă criterii legale generale de individualizare a pedepsei, expres prevăzute în art. 74 alin. (1) lit. f) şi g) C.pen., ce trebuie valorificate în procesul de individualizare a sancţiunii, însă nu se confundă cu împrejurările ce pot constitui circumstanţe atenuante judiciare, conform textului anterior menţionat.

Pentru a fi incidente prevederile art. 75 alin. (2) lit. b) C.pen., este esenţială constatarea nu a unor date pozitive ce caracterizează, în genere persoana infractorului, ci a unor elemente care particularizează de o aşa manieră contribuţia sa la faptele comise ori poziţia sa subiectivă (inclusiv prin raportare la mobilul sau scopul urmărit), încât reflectă, în contextul faptelor o periculozitate incontestabil scăzută a autorului său.

Din probele administrate în speță, rezultă însă că inculpatul a transportat minora în mai multe rânduri la si de la locul in care aceasta practica prostitutie, activitate pentru care a fost plătit, condiții în care este exclusă reținerea art. 75 alin 2 lit. b Cod penal.

Ansamblul tuturor acestor elemente pune în lumină o gravitate ridicată a infracţiunii şi o periculozitate sporită a inculpatului, în raport de care atingerea scopului preventiv-educativ al pedepsei este posibilă numai prin aplicarea sa într-un cuantum stabilit în limitele speciale prevăzute de lege, nereduse ca efect al unor eventuale circumstanţe atenuante şi doar prin executarea efectivă a acesteia în detenţie, fiind exclusă suspendarea sub supraveghere conform art 91 C.pen.

Nu doar Instanţa Supremă nu a reţinut în cazul infracţiunilor de pericol, cum este aderarea și sprijinirea sub orice formă a grupului infracțional organizat prevederile art. 75 alin. 2 lit. b C.pen., în acelaşi sens apărând şi soluţia Curţii de Apel Oradea dată în decizia penală nr. 229/A/07.05.2019, care precizează că „din modul de redactare a art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. rezultă că legiuitorul a înţeles să confere valenţă de circumstanţă atenuantă doar împrejurărilor obiective simultane cu fapta comisă şi legate de aceasta, precum şi circumstanţelor personale concomitente faptelor, care conduc în mod neechivoc la concluzia reducerii gravităţii infracţiunii sau atenuarea periculozităţii infractorului, fiind excluse cele anterioare sau ulterioare comiterii infracţiunii. Acestea din urmă pot fi evaluate doar în cadrul criteriilor prevăzute de art. 74 C.pen,.” Așa fiind, este exclusă reținerea art. 75 alin 2 lit. b Cod penal.

Astfel, reiterarea comportamentului infracțional într-un număr mai redus decât a celorlalți inculpați nu justifică reținerea circumstanțelor atenuante judiciare și a reducerea limitelor de pedeapsă. Această faptă constituie infracțiune încă de la prima acțiune de transport a victimei în cunoștință de cauză așa cum este relevat de art 211 alin 1 C.pen „Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”.

Mai mult, se reține faptul că inculpatul Michi s-a simțit alarmat în momentul în care mama minorei a văzut că aceasta a racolat clienți și a alertat poliția, ceea ce denotă lipsa de empatie și iresponsabilitatea de care acesta a dat dovadă în relația strict profesională cu minora care îi aducea un venit ilicit rapid și eficient fără a-l interesa implicațiile și repercusiunile pe care le pot avea asupra minorei și care îi vor afecta viața pe termen lung acesteia, datorate începerii vieții sexuale la o vârstă atât de fragedă, precum și traumele psihice viitoare asupra ei.

Faptul că inculpatul are un copil minor în întreținere ar fi trebuit să îl determine să nu săvârșească o asemenea infracțiune cu un grad ridicat de periculozitate și că conștientizeze că în spatele oricărui copil se ascunde un suflet, o viată, un destin care odată distrus, trauma suferită la o vârstă atât de fragedă îl/o va urmări de-a lungul vieții, afectând-o psihic.

Lipsa informaţiilor cu privire la natura infracţională a comportamentului adoptat, lipsa de empatie faţă de persoana vătămată, aceasta având o vârstă fragedă, aflată în plină dezvoltare şi vulnerabilă, semnifică faptul că suntem în prezenţa ignoranţei şi a lipsei acute de valori morale şi sociale venite din partea inculpatului M.C. 

Procedând la individualizarea duratei pedepsei, instanţa de fond a analizat criteriile prevăzute de art. 74 din Codul penal şi a valorificat atât aspectele negative (transportarea minorei cu mașina la și de la locațiile în care aceasta urma să se prostitueze), cât şi cele pozitive reprezentate de atitudinea de recunoaştere a comiterii faptei, lipsa antecedentelor penale, faptul că are un copil minor în întreținere orientându-se spre limitele minime aplicabile în prezenta cauză ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală şi a reţinerii dispoziţiilor art. 38 alin. 2 din Codul penal.

În opinia Curții este eronată concluzia instanţei de fond potrivit căreia aplicarea unor pedepse de 2 ani 6 luni pentru comiterea infracțiunea de trafic de minori cu suspendare sub supraveghere ar fi suficientă raportat la circumstanțele concrete de comitere a faptei, la modul şi împrejurările în care a fost comisă, la motivul şi scopul urmărit, dar şi la faptul că inculpatul a avut o conduită bună anterior săvârşirii infracţiunii şi are posibilităţi reale de îndreptare.

Inculpatul pe o perioadă de circa 6 luni a transportat minora la diferite locații pentru ca aceasta din urmă să întrețină raporturi sexuale în schimbul unor sume de bani. Chiar dacă acesta doar a transportat minora, fără a avea și alte implicații, Curtea constată că nu se poate reține nicio circumstanță atenuantă, fiind notoriu faptul că constituie infracțiune transportarea în scopul exploatării victimei. 

Astfel inculpatul, știind care sunt activitățile minorei, a transportat-o în mai multe rânduri pe aceasta la și de la diferite locații în care persoana vătămată practica prostituția, ceea ce reliefează gravitatea și sporește periculozitatea inculpatului precum și pericolul social al faptei imputate, astfel că nu se impune a fi reținute circumstanțele atenuante raportat la natura și numărul de acte materiale ale infracțiunii.

Astfel, infracțiunea pentru care a fost trimis în judecată inculpatul este una gravă (trafic de minori), care poate fi de natură să afecteze psihic victimele minore pentru o lungă perioadă, uneori chiar pe viaţă, aspect care trebuie luat în considerare la momentul tragerii la răspundere penală a inculpatului. Nu este de neglijat nici faptul că scopul săvârşirii infracţiunii din prezenta cauză a fost obținerea de foloase materiale ilicite într-un mod cât mai rapid și fără a depune vreun efort, ceea ce pune în evidență un pericol social mare, atât al faptei cât şi a inculpatului. 

De asemenea, pe de-altă parte, instanțele trebuie să analizeze persoana și conduita inculpatului, atât față de fapta care i se impută, cât și în societate, în general. Doar o analiză a tuturor acestor elemente, poate duce la o corectă și temeinică aplicare a legii penale.

În ce privește pedeapsa aplicată inculpatului Michi Cornel, Curtea constată că apelul procurorului prin care s-a cerut majorarea pedepsei raportat la limitele legale incidente în cauză este fondat.

Astfel, pentru toate cele anterior menţionate se impune majorarea duratei pedepsei pentru infracțiunea de trafic de minori de la 2 ani 6 luni închisoare la 3 ani 4 luni închisoare în regim de detenție. 

În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei, Curtea reține că doar o pedeapsă cu executare prin privare de libertate îi da posibilitate inculpatului ca prin programele educaționale desfășurate şi în mediu închis cu valorificarea aptitudinilor acestuia să conducă, chiar şi prin restrângerea libertăţii presupusă de o asemenea modalitate de executare la conştientizarea consecinţelor faptei sale, în vederea unei reinserții sociale reale a acestuia.”

Comments

comentarii

Întrebat care este poziția sa cu privire la acuzațiile de plagiat care afectează PNL, precum «cazul Bode», premierul Nicolae Ciucă și-a exprimat încrederea în justiție, situație în care procesele în desfășurare nu trebuie să fie afectate de declarații.... Citește mai mult
Clujenii se plâng că de câteva zile nimeni nu a ridicat gunoaiele de la mai multe puncte gospodărești din toate cartierele orașului. Deșeurile sunt împrăștiate și e mizerie în mai multe zone.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!