fbpx

Parchetul Tribunalului Cluj refuză elegant să comunice soluția în dosarul de evaziune al firmei de transport Alis

Clujust a solicitat Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj să comunice soluția în dosarul de evaziune al firmei de transport Alis (Tours Claus SRL), despre care scriam în ianuarie 2018.

Solicitarea noastră scrisă sună în felul următor: ”In baza legii 544/2001 si a Ghidului CSM, va rog sa ne comunicati daca s-au finalizat cercetarile in dosarul de evaziune fiscala pe numele firmei Tours Claus si a administratorului Jisa Liviu si care este solutia procurorului?”

Răspunsul Parchetului, care poate primi premiu pentru cel mai elegant și întortocheat refuz, este următorul:

”Referitor la solicitarea dvs. privind stadiul cercetărilor, respectiv soluţia procurorului de caz într-un dosar indicat de dvs. prin raportare la obiectul şi numele persoanelor cercetate, facem următoarele precizări:

Art.1 din Legea nr.544/2001 statuează cu valoare de  principiu fundamental al relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României, accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, cum sunt acestea definite prin prezenta Lege.

Potrivit art. 6 alin.1 din acelaşi act normativ, orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public. Art. 12 alin.1 enumeră limitativ tipul de informaţii care se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 din Lege, printre care informaţiile cu privire la datele personale (orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă), informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale, dacă se periclitează rezultatul anchetei, respectiv informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces.

Totodată, art. 14 alin.1 prevede că informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice. În alineatul următor se precizează expres că informaţiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autorităţile publice decât în temeiul unei obligaţii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informaţii potrivit art. 2 lit.c din aceeaşi Lege.

În acest sens amintim că, aşa cum rezultă din art. 15 alin.1 şi 2 din Legea nr.544/2001, accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public este garantat. Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfăşurată de mijloacele de informare în masă, constituie o concretizare a dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice informaţie de interes public.

Faţă de cele expuse mai sus, având în vedere faptul că datele solicitate de către dvs. presupun furnizarea unor informaţii privind o persoană identificată, care prin publicare nu afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice de către persoana respectivă.

În temeiul art. 7 alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, nu vă putem oferi aceste date.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina