fbpx
Acasă » PROCESE » Până unde merge nesimțirea Untold? Organizatorii nu au plătit nici timbrul Crucii Roșii!

Până unde merge nesimțirea Untold? Organizatorii nu au plătit nici timbrul Crucii Roșii!

Rușinos! În timp ce dau bilete celor care donează sânge, organizatorii Untold nu au plătit timbrul Crucii Roșii, astfel că, după ce nu a primit niciun răspuns, Societatea Națională de Cruce Roșie din România le-a intentat proces pentru circa 200.000 de lei. ”In urma nenumăratelor instiintari si notificări transmise paratei, SNCRR a incercat sa explice importanta pe care o are aceast timbru pentru Crucea Roșie, având în vedere faptul că activitatea cu scop umanitar a S.N.C.R.R. se bazează în mare măsură pe aceste fonduri.”, se arată în cererea de chemar în judecată.

După ce au fost obligați la plata timbrului monumentelor istorice, organizatorii Untold au pe cap alt proces, de data asta pentru timbrul Crucii Roșii.

Societatea Naționale de Cruce Roșie din România (SNCRR), prin directorul general Ioan Silviu Lefter, a chemat în judecată societatea Untold SRL, cerând instanței obligarea acesteia la plata timbrului Crucii Roșii pentru festivalurile de până acum.

Potrivit acțiunii, SNCRR solicită ”obligarea pârâtei (Untold SRL – n.red) la plata sumei estimata provizoriu la 199.999 lei, suma perceputa ca timbru al Crucii Roșii, reprezentând un procent de 1% din valoarea biletelor vândute, pentru perioada 2015 -2017, obligarea paratei la plata de daune cominatorii in cuantum de 100 Ron pentru fiecare zi de intarziere.

In fapt, incepand cu data de 25.04.2007, conform Legii nr. 139/1995 a Societarii Naționale de Crucea Roșie modificata de Legea nr. 36/2007 si “Normelor metodologice privind perceperea, incasarea, virarea, evidenta si controlul sumelor rezultate din aplicarea timbrului Crucii Roșii “Publicate in Monitorul Oficial Partea I, nr. 693 la data de 12 octombrie 2007”, parata are obligația sa vireze in contul Societatii Naționale de Crucea Roșie din Romania (SNCRR), sumele percepute ca timbru al Crucii Roșii.

Conform art. 20 alin. 1 si respectiv alin. 4 “toate instituțiile de cultură, de divertisment, federațiile și organizațiile sportive-asociații, cluburile sportive și fundațiile care organizează manifestări sportive sunt obligate să perceapă un timbru al Crucii Roșii pentru fiecare bilet vândut pentru evenimente culturale, de divertisment și sportive, concerte, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe, întreceri sportive la nivel local, național și internațional etc., reprezentând un procent de 1%, care se va adăuga la prețul de vânzare, iar pentru toate evenimentele prevăzute la alin. (1), fondurile vor fi colectate și virate trimestrial în contul Societății Naționale de Crucea Roșie.”

In vederea obținerii acestor sume SNCRR a demarat o procedura pentru informarea Untold SRL, care avea conform legii 36/2007 obligația de a vira timbrul Crucii Roșii, prin trimiterea unor instiintari la care a anexat legea 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie, legea nr. 36/2007 cat si Normele metodologice privind perceperea, incasarea, virarea, evidenta si controlul sumelor rezultate din aplicarea timbrului Crucii Roșii. Astfel ca, la data de 15.02.2016 paratei i-a fost transmisa instiintarea nr. 47 din aceeași data.

Dat fiind faptul ca in urma acestor demersuri parata nu a inteles sa-si respecte obligațiile si nici nu a răspuns in vreun fel solicitărilor, la data de 02.06.2016 a transmis o notificare inregistrata sub nr. 282/02.06.2016, notificare prin care a adus la cunoștința paratei ca daca nu intelege ca in decurs de 15 zile sa vireze suma perceputa ca timbru al Crucii Roșii, suma ce reprezintă 1% din incasarile realizate din vanzarea biletelor, se va adresa organelor de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice care are ca scop verificarea si controlul perceperii si virării timbrului Crucii Roșii.”, se arată în cererea de chemare în judecată.

De asemenea, reprezentanții Crucii Roșii au sesizat Direcția Regională Antifraudă și au cerut instanței să solicite răspuns de la această autoritate pentru a stabili suma finală de plată.

”In data de 05.12.2016 a trimis o sesizare Direcției Regionale Antifrauda 6 – Oradea prin care a solicitat luarea masurilor conform art. 20 alineatul 6 din Legea 139/1995 potrivit carora ‘Sarcinile privind verificarea și controlul perceperii și virării timbrului Crucii Roșii revin organelor de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice’, cat si un răspuns in scris fata suma datorata de parata Crucii Roșii Romane pentru perioada 2015 -2017, perioada in care Untold SRL a realizat festivaluri, fara a vira timbrul Crucii Roșii.

In urma acestei sesizări Direcția Regionala Antifrauda Fiscala 6 – Oradea i-a comunicat ca „informațiile obținute sau masurile dispuse de inspectorii antifrauda fiscala ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu intra sub incidența secretului fiscal si pot fi transmise doar autoritatilor publice, in condițiile legii, sau unui solicitant, daca exista acordul scris al contribuabilului in cauza.'”

Având in vedere răspunsul transmis de Direcția Regionala Antifrauda Fiscala 6 – Oradea, consideram ca ar fi util, pentru stabilirea sumei pe care SNCRR o are de incasat de la parata, ca instanța sa adreseze o cerere in acest sens organelor abilitate ale Ministerului Finanțelor Publice.”, au precizat reprezentanții Crucii Roșii.

Aceștia au ținut să precizeze în acțiunea că Untold nu a virat niciodată timbrul Crucii Roșii, în ciuda insistențelor și a nevoii acute pentru fonduri: ”In urma nenumăratelor instiintari si notificări transmise paratei, SNCRR a incercat sa explice importanta pe care o are aceast timbru pentru Crucea Roșie, având în vedere faptul că activitatea cu scop umanitar a S.N.C.R.R. se bazează în mare măsură pe aceste fonduri.”

De asemenea, SNCRR solicită instanței să oblige Untold la plata sumei estimata provizoriu la 199.999 lei reprezentând timbrul Crucii Roșii cat si a sumei de 100 ron pe zi de intarziere.

Prin întâmpinare, Untold SRL a solicitat respingerea cererii.

Cu titlu de excepții prealabile, reprezentanții Untold au cerut

  • admiterea excepției lipsei calității procesuale pasive a pârâtei Untold SRL în ceea ce privește obligarea acesteia la plata timbrului de Crucea Roșie pentru festivalurile organizate în anul 2015 și, pe cale de consecință, respingerea acestui petit ca fiind formulat împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă;
  • admiterea excepției inadmisibilității cererii de chemare în judecată (astfel cum aceasta a fost modificată) și, pe cale de consecință, respingerea acțiunii ca fiind inadmisibilă;

Pe fondul cauzei, Untold solicită respingerea cererii de chemare în judecată, ca nefondată cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de litigiu.

”Intrucât petitul formulat de reclamantă privind obligarea pârâtei la plata timbrului de Crucea Roșie la festivalurile organizate de Untold SRL nu este suficient de precis și clar, nefiind individualizate festivalurile cu privire la care s-au formulat pretențiile, o să considerăm că se referă la festivalurile Untold, acestea fiind de altfel unicele organizate de pârâta, în situația în care reclamanta își va preciza petitul, vom formula și noi la acel moment apărările corespunzătoare”, se arată în întâmpinare.

Inițial, acțiunea a fost depusă depusă la Judecătoria Cluj-Napoca, iar ulterior a fost declinată competența pe motiv că suma e mai mare de 200.000 de lei și dosarul a ajuns pe rol la Tribunalul Specializat Cluj.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns