fbpx

Ordonanță aprobată. Vor putea fi demolate mai ușor construcțiile ilegale de pe litoralul Mării Negre

Ordonanța aprobată de recent privind demolarea construcțiilor realizate ilegal se referă la ”toate construcţiile cu destinaţie turistică, precum şi construcţiile realizate în limita a 200 de metri de la linia de coastă, din staţiunile turistice şi din localităţile aflate pe litoralul Mării Negre”, așa cum scrie în OUG 41/2010, adoptată când Boc era prim-ministru, iar Elena Udrea ministrul turismului.

Guvernul a adoptat în 18 ianuarie Ordonanță pentru modificarea articolelor 2-4 ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcții.

Astfel, se trece demolarea construcțiilor ilegale de pe litoral în sarcina administrației publice locale și se instituie posibilitatea înmânării somației și altei persoane decât proprietarul construcției ilegale.

”Actul normativ modifică articolelor 2-4 din OUG nr.41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcții, în sensul stabilirii atribuțiilor de demolare a construcțiilor realizate ilegal (fără autorizație de construire sau fără respectarea prevederilor acesteia) în sarcina autorităţilor administrației publice locale competente, acestea fiind primele interesate în menținerea statutului localității și în exploatarea în condiții de eficiență a potențialului turistic al acesteia.

De asemenea, se instituie posibilitatea înmânării somației altei persoane decât proprietarul construcției, aflate la locul situării construcției şi care are legătură cu executarea lucrărilor de construcții, care este obligată să o transmită de îndată proprietarului construcției.

Ordonanța detailează, totodată, și procedura de înmânare a somației (telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia), în acord cu procedura de înmânare a acelor procedurale instituită de dispozițiile Codului de procedură civilă.”, a transmis Guvernul.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii M.Of. nr. 278 din 28.4.2010

Având în vedere numărul mare de construcţii finalizate sau în curs de execuţie, din staţiunile turistice şi din localităţile aflate pe litoralul Mării Negre, aflate pe terenuri proprietate publică sau privată, realizate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei de construire,

ţinând cont de faptul că, anual, sezonul estival începe la data de 1 mai şi că în acest scop trebuie asigurate condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţilor de turism, precum şi de asigurare a siguranţei şi sănătăţii turiştilor,

luând în considerare că trebuie asigurat cadrul legislativ necesar stopării proliferării de construcţii/lucrări de construcţii realizate fără autorizaţie de construire, atât pe domeniul public şi privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, cât şi pe proprietatea privată a persoanelor juridice/fizice, fapt ce afectează grav zonele construite protejate, zonele cu potenţial turistic, staţiunile turistice, rezervaţiile naturale şi altele asemenea, mediul, siguranţa şi sănătatea populaţiei în aceste zone,

având în vedere că acestea reprezintă elemente ce vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1
Prin derogare de la prevederile art. 28, 31 şi 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, toate construcţiile cu destinaţie turistică din zonele cu potenţial turistic, staţiunile turistice, zonele construite protejate, zonele de protecţie a monumentelor istorice, rezervaţiile naturale şi alte asemenea, precum şi construcţiile cu destinaţie turistică şi construcţiile realizate în limita a 200 de metri de la linia de coastă, din staţiunile turistice şi din localităţile aflate pe litoralul Mării Negre, executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, aflate pe terenuri proprietate publică ori privată, finalizate sau în curs de execuţie, se desfiinţează.

Art. 2
(1) După constatarea faptului că respectivele construcţii au fost executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia de către reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii, aceştia înştiinţează Direcţia generală lucrări publice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, care somează proprietarii construcţiilor să le desfiinţeze în termen de 48 de ore.

Art. 3
În cazul în care proprietarul nu dă curs somaţiei în termenul prevăzut la art. 2, desfiinţarea se face în termen de 24 de ore, de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Direcţia generală lucrări publice, cu recuperarea ulterioară a cheltuielilor generate de această operaţiune de la proprietarul construcţiei, în condiţiile legii.

Art. 4
Autorităţile de ordine publică, la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, sprijină acţiunile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Comments

comentarii

Universitatea Cluj a pierdut, sâmbătă, meciul contra Petrolul Ploiești în etapa cu numărul 4 din play-out. Partida s-a termina cu scorul de 2-1 (0-0).... Citește mai mult
Competiția WorldSkills de Cofetari-Patiseri și Brutari la Cluj: O zi specială pentru talentele din patiserie și brutărie. Cei mai buni vor reprezenta România la Lyon.... Citește mai mult

Lasă un răspuns