fbpx

Ordinul MEN privind calendarul Bacalaureatului 2014

Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3289/2014 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat – 2014 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale largite ce se pregatesc pentru olimpiadele si concursurile internationale a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 316 din 30 aprilie 2014

Avand in vedere Nota nr. 25.393 din 15 ianuarie 2014 cu privire la aprobarea perioadei de desfasurare a examenului de bacalaureat 2014 – sesiune speciala, in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si al prevederilor Or dinului ministrului educatiei nationale nr. 4.923/2013 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national – 2014,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aproba calendarul sesiunii speciale a examenului de bacalaureat – 2014 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale largite ce se pregatesc pentru olimpiadele si concursurile internationale, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Comisia judeteana de bacalaureat a Inspectoratului scolar al Judetului Prahova nominalizeaza unitatile de invatamant – centru de examen si centru zonal de evaluare pentru sesiunea speciala de bacalaureat 2014.
Art. 3. – Lista nominala a absolventilor de liceu care fac parte din loturile nationale de pregatire pentru competitiile internationale pe discipline scolare, avizata de directorul general al Directiei generale educatie si invatare pe tot parcursul vietii, si lista nominala a absolventilor de liceu care fac parte din loturile nationale de pregatire pentru competitiile sportive internationale, avizata de directorul Federatiei Sportului scolar si Universitar, sunt aprobate de presedintele Comisiei nationale de bacalaureat – 2014.
Art. 4. – (1) Se numesc presedinti ai comisiilor de bacalaureat din centrul de examen si din centrul zonal de evaluare dupa cum urmeaza:
– Cristina Iridon, lect. univ. dr., de la Facultatea de Litere si stiinte, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti – presedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen;
– Gabriela Moise, conf. univ. dr., de la Facultatea de Litere si stiinte, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti – presedintele comisiei de bacalaureat din centrul de evaluare
(2) Comisia judeteana de bacalaureat a Inspectoratului scolar al Judetului Prahova stabileste componenta comisiilor de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale si a comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrul zonal de evaluare.
Art. 5. – Sesiunea speciala a examenului de bacalaureat 2014 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat – 2011, cu modificarile ulterioare, valabila si pentru examenul de bacalaureat 2014, si potrivit prevederilor Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.923/2013 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national – 2014.
Art. 6. – Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, Directia generala invatamant superior, Directia generala buget-finante si resurse umane, Centrul National de Evaluare si Examinare, Inspectoratul scolar al Judetului Prahova, conducerea unitatilor de invatamant – centre de bacalaureat pentru sesiune speciala – 2014 duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul educatiei nationale, Remus Pricopie
Bucuresti, 11 aprilie 2014.
Nr. 3.289.


Anexa

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina