Omul de afaceri Călin Mitică, acuzat că ar fi corupt șefi de la CFR Călători și Ocna Dej

Patronul Transferoviar Grup și Remarul 16 Februarie, Călin Mitică, este acuzat că a corupt oameni cu funcții de conducere din cadrul CFR Călători și Societatea Națională a Sării SALROM SA – Ocna Dej

Acuzațiile aduse de procurorii DNA:

– constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal.

Potrivit DNA, ”Călin Mitică a constituit un grup infracţional organizat, împreună cu Mădărăşan Kinga şi Ştefan Adriian, pentru a acţiona în mod coordonat, în scopul comiterii unor infracţiuni de corupţie şi a unor infracţiuni asimilate acestora. Scopul vizat a fost acela al coruperii unor funcţionari publici cu funcţii de conducere, din cadrul unor structuri subordonate CNCF CFR SA, din cadrul SNTFC CFR CĂLĂTORI SA şi din cadrul Societăţii Naţionale a Sării SALROM SA, pentru procurarea unor avantaje economice ilegale, în favoarea SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA şi SC TRANSFEROVIAR GRUP SA.

Scopul principal urmărit a fost acela de procurare a unor avantaje economice ilegale, în favoarea societăţilor comerciale controlate de Călin Mitică – SC TRANSFEROVIAR GRUP SA  şi  SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA.

Aceste avantaje economice ilegale au constat, în principal, în următoarele:

– obţinerea atribuirii, de la autorităţile publice contractante SNTFC CFR CĂLĂTORI SA , Societatea Naţională a Sării SALROM SA, CNCF CFR SA – Sucursala Regională de Căi Ferate Galaţi, Salina Ocna Dej şi de la alte structuri ale companiilor şi societăţilor naţionale menţionate, a unor contracte de lucrări şi servicii, pe criterii clientelare, prin fraudarea procedurilor de achiziţie publică;

– obţinerea de la entităţile descrise, a atribuirii unor contracte de lucrări şi servicii, în condiţiile în care societăţile comerciale controlate de Călin Mitică nu deţineau capacitatea tehnică şi economică de a efectua lucrările şi serviciile contractate;

– obţinerea atribuirii, de la companiile şi societăţile naţionale indicate, a decontării unor lucrări şi servicii neefectuate;

– atribuirea, în favoarea firmelor controlate de Călin Mitică, a unor lucrări şi servicii supraevaluate sau care nu prezentau nicio utilitate pentru autorităţile contractante;

– obţinerea protecţiei şi sprijinului unor funcţionari publici cu funcţii de conducere, pentru împiedicarea efectuării oricăror verificări şi constatări privitoare la  neconformităţile existente în lucrările şi serviciile efectuate de entităţile controlate de Călin Mitică;

– acapararea unei cote de piaţă cât mai mari, pe criterii clientelare şi prin corupţie, în ceea ce priveşte lucrări şi servicii atribuite de companiile şi societăţile naţionale menţionate. În acest sens, membrii grupului infracţional organizat au acţionat sistematic pentru fraudarea procedurilor de achiziţie publică şi pentru obţinerea de informaţii confidenţiale privitoare la ofertele şi capacitatea tehnică a firmelor concurente;

– membrii grupului infracţional au acţionat sistematic pentru asigurarea obedienţei funcţionarilor cu funcţii de conducere, din cadrul Societăţii Naţionale a Sării SALROM SA, în scopul de a îi determina pe aceştia să atribuie o cotă cât mai mare din serviciile de transport feroviar în favoarea SC TRANSFEROVIAR GRUP SA, prin dezavantajarea flagrantă a concurentului SNTFM CFR MARFĂ SA, în pofida faptului că, în numeroase situaţii, SNTFM CFR MARFĂ SA  practica preţuri mai avantajoase decât cele propuse de firma controlată de Călin Mitică;

– Călin Mitică, Mădărăşan Kinga şi Ştefan Adriian au acţionat sistematic pentru eliminarea SNTFM CFR MARFĂ SA, de pe piaţa serviciilor de transport de sare, urmărind constant limitarea accesului operatorului naţional de transport feroviar de marfă, la astfel de servicii, prin mijloace frauduloase;

– în situaţiile în care membrii grupului infracţional organizat nu reuşeau să determine descalificarea abuzivă a ofertelor SNTFM CFR MARFĂ SA, aceştia au acţionat pentru a-i coopta pe conducătorii SALROM SA, în încercarea de perfectare a unor înţelegeri neconcurenţiale cu reprezentanţii  operatorului naţional de transport feroviar de marfă, pentru împărţirea volumelor de transport, cu ştiinţa şi acordul conducătorilor SALROM SA, în dispreţul total al normelor legale privind achiziţiile publice;

– Călin Mitică a efectuat demersuri sistematice pentru a obţine atribuirea, în condiţii total nelegale, a unor servicii de reparaţii şi recondiţionări, atribuite de SNTFC CFR CĂLĂTORI SA, în favoarea SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA, deşi operatorul economic privat nu deţinea capacitatea tehnică şi economică de a efectua serviciile. În acest sens, Călin Mitică a acţionat pentru coruperea funcţionarilor publici însărcinaţi cu atribuirea contractelor. Mai mult, pentru a asigura posibilitatea SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA de a participa la procedurile de atribuire, Călin Mitică a determinat mai mulţi funcţionari publici din cadrul AFER să efectueze recepţii şi omologări abuzive, nelegale, pentru a ascunde incapacitatea SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA de a efectua serviciile respective, precum şi lipsa dotărilor tehnice necesare.

remarul 16

 

– dare de mită, în formă continuată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, constând în dispunerea remiterii repetate a unor sume de bani către Mihuţ Georgel, directorul Salinei Ocna Dej. Remiterea sumelor de bani a fost efectuată indirect, într-o formă disimulată, prin decontarea de către SC TRANSFEROVIAR GRUP SA a unor facturi fictive, emise de SC MICDALI  SRL. Transferarea sumelor, ca mită, a fost efectuată în legătură cu îndatoririle de serviciu ale numitului Mihuţ Georgel, respectiv pentru ca acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să urgenteze îndeplinirea unor acte care intrau în îndatoririle sale de serviciu, sau să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, toate aceste demersuri vizând avantajarea ilicită a intereselor de afaceri ale SC TRANSFEROVIAR GRUP SA.

– spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal, în legătură cu SC MICDALI SRL, constând în dispunerea, în mod repetat, a transferului unor sume de bani, din contul bancar al SC TRANSFEROVIAR GRUP SA, în contul bancar al SC MICDALI SRL, cunoscând că aceste sume de bani provin din săvârşirea infracţiunii de dare de mită, în formă continuată, în scopul ascunderii şi disimulării originii ilicite a acestor sume de bani. Disimularea a fost realizată prin decontarea, de către SC TRANSFEROVIAR GRUP SA, a unor facturi fictive emise de SC MICDALI SRL, în care erau atestate operaţiuni economice nereale. Destinatarul real al acestor sume de bani nu a fost SC MICDALI SRL, ci Mihuţ Georgel.

Au fost identificate şase asemenea transferuri, în perioada 22.06.2012 – 02.08.2013, în sumă totală de 66.456,79 lei.

Directorul Ocna Dej, Georgel Mihuț
Directorul Ocna Dej, Georgel Mihuț

– dare de mită, în formă continuată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, constând în dispunerea remiterii repetate a unor sume de bani către Gavriş Teodor Alexandru, şef Serviciu Automotoare şi, ulterior,  director de tracţiune în cadrul SNTFC CFR CĂLĂTORI SA. Remiterea sumelor de bani a fost efectuată indirect, într-o formă disimulată, prin decontarea de către SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA a unor facturi fictive, emise de SC TEVPAG PLAN  SRL. Transferarea sumelor, ca mită, a fost efectuată în legătură cu îndatoririle de serviciu ale numitului Gavriş Teodor Alexandru, respectiv pentru ca acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să urgenteze îndeplinirea unor acte care intrau în îndatoririle sale de serviciu, sau să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, toate aceste demersuri vizând avantajarea ilicită a intereselor de afaceri ale SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA.

Din analiza operațiunilor efectuate în contul bancar deţinut de SC TEVPAG PLAN SRL Bucureşti rezultă că societăţile comerciale controlate de Călin Mitică, respectiv SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA Cluj Napoca, SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL Bucureşti şi UVA Aiud, au efectuat plăţi, în contul acestei societăţi comerciale, după cum urmează : 73.386,30 lei la 14.12.2012, 50.000 lei la 28.01.2013, 50.000 lei la 15.02.2013, 25.000 lei la 08.03.2013, 30.000 lei la 22.04.2013, 10.000 lei la 23.04.2013, 50.000 lei la 21.05.2013, 31.392 lei la 16.09.2013, 22.500 lei la 25.09.2013, 22.500 lei la 03.10.2013, 12.000 lei la 06.11.2013, 30.000 lei la 25.04.2014 şi 81.000 lei la 16.06.2014 (în total 487.778,30 lei).

– instigare la abuz în serviciu, prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 132  din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal, constând în determinarea numitului Gavriş Teodor Alexandru, director de tracţiune în cadrul SNTFC CFR CĂLĂTORI SA, să îşi îndeplinească în mod defectuos atribuţiile de serviciu, cauzând prin aceasta o vătămare a drepturilor şi intereselor legitime ale SNTFC CFR CĂLĂTORI SA. În concret, la instigarea lui Călin Mitică, Gavriş Teodor Alexandru a  participat la atribuirea, în condiţii nelegale, a serviciilor ,,Revizie tip R 7 la Automotoarele Desiro SR 20D- Reparaţii grup  Power Pack, echipat cu motoare Diesel MTU 6 R TD 13 H şi cutie de viteze ZF Ecomat 5 HP 600R (143/2013 n)”, în valoare maximă de 220.990.260 lei, către SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA, precum şi la derularea raporturilor contractuale, în cazul acestor servicii, în condiţii vădit dezavantajoase pentru SNTFC CFR CĂLĂTORI SA. Gavriş Teodor Alexandru a determinat, în mod repetat, recepţionarea unor automotoare, ale căror reparaţii nu fuseseră efectuate în conformitate cu prevederile contractuale şi obligaţiile din caietul de sarcini.

Practic, SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA nu deţinea capacitatea tehnică şi economică de a efectua revizia respectivă, nici la momentul atribuirii serviciilor, nici pe parcursul derulării raporturilor contractuale, fapt cunoscut de către Gavriş Teodor Alexandru.

Acţiunile infracţionale, vizând obţinerea atribuirii contractului şi derularea acestuia în condiţii favorabile intereselor operatorului privat, au avut loc în perioada octombrie 2013 – octombrie 2014.

Gavriş Teodor Alexandru a negociat o înţelegere ilegală între SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA şi SC SERVICE FAUR SA Bucureşti(disimulată prin încheierea unor acte fictive între cele două firme), conform căreia firma din Bucureşti a executat, parţial, serviciile contractate de operatorul economic din Cluj Napoca.

În acest sens, Gavriş Teodor Alexandru a încasat sume de bani, prin intermediul SC TEVPAG PLAN SRL, şi de la SC SERVICE FAUR SRL.

–  spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal, în legătură cu SC TEVPAG PLAN SRL, constând în dispunerea, în mod repetat, a transferului unor sume de bani, din contul bancar al SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA, în contul bancar al SC TEVPAG PLAN SRL, cunoscând că aceste sume de bani provin din săvârşirea infracţiunii de dare de mită, în formă continuată, în scopul ascunderii şi disimulării originii ilicite a acestor sume de bani. Disimularea a fost realizată prin decontarea, de către SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA, a unor facturi fictive emise de SC TEVPAG PLAN SRL, în care erau atestate operaţiuni economice nereale. Destinatarul real al acestor sume de bani nu a fost SC TEVPAG PLAN SRL, ci Gavriş Teodor Alexandru.

Au fost identificate 13 asemenea transferuri, în perioada 14.12.2012 – 16.06.2014, în sumă totală de 487.778,30 lei.

Mitică neagă orice acuzație

“Este vorba despre o plangere pe care niste concurenti au depus-o la DNA. Firmele Astra Vagoane Arad si Remarul Pascani nu au stiut sa digere o infrangere la licitatiile pe care le-am castigat in mod corect. Aceste perchezitii sunt rezultatul acestor plangeri, iar procurorii trebuie sa-si faca treaba. In cele mai multe cazuri eu am castigat oferind jumatate din pretul competitorilor, asta pentru ca pe frunizorii pe care noi ii avem am descoperit ca astea sunt preturile reale, probabil ca restul ascundeau alte comisioane. Daca va amintiti, eu am mai fost anchetat sapte ani de catre DNA si anul acesta am fost achitat definitiv de Inalta Curte. Ma voi apara si de aceasta data, chiar daca ma vor retine preventiv sau ma vor aresta. Am stricat multe ploi ale grangurilor care capusau domeniul feroviar si ma asteptam sa existe si repercusiuni”, a declarat omul de afaceri Calin Mitica pentru Ziar de Cluj,

Comments

comentarii

După mai multe zile de caniculă, cerul din municipiul Cluj-Napoca şi din comuna Floreşti s-a întunecat şi a venit o ploaie torenţială.... Citește mai mult
Electric Castle, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din România, nu a scăpat nici în acest an de ploaie.... Citește mai mult