fbpx

O societate a CJ Cluj a obținut anularea măsurilor dispuse de Camera de Conturi

O societate a Consiliului Județean Cluj a reușit să anuleze măsurile Camerei de Conturi prin care era obligată să vireze aproape 900.000 de lei acționarului Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj.

Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Curții de Conturi a României a examinat contestația formulată de societatea Univers T SA la 26 martie împotriva măsurilor dispuse prin Decizia nr.02/10.03.2015 emisă de Camera de Conturi Cluj în urma unui control din perioada 7 ianuarie – 13 februarie.

În Raportul de control s-a consemnat că din profitul net realizat în anii 2011-2013, societatea nu a constituit, înregistrat și virat dividendele cuvenite acționarului Consiliul Județean Cluj în sumă de 756.355 lei. La această valoare au fost calculate dobânzi penalizatoare în sumă totală de 139.665 lei. Camera de Conturi a dispus conducerii Univers T să întreprindă ”demersurile necesare în vederea stabilirii, înregistrării și virării dividendelor cuvenite acționarului UATJ Cluj, aferente perioadei 2011-2013, precum și a dobânzilor penalizatoare”

În contestația Univers T se arată că ”prin aprobarea modului de repartizare a profitului, în modalitatea prezentată mai sus, Acționarul Unic Județul Cluj a renunțat la dreptul său de a-i fi repartizate dividendele și în consecință la dreptul de a încasa sumele reprezentând dividendele.(…) Hotărârile Consiliului Județean Cluj nr.109/2012, nr.173/2013 și 154/2014 prin care s-au aprobat situațiile financiare ale societății și implicit modalitățile de repartizare a profitului sunt în vigoare și produc efecte juridice față de terți și sunt obligatorii atât pentru conducerea socității cât și pentru consiliul de administrație”

Comisia din cadrul Curții de Conturi a dispus admiterea totală a contestației: ”Având în vedere că destinația profitului net, respectiv a dividendelor cuvenite acționarului au fost stabilite chiar de autoritatea deliberativă a acestuia, Comisia propune admiterea contestației cu privire la acest punct. Pe de altă parte, Comisia apreciază că aspectele care fac obiectul contetației sunt opozabile, în fapt, UATJ Cluj, în calitate de acționar unic, care a renunțat la dreptul său de a încasa sumele reprezentând dividende”.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina