Acasă » DEZVĂLUIRI / ANCHETE » O firmă cumpără ieftin creanțele de la pasagerii zborurilor întârziate sau anulate, apoi dă în judecată operatorii

O firmă cumpără ieftin creanțele de la pasagerii zborurilor întârziate sau anulate, apoi dă în judecată operatorii

Un business nou și acceptat de instanță, din câte arată sentința de mai jos, a luat naștere: O firmă cumpără ieftin creanțele de la pasagerii zborurilor întârziate sau anulate, care ar primi lejer despăgubiri în baza unui Regulament european despre care puteți citi aici, și dă în judecată apoi companiile aeriene pentru a primi valoarea reală a despăgubirilor plus cheltuieli de judecată.

O firmă înființată la începutul anului 2017, Eurosell Network SRL din București, apare tot mai des pe la instanțe ca reclamantă în dosare de pretenții împotriva Blue Air sau Wizz Air. Societatea are ca domeniu de activitate ”Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet” și este deținută de o anume Alexandra Dumitrescu din București, despre care nu am găsit alte informații.

”Cum poti face bani din timpul pierdut in aeroporturi”, scrie pe prima pagina a site-ului firmei Eurosell. Aceasta oferă celor cărora le-a întârziat avionul până la 60 de euro, deși despăgubirile sunt mult mai mari. ”Daca ai avut, in ultimul an, un zbor anulat, intarziat cu mai mult de 3 ore sau ti s-a refuzat imbarcarea si ai, conform Regulamentului CE 261/2004, dreptul la o compensatie in bani, noi iti oferim pana la 60€, pe loc, in schimbul cedarii dreptului de a solicita aceasta compensatie de la transportator.”, se precizează pe site-ul firmei.

Între pasagerul nemulțumit și firmă de încheie un contract de cesiune de creanță, după care firma cheamă în judecată operatorul aerian. Vă prezentăm mai jos sentința privitoare la chiar primul contract de cesiune al Eurosell. Aceasta a câștigat lejer, având în vedere că Blue Air a plătit compensația de bună voie, dar pe lângă asta, firma a primit de la instanța Judecătoriei Sectorului 1 București și dobândă legală aferente debitului de 400 de euro pe cinci luni plus suma de 1155 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Din acest motiv, reprezentanții Blue Air au atacat sentința cu apel

SENTINTA CIVILA  Nr. 7174/2017 Judecătoria Sectorul 1 București

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București la data de 23.05.2017 sub număr de dosar nr.17373/299/2017, reclamanta Eurosell Network SRL a solicitat instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța, în contradictoriu cu pârâta Blue Air Airline Management Solutions  SRL, să dispună obligarea acesteia la plata sumei de 400 de euro cu titlu de compensație pentru zbor întârziat, dobânda legală aferentă debitului de la data de 11.07.2016 și până la achitarea efectivă a debitului, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamanata arată că la data de 06.05.2017 a încheiat contractul de cesiune de creanță nr. 1 cu doamna C. Victorița, având ca obiect creanța în cuantum  de 400 de euro pe care aceasta o deținea împotriva pârâtei, ca urmare a ajungerii cu o întârziere mai mare de 3 ore a cursei București-Madrid, operată de către pârâtă.

Pârâta a fost notificată cu privire la cesiunea de creanță, fiind oferit un termen de plată de 10 zile.

Apreciind că pârâta a produs prejudiciul constând în ajungerea cu întârziere a aeronavei  printr-o faptă ilicită, reclamanta invocă dispozițiile art. 1523 alin. 1 lit. e C.civ. pentru a justifica solicitarea acordării dobânzii legale de la data de 11.07.2016.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 5 și 7 din Regulamentul CE 261/2004, art. 1351 și art. 1523 C.civ., jurisprudența CJUE.

În probațiune, reclamanta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri și interogatoriul pârâtei.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 155 lei..

La data de 12.07.2017, pârâta a formulat întâmpinare, prin care solicită respingerea cererii ca rămasă fără obiect. Pârâta arată că la data de 06.07.2017 a efectuat plata de 400 de euro. Cu privire la dobânda legală, pârâta susține că suma de 400 de euro are natura juridică a unei clauze penale, astfel încât nu este purtăroare de dobânzi. Cu privire la suportarea cheltuielilor de judecată, pârâta solicită respingerea acestora, având în veder că reclamanta nu a așteptat un termen rezonabil pentru a primi un răspuns, și, în subsidiar, solicită reducerea cheltuielilor cu onorariul apărătorului ales conform art. 451 alin. 2 C.proc.civ.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 205 C.proc.civ., art, 1533 C.civ., dispozițiile cuprinse în Regulamentul nr. 261/2004.

În probațiune, pârâta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

La data de 24.07.2017, reclamanta a depus răspuns la întâmpinare, prin care arată că ulterior cereriii de chemare în judecată, pârâta a achitat debitul de 400 de euro. Cu privire la dobânda legală, reclamanta arată că prezentul litgiu a fost provocat din  culpa exclusivă a pârâtei care nu a achitat suma de 400 de euro, deși a fost somată în mod expres, ținând seama de faptul că întârzierea a avut loc la data de 11.07.2016, deci cu aproximativ  1 an înainte de declanșarea procesului, astfel încât pârâta trebuie obligată la plata dobânzii legale de la data de 11.07.2017 sau, în subsidiar, de la data de 06.02.2017, data manifestării refuzului de a achita suma de bani în cauză.

Cu privire la cheltuielile de judecată, reclamanta apreciază că onorariul avocațial are un cuantum rezonabil, având în vedere că se solicită doar jumătate din suma totală percepută cu acest titlu.

Analizând actele și lucrările de la dosar, instanța reține următoarele:

Cu privire la debitul principal de 400 de euro, instața urmează a luat act de precizarea cererii de către reclamantă, având în vedere că acesta a fost achitat după comunicarea cererii introductive de instanță.

Cu privire la capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata dobânzii legale pentru debitul de 400 de euro, instanța urmează a o admite în parte, pentru considerentele ce urmează a fi expuse în continuare.

Conform art. 1535 alin. 1 C.civ., în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la daune mooratorii, de la scadență până în momentul plății, în cuantumul convenit de părți sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu.

Cu privire la natura juridică a sumei de 400 de euro reglementată de art. 7 alin.1 lit. b din Regulamentul CE nr. 261/2004, instanța reține că aceasta are într-adevăr natura juridică a unei clauze penale, aferente contractului de transport, având scopul de a acoperi prejudiciul suferit de pasager ca urmare a întârzierii zborului ( cu alte cuvinte, executarea în mod necorespunzător a obligației companiei de transport aerian ). Or, dată fiind această natură juridică, instața reține că ea nu este incompatibilă cu acordarea daunelor moratorii, ce reprezintă mijlocul de acoperire integrală a unui prejudiciu constând într-o sumă de bani.

În privința momentului de la care curge dobânda legală calculată conform OG nr. 13/2011, instanța reține că aceasta urmează a curge de la data la care debitorul cedat ( respectiv pârâta) a luat cunoștință în mod efectiv de noul creditor în favoarea căruia trebuie să efectueze plata, conform art. 1578 alin. 1 lit. b. În concret, în prezenta speță, aceasta este data de 06.02.2017, dată la care pârâta a comunicat reclamantei faptul că refuză să achite suma de 400 de euro, aceasta fiind singură dată în raport de care se poate stabili o scadență a obligației de plată față de pârâtă.

Ca urmare a soluției pronunțate în cauză, instanța, făcând aplicarea dispoziițiilor art. 453 C.proc.civ., urmează a dispune obligarea pârâtei la plata în favoarea reclamantei a sumei de 1155 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, dintre care suma de 155 lei reprezintă taxă judiciară de timbru și suma de 1000 de lei onorariu apărător ales. Urmează a fi respinsă solicitarea pârâtei de reducere a onorariului de avocat în cuantum de 1000 de lei, instamța apreciind că acesta are un carcater rezonabil și este proporțional cu munca depusă de apărătorul ales, dat fiind faptul că acesta a formulat apărări pertinente și utile cauzei, fiind prezent și la termenul de judecată acordat în cauză.

Citește și

Acordare de despăgubiri de către instanță pentru zbor întârziat. Sentință definitivă de la Cluj

Comments

comentarii

Lasă un răspuns