fbpx

Acordare de despăgubiri de către instanță pentru zbor întârziat. Sentință definitivă de la Cluj

Pentru toți pasagerii ale căror curse aeriene întârzie sau sunt anulate, Clujust.ro publică o sentință bine motivată de la Judecătoria Cluj-Napoca, cu trimitere la hotărâri al Curții de Justiție a Uniuni Europene, prin care au fost acordate despăgubiri unei familii din Cluj care a ajuns cu întârziere de patru ore în Antalya cu un avion Blue Air. Sentința a rămas definitivă prin neapelare.

Sentința civilă nr. 3711/2016 – Judecătoria Cluj-Napoca

INSTANȚA

Deliberand asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare in judecata înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca in data de 05.10.2015 in dosarul civil nr.18415/211/2015 reclamanții G. M, G.B A, ambii atât în nume propriu, cât și în calitate de reprezentanți legali ai celor doi copii minori, G. R. C și G. A. C au solicitat în contradictoriu cu pârâta Blue Air – Airline Management Solutions SRL:

  1. Obligarea paratei la plata unei compensatii in valoare totala de 1.609,84 euro, in temeiul art. 7 pct. 1 alin. b) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004, astfel:

a)        despagubiri in cuantum de 400 euro actualizate cu dobanda legala penalizatoare de la data de 27.08.2015 pana la data platii efective (calculata pana la data introducerii cererii de chemare in judecata ca fiind in cuantum de 2,46 euro), pentru G. M;

b)        despagubiri in cuantum de 400 euro actualizate cu dobanda legala penalizatoare de la data de 27.08.2015 pana la data platii efective (calculata pana la data introducerii cererii de chemare in judecata ca fiind in cuantum de 2,46 euro), pentru G. B. A;

c)        despagubiri in cuantum de 400 euro actualizate cu dobanda legala penalizatoare de la data de 27.08.2015 pana la data platii efective (calculata pana la data introducerii cererii de chemare in judecata ca fiind in cuantum de 2,46 euro), pentru G. R. C;

d)        despagubiri in cuantum de 400 euro actualizate cu dobanda legala penalizatoare de la data de 27.08.2015 pana la data platii efective (calculata pana la data introducerii cererii de chemare in judecata ca fiind in cuantum de 2,46 euro), pentru G. A. C,

ca urmare a intarzierii cu mai mult de 4 ore a zborului programat pentru data de 27.08.2015 pe ruta Cluj-Napoca– Antalya, zbor care a ajuns la destinatia finala la ora 20.05 in loc de ora 15.25, cum era programat, conform contractului de transport si biletului de avion achizitionat.

  1. Obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezenta cauza.

In probatiune, reclamantii au solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si au anexat cererii de chemare in judecata un set de inscrisuri (f. 7-50).

Cererea de chemare in judecata este scutita de la plata taxei judiciare de timbru in temeiul art. 29 alin. 1 lit. f din OUG nr. 80/2013.

Prin intampinare, pârâta Blue Air – Airline Management Solutions SRL  a solicitat respingerea in integralitate a cererii de chemare in judecata ca fiind nefondata si obligarea reclamantilor la suportarea cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul proces.

In probatiune, parata a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si a oricaror alte mijloace de proba ce se vor dovedi necesare din dezbateri si a anexat intampinarii un set de inscrisuri .

Prin precizarea de actiune depusa la dosar la data de 27.01.2016, reclamanții G. M, G. B.A_, ambii atât în nume propriu, cât și în calitate de reprezentanți legali ai celor doi copii minori, G.R C și G A C si-au intemeiat cererea de chemare in judecata pe prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004, coroborat cu art. 7 alin. (1) lit. b) si art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004.

(….)

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Reclamantii au achizitionat patru bilete de avion pentru data de 27.08.2015 la zborul charter Blue Air OB085, pe ruta Cluj-Napoca – Antalya, zbor operat de catre parata, ora decolarii fiind 13.10, iar ora aterizarii fiind 15.25.

La data de 27.08.2015 reclamantii s-au prezentat la aeroport la ghiseul de check-in cu toate actele necesare, insa imbarcarea nu s-a realizat la timp. Astfel, aeronava a decolat abia la ora 18.00 si a aterizat la destinatie la ora 20.05, cu o intarziere de 4 ore si 40 minute. Aceasta intarziere a condus la pierderea de catre reclamanti a unei după-amiezi si a unei seri din concediul de odihna.

Reclamantii au formulat initial o reclamatie catre parata, apoi i-au solicitat paratei plata de despagubiri in temeiul Regulamentului (CE) nr. 261/2004, insa parata a apreciat ca nu datoreaza reclamantilor despagubiri intrucat ar fi exonerata de raspundere in temeiul art. 5 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 .

Conform art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului „(1) În cazul anulării unui zbor, pasagerilor în cauză trebuie:

(a) să li se ofere asistență de către operatorul de transport aerian în conformitate cu articolul 8;

(b) să li se ofere asistență de către operatorul de transport aerian în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (a) și articolul 9 alineatul (2), precum și, în eventualitatea unei redirecționări, în cazul în care ora de plecare anticipată a unui nou zbor este de cel puțin o zi după plecarea programată pentru zborul anulat, asistența specificată la articolul 9 alineatul (1) litera (b) și litera (c);

(c) să primească o compensație din partea operatorului de transport aerian, în conformitate cu articolul 7, cu excepția în care intervine oricare din următoarele:

(i) în cazul în care sunt informați despre această anulare cu cel puțin două săptămâni înainte de ora de plecare prevăzută;

(ii) în cazul în care sunt informați despre această anulare într-un termen cuprins între două săptămâni și șapte zile înainte de ora de plecare prevăzută și li se oferă o redirecționare care să le permită să plece cu cel mult două ore înainte de ora de plecare prevăzută și să ajungă la destinația finală în mai puțin de patru ore după ora de sosire prevăzută;

(iii) în cazul în care sunt informați despre această anulare cu mai puțin de șapte zile înainte de ora de plecare prevăzută și li se oferă o redirecționare care să le permită să plece cel târziu cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută și să ajungă la destinația finală în mai puțin de două ore după ora de sosire prevăzută.

(2) În cazul în care pasagerii sunt informați despre anulare, acestora li se oferă explicații privind posibilitățile de transport alternative.

(3) Operatorul de transport aerian nu este obligat să plătească compensații în conformitate cu articolul 7, în cazul în care poate face dovada că anularea este cauzată de împrejurări excepționale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile.

(4) Sarcina dovedirii faptului că pasagerul a fost într-adevăr informat despre anularea zborului, cu indicarea momentului precis, revine operatorului de transport aerian”.

Potrivit art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 „(1) În oricare din cazurile în care un operator de transport aerian anticipează o posibilă întârziere a unui zbor peste ora de plecare prevăzută, după cum urmează:

(a) timp de două ore, în cazul zborurilor de peste 1 500 de kilometri sau mai puțin;

(b) timp de trei ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor intracomunitare de peste 1 500 de kilometri și al oricăror alte zboruri cuprinse între 1 500 și 3 500 de kilometri;

(c) timp de patru ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor care nu se încadrează la literele (a) sau (b), pasagerilor li se oferă de către operatorul de transport aerian:

(i) asistența specificată la articolul 9 alineatul (1) litera (a) și articolul 9 alineatul (2);

(ii) în cazul în care ora de plecare anticipată este la cel puțin o zi după ora de plecare anunțată inițial, asistența specificată la articolul 9 alineatul (1) litera (b) și litera (c);

(iii) în cazul în care întârzierea este de cel puțin cinci ore, asistența specificată la articolul 8 alineatul (1) litera (a).

(2) În orice caz, asistența se oferă în limitele de timp stabilite în cele de mai sus corespunzător fiecărei distanțe de zbor”.

Conform art. 7 din acelasi regulament „(1) Când se face trimitere la prezentul articol, pasagerii primesc o compensație în valoare de:

(a) 250 EUR pentru toate zborurile de 1 500 kilometri sau mai puțin;

(b) 400 EUR pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1 500 kilometri și pentru toate zborurile cuprinse între 1 500 și 3 500 kilometri;

(c) 600 EUR pentru toate zborurile care nu intră sub incidența literei (a) sau (b).

Pentru stabilirea distanței se ia în considerare ultima destinație unde pasagerul urmează să sosească după ora prevăzută datorită refuzului la îmbarcare sau anulării zborului.

(2) Atunci când, în conformitate cu articolul 8, pasagerilor li se oferă redirecționarea spre destinația finală cu un zbor alternativ, a cărui oră de sosire nu depășește ora de sosire prevăzută a zborului rezervat inițial

(a) cu două ore, pentru toate zborurile de 1 500 kilometri sau mai puțin sau

(b) cu trei ore, pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1 500 kilometri și pentru toate celelalte zboruri cuprinse între 1 500 și 3 500 kilometri sau

(c) cu patru ore, pentru toate zborurile care nu intră sub incidența literei (a) sau (b),

operatorul de transport aerian poate reduce cu 50 % compensația prevăzută la alineatul (1).

(3) Compensația menționată la alineatul (1) se plătește în numerar, prin transfer bancar electronic, ordin de plată bancar sau cec bancar sau, cu acordul scris al pasagerului, în bonuri de călătorie și/sau alte servicii.

(4) Distanțele indicate la alineatele (1) și (2) se măsoară prin metoda rutei ortodromice”.

Potrivit art. 8 din acelasi regulament „(1) Când se face trimitere la prezentul articol, pasagerilor li se oferă posibilitatea de a alege între:

(a) — rambursarea, în termen de șapte zile, în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 7 alineatul (3), a întregului cost al biletului, la prețul de achiziție pentru partea sau părțile de călătorie neefectuate și pentru partea sau părțile deja efectuate, în cazul în care zborul devine inutil în raport cu planul de călătorie inițial al pasagerului, împreună cu, dacă este cazul,

— un zbor de retur la punctul de plecare inițial, cât mai repede posibil;

(b) redirecționarea, în condiții de transport comparabile, spre destinația finală, cât mai repede posibil sau

(c) redirecționarea, în condiții de transport comparabile, spre destinația finală, la o dată ulterioară, la alegerea pasagerului, sub rezerva existenței unor locuri disponibile.

(2) Alineatul (1) litera (a) se aplică, de asemenea, pasagerilor ale căror zboruri fac parte dintr-un pachet de servicii turistice, cu excepția dreptului la rambursare, în cazul în care un astfel de drept se naște în temeiul Directivei 90/314/CEE.

(3) În cazul în care, un oraș, o aglomerație urbană sau o regiune este deservită de mai multe aeroporturi, operatorul de transport aerian oferă pasagerului un zbor spre un aeroport diferit de cel pentru care s-a făcut rezervarea inițială, operatorul de transport aerian suportă costul transferului pasagerului de la aeroportul alternativ fie spre cel inițial, fie spre o altă destinație apropiată convenită cu pasagerul”.

Mai intai, instanta apreciaza ca au dreptul la compensatia prevazuta de art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 atat pasagerii zborurilor anulate, cat si pasagerii zborurilor intarziate.

Astfel, in hotararea pronuntata in cauzele conexate C-402/07 si C-432/07, Sturgeon/Condor Flugdienst GmbH si Bock si altii/Air France SA Curtea de Justitie a Uniunii Europene a constatat ca pasagerii zborurilor inatarziate suporta un prejudiciu similar care consta într‑o pierdere de timp si se gasesc astfel în situaţii comparabile cu pasagerii al caror zbor a fost anulat. Curtea de Justitie a Uniunii Europene a observat ca pasagerii unui zbor anulat au dreptul la compensatie chiar si atunci cand sunt redirectionati de compania aeriana cu un alt zbor daca pierd trei ore sau mai mult fata de durata prevazuta initial si a apreciat ca nu ar fi justificat ca pasagerii zborurilor intarziate sa fie tratati in mod diferit atunci cand ajung la destinatia lor finala cu trei ore sau mai mult dupa ora de sosire prevazuta initial.

In speta, instanta constata ca zborul reclamantilor a avut o intarziere de 4 ore si 40 minute. Ca atare, reclamantilor nu li se poate refuza ab initio dreptul la compensatia prevazuta de art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004, avand in vedere concluziile Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cauza mentionata mai sus.

In consecinta, apararea paratei sub acest aspect este neintemeiata.

In al doilea rand, instanta apreciaza ca in speta nu sunt incidente prevederile art. 5 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004, citate mai sus, deoarece parata nu a facut dovada ca intarzierea zborului ar fi fost cauzată de împrejurări excepționale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile.

In hotararea pronuntata in cauzele conexate C-402/07 si C-432/07, Sturgeon/Condor Flugdienst GmbH si Bock si altii/Air France SA Curtea de Justitie a Uniunii Europene a apreciat ca o problema tehnica survenita la o aeronava nu poate fi considerata o imprejurare exceptionala decat in cazul in care aceasta problema este urmarea unor evenimente care, prin natura sau prin originea lor, nu sunt inerente exercitarii normale a activitatii companiei aeriene vizate si scapa de sub controlul efectiv al acesteia.

Totodata, in hotararea pronuntata in cauza C-11/11 Air France SA/Heinz-Gerke Folkerts si Luz-Tereza Folkerts, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a apreciat ca consecintele financiare pentru operatorii de transport aerian pot fi atenuate in cazul in care operatorul de transport aerian poate face dovada ca intarzierea prelungita este cauzata de imprejurari exceptionale care nu au putut fi evitate in pofida adoptarii tuturor masurilor posibile, cu alte cuvinte, imprejurari care scapa de sub controlul efectiv al operatorului de transport aerian.

In speta, instanta constata ca, chiar din inscrisurile depuse la dosar de catre parata, si anume din devizul tehnic si din raportul de inspectie al aeronavei rezulta ca singura cauza a intarzierii zborului a fost uzura excesiva a unor piese ale aeronavei. Astfel, la inspectia pentru revizia generala s-a constatat „uzura excesiva la roata dintata si la lagarul pompei de combustibil”, faptul ca „angrenajele si cuzinetii sunt toate rebuturi/fier vechi”, iar „pompa nu este sa mai fie reparata” (f. 126). Din raportul de inspectie rezulta ca unele piese lipsesc la receptie, ca alte piese au uzura excesiva a suprafetei invelis dur, iar alte piese sunt, de asemenea, uzate (f. 129). Totodata, s-a constatat uzura excesiva a rotilor dintate si uzura excesiva a lagarelor si a alezajelor lagarelor (f. 136, 137).

In aceste conditii, instanta apreciaza ca in mod cert intarziarea zborului a fost cauzata de imprejurari normale, inerente exercitarii normale a activitatii companiei aeriene, si anume de uzura excesiva a unor piese ale aeronavei, iar nu de imprejurari exceptionale, nefiind incident vreun caz de forta majora.

Ca atare, parata nu este exonerata de raspundere, iar apararea paratei sub acest aspect este neintemeiata.

Avand in vedere ca zborul pe ruta Cluj-Napoca – Antalya are o lungime de aproximativ 1.700 km, iar intarzierea zborului a fost de 4 ore si 40 minute, instanta apreciaza ca reclamantii au dreptul fiecare la o compensatie in suma de 400 Euro în temeiul art. 6 alin. 1 lit. b coroborat cu art. 7 alin. 1 lit. b din Regulamentul (CE) nr. 261/2004.

Totodata, reclamantii au dreptul fiecare si la dobânda legală penalizatoare aferentă sumei mentionate mai sus de la data de 27.08.2015, data efectuarii zborului, și până la data plății efective, avand in vedere ca parata nu si-a indeplinit in mod corespunzator obligatiile contractuale, iar dreptul reclamantilor la compensatie si obligatia corelativa a paratei de plata a compensatiei s-au nascut la data de 27.08.2015, data efectuarii cu intarziere a zborului.

In consecinta, cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost formulata si precizata, este intemeiata si urmeaza a fi admisa.

Față de considerentele de mai sus, instanta va admite cererea de chemare în judecată formulată și precizată de către reclamanții  (….)  în contradictoriu cu pârâta Blue Air – Airline Management Solutions SRL, având ca obiect pretenții.

In consecinta, instanta o va obliga pe pârâtă să plătească reclamantului G. M. suma de 400 Euro în echivalent lei la cursul BNR din ziua plății cu titlu de compensație, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. b coroborat cu art. 7 alin. 1 lit. b din Regulamentul (CE) nr. 261/2004, precum și dobânda legală penalizatoare aferentă acestei sume de la data de 27.08.2015 și până la data plății efective.

Totodata, instanta o va obliga pe pârâtă să plătească reclamantei G. B. A suma de 400 Euro în echivalent lei la cursul BNR din ziua plății cu titlu de compensație, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. b coroborat cu art. 7 alin. 1 lit. b din Regulamentul (CE) nr. 261/2004, precum și dobânda legală penalizatoare aferentă acestei sume de la data de 27.08.2015 și până la data plății efective.

De asemenea, instanta o va obliga pe pârâtă să plătească reclamantului G. R. C. suma de 400 Euro în echivalent lei la cursul BNR din ziua plății cu titlu de compensație, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. b coroborat cu art. 7 alin. 1 lit. b din Regulamentul (CE) nr. 261/2004, precum și dobânda legală penalizatoare aferentă acestei sume de la data de 27.08.2015 și până la data plății efective.

In fine, instanta o va obliga pe pârâtă să plătească reclamantei G. A. C suma de 400 Euro în echivalent lei la cursul BNR din ziua plății cu titlu de compensație, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. b coroborat cu art. 7 alin. 1 lit. b din Regulamentul (CE) nr. 261/2004, precum și dobânda legală penalizatoare aferentă acestei sume de la data de 27.08.2015 și până la data plății efective.

Instanța observă că parata se afla în culpă procesuală, iar reclamantii au solicitat obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata. Vazand dispozitiile art. 453 alin. 1 din Noul Cod de procedura civila, instanta o va obliga pe pârâtă să plătească reclamanților suma de 1.800 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocațial (TVA inclus) .

Față de solutia de admitere a cererii de chemare in judecata, constand ca reclamantii nu se afla in culpa procesuala, vazand dispozitiile art. 451 si urmatoarele din Noul Cod de procedura civila, instanta va respinge ca fiind neîntemeiată cererea pârâtei de obligare a reclamanților la plata cheltuielilor de judecată.

Comments

comentarii

Un bărbat de 34 de ani a fost căutat de polițiști după ce a dispărut de acasă în data de 22 mai. Acesta a fost găsit mort în comuna Chinteni.... Citește mai mult
Programul „Fugi în curtea școlii” a revenit în Cluj-Napoca. Săptămâna aceasta copiii sunt invitaţi în curțile Școlii gimnaziale ,,Constantin Brâncuși" și Liceului de Informatică ,,Tiberiu Popoviciu" pentru a participa la activități sportive.... Citește mai mult

Lasă un răspuns