fbpx

O bancă și un executor judecătoresc au luat abuziv din contul unui pensionar 8.120,89 lei

Judecătoria Cluj-Nappoca a dispus recent întoarcerea executării silite și restituirea sumei de 8.120,89 lei către un pensionar de la care o bancă și un executor judecătoresc luaseră banii pe nedrept.

”Dispune intoarcerea executarii silite demarate in dosarul executional nr.1764/2012 al BEJ Petrule Vasile Constantin in baza titlului executoriu contractul de credit nr…./01.10.2007, prin restabilirea situatiei anterioare si obliga parata sa restituie reclamantului suma de 8.120,89 lei. Obliga parata (Bancpost SA -n.red) la plata cheltuielilor de judecata in favoarea reclamantului, in cuantum de 1300 lei.”, se arată în sentința pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în 13 septembrie.

Cum s-a ajuns aici? În baza contractului de credit, banca s-a adresat executorului judecătoresc pentru a recupera o datorie de la client. Acesta a contestat executarea silită și, în parte, a câștigat, în sensul că datoria era de 2.598,91 lei și nu de 10.905,63 lei, pentru cât pusese executorul poprire pe contul în care își prea pensia de la Casa Județeană de Pensii. În ciuda sentinței, omul a rămas fără cei aproape 11.000 lei, ce includ și onorariul executorului, care se calculează în funcție de datoria principală.

Astfel că pensionarul s-a adresat instanței cu cerere de întoarcere a executării silite și a câștigat.

Reprezentantul reclamantului a solicitat admiterea cererii și a se dispune întoarcerea executării silite cu privire la suma de 8.120,89 lei,, apreciind că creanța este certă, lichidă și exigibilă. ”Creanța este certă raportat la faptul că potrivit Sentinței Civile nr. 8781/2016 pronunțată de Judecătoria Cluj – Napoca, orice reținere peste suma de 2.598.91 lei este abuzivă. Suma reținută total rezultă din adresa Casei de Pensii Bistrița Năsăud. Lichiditatea acestei creanțe rezultă la fel din Sentința Civilă nr. 8781/2016 pronunțată de Judecătoria Cluj – Napoca și coroborat cu adresa executorului care a indicat cuantumul cheltuielilor de executare care sunt aplicabile sumei ce a fost reținută legal. Creanța este exigibilă fiind scadentă, a fost pusă în întârziere, a fost notificată pârâta să plătească această sumă.”, se arată în cerere. Mai jos este motivarea instanței.

SENTINȚA CIVILA NR. 6107/2017 – Judecătoria Cluj-Napoca

I N S T A N Ț A

Deliberand, retine ca prin cererea formulata reclamantul M.V. in contradictoriu cu parata Bancpost SA solicitat a se dispune intoarcerea executarii silite demarate in dosarul executional nr.1764/2012 al BEJ Petrule Vasile Constantin in baza titlului executoriu contractul de credit nr…./01.10.2007, prin restabilirea situatiei anterioare si obligarea paratei sa ii restituie suma de 8.556,09 lei.

La termenul de judecata din 13 septembrie 2017 reclamantul a inregistrat la dosar o cerere de miscorare a pretentiilor initiale, solicitand obligarea paratei la plata sumei de 8.120,89 lei.

Reclamantul a solicitat obligarea paratei la plata cheltuielilro de judecata.

In motivarea cererii formulate se arata ca in dosarul executional nr.1764/2012 al BEJ Petrule Vasile Constantin reclamantul a fost executat silit pentru creanta in cuantum de 10.905,63 lei. Impotriva actelor de executare silita indeplinite reclamantul a formulat contestatie la executare, iar instanta investita cu solutionarea cauzei a constatat ca datoria debitorului se intinde pana la concurenta sumei de 2.598,91 lei, restul fiind retineri abuzive, cu consecinta recalcularii tuturor cheltuielilor de executare silita. Prin sent. civ. nr.8781/2016 pronuntata in dos. civ. nr…/211/2014 instanta a dispus anularea in parte a masurii popririi infiintata in data de 03.09.2013 si a tuturor actelor de executare silita ulterioare acestei adrese efectuate in dosarul executional.

Potrivit adeverintei eliberate sub nr…/26.04.2017 de Casa Judeteana de Pensii Bistrita Nasaud, reclamantului i-a fost retinuta suma de 10.906 lei reprezentand debit datorat Bancpost SA si comision in cuantum de 328 lei. Ca urmare, suma de 8.307,09 lei a intrat in contul paratei fara nici un motiv si se impune restituirea ei ca urmare a restabilirii situatiei anterioare. La aceasta suma se adauga 249 lei ce reprezinta diferenta de comision retinuta in mod neintemeiat prin raportare la intreaga suma cu privire la care a fost demarata procedura de executare silita in dosarul executional nr.1764/2012 al BEJ Petrule Vasile Constantin.

Ca urmare a calcularii de catre executorul judecatoresc a cheltuielilro de executare silita aferente sumei de 2.598,91 lei reclamantul a micsorat cuantumul pretentiilor initiale, solicitand obligarea paratei la plata sumei de 8.120,89 lei. In modalitatea de calcul depusa la fila 135 din dosar reclamantul, prin reprezentantul sau, a aratat ca onorariul executorului judecatoresc la creanta de 2.598,91 lei este de 255 lei +TVA, adica 316,2 lei. La aceasta suma se adauga taxele de 119 lei, astfel incat totalul cheltuielilro de executare silita este de 435,2 lei.

Prin intampinarea depusa la filele 20-21 din dosar parata a solicitat respingerea cererii formulate cu motivarea ca executarea silita a fost indeplinita in mod legal. Parata, prin reprezentantul sau, arata ca reclamantul nu a precizat modul de calcul in baza caruia a solicitat intoarcerea executarii silite cu privire la suma de 8.556,09 lei.

Analizand inscrisurile depuse in probatiune si copia certificata pentru conformitate cu originalul a dosarului executional depusa la filele 25-124, instanta constata urmatoarele:

La solicitarea creditoarei Bancpost SA a fost demarata procedura de executare silita a debitorului M.V in baza titlului executoriu contractul de credit nr…/01.10.2007. fata de actele de executare silita indeplinite in dosarul executional nr.1764/2012 al BEJ Petrule Vasile Constantin debitorul a inteles sa formuleze contestatie la executare, cerere ce a format obiectul dos.civ.nr.xxxxx/211/2016 al Judecatoriei Cluj-Napoca. Prin sent.civ.nr.8781/2016 pronuntata in dosarul mentionat, instanta a admis in parte contestatia la executare formulata, a anulat in parte maura popririi infiintata in data de 03.09.2013, pana la concurenta sumei de 2.598,91 lei reprezentand debit, dobanzi si comisioane, suma la care vor fi calculate cheltuielile de executare silita, inclusiv onorariul executorului judecatoresc. Instanta a constatat ca din luna ianuarie 2015 debitorul nu mai datoreaza bancii nicio suma de bani in baza contractului de credit nr…/01.10.2007 si a obligat Bancpost SA sa achite debitorului cheltuieli de judecata in cuantum total de 7.200 lei.

Până la momentul ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti, in lipsa unei suspendari a executarii silite, tertul poprit si-a indeplinit obligatiile impuse de art.456 Cod proc.civila si a retinut, lunar, cota parte din pensia debitorului. Potrivit adeverintei eliberate sub nr.xxxxx/26.04.2017 de Casa Judeteana de Pensii Bistrita Nasaud, in intervalul octombrie 2013-ianuarie 2017, din veniturile reclamantului a fost retinuta suma totala de 10.906 lei la care se adauga comisionul tertului poprit in cuantum de 328 lei .

In aceste conditii, nu poate fi primta afirmatia paratei cuprinsa in intampinarea depusa la dosar in sensul ca actele de executare silita au fost indeplinite cu respectarea dispozitiilor legale in dosarul executional nr.1764/2012 al BEJ Petrule Vasile Constantin .

Avand in vedere ca, prin hotarare judecatoreasca definitiva, s-a stabilit ca debitorul M.V, avand CNP .., poate fi executat silit pana la concurenta sumei de 2.598,91 lei in baza titlului executoriu contractul de credit nr…/01.10.2007, iar, potrivit dovezilor depuse la dosar, parata a incasat suma de 10.906 lei ca urmare a infiintarii popririi din data de 03.09.2013, instanta apreciaza ca sunt indeplinite conditiile prevazute de 404 ind.1 Cod proc.civila si se impune a se admite cererea de intoarcere a executarii silite prin restabilirea situatiei anterioare.

In ceea ce priveste modalitatea de calcul a sumei solicitate de catre reclamant in prezentul dosar, se observa, ca acesta a tinut cont atat de cheltuielile de executare silita datorate in dosarul executional nr.1764/2012 al BEJ Petrule Vasile Constantin , insa, prin raportarea lor la creanta de 2.598,91 lei stabilita prin sent.civ.nr.8781/2016, cat si de comisionul perceput de tertul poprit, insa prin raportare la aceeasi creanta datorata in baza  titlului executoriu contractul de credit nr….x/01.10.2007.

Față de cele prezentate, instanta, in baza art.404 ind.1 Cod proc.civila, va admite cererea formulata si va dispune intoarcerea executarii silite demarate in dosarul executional nr.1764/2012 al BEJ Petrule Vasile Constantin in baza titlului executoriu contractul de credit nr…/01.10.2007, prin restabilirea situatiei anterioare si obliga parata sa restituie reclamantului suma de 8.120,89 lei.

In temeiul art.274 Cod proc.civila parata va fi obligata la plata cheltuielilor de judecata in favoarea reclamantului, in cuantum de 1300 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru achitata potrivit chitantei  nr…./02.08.2017 (f.126) si onorariul avocatial achitat potrivit chitantei depuse la fila 127 din dosar.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns