fbpx

Noi scutiri și reduceri la impozitul pe profit au fost introduse în Codul fiscal

Codul fical a fost modificat, scutiri și reduceri la impozitul pe profit pentru susţinerea învăţământului profesional-dual.

Legea nr. 262/2020 din 20 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial  nr. 1112 din 20 noiembrie 2020.

Conform noilor prevederi, profitul investit în susţinerea învăţământului profesional-dual prin asigurarea pregătirii practice şi formării de calitate a elevilor este scutit de impozit.

Totodată, sumele aferente sponsorizărilorlor şi/sau acte de mecenat, precum şi cei care acordă burse private, potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, se vor scădea din impozitul pe profit datorat.

La fel, sumele aferente sponsorizărilor pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, dar și acordării de burse elevilor şcolarizaţi în învăţământul profesional-dual, potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, se vor scădea din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Redăm integral textul legii:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

“(1^1) Profitul investit în susţinerea învăţământului profesional-dual prin asigurarea pregătirii practice şi formării de calitate a elevilor este scutit de impozit.”

  1. La articolul 25 alineatul (4), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:”.

  1. La articolul 56, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1^1) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), precum şi microîntreprinderile care acordă burse elevilor şcolarizaţi în învăţământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  1. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

  1. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

Bucureşti, 20 noiembrie 2020.

Nr. 262.

—————

Redăm și formele anterioare lae textelor de lege care au fost modificate:

Art. 25 alin.(4) lit.i) avea următoarea formă:

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:”

Art. 56 alin.(11) avea următorul cuprins:

(1^1) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns