fbpx

Motivare sentință de condamnare pentru înșelăciune a unui avocat timișorean, fiu de judecător

Onorarii nemeritate, taxe de timbru imagiare, deplasări mincinoase și alte tertipuri folosite în relațiile cu clienții i-au adus avocatului beneficii de zeci de mii de euro, prejudiciindu-i totodată pe clienți cu sume importante de bani.

Avocatul Laurian Diaconescu, fiul fostului judecător Dănuţ Diaconescu din Timișoara, a fost condamnat definitiv la câte 3 ani de închisoare cu executare, în două dosare diferite pentru înşelăciune.

Într-unul dintre cele două dosare, Laurian Diaconescu a fost acuzat că, după ce a fost angajat de către un cetățean italian pentru deschiderea unui proces de recuperare a unei creanțe de 85.000 de euro, a perceput onorarii şi taxe judiciare de timbru fără întreprindă nimic în dosarul pentru care a fost angajat. Potrivit procurorilor, cererile de chemare în judecată ale italianului au fost anulate pe motiv că avocatul nu a făcut nimic în dosar. Pentru menţinerea în eroare a italianului, avocatul a falsificat înscrisuri, inclusiv acte oficiale din care să reiasă că firma cetățeanului italian a câştigat procesul şi urmează să îşi primească banii. Abia după cinci ani, când omul de legătură dintre italian şi avocat „a început să aibă dubii din cauză că inculpatul refuza să se întâlnească cu el şi spunea că a câştigat procesul, fără ca banii să intre în cont”, cetățeanul Italian s-a adresat organelor de ercetare penală. Prejudiciul în acest dosar a fost calculat la suma de 113.000 de euro, reprezentat de datoria nerecuperată de 85.000 de euro a omului de afaceri Italian şi 28.000 de euro, reprezentând taxe de timbru şi onorarii pe care avocatul le-a încasat fără nicio justificare.

În ambele dosare, ICCJ, la data de 13 octombrie 2020, a respins apelurile avocatului, ambele sentințe fiind definitive.

Cum își păcălea clienții

Redăm din una dintre sentințele de condamnare ale Curții de Apel Timișoara:

,,Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara nr. 74/P/2018 din 10.04.2019, înregistrat pe rolul acestei instanțe la data de 15.04.2019, sub numărul (…), s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Diaconescu Laurian, în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată prevăzută și pedepsită de art.244 alin. 1, 2 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (8 act e materiale).

În fapt, s-a reținut că La data de 07.02.2018 a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara plângerea formulată de către S.C. M.T.S.R.L., prin reprezentant legal A.M.V., prin care aceasta a solicitat efectuarea de cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de „înșelăciune”, „fals material în înscrisuri oficiale” și „uz de fals”, prev. și ped. de art. 244 alin. 1, 2 c.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 c.p., art. 320 alin. 1 c.p., art. 323 c.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 c.p., de către numitul Diaconescu Laurian, avocat în cadrul Baroului Timiș.

În esență, s-a susținut că, începând cu anul 2013, avocatul Diaconescu Laurian, din cadrul Baroului Timiș în realizarea aceleași rezoluții infracționale, într-un număr de 10 cauze (având ca obiect recuperarea sumelor de bani de la clienți rău platnici, recuperarea taxei de poluare/timbru de mediu, etc.) a încasat de la administratorii S.C. M.T.S.R.L. diverse sume de bani cu titlu  de onorariu sau taxe judiciare de  timbru, fără însă ca, pe de o parte, să achite aceste taxe, având drept consecință anularea cererilor de chemare în judecată, iar pe de altă parte, fără a-și îndeplini obligațiile de reprezentare, redactare acte, exercitare căi de atac, asumate prin contractele de asistență juridică, inducându-i astfel în eroare pe reprezentanții S.C. M.T.S.R.L., cărora le-a creat impresia că litigiile societății se află în diverse stadii de soluționare la instituțiile statului. De asemenea, pentru menținerea în eroare a reprezentantei legale a persoanei vătămate S.C. M.T.S.R.L., a falsificat acte oficiale și le-a folosit în diverse ocazii.

Procurorul de caz, a constatat, din actele de urmărire penală administrate în cauză următoarele:

În cursul anului 2013, în vederea recuperării mai multor sume de bani pe care S.C. M.T.S.R.L le avea de primit de la diverși clienți, reprezentantul legal al societății, numita A.M.V., prin intermediul martorei P.M., l-a angajat pe avocatul Diaconescu Laurian pentru a redacta și promova acțiuni în pretenții, cereri de executare silită, pentru a reprezenta societatea în instanță, precum și pentru a formula, în numele societății, declarații de creanță în litigiile având ca obiect procedura insolvenței societăților debitoare, ce au derulat relații comerciale cu S.C. M.T.S.R.L.

Profitând de buna credință a numitei A.M.V., de lipsa cunoștințelor juridice ale acesteia, precum și de nevoia stringentă de recuperare a sumelor de bani, avocatul Diaconescu Laurian, în repetate rânduri, i-a solicitat acesteia sume de bani, motivând că îi sunt necesare pentru plata taxelor judiciare de timbru, fără însă a achita aceste taxe, având drept consecință anularea acțiunilor promovate. De asemenea, avocatul Diaconescu Laurian nu a formulat nicio declarație de creanță și nici nu a contestat tabelul de creanță, în litigiile având ca obiect procedura insolvenței, având drept consecință neînscrierea societății la masa credală/tabelul de creanță.

Pentru a nu fi descoperit de către numita A.M.V., avocatul Diaconescu Laurian, în mai multe situații, a asigurat-o pe aceasta că acțiunile promovate au fost admise de către instanțele de judecată.

În acest sens, au fost redate diverse mesaje pe care avocatul Diaconescu Laurian, posesorul numărului de telefon 0722/(…) (filele 59, 113-118 vol. I u.p.) le-a transmis numitei A.M.V., respectiv:

– mesaj datat 02.06.2015 „Sărut măna, astăzi sau mâine trebuie să vă apară sumele în cont. Când mă și pe mine …. Tocmai am primit confirmarea. Weekend liniștit, aștept să îmi confirmați și dvs. marți ca să mă îmbăt seara”.

– mesaj datat 02.11.2015 „M-am interesat azi, mi s-a spus exact care e procedura, viramentul e verificat și validat de trei ori până să apară la dvs. în cont…”.

– mesaj datat 09.11.2015 „… Eu am câștigat procesele, cred că am adus destule dovezi, restul deja depinde de alți factori și chiar și acolo am intervenit cât a fost omenește posibil…”.

– mesaj datat 11.02.2016 „…am stat pe capul executorului ca să îmi spună exact când văd banii și viramentul final din trezorerie către dvs. se va face miercuri 17 februarie…”.

– mesaj datat 21.04.2017 „… 113.000 Euro pe 4 mai 2017. Capăt de linie”.

De asemenea, s-a arătat în cuprinsul actului de sesizare al instanței că, în cursul anului 2017, la solicitările insistente ale numitei AM.V. de a prezenta dovezi cu privire la soluțiile instanțelor de judecată, în contextul în care aceasta a început să aibă dubii cu privire la susținerile avocatului Diaconescu Laurian, cel din urmă i-a înmânat, în localul S.C. M&O, situat pe șoseaua de centură a mun. Lugoj, mai multe documente între care se aflau mai multe acte false.

În legătură cu aceste acte false (încheierea numărul 2772/27.06.2014, pronunțată în pretinsul dosar numărul (…) al Judecătoriei Timișoara, adresa de înaintare a minutei hotărârii civile numărul 3155/2014 din data de 31.03.2014, încheierea numărul 3855/03.10.2016 pronunțată în dosarul numărul (…)/325/2016 al Judecătoriei Timișoara și încheierea numărul 3006/11.07.2014, pronunțată în dosarul numărul (…) al Tribunalului Timiș, ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara numărul 5916/P/2013), s-a precizat că pe parcursul urmăririi penale a rezultat faptul că acestea erau doar xerocopii ale actelor anterior menționate, nefiind certificate pentru conformitate cu originalul, astfel încât s-a apreciat de către procurorul de caz că aceste înscrisuri predate de către suspectul Diaconescu Laurian nu sunt susceptibile de a produce consecințe juridice, fiind considerate ca mijloace frauduloase prin care s-a realizat inducerea și menținerea în eroare a reprezentantului persoanei vătămate S.C. M.T. S.R.L.

S-a mai reținut că numita A.M.V., cu prilejul audierii din data de 12.11.2018, a precizat că nu poate indica suma de bani pe care a plătit-o avocatului Diaconescu Laurian cu titlu de taxe de timbru, cu prilejul fiecărei acțiuni pe care acesta s-a angajat să o promoveze, însă a anexat mai multe chitanțe, facturi și mesaje între ea și avocatul Diacoescu Laurian din perioada 2013-2017, care dovedesc că acestuia i-au fost achitate sume de bani pentru plata taxelor de timbru și cu titlu de onorariu.

În acest sens, s-a constatat că numita A,M.V. a anexat plângerii penale și un raport de expertiză contabilă extrajudiciară întocmit de către expertul contabil P.A. din ale cărui concluzii rezultă că valoarea debitelor neîncasate este de 369.699,66 lei, sumă în raport de care se constituie parte civilă și la care, conform cererii depusă la data de 28.06.2018, se adaugă suma de 126.856 lei, ce i-a fost achitată cu titlu de taxă de timbru și onorariu (f. 10-17, 79-80 vol. I u.p.).

Prin rechizitoriu s-a reținut astfel că acțiunile avocatului Diaconescu Laurian, de a o amăgi pe numita A;M.V.cu privire la activitatea pentru care a fost angajat, au avut drept consecință prejudicierea părții civile care S.C. M.T.S.R.L. cu sumele de bani avansate cu titlu de taxe judiciare de timbru, onorariu, dar și cu sumele de bani pe care societatea le avea de încasat de la clienții ce trebuiau acționați în judecată și care nu au mai putut fi recuperate, fiind arătate după cum urmează :

  1. Litigiul pe care S.C. M.T.S.R.L. l-a avut cu S.C.T. București S.A.(fostă C.C.F. Drumuri și Poduri Timișoara S.R.L.)

Întrucât S.C. M.T.S.R.L. mai avea de recuperat de la S.C.T. București S.A. (fostă C.C.F. Drumuri și Poduri Timișoara S.R.L.) suma de 95.797,01 lei, avocatul Diaconescu Laurian a introdus la Judecătoria Timișoara o cerere de chemare în judecată ce a fost înregistrată sub numărul (…).

Prin adresa din data de 14.02.2014 comunicată reclamantei la sediul procedural ales(Cabinet avocat Diaconescu Laurian), instanța de judecată i-a pus în vedere achitarea taxei de timbru în cuantum de 3010,94 lei, sumă de bani ce nu a fost plătită, astfel încât, prin încheierea civilă numărul 3155/06.03.2014, instanța de judecată a anulat acțiunea formulată de către S.C. M.T.S.R.L.(a se vedea dosarul instanței anexat dosarului de urmărire penală).

Numita A.M.V. a susținut că avocatul Diaconescu Laurian i-a solicitat în trei situații câte 9000 de lei, motivând că aceasta este suma pe care trebuie să o plătească ca taxă de timbru, plătindu-i în acest sens suma de 18.000 de lei (a se vedea declarația numitei A.M.V din data de 12.11.2018).

Pentru a-i întări convingerea că acțiunea a fost admisă, avocatul Diaconescu Laurian i-a înmânat numitei A.M.V. în împrejurările descrise anterior, următoarele înscrisuri false:

– înscris fals intitulat „ Copia minutei hotărârii civile nr. 3155/2014 din data de 31 Martie 2014” din dosarul numărul (…), din conținutul căruia rezultă că acțiunea a fost admisă(f. 3,11 vol. II u.p.).

În urma verificărilor efectuate în baza de date Ecris a instanțelor de judecată s-a constatat că dosarul numărul (…) nu figurează ca fiind înregistrat pe rolul instanței (f. 14 vol. II u.p.).

– încheierea nr. 2772/27.06.2014 pronunțată în dosarul nr. (…) al Judecătoriei Timișoara(f. 2 vol. II u.p.).

Cu referire la acest ultim înscris, s-a constatat că prin adresa numărul 2151/A/03.07.2018, Judecătoria Timișoara a comunicat că dosarul numărul (…) nu figurează ca fiind înregistrat pe rolul instanței (f. 88 vol. I u.p.).

De asemenea, avocatul Diaconescu Laurian a mai pus la dispoziția numitei A.M.V. un înscris denumit „Lansare rapidă” ce conținea date de pe Portalul instanțelor de judecată (Judecătoria Timișoara) din cuprinsul căruia rezulta că pe rolul Judecătoriei Timișoara este înregistrat dosarul numărul (…)/a1 ce avea ca părți cele două societăți, iar ca obiect contestație la executare (f. 7-9 vol. II u.p.).

În urma verificărilor s-a constatat că acest înscris, fără valoare circulatorie, a fost plăsmuit, neexistând un asemenea dosar înregistrat pe rolul Judecătoriei Timișoara (f.12 vol. II u.p.).

De asemenea, s-a reținut că pentru a o menține în eroare cu privire la activitățile sale legate de recuperarea sumelor de bani, printr-un mesaj datat 25.03.2014, avocatul Diaconescu Laurian a încunoștințat-o pe numita A:M.V. că „s-a rămas în pronunțare în cauza cu SCT, pe 31 se pronunță și apoi voi cere copia minutei deciziei ca să putem merge la executor. M-am lămurit azi și cu taxa de la București, cei de la Trezorerie vor o dovadă că s-a plătit o nouă taxă în dosarul de la Timișoara, ca să se asigure că nu e fentă și că nu recuperăm una și aceeași taxă. Probabil au făcut unii șmecherii din astea. Mâine scot extras de la grefier și le trimit Prioripost. Mă interesez și de Umbria și vă anunț….”.

  1. Litigiul pe care S.C. M.T.S.R.L. l-a avut cu S.C. Saif-Tim S.A.

S.C. M.T.S.R.L. mai avea de recuperat de la S.C. Saif-Tim S.A. (societate ce se afla în procedura insolvenței) suma de 72.912 lei, împrejurare în raport de care numita A.M.V. i-a solicitat avocatului Diaconescu Laurian să înscrie societatea în tabelul de creanțe, achitându-i pentru această operațiune suma de 7000 de lei, bani ce au fost solicitați de către cel din urmă cu titlu de taxă înscriere la masa credală.

S-a constatat că în ceea ce privește plata sumei de 7000 de lei, numita A.M.V. a precizat, fără echivoc, că i-a achitat suma de 7000 cu titlul de taxă pentru înscriere la masa credală, însă nu poate preciza care sunt actele care fac dovada acestei plăți, întrucât a achitat avocatului Diaconescu Laurian multe sume de bani.

Cu adresa numărul 417/27/ITM/2014, din data de 14.11.2018, administratorul judiciar al S.C. Saif-Tim S.A., Alfa&Quantum Consulting S.R.L. a comunicat faptul că S.C. M.T. S.R.L. nu este creditor înscris la masa credală/tabelul de creanțe al S.C. Saif Tim S.A. (f. 52 vol.II u.p.).

Privitor la litigiul cu această societate, avocatul Diaconescu Laurian pus la dispoziția numitei A.M.V. un înscris denumit „Lansare rapidă” ce conținea date de pe Portalul instanțelor de judecată (Tribunalul Timiș), din cuprinsul căruia rezulta că S.C. M.T S.R.L. avea calitatea de creditor în dosarul numărul (…) al Tribunalului Timiș(f. 18-20 vol. II u.p.).

În urma verificărilor, s-a constatat că acest înscris, fără valoare circulatorie, a fost plăsmuit, prin adăugarea pe lista creditorilor a S.C. M.T. S.R.L., în realitate societatea nefigurând pe această listă (f. 32-50 vol. II u.p.).

De asemenea, s-a reținut că, pentru a o menține în eroare cu privire la activitățile sale legate de recuperarea sumelor de bani, printr-un mesaj datat 02.03.2015, acesta i-a transmis numitei A.M.V. „… cu Saiftim și cu finanțele în așa fel încât să nu mai avem nici un fel de surprize la jumătatea lunii, știu că este un efort mare, însă vă rog mult dacă e posibil să îmi puneți la dispoziție 9000 de lei pentru două săptămâni. Trebuie să ne revanșăm și să ne luăm niște măsurii asiguratorii care vor profita foarte curând … banii aștia … îi primiți oricum înapoi luna asta deoarece voi tăia factura pentru cheltuieli de judecată ca să-i luăm de la adversari…”, creându-i astfel convingerea că sumele de bani vor fi recuperate în scurt timp.

Printr-un alt mesaj datat 07.01.2016, avocatul Diaconescu Laurian a încunoștințat-o pe numita AM.V. că „… cei de la Saiftim au depus o contestație la procesul-verbal de distribuire a sumelor și mâine e ședință în Camera 15, apoi putem trece la executare și cu ei…”.

  1. Litigiul pe care S.C. M.T.S.R.L. l-a avut cu S.C. V.Management Construct S.R.L.

Întrucât S.C. M.T.S.R.L. mai avea de recuperat de la S.C. V.Management Construct S.R.L. suma de 22.038 lei, avocatul Diacoescu Laurian s-a angajat să întreprindă demersurile necesare pentru punerea în executare a ordonanței nr. 168/17.01.2012 pronunțată de către Judecătoria Lugoj în dosarul numărul (…), solicitându-i, în acest sens, numitei AM.V. să-i înmâneze bani pentru plata diverselor taxe.

Prin ordonanța nr. 168/17.01.2012 pronunțată de către Judecătoria Lugoj în dosarul numărul (…), instanța de judecată a admis cererea formulată de creditoarea S.C. M.T.S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea S.C. V.Management  Construct S.R.L. și a somat debitorul ca, în termen de 30 zile de la data rămânerii irevocabile a prezentei ordonanțe, să plătească creditoarei suma totală de 24.355 lei, din care suma de 22.038 lei reprezintă contravaloarea serviciilor prestate și neachitate, iar suma de 2.317 lei reprezentând  dobânzi calculate pentru  întârzierea la plata debitului.

În acest sens, s-a constatat că numita A.M.V., cu prilejul audierii din data de din data de 12.11.2018 a precizat că nu mai reține care este suma de bani pe care avocatul Diaconescu Laurian  i-a solicitat-o.

Pentru a o convinge pe numita A.M.V. că a întreprins demersuri pentru recuperarea sumei de bani, avocatul Diaconescu Laurian i-a înmânat numitei A.M.V., cu prilejul întâlnirii din cursul anului 2017 de la localul S.C. M&O situat pe șoseaua de centură a mun. Lugoj, mai multe documente false, fiind enumerate după cum urmează :

– încheierea nr. 3855/03.10.2016, pronunțată în dosarul (…)/325/2016, al Judecătoriei Timișoara – Secția Comercială (f.67 vol. II u.p.), din care rezulta că instanța de judecată a admis cererea pentru punerea în executarea și a acestui titlu executoriu.

În urma verificărilor efectuate (adresa numărul 2153/A/03.07.2018, Judecătoria Timișoara, accesarea bazei de date Ecris a instanțelor de judecată) s-a constatat că încheierea respectivă a fost plăsmuită în întregime, dosarul indicat în antetul actului anterior amintit având ca obiect ”liberare condiționată” (f. 90 vol. I u.p.).

Întrucât în dispozitivul pretinsei încheieri se făcea mențiunea că „…Admite cererea …. sub condiția achitării…. unei diferențe la taxa judiciară de timbru în valoare de 5800 lei …”, numita A.M.V. a declarat că i-a mai achitat avocatului Diacoescu Laurian și această sumă.

– ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara numărul 5916/P/2013)(f.71 vol. II u.p.).

Procurorul de caz a avut în vedere că din adresa numărul (…)/II/6/2018, din data de 14.11.2018, emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara rezultă că dosarul numărul 5916/P/2013 privește pe A.N., cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „Furt calificat”, prev. și ped. de art. 208, 209 C.p. și a fost soluționat de către magistratul procuror M.A. prin ordonanța numărul 5916/P/2013 la data de 13.11.2013 (f. 73 vol. II u.p.).

  1. Litigiul pe care S.C. M.T.S.R.L. l-a avut cu S.C. Umbria Coperture S.R.L.

S.C. M.T.S.R.L. mai avea de recuperat de la S.C. Umbria Coperture S.R.L. suma de 11.016,65 lei, motiv pentru care, avocatul Diaconescu Laurian  a introdus la Judecătoria Lugoj o cerere de chemare în judecată ce a fost înregistrată sub numărul (…).

Prin adresa din data de 14.02.2014 comunicată reclamantei la sediul procedural ales (Cabinet avocat Diaconescu Laurian), instanța de judecată i-a pus în vedere achitarea taxei de timbru în cuantum de 656 lei, sumă de bani ce nu a fost plătită, astfel încât, prin încheierea civilă numărul 1775/23.09.2014, instanța de judecată a anulat acțiunea formulată de către S.C. M.T. S.R.L. (s-a indicat în acest sens, dosarul instanței anexat dosarului de urmărire penală). Numita A.M.V. a susținut că avocatul Diaconescu Laurian i-a solicitat în două situații câte 1500 de lei, motivând că aceasta este suma pe care trebuie să o plătească ca taxă de timbru, bani pe care i-a înmânat acestuia, însă nu poate indica când anume și fără a putea face o legătură între plata sumei și înscrisurile pe care le deține cu privire la sumele de bani achitate avocatului Diacoescu Laurian.

Pentru a-i întări convingerea că acțiunea a fost admisă, avocatul Diaconescu Laurian i-a înmânat numitei A.M.V., în împrejurările descrise anterior, un înscris denumit „Lansare rapidă” ce conținea date de pe Portalul instanțelor de judecată (Judecătoria Lugoj) din cuprinsul căruia rezulta că acțiunea a fost admisă(f. 79 -80 vo l. II u.p.).

În urma verificărilor a rezultat că acest înscris, fără valoare circulatorie, a fost plăsmuit, acțiunea fiind anulată pentru neplata taxei de timbru (f. 81-82 vol. II u.p.).

De asemenea, s-a precizat în cuprinsul rechizitoriului că și în acest caz avocatul Diaconescu Laurian i-a transmis numitei A.M.V. mesaje din conținutul cărora rezulta că întreprinde demersuri pentru recuperarea sumelor și lăsând să se înțeleagă că banii vor fi recuperați în scurt timp (mesaj din 16.12.2014 „sărut mâna, credeți-mă că bat zilnic pe la uși la grefieri, e nebunie înainte de sărbători. Umbria se va comunica și la dvs., ne anunțăm și reciproc. Sper ca pe 22 și 23 să reușim să rezolvăm o parte …”;  mesaj din data 11.11.2014 „la Reșița avem termen pe 28, pe penal, va trebui să mă prezint. Cu Umbria pe 26, la dvs. la Lugoj…”).

  1. Litigiul pe care S.C. M..S.R.L. l-a avut cu S.C. Andera Construcții S.R.L.

S.C. M.T.S.R.L. avea de recuperat de la S.C. Andera Construcții S.R.L. suma de 15.000 lei, motiv pentru care reprezentanta legală a societății, numita A.M.V. i-a solicitat avocatului Diaconescu Laurian să cheme în judecată societatea pentru recuperarea datoriei.

Numita A.M.V. a susținut, cu prilejul audierii din data de 28.06.2018, că avocatul Diaconescu Laurian i-a solicitat suma de 10.000 lei, din care suma de 6000 lei reprezenta taxa de timbru, iar suma de 4000 lei onorariu avocat. Cu prilejul audierii din data de 12.11.2018 aceasta a susținut că „… este posibil ca suma de 6000 de lei plătită cu titlu de taxă judiciară de timbru, să fi fost achitată în cursul lunii martie2015 la data de 03.03.2015, iar onorariul de 4000 de lei  să fi fost achitat în cursul lunii februarie 2015 așa cum rezultă din actele aferente anului 2015…” .

Pentru a-i întări convingerea că a introdus cererea de chemare în judecată, avocatul Diaconescu Laurian i-a înmânat numitei A.M.V., în împrejurările descrise anterior, un înscris denumit „Lansare rapidă” ce conținea date de pe Portalul instanțelor de judecată (Tribunalul I. dosar număr (…) f. 84-85 vol. II u.p.).

În urma verificărilor a rezultat că acest înscris, fără valoare circulatorie, a fost plăsmuit, dosarul indicat în antetul actului anterior amintit având ca obiect „drepturi bănești”, iar ca părți L.M.(reclamant) și M.A.I. și I.P. I.(pârâți) – f. 90-91 vol. II u.p. – .

  1. Litigiul pe care S.C. M.T. S.R.L. l-a avut cu Administrația Finanțelor Publice a Minicipiului Lugoj și Administrația Fondului pentru Mediu

Litigiul a avut ca obiect recuperarea de către societate a sumei de 7301 lei reprezentând contravaloarea taxei de poluare pentru autovehicule la prima înmatriculare în România.

Prin adresa din data de 08.05.2014 comunicată reclamantei la sediul procedural ales (Cabinet avocat Diaconescu Laurian), instanța de judecată i-a pus în vedere achitarea taxei de timbru în cuantum de 300 lei, sumă de bani ce nu a fost plătită, astfel încât, prin încheierea civilă numărul 3006/11.07.2014, instanța de judecată a anulat acțiunea formulată de către S.C. M.T.S.R.L.(a se vedea dosarul instanței anexat dosarului de urmărire penală).

S-a constatat că, numita A.M.V. a susținut că avocatul Diaconescu Laurian i-a solicitat în suma de 3500 de lei, motivând că aceasta este suma pe care trebuie să o plătească ca taxă de timbru, bani pe care i-a înmânat acestuia, însă nu poate indica când anume și fără a putea face o legătură între plata sumei și înscrisurile pe care le deține cu privire la sumele de bani achitate avocatului Diaconescu Laurian (a se vedea declarația numitei A.M.V. din data de 12.11.2018).

Pentru a-i întări convingerea că a reprezentat societatea în fața instanței de judecată și ca aceasta a fost soluționată, în împrejurările descrise anterior, avocatul Diaconescu Laurian i-a înmânat numitei A.M.V. încheierea nr. 3006/11.07.2014 pronunțată în dosarul nr. (…) al Tribunalului Timiș, încheiere pe care a falsificat-o( f. 94 vol. II u.p.).

Cu referire la acest ultim înscris, a fost solicitat de la Tribunalul Timiș dosarul numărul (…), în care se află încheierea nr. 3006/11.07.2014, iar din examinarea celor două încheieri (cea pusă la dispoziția numitei A.M.V. de către avocatul Diaconescu Laurian și cea aflată la dosarul instanței) s-a constatat că prima este plăsmuită.

  1. Litigiul pe care S.C. M.T. S.R.L. l-a avut cu Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Lugoj și Administrația Fondului pentru Mediu

Litigiul a avut ca obiect recuperarea de către societate a sumei de 7301 lei reprezentând contravaloarea taxei de poluare pentru autovehicule la prima înmatriculare în România.

Prin adresa din data de 08.07.2014 comunicată reclamantei la sediul procedural ales (Cabinet avocat Diaconescu Laurian), instanța de judecată i-a pus în vedere achitarea taxei de timbru în cuantum de 300 lei, sumă de bani ce nu a fost plătită, astfel încât, prin încheierea civilă numărul 3069/20.08.2014, instanța de judecată a anulat acțiunea formulată de către S.C. M.T.S.R.L.(a se vedea dosarul instanței anexat dosarului de urmărire penală).

Privitor la acest aspect, s-a constatat că numita A.M.V. a susținut că avocatul Diaconescu Laurian i-a solicitat în suma de 2500 de lei, motivând că aceasta este suma pe care trebuie să o plătească ca taxă de timbru, bani pe care i-a înmânat acestuia, însă nu poate indica când anume și fără a putea face o legătură între plata sumei și înscrisurile pe care le deține cu privire la sumele de bani achitate avocatului Diaconescu Laurian (s-a indicat declarația numitei A:M.V. din data de 12.11.2018).

Pentru a-i întări convingerea că a reprezentat societatea în fața instanței de judecată și ca aceasta a fost soluționată, în împrejurările descrise anterior, avocatul Diaconescu Laurian i-a înmânat numitei A.M.V.un înscris denumit „Lansare rapidă”, ce conținea date de pe Portalul instanțelor de judecată (Tribunalul Timiș dosar număr (…)/a1) – f. 102-103 vol. II u.p. -, din conținutul căruia rezulta că a fost admisă cererea de încuviințare a executării silite .

În urma verificărilor s-a constatat că acest înscris, fără valoare circulatorie, a fost plăsmuit, neexistând un asemenea dosar înregistrat pe rolul Tribunalului Timiș(f. 104-105 vol. II u.p.).

  1. Litigiul pe care S.C. M.T. S.R.L. l-a avut cu S.C. Lucrări de Întreținere Reparații și Construcții de Utilaje de Cale Ferată Sircuc Timișoara S.R.L.

Întrucât S.C. M.T.S.R.L. avea de recuperat de la S.C. Lucrări de Întreținere Reparații și Construcții de Utilaje de Cale Ferată Sircuc Timișoara S.R.L. suma de 46.381,44 lei, societatea s-a adresat cu o cerere de executare silită către S.C.P.E.J. M.A.L &I.A., însă, prin procesul-verbal numărul 438/2008, din data de 14.04.2009, societatea a fost îndrumată să se înscrie la masa creditorilor, având în vedere că împotriva societății debitoare s-a declanșat procedura prevăzută de Legea nr.86/2006.

Prin sentința civilă numărul 1009/2012, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul numărul (…), a fost închisă procedura insolvenței față de societatea debitoare, soluția fiind comunicată către S.C. M.T. S.R.L., la sediul acesteia.

În aceste împrejurări și având în vedere, pe de o parte, că unii dintre creditorii S.C. Lucrări de Întreținere Reparații și Construcții de Utilaje de Cale Ferată Sircuc Timișoara S.R.L. au formulat o plângere penală la D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, împotriva lui T.I. I., T.& Asociații SRPL, sesizând săvârșirea unor infracțiuni în cadrul procedurii prevăzute de Legea nr. 86/2006 în legătură cu societatea debitoare, iar pe de altă parte, că prin adresa numărul 323/D/P/2014, din data de 07.12.2015, D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală a solicitat S.C. M.T.S.R.L., având în vedere calitatea acesteia de creditor al S.C. Lucrări de Întreținere Reparații și Construcții de Utilaje de Cale Ferată Sircuc Timișoara S.R.L., să comunice pretențiile civile față de societatea debitoare, numita A.M.V. l-a mandatat pe  avocatul Diaconescu Laurian să o reprezinte în procesul penal, în sensul formulării unei cereri de constituire parte civilă în dosarul penal.

Având convingerea că avocatul Diaconescu Laurian își îndeplinește obligațiile asumate, numita A.M.V. i-a virat acestuia mai multe sume de bani reprezentând onorariul(potrivit susținerilor numitei .M.V. câte 300 de lei pentru fiecare deplasare pe care avocatul Diaconescu Laurian  a susținut că efectuat-o în cauza respectivă, în total fiindu-i plătită suma de 2500 lei, precum și echivalentul sumei de 450 Euro, reprezentând costul deplasării cu avionul). Potrivit declarațiilor numitei A.M.V., sumele de banii-au fost înmânate cash, astfel încât nu poate face dovada plății acestora.

Procurorul de caz a constatat că, în mesajul transmis la data 23.03.2016, inculpatul Diaconescu Laurian, a precizat că „…Trei zile pierdute, motorina și două nopți de mâncare și cazare, ar depăși costurile zborului dus-întors, avionul este 243 de euro …”.

Pentru a-i întări convingerea că a întreprins mai multe demersuri juridice în cauză, avocatul Diaconescu Laurian, în cadrul schimburilor de mesaje avute cu numita A.M.V., o asigura că urmează să încaseze banii de la societatea debitoare, iar la termenul indicat, invoca un pretext pentru care banii nu au fost virați și-i comunica un alt termen de virare a sumei de bani.

După ce dosarul numărul 323/D/P/2014 al D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală a fost înaintat în instanță, numita A.M.V. a primit citații de la Curtea deApel București, pe care le-a înmânat avocatului Diaconescu Laurian. În cadrul discuțiilor pe care le avea cu acesta de fiecare dată când îi înmâna citația, cel din urmă o asigura că a întreprins toate demersurile necesare și că S.C. M.T.S.R.L. avea calitatea de parte civilă în cauză.

Numita A.M.V. a aflat că S.C. M.T.S.R.L. nu s-a constituit parte civilă în dosarul penal după expirarea termenului până la care societatea se putea constitui parte civilă.

S-a constatat că, prin adresa numărul (…), înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara la data de 04.12.2018, Curtea de Apel București a comunicat faptul că S.C.M.T.S.R.L. are calitatea de persoană vătămată și este reprezentată de un apărător desemnat din oficiu (f. 155 vol. II u.p.).

Raporturile dintre reprezentanta părții civile S.C. M.T. S.R.L., numita A.M.V. și inculpat au fost cunoscute și de către martorii audiați în cauză, care au aflat de la cea din urmă sau au perceput personal faptul că inculpatul Diaconescu Laurian a încasat bani și a asigurat-o că societatea va recupera sumele datorate.”

(…)

Curtea de Apel Timișoara

Analizând probatoriul administrat în faza de urmărire penală, respectiv plângerea și declarația persoanei vătămate, declarațiile inculpatului, a martorilor și înscrisurile depuse, precum și declarația inculpatului din faza de judecată, instanța reține în esență aceeași stare de fapt:

Începând cu anul 2013, inculpatul Diaconescu Laurian, în calitate de avocat în cadrul Baroului Timiș, în realizarea aceleași rezoluții infracționale prin folosirea de mijloace frauduloase, respectiv de xerocopii false ale actelor unor acte oficiale, ce nu erau certificate pentru conformitate cu originalul (încheierea numărul 2772/27.06.2014, pronunțată în pretinsul dosar numărul (…) al Judecătoriei Timișoara, adresa de înaintare a minutei hotărârii civile numărul 3155/2014 din data de 31.03.2014, încheierea numărul 3855/03.10.2016 pronunțată în dosarul numărul (…)/325/2016 al Judecătoriei Timișoara, încheierea numărul 3006/11.07.2014, pronunțată în dosarul numărul )…) al Tribunalului Timiș și ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara numărul 5916/P/2013) a indus și menținut în eroare pe numita A.M.V., reprezentanta părții civile S.C. M.T.S.R.L., într-un număr de 8 cauze, litigii cu societățile S.C.T. București S.A.(fostă C.C.F. Drumuri și Poduri Timișoara S.R.L.),  S.C. Saif-Tim S.A., S.C. V.Management Construct S.R.L., S.C. Umbria Coperture S.R.L., S.C. Andera Construcții S.R.L., S.C. Lucrări de Întreținere Reparații și Construcții de Utilaje de Cale Ferată Sircuc Timișoara S.R.L. și cu Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Lugoj și Administrația Fondului pentru Mediu(având ca obiect recuperarea sumelor de bani de la clienți rău platnici, recuperarea taxei de poluare/timbru de mediu,procedura insolvenței, etc.), a încasat de la administratorii S.C. M.T.S.R.L. diverse sume de bani cu titlu de onorariu, taxe executare silită, taxe judiciare de  timbru, taxe de înscriere la masa credală,  fără însă ca să achite aceste taxe, să promoveze acțiunile/cererile de chemare în judecată/executare silită și să înscrie societatea în tabelul de creanțe, având drept consecință prejudicierea societății cu sumele de bani avansate cu titlu de taxe, dar și cu sumele de bani pe care societatea le avea de încasat de la clienții ce trebuiau acționați în judecată și care nu au mai putut fi recuperate.

Astfel, inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată prevăzută și pedepsită de art.244 alin. 1, 2 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (8 acte materiale).

În drept, faptele săvârșite de inculpatul Diaconescu Laurian  care, începând cu anul 2013, în calitate de avocat în cadrul Baroului Timiș, în realizarea aceleași rezoluții infracționale prin folosirea de mijloace frauduloase, respectiv de xerocopii false ale actelor unor acte oficiale, ce nu erau certificate pentru conformitate cu originalul a indus și menținut în eroare pe numita A.M.V., reprezentanta părții civile S.C. M.T.S.R.L., într-un număr de 8 cauze, a încasat de la administratorii S.C. M.T.S.R.L. diverse sume de bani cu titlu de onorariu, taxe executare silită, taxe judiciare de  timbru, taxe de înscriere la masa credală,  fără însă ca să achite aceste taxe, să promoveze acțiunile/cererile de chemare în judecată/executare silită și să înscrie societatea în tabelul de creanțe, având drept consecință prejudicierea societății cu sumele de bani avansate cu titlu de taxe, dar și cu sumele de bani pe care societatea le avea de încasat de la clienții ce trebuiau acționați în judecată și care nu au mai putut fi recuperate, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune în formă continuată prevăzută și pedepsită de art.244 alin. 1, 2 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., faptele fiind dovedite prin probele administrate în faza de urmărire penală.

Latura obiectivă

Analizând latura obiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 244 alin. 1, 2 C.pen., instanța reține că elementul material constă în acțiunile de inducere și menținere în eroare săvârșite de către avocatul Diaconescu Laurian față de reprezentanta legală a părții civile S.C. M.T. S.R.L., numita .M.V., acțiuni descrise mai sus în cadrul litigiilor pe care partea civilă le-a avut cu diverse societăți.

Urmarea generată de acțiunile inculpatului a constat în producerea unei pagubei în patrimoniul părții civile S.C. M.M.S.R.L.

Legătura de cauzalitate rezultă din însăși săvârșirea faptei.

Latura subiectivă

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a urmărit ca prin activitatea de inducere în eroare a reprezentantei legale a părții civile S.C. M.T. S.R.L., respectiv a numitei A.M.V., să obțină pentru sine un folos patrimonial injust și să-i cauzeze acesteia o pagubă.

Față de toate aceste considerente, instanța constată dincolo de orice îndoială rezonabilă că fapta există, este tipică, antijuridică și imputabilă, constituind infracțiunea de înșelăciune prev. de art. 244 alin. 1, 2 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., și  a fost săvârșită de inculpatul Diaconescu Laurian.

Individualizarea pedepsei

Reținând vinovăția inculpatului, se va dispune condamnarea acestuia  și, în ce privește individualizarea pedepsei și proporționalizarea acesteia, va aplica o pedeapsa cu închisoare, ca o constrângere directă aplicată inculpatului, de natură să asigure, îndreptarea și corijarea acestuia, fiind necesară și îndeplinirea scopului de prevenție pe viitor de săvârșire a acestui gen de fapte penale, având în vedere că fapta denotă un pericol social destul de ridicat, în condițiile în care inculpatul a menținut persoana vătămată în eroare o lungă perioadă de timp.

În consecință, având în vedere și criteriile generale de individualizare prev. de art. 74 din C.pen., împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, descrise mai sus, starea de pericol creată de inculpat pentru valoarea ocrotită respectiv pentru  siguranța patrimoniului, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit de inculpat,  persoana inculpatului care are potrivit fișei de cazier judiciar a mai comis fapte de același gen, conduita inculpatului după săvârșirea infracțiunii, aceasta nu s-a prezentat în fața instanței, nici măcar atunci când a fost citat cu mandat de aducere, dar pe de altă parte și nivelul de educație, vârsta, situația familială și socială, respectiv împrejurarea că inculpatul este tânăr, are studii superioare, instanța, sub aspectul proporționalizării pedepsei va condamna inculpatul la o pedeapsă de 3 ani închisoare.

Ținându-se seama de natura și gravitatea infracțiunii săvârșite, de împrejurările cauzei, de persoana inculpatului, instanța va dispune și aplicarea pedepsei complementarea a interzicerii dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții public, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și, față de împrejurarea că inculpatul a săvârșit această faptă în calitatea sa de avocat, instanța va dispune și interzicerea exercitării profesiei de avocat pe o perioadă de 3 ani, precum și aplicarea pedepsei accesorii cu același conținut.

Din fișa de cazier judiciar a inculpatului, se reține că la data de 23.05.2019 a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva inculpatului în dosar nr. 301/P/2018 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 244 alin. 1 C.pen., art. 244 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.

Sub aspectul laturii civile se constată că persoana vătămată S.C. M.T.S.R.L., prin reprezentant legal A.M.V. s-a constituit parte civilă împotriva inculpatului cu suma de 496.555,66 lei, în faza de urmărire penală, pe care a menținut-o și în faza de cercetare judecătorească.

Analizând răspunderea pentru fapta proprie a inculpatului, instanța apreciază că în cauză sunt incidente dispozițiile art. 1357 și urm. C.civ., care instituie principiul răspunderii pentru fapta ilicită cauzatoare de prejudiciu al cărei conținut îl constituie obligația civilă de reparare a prejudiciului cauzat și presupune întrunirea cumulativă a următoarelor condiții: existența unei fapte ilicite; existența unui prejudiciu; existența unui raport de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu; existența vinovăției celui care a cauzat prejudiciul, condiții pe care instanța le constată ca regăsindu-se întrunite cumulativ în cauză, pentru aceleași considerente ca și acelea ce au stat la baza soluției din latura penală a cauzei. În ceea ce privește cuantumul prejudiciului, Curtea apreciază că, având în vedere principiul reparării integrale a prejudiciului, se impune obligarea inculpatului atât la plata sumelor de bani pe care partea civilă i le-a încredințat în scopul derulării proceselor civile, cât și a sumelor de bani pe care partea civilă nu le-a recuperat datorită culpei inculpatului, întrucât prin nepromovarea acțiunilor și neplata taxelor de timbru, partea civilă nu mai poate recupera sumele de bani de la debitori în mod direct, împlinindu-se termenul de prescripție

Față de aceste considerente, în baza art. 244 alin. 1 și 2 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., va condamna inculpatul Diaconescu Laurian, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată (8 acte materiale), cu executare în regim privativ de libertate.

În baza art. 67 alin. 1 C.pen., va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de dispozițiile art. 66 alin. 1 lit. a, b și g C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de avocat, pe o durată de 3 ani, care se va executa conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen., după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.

În baza art. 65 alin.1 C.pen va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b și g C.pen, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de avocat, care se va executa conform art. 63 alin. 1 C.pen., din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri și până când pedeapsa principală va fi executată sau considerată ca executată.

În baza art. 397 alin. 1, raportat la art. 19 C.pr.pen., coroborat cu art. 1349, art. 1357 și art. 1385 C.civ., va admite acțiunea civilă formulată de partea civilă S.C. M.T.S.R.L., prin reprezentant legal A.M.V. și va obliga inculpatul la plata, către partea civilă, a sumei de 496.555,66 lei.

În baza art. 272 alin. 1 C.pr.pen. va obliga inculpatul la plata către partea civilă a cheltuielilor judiciare în cuantum de 6.000 lei reprezentând onorariu avocat.

În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen., va obliga inculpatul la plata sumei de 2000 lei cheltuieli judiciare către stat.”

Soluția ICCJ la apelul promovat de avocat:

,,Respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul Diaconescu Laurian împotriva sentinţei penale nr. 403/PI din data de 30 decembrie 2019 a Curţii de Apel Timişoara – Secţia Penală, pronunţată în dosarul nr. 384/59/2019. Obligă apelantul inculpat Diaconescu Laurian la plata către partea civilă S.C. Macara Trans S.R.L. a cheltuielilor judiciare efectuate aceasta în apel, în cuantum de 7.248,57 lei. Obligă apelantul inculpat Diaconescu Laurian la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13 octombrie 2020.”

Comments

comentarii

Roxen va interpreta piesa „Amnesia” la Eurovision. Roxen spune că această piesă este una extrem de personală, dar se bucură că juriul a ales această piesă, pentru că are energia necesară.... Citește mai mult
Horoscop 5 martie 2021. Află ce zodie poate primi noi oferte de colaborare și cine trebuie să aibă mai multă grijă de sănătate.... Citește mai mult
Emil Boc este dezamăgit deoarece noul prefect de Cluj face parte din UDMR și nu PNL. Primarul este interesat ca noul prefect să respecte toate simbolurile naționale și spune că nu va accepta nici „cel mai mic derapaj”.... Citește mai mult

Lasă un răspuns