fbpx

Modelul declarației pe proprie răspundere și al adeverinței de la angajator pentru deplasări

Declaraţia pe propria răspundere este necesară pe tot teritoriul țării, indiferent de incidență, în intervalul orar 22,00 – 5,00. Pentru localitățile cu incidență de peste 4 la mia de locuitori este necesară pentru intervalul orar 20,00 – 5,00 în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică iar pentru cele care depășesc incidența de 7,5 /mia de locuitori este necesară pentru intervalul orar 20,00 – 5,00 tot timpul săptămânii.

Declaraţia pe propria răspundere, completată în prealabil trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura se poate folosi doar pentru:

  • deplasarea pentru asistenţă medicală;
  • achiziţionarea de medicamente;
  • deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei și
  • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.

Pentru deplasările în interes profesional persoanele sunt obligate să prezinte legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere.

Model pentru declarația pe proprie răspundere: 

2603-Model Declaratie proprie Raspundere_22.

Model adeverință angajator:

2603-Adeverinta pentru angajatori_noapte_22

Redăm textele relevante din Hotărârea nr. 293/2021 din 10 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu mențiunea că aceasta a fost modificată prin Hotărârea nr. 348/2021 din 25 martie 2021
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial nr.308 din 26 martie 2021, iar acest din urmă act normativ prevede următoarele referitor la deplasări:

  • în toate localităţile, unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00 – 5,00, așadar pentru deplasări în acest interval de timp este nevoie de declarație pe proprie răspundere sau adeverință de la angajator;
  • în toate localităţile, unde incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20,00 – 5,00

Astfel, rezultă că în localităţile unde incidenţa trece de 4 la mie, circulaţia în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică este permisă până ora 20,00, iar activitatea operatorilor economici se va desfăşura până la ora 18,00, iar în cazul în care incidenţa depășește  7,5 la mia de locuitori, circulația este permisă până la ora 20,00 pe tot parcursul săptămânii.

Extras din Hotărârea nr. 293/2021 din 10 martie 2021:
ART. 2
(1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. în interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
2. în toate localităţile se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 22,00 – 5,00, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin. (1) pct. 2 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere.
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) pct. 2 lit. b) – d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
(4) Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la alin. (2) şi (3), trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns