Acasă » JURIDICE-LEGISLAȚIE » Mici modificări la Legea avocaturii pentru Baroul București. Ar putea avea efect și asupra Baroului Cluj

Mici modificări la Legea avocaturii pentru Baroul București. Ar putea avea efect și asupra Baroului Cluj

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de cameră decizională, mici modificări la Legea avocaturii, ce au efect imediat strict față de Baroul București. Dar, în timp, modificările de astăzi s-ar putea aplica și Baroului Cluj.

Proiectul de modificare a Legii nr.51/1995 a fost adoptat la solicitarea Consiliului Baroului București, după eșecul de la alegeri, Adunarea neputându-se constitui statutar nici la a doua convocare. Inițiatorii au solicitat ca propunerea legislativă să fie dezbătută și adoptată în procedură de urgență. Astel, în 19 iunie, proiectul legislativ a fos tadoptat de Senat și în 26 iunie în Camera Deputaților.

Practic, s-a modificat procedura electivă și numărul de consilieri pentru barourile cu mai mult de 2000 de avocați cu drept de exercitarea a profesiei, singurul în acest caz fiind Baroul București. Însă, la ritmul creșterii numărului de avocați din Baroul Cluj, care are peste 1500 de membri, din care peste 1200 activi, s-ar putea ca în câțiva ani, modificările de astăzi să i se aplice.

Textul proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii avocaturii, adoptat:

Articol unic.- Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.440 din 24 mai 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

După alineatul (2) al articolului 54 se introduc trei noi alineate, alin. (2/1) (2/2) şi (2/3), cu următorul cuprins:

(2/1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul barourilor care au în evidență mai mult de 2000 de avocați cu drept de exercitare a profesiei, adunarea generală convocată se consideră legal constituită dacă la procesul de votare participă cel puțin 30 la sută din numărul total al membrilor adunării generale a baroului.

(2/2) În cazul prevăzut la alineatul (2/1), Consiliul baroului poate decide, prin hotărâre, ca în adunările generale elective, procesul de votare pentru alegerile prevăzute la alin. (2) lit. b), c) şi d) să se desfăşoare pe parcursul mai multor zile consecutive, fără a putea depăşi şapte zile în total.

(2/3) Persoanele care ocupă funcțiile rezultate din adunarea electivă precedentă continuă să-şi exercite atribuțiile specifice, cu caracter interimar, pentru fiecare caz în parte, până la validarea rezultatelor procesului de alegere prevăzut de prezentul articol.”

2. Alineatul (1) al articolului 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Consiliul baroului este format din 5 până la 21 de membri, aleşi pe o durată de 4 ani, dintre avocații cu drept de exercitare a profesiei şi o vechime neîntreruptă de cel puțin 8 ani. Decanul şi prodecanul se includ în acest număr”

În textul adoptat de Senat se eliminase condiția vechimii pentru a deveni consilier, dar deputații au păstrat-o.

”Se păstrează intenția inițiatorilor, de a mări numărul de membri ai Consiliului unui barou până la 21, dar se păstrează şi vechimea minimă prevăzută de legea aflată în vigoare. Nu se justifică eliminarea condiției de vechime minimă pentru o funcție de conducere în cadrul profesiei.”, se arată în Raportul Comisiei juridice a Camerei Deputaților.

În expunerea de motive a proiectului se arată că ”majorarea numărului de consilieri are în vedere o mai bună reprezentare a avocaților din Baroul București”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina