fbpx

Memoriu către Prefectul Clujului de la părinții elevilor Liceului Victor Babeș: „Nu desființați clasa a IX-a!”

Comitetul de părinți ai elevilor din Liceul Teoretic Victor Babeș din Cluj-Napoca, prin avocata Camelia Grama, a transmis un memoriu Prefectului Județului Cluj, în care îi cer acestuia să nu avizeze planul de școlarizare trimis de Inspectoratul Școlar Județean Cluj pentru anul școlar 2016-2017, în care se prevede reducerea unei clase (din doar două existente ) de la Liceul Teoretic Victor Babeș din Cluj-Napoca.

ISJ Cluj a hotărât să reducă numărul de clase a IX-a de la Liceul Victor Babeș, începând cu anul școlar 2016-2017, respectiv din două clase a-IX-a cu profil real – științele naturii, câte sunt în prezent, la o singură clasă. Părinților le este teamă că liceul va rămâne fără profesori.

Considerăm  că selecția nu a fost făcută pe criterii obiective, transparente  și nepărtinitoare ci, dimpotrivă, nouă ni s-a aplicat o reducere nefundamentată, discriminatorie și profund prejudiciabilă pentru viitorul liceului și, implicit, pentru viitorul copiilor noștri.

În lipsa unor criterii clar definite, transparente, obiective, aplicabile tuturor liceelor din județ și în special celor din Cluj-Napoca,  bănuim că selecția s-a efectuat pe baza unor interese neștiute de noi, în mod subiectiv, discreționar și abuziv”, se arată în memoriu.

Comitetul de părinți arată că s-a formulat un memoriu și către Inspectoratul Școlar Judetean Cluj, în care au solicitat să li se comunice care sunt criteriile după care s-a efectuat selecția liceelor afectate de această reducere și dacă aceste criterii sunt clar definite de un text de lege în vigoare.

De asemenea, au solicitat să li se indice actele normative incidente și relevante pentru această situație, tocmai pentru a avea certitudinea că intenția demersului Inspectoratului Școlar Judetean Cluj este deplin justificată din punct de vedere legal.

Memoriul a fost înregistrat la Inspectoratul Școlar Judetean Cluj sub nr. 151/13.01.2016, însă până la această dată nemulțumiții nu au primit niciun răspuns și nu le-a fost comunicată nici hotarârea Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Judetean Cluj prin care s-a hotârât reducerea cu 50% a claselor a IX-a ale Liceului Victor Babeș.

Memoriul Comitetului de părinți

Liceul Teoretic Victor Babeș din Cluj-Napoca este școala pentru care copiii noștri au optat în urma susținerii probelor scrise la examenul de Evaluare Natională,  având convingerea că vor termina o școală cu tradiție, înființată încă din anul 1952, cu un învățământ de calitate care le asigură atât promovarea examenului de Bacalaureat dar și urmarea unei forme de învățământ  superior din orice domeniu, în special cel medical, farmaceutic, de chimie, biologie, psihologie, economie și științe sociale.

În anul 2014, Liceul Teoretic Victor Babeș din Cluj-Napoca s-a situat la nivel național în primele 100 licee, fiind cotat ca un liceu cu un învățământ de calitate, în care elevii pot învăța într-un mediu echilibrat, unde sunt atent supravegheați și unde ei se simt în siguranță. Acest liceu nu s-a confruntat cu absenteismul sau abandanul școlar,  aici  nu au fost și nu sunt probleme de indisciplină școlară și nu s-au semnalat niciodată evenimente și probleme care să pună în discuție calitatea actului de învățământ, siguranța elevilor, conduita profesorilor sau a elevilor,  așa cum s-a întâmplat la alte licee. Profesorii nu au rol doar instructiv ci și educativ, implicandu-se activ în procesul de educației. Școala nu este doar instrucție ci și educație, care adaugă plus valoare educației de acasă. Noi venim la Babeș din alte școli gimnaziale, licee de „top” și aici ni s-a oferit acest model instructiv-educativ pe care îl apreciem foarte mult și nu dorim să-i scadă valoarea educațională, prin plecarea unor profesori care vor încerca să-și întregească norma.

În condițiile în care va fi desființată una din clasele  a IX-a , începând cu anul școlar 2016-2017,  cea mai mare parte a cadrelor didactice ce-și desfășoară activitatea în acest liceu vor avea norma neacoperită și este previzibil că, într-o astfel de situație, vor fi nevoite să se orienteze spre alte licee, în timp ce orele rămase descoperite vor fi susținute de profesori suplinitori. Acest aspect va avea cu siguranță un impact direct, evident negativ, asupra calității actului instructiv-educativ ce, în mod sigur, îi va afecta pe copiii noștri, mai ales când aceștia se vor afla în anii terminali de liceu și înaintea examenului de Bacalaureat și  a examenului de admitere în formele de învățământ superior.

Noi, în calitate de părinți ai acestor elevi, am formulat un memoriu către Inspectoratul Școlar Judetean Cluj  și către dl inspector general, dl profesor Valentin Claudiu Cuibus, în care am solicitat să ni se  comunice care sunt criteriile după care s-a efectuat selecția liceelor afectate de această reducere și dacă aceste criterii sunt clar definite de un text de lege în vigoare.

 De asemenea, am solicitat de a ni se  indica actele normative incidente și relevante pentru această situație, tocmai pentru a avea certitudinea că intenția demersului Inspectoratului Școlar Judetean Cluj  este deplin justificată din punct de vedere legal.

Memoriul a fost înregistrat la Inspectoratul Școlar Judetean Cluj  sub nr. 151/13.01.2016, însă până la această dată nu am primit niciun răspuns și nu ne-a fost comunicată nici hotarârea Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Judetean Cluj  prin care s-a hotârât reducerea, cu 50% din clasele a IX-a ale Liceului Victor Babeș.

Considerăm  că selecția nu a fost făcută pe criterii obiective, transparente  și nepărtinitoare ci, dimpotrivă, nouă ni s-a aplicat o reducere nefundamentată, discriminatorie și profund prejudiciabilă pentru viitorul liceului și, implicit, pentru viitorul copiilor noștri.

În lipsa unor criterii clar definite, transparente, obiective, aplicabile tuturor liceelor din județ și în special celor din Cluj-Napoca,  bănuim că selecția s-a efectuat pe baza unor interese neștiute de noi, în mod subiectiv, discreționar și abuziv.

De aceea, avem respectuasa rugăminte ca dvs să nu avizați planul de învățâmânt pentru anul 2016-2017 care prevede reducerea claselor a IX-a în general  și de la Liceul Teoretic Victor Babeș  în special, dacă acesta nu este fundamentat pe criterii de selecție legale și obiective și dacă fiecare reducere în parte nu este clar motivată prin raporatare la criterii de selecție transparente și nediscriminatorii.

Din cuprinsul Ordinului Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 5556/27.10.2015 referitor la metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 106-2017,  rezultă că Liceul Teoretic Victor Babeș  îndeplinește  toate criteriile obligatorii prevăzute de acest act normativ.

Din acest ordin, dar și din actele normative la care acesta face trimitere,  reiese faptul că vor fi operate reduceri la unitățile de învățământ care rămân cu clase neocupate integral sau clase  incomplete ( sub 28 elevi/clasă) precum și unitățile de învățâmânt care nu conferă o pregătire elevilor care să faciliteze inserția lor socio-profesională ulterioară. Liceul Teoretic Victor Babeș nu s-a aflat niciodată și nu se află  nici în prezent în vreuna din aceste situații.

Vrem să menționăm  faptul că de fiecare dată, toate locurile prevăzute în planul de școlarizare al  Liceului Teoretic Victor Babeș au fost ocupate  integral încă de la prima distribuire, nu au rămas locuri libere, nu s-a pus problema de ocupare a locurilor prin redistribuire. Dimpotriva, Liceul Teoretic Victor Babeș a fost preferat , ca prima opțiune de școlarizare a învățământului liceal, de foarte mulți elevi. Mai mult decât atât, liceul a fost confruntat cu solicitări de transfer a elevilor de la alte licee , acceptând elevi până la ocuparea numărului  maxim de locuri admisibile/clasă.

Liceul Teoretic Victor Babeș din Cluj-Napoca, specializat în științele naturii, este accesat de  elevii cu inclinații spre acest domeniu , atât din județul Cluj, cât și din județele limitrofe, tocmai  în scopul  de  a urma o cariera cu acest profil. Acest liceu a fost preferat și de copiii noștri și dorim ca aceștia să aibă posibilitatea de a-și continua studiile într-un mediu educațional stabil și de bună calitate, cu profesori dedicați școlii și implicați în evoluția și dezvoltarea acesteia.

Este nedrept ca  elevii cu aplicare spre științele naturii, care au un nivel bun de pregătire, dovedit de media de admitere, să fie privați de a studia într-un liceu cu tradiție în acest domeniu și să fie astfel constrânși să se reorineteze și să opteze pentru profile tehnice pentru care nu au chemare și nici inclinație.

De asemenea,  este nedrept pentru un copil care vrea să urmeze în viitor o carieră ce are ca materii de bază bilogia și chimia (de exemplu carierele cu profil medical ) să fie nevoit să învețe la un liceu cu profil de mate-info sau, mai grav, la un liceu cu profil pur tehnic, insitând pe materii ce nu i-ar folosi prea mult în viitoare lui carieră. Clasele de științe de la liceele ”de centru” sunt insuficiente și supraaglomerate și, să recunoaștem , nu este obligatoriu să urmezi un liceu ”de centru ” ca să obții rezultate bune la învățătură, performanță școlară și o carieră de succes.

În plus, criteriul nivelului de pregătire este cu prisosință  îndeplinit în cazul Liceului Victor Babeș  având în vedere faptul că ultima media de intrare , în clasele a IX-a zi, a fost în anul 2015 , media de 8,96, iar promovabilitatea la examenul de Bacalaureat din același an, la clasele a XII-a frecvență zi, a fost de 100%.

La același profil, alte licee  au avut ultima medie de intrare mult mai mică, iar la secția maghiară, același profil, ultima medie de intrare a fost de 4,90, în condițiile în care elevii acestor secții pot concura și pe locurile elevilor de la secția română cu același profil.

În condițiile în care am analizat toate actele normative la care face referire Ordinul MECS 5556/ 2015 și nu am găsit niciun criteriu care să justifice reducerea clasei a IX-a de la Liceul Victor Babeș, este firesc să ne întrebăm care  au fost criteriile  după care Inspectoratul Școlar Judetean Cluj a selectat liceele asupra cărora au aplicat această reducere a claselor, de ce noi și nu alte licee,  care sunt indicatorii pe care nu i-am îndeplinit (dacă există) , ce anume ni se reproșează, și, de ce în situații similare se aplică un tratament diferit.  

Considerăm că elevii acestui liceu sunt clar discriminați față de elevii altor licee întrucât doar Liceul Victor Babeș a fost supus  unei reduceri drastice, de 50% a claselor a IX-a, în timp ce alte licee, cu rezultate și performanțe școlare mult inferioare, și cu un număr mai mare de clase, nu au fost afectate de reducerea numărului de clase a IX-a începând cu anul viitor.

Această  măsură ne nedumirește și ne intrigă întrucât știm că, pentru acest profil în general și pentru Liceul Teoretic Victor Babeș în special,  există și vor exista întotdeauna cereri, mai ales că, în cazul acestui liceu, s-a rezolvat și problema clădirii unde vor fi predate cursurile. Liceul are o cladire proprie, clădire ce a fost renovată în mare parte din fonduri proprii, donații și contribuții ale Comitetului de părinți , proces de amenajare și renovare ce continuă și în prezent, fiind în plină desfășurare .

Liceul pregătește elevi care pot ușor accesa formele de învățământ superior de calitate, existând mulți foști elevi ai acestui liceu care acum sunt medici, farmaciști, psihologi, biologi, profesori, medici veterinari, chimiști , etc.

O parte din acești elevi se îndreaptă spre  învățâmântul postliceal sanitar din cadrul aceleași școli, singura școală postliceală  sanitară de stat fără latură confensională din județul Cluj, liceul școlarizând elevi în specializarea asistent medical generalist și asistent medical de farmacie.

Prin urmare, inserția socio-profesională a acestor elevi este facilă și una de succes, absolvenții liceului fiind rapid absorbiți pe piața muncii.

În plus, liceul s-a remarcat cu multe alte performanțe școlare: la concursurile și olimpiadele școlare, în competiții sportive și artistice, aici învâțând elevi inteligenți și talentați, iar școala le-a oferit ocazia și mediul adecvat ca ei să se manifeste .

Credem că Inspectoratul Școlar Judetean Cluj , atunci când a selectat Liceul Teoretic Victor Babeș în vederea aplicării reducerii de clase,  nu a ținut cont  de  prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, de cele ale OUG 75/2005 privind asigurarea calității educației,  și, mai ales , nu a ținut cont de interesul superior al copilului așa cum este definit de art 2 alin  (4)  din Legea nr. 272/2004 republicată conform căreia ”Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti.”.

În speranța că dumneavoastră veți ține cont de argumentele noastre, dar în mod special, de interesele elevilor acestui liceu, vă rugăm să  nu avizați  planul de învățământ care prevede reducerea uneie din cele  două  clase a IX-a ale acestui liceu în anul școlar 2016-2017, și, dimpotrivă, prin avizul dvs, să mențineți actuala structură a liceului  și actualul plan de învățământ.

Vă asigurăm de cele mai bune intenții din partea noastră dar, totodată, vrem să vă aducem la cunoștință și faptul că suntem hotărâți să apărăm interesele copiilor noștri,  însă în cazul în care nu vom găsi înțelegere și susținere din partea Inspectoratului Școlar Judetean Cluj  , vom fi nevoiți să ne adresăm  instituțiilor  competente în a ne rezolva problema.

Comments

comentarii

România are un deficit cronic de medici neonatologi, specializare care înregistrează cel mai mare procent de posturi vacante raportat la posturile ocupate.... Citește mai mult
1,3 milioane de lei de la bugetul local vor fi pentru organizarea ediției din 2024 a Zilelor Clujului. Ediția din acest an va avea loc în perioada 30 mai-2 iunie.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!