fbpx
Acasă » JURISPRUDENȚĂ » Măsură a unui executor anulată în baza Deciziei în RIL nr.11/2018 privind încasările în contul debitorului poprit

Măsură a unui executor anulată în baza Deciziei în RIL nr.11/2018 privind încasările în contul debitorului poprit

Măsura unui executor de a solicita băncilor să blocheze sumele care vor intra în conturile unei firme debitoare ulterior suspendarii provizorii a executarii silite a fost anulată în baza Deciziei în RIL nr.11/2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, publicată în 21 mai 2018.

TRIBUNALUL BUCUREȘTI- SECȚIA A V-A CIVILĂ – DECIZIA CIVILĂ NR. 4351 A din 17.12.2018:

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București la data de 07.05.2018, sub număr unic ….. astfel cum a fost precizata ulterior, contestatoarea S.C. P. D. C. S.R.L. in contradictoriu cu intimatele B.E. S.R.L.,Regia Autonomă de Administrare a Patrimoniului Protocolului de Stat prin Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar si Garanti Bank S.A., a solicitat anularea partiala a Incheierii  emise in data de 19.04.2018 de catre Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Dobra, Cosoreanu & Asociatii in dosarul de executare nr.1233/2016, la care sunt conexate dosarele de executare nr.359/2017 si nr.620/2017, in sensul eliminarii punctului IV privind masura indisponibilizarii sumelor care alimenteaza conturile bancare ale contestatoarei ulterior suspendarii provizorii a executarii silite, cu cheltuieli de judecata reprezentand taxa de timbru.

În motivarea cererii, contestatoarea a învederat că, are calitatea de debitoare in dosarul de executare nr.1233/2016, la care sunt conexate dosarele de executare nr.359/2017 si nr.620/2017, aflat pe rolul Societatii Civile Profesionale de Executori Judecatoresti Dobra, Cosoreanu & Asociatii. Prin Incheierea pronuntata de Judecătoria Sectorului 1 București la data de 13.04.2018 in dosarul nr….. s-a admis cererea de suspendare provizorie a executării silite formulata de S.C. PDC S.R.L. in contradictoriu cu intimata Regia Autonomă de Administrare a Patrimoniului Protocolului de Stat prin Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar si s-a dispus suspendarea provizorie a executării silite în dosarul de executare nr.1233/2016 aflat pe rolul S.C.P.E.J. Dobra, Cosoreanu & Asociații până la soluționarea cererii de suspendare a executării ce face obiectul dosarului nr…..

La data de 19.04.2018 executorul judecatoresc a emis o incheiere prin care s-au dispus urmatoarele: s-a constatat ca executarea silita este suspendata provizoriu, potrivit extrasului de pe portalul instantelor de judecata, s-a anulat licitatia fixata pentru data de 23.04.2018 ora 11:00 in vederea vanzarii imobilului situat in Bucuresti,….., ramanerea in fiinta a actelor si masurilor de executare silita dispuse anterior de catre instanta de executare si de catre executorul judecatoresc si solicitarea tertilor popriti de a nu efectua nicio plata sau alta operatiune care ar putea diminua veniturile indisponibilizate, aceasta cerinta incluzand si sumele care vor credita conturile debitoarei ulterior suspendarii.

Or, sustine contestatoarea aceasta ultima masura, de la punctul IV, in sensul indicatiei date tertilor popriti de a nu a efectua nicio plata sau alta operatiune care ar putea diminua veniturile indisponibilizate inclusiv in ceea ce priveste sumele care vor credita conturile debitoarei ulterior suspendarii este nelegala si in contradictie cu Decizia nr.11/2018 din 16.04.2018 pronun tata de Înalta Curte de Casație și Justiție-Completul competent să judece recursul in interesul legii, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 21.05.2018, prin care s-a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov și, în consecință, s-a stabilit că: ’’În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art.784 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă, suspendarea urmăririi silite prin poprire bancară înlătură obligația terțului poprit de a indisponibiliza și încasările, în contul debitorului poprit, ulterioare suspendării.’’

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art.719 și urmatoarele NCPC.

În dovedirea pretențiilor, contestatoarea a solicitat încuviințarea și administrare a probei cu înscrisuri.

Contestatia la executare a fost legal timbrata cu taxa de timbru in suma de 100 lei.

Garanti Bank S.A. a depus intampinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata intrucat desfiintarea unui act de executare intervine numai in momentul in care acesta a produs o vatamare. Or, in speta contestatoarea nu a probat faptul ca in contul sau ar fi intrat sume de bani ulterior suspendarii si care nu i-au fost eliberate acesteia.

Regia Autonomă de Administrare a Patrimoniului Protocolului de Stat prin Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar a depus note de sedinta prin care a solicitat respingerea cererii aratand, in esenta, ca Decizia nr.11/2018 din 16.04.201 8 trebuie interpretata nu in sensul sugerat de contestatoare ci in sensul ca, banii care in mod normal ramaneau in conturile bancii pana se judeca contestatia la executare daca exista o incheiere de suspendare a executarii, acum institutia bancara nu mai este nevoita sa ii mentina in conturi, deci aceasta insemna ca vor fi virati direct creditorului. Cu alte cuvinte, sustine intimata, daca pana acum banii erau tinuti in conturile bancii astfel incat acestia sa nu ajunga in conturile creditorului, acum, conf orm Deciziei nr.11/2018 din 16.04.2018, banii vor pleca direct catre creditori.

La solicitarea instanței a fost depus dosarul de executare nr.1233/2016, la care sunt conexate dosarele de executare nr.359/2017 si nr.620/2017, aflate pe rolul Societatii Civi le Profesionale de Executori Judecatoresti Dobra, Cosoreanu & Asociatii.

Prin sentinta civila nr. 3919/18.06.2018, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr….. , prima instanta a admis in parte contestatia la executare form ulata de contestatoarea S.C. PDC S.R.L., în contradictoriu cu intimații BE S.R.L.,Regia Autonomă de Administrare a Patrimoniului Protocolului de Stat prin Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar și Garanti Bank S.A., a anulat in parte Incheierea emisa in data de 19.04.2018 de catre Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Dobra, Cosoreanu & Asociatii in dosarul de executare nr.1233/2016, la care sunt conexate dosarele de execut are nr.359/2017 si nr.620/2017, respectiv in ceea ce priveste masura dispusa la punctul IV teza finala referitoare la solicitarea adresata tertilor popriti ca, pe perioada suspendarii, sa nu efectueze nicio plata sau alta operatiune care ar putea diminua veniturile indisponibilizate si in ceea ce priveste sumele care vor credita conturile debitoarei ulterior suspendarii provizorii a executarii silite, a respins ca neintemeiata cererea contestatoarei privind plata cheltuielilor de judecata reprezentand taxa de timbru, a o bliga t contestatoarea la plata către Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Dobra, Cosoreanu & Asociatii a sumei de 1.065,05 lei, reprezentând cheltuieli aferente copierii dosarelor de executare, si, i n baza art.720 alin.4 din noul cod de procedura civila, a dispus comunicarea prezentei catre Societatii Civile Profesionale de Executori Judecatoresti Dobra, Cosoreanu & Asociatii.

In considerentele sentintei apelate, prima instanta a retinut următoarele:

Contestatoarea S.C. PDC  S.R.L. are calitatea de debitoare in dosarul de executare nr.1233/2016, la care sunt conexate dosarele de executare nr.359/2017 si nr.620/2017, aflat pe rolul Societatii Civile Profesionale de Executori Judecatoresti Dobra, Cosoreanu & Asociatii. Prin Incheierea pronuntat a de Judecătoria Sectorului 1 București la data de 13.04.2018 in dosarul nr…..s-a admis cererea de suspendare provizorie a executării silite formulata de S.C. PDC  S.R.L. in contradictoriu cu intimata Regia Autonomă de Administrare a Patrimoniului Protocolului de Stat prin Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar si s-a dispus suspendarea provizorie a executării silite în dosarul de executare nr.1233/2016 aflat pe rolul S.C.P.E.J. Dobra, Cosoreanu & Asociații până la soluționarea cererii de suspendare a executării ce face obiectul dosarului nr…..

La data de 19.04.2018 executorul judecatoresc a emis o incheiere prin care s-au dispus urmatoarele: s-a constatat ca executarea silita este s uspendata provizoriu, potrivit extrasului de pe portalul instantelor de judecata, s-a anulat licitatia fixata pentru data de 23.04.2018 ora 11:00 in vederea vanzarii imobilului situat in Bucuresti, ….., ramanerea in fiinta a actelor si masurilor de executare silita dispuse anterior de catre instanta de executare si de catre executorul judecatoresc iar fata de dispozitiile art.701 alin.3 si coroborate cu dispozitiile art.784 alin.1 teza finala din codul de procedura civila, s-a solicitat tertilor popriti ca pe perioada suspendarii sa nu efectueze nicio plata sau alta operatiune care ar putea diminua veniturile indisponibilizate, aceasta cerinta incluzand si sumele care vor credita conturile debitoarei ulterior suspendarii.

Obiectul prezentei contestatii la executare il reprezinta masura dispusa la  punctul IV teza finala din incheierea din data de 19.04.2018 privind indisponibilizarea sumelor care alimenteaza conturile bancare ale contestatoarei ulterior suspendarii provizorii a executarii silite.

Instanta retine ca fiind intemeiate sustinerile contestatoarei referitoare la nelegalitatea masurii contestate in raport de Decizia nr.11/2018 din 16.04.2018. Astfel, instanta retine ca, prin Decizia nr.11/2018 din 16.04.2018 pronuntata de Înalta Curte de Casație și Justiție-Completul competent să judece recursul in interesul legii, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 21.05.2018 , care s-a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov și, în consecință, s-a stabilit că: ’’În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art.784 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă, suspendarea urmăririi silite prin poprire bancară înlătură obligația terțului poprit de a indisponibiliza și încasările, în contul debitorului poprit, ulterioare suspendării.’’

(…)

Conform art.720 alin.1 NCPC:’’(1) Dacă admite contestația la executare, instanța, ținând seama de obiectul acesteia, după caz, va îndrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executării înseși, va anula ori lămuri titlul executoriu.’’

In acest context, avand in vedere Decizia nr.11/2018 din 16.04.2018 pronuntata de Înalta Curte de Casație și Justiție-Completul competent să judece recursul in interesul legii, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 21.05.2018 si dispozitiile art.720 alin.1 NCPC conform carora in solutionarea contestatiei la executare instanta va tine seama de obiectul acesteia , instanta va dispune anularea in parte a Incheierii emise in data de 19.04.2018 de catre Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Dobra, Cosoreanu & Asociatii in dosarul de executare nr.1233/2016, la care sunt conexate dosarele de executare nr.359/2017 si nr.620/2017, respectiv in ceea ce priveste masura dispusa la punctul IV teza finala referitoare la solicitarea adresata tertilor popriti ca, pe perioada suspendarii, sa nu efectueze nicio plata sau alta operatiune care ar putea diminua veniturile indisponibilizate si in ceea ce priveste sumele care vor credita conturile debitoarei ulterior suspendarii provizorii a executarii silite.

(…)

Impotriva acestei sentinte a declarat apel intimata Regia Autonomă de Administrare a Patrimoniului Protocolului de Stat prin Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar solicitand admiterea apelului, schimbarea in parte a sentineti apelate in sensul respingerii contestatiei pe capatul de cerere referitor la anularea partiala a punctului IV din incheierea emisa de SCPEJ Dobra, Cosoreanu & Asociatii din data de 19.04.2018.

In motivare, in esenta, a aratat ca Decizia nr. 11/2018 pronuntata de ICCJ in recurs in interesul legii nu este aplicabila spetei de fata, avand in vedere ca aceasat decizie a fost publicata la 21.05.2018, ulterior emiterii incheierii atacate din data de 19.04.2018. A mai arata ca interpretarea data de ICCJ art. 784 alin. 1 teza a II-a C.proc.civ. este in sens contrar celor retinute de instanta de fond, avand in vedere ca la aceasta data nu numai ca sumele vor fi indisponibilizate dar vor trebui virate direct catre creditor, situatie in care contestatia la executare apare ca fiind vadit neintemeiata.

In drept, art. 466 C.proc.civ.

Analizand actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele :

Tribunalul retine ca prima instanta a aplicat in mod corect, in speta, Decizia nr. 11/2018 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie intr-un recurs in interesul legii, intrucat fata de prevederile art. 517 alin. 4 C.proc.civ., aceasta decizie este obligatorie pentru instante, fiind publicata in Monitorul Oficial al Romaniei la data de 21.05.2018, anterior pronuntarii sentintei civile apelate. Astfel, este lipsita de relevanta data emiterii actelor de executare contestate sau data introducerii contestatiei la executare , atata timp cat publicarea Decizie nr. 11/2018 s-a realizat inainte de pronuntarea sentintei civile apelate .

In ceea ce priveste sustinerea apelantei-intimate Regia Autonomă de Administrare a Patrimoniului Protocolului de Stat prin Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar conform careia Decizia nr.11/2018 din 16.04.2018 trebuie interpretata nu in sensul sugerat de contestatoare, ci in sensul ca, daca pana acum banii erau tinuti in conturile bancii astfel incat acestia sa nu ajunga in conturile creditorului, acum, conform Deciziei nr.11/2018 din 16.04.2018, banii vor pleca direct catre creditori, tribunalul retine ca aceasta este in mod vadit neintemeiata si in totala contradictie cu considerentele deciziei respective, care statueaza contrariul celor sustinute de catre intimata, respectiv faptul ca, efectele masurii suspendarii executarii sunt acelea ca, debitorul poate dispune de sumele care crediteaza conturile sale bancare, ulterior suspendarii executarii silite.

Astfel, in considerentele deciziei Înalta Curte de Casație și Justiție a retinut ca:

’’55. În acest context, instanțele au fost sesizate – fie pe cale principală, fie pe cale incidentală – cu chestiunea stabilirii și lămuririi întinderii efectelor măsurii suspendării executării silite cu referire la conduita legală sau obligațiile terțului poprit (instituție de credit), respectiv dacă acesta are obligația de a proceda în continuare la indisponibilizarea sumelor ce alimentează contul debitorului poprit prin executarea unor creanțe cu scadențe succesive, devenite exigibile după data suspendării, ori a unor încasări viitoare, respectiv creanțe a căror condiție suspensivă ori termen suspensiv s-a împlinit în cursul suspendării executării, în ambele situații, în baza unor raporturi juridice preexistente momentului înființării popririi între debitorul poprit și debitorul său.

71. Dacă în ceea ce privește soldul creditor al contului debitorului poprit efectul indisponibilizării acestor sume este unul instantaneu și concret – întrucât privește sume existente în cont – referitor la încasările viitoare, ulterioare momentului comunicării adresei de înființare a popririi (inclusiv cele provenind din creanțe cu executare succesivă a căror exigibilitate s-a produs după înființarea popririi), sume inexistente la momentul înființării popririi, acest efect de indisponibilizare se produce la momentul intrării în contul debitorului poprit a acestor sume, în temeiul aceleiași adrese de înființare a popririi, fiind un efect virtual sau abstract al aceluiași act procedural emis de executorul judecătoresc.

73. Suspendarea urmăririi silite prin poprire, indiferent că este suspendare legală (prevăzută, de exemplu, de art. 689 din Codul de procedură civilă), judecătorească [dispusă de instanță în temeiul art. 719 – în acest caz, provizorie ori până la soluționarea contestației la executare – sau al art. 702 alin. (2) din Codul de procedură civilă] ori cea dispusă de executorul judecătoresc la cererea creditorului, așadar, voluntară [în temeiul art. 701 alin. (2) din Codul de procedură civilă], are ca efect principal sistarea sau oprirea temporară a procedurii de urmărire silită în stadiul în care se află, efectele suspendării executării neputând fi asimilate desființării popririi sau anulării actelor de executare efectuate până la momentul suspendării, întrucât acestea sunt chestiuni de fond ce nu pot fi soluționate decât în cadrul prevăzut de lege, anume pe calea contestației la executare, iar nu în procedura simplificată pe care o presupune soluționarea acestui incident procedural, chiar pentru cazul suspendării judecătorești; mai mult decât atât, suspendării executării nu i se pot recunoaște sau atașa și alte efecte decât cele expres prevăzute de lege.

82. Prin urmare, din coroborarea celor două norme rezultă că, în cazul suspendării urmăririi silite prin poprire, terțul poprit (instituția de credit) are atât obligația de a menține măsura indisponibilizării conturilor bancare, cât și obligația de a nu efectua nicio altă plată sau altă operațiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate, dacă legea nu prevede altfel.  83. Rezultă că pentru perioada dintre momentul comunicării adresei de înființare a popririi și suspendarea executării rămân indisponibilizate atât soldul creditor al contului debitorului poprit, cât și încasările ce au fost efectuate sau sumele ce au creditat contul debitorului poprit în intervalul cuprins între momentul înființării popririi și cel al suspendării executării, încasări care, în raport cu momentul înființării popririi, se aflau în ipostaza încasărilor viitoare și au provenit din creanțe ale căror scadențe succesive, termen suspensiv sau condiție suspensivă s-au împlinit până la data suspendării executării. 

84. Nu ar putea fi primită interpretarea potrivit căreia obligațiile terțului poprit, valabile pe durata suspendării executării, de a nu efectua nicio altă plată sau altă operațiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate până la momentul suspendării executării și cea de menținere a indisponibilizării nu ar privi și sumele ce au creditat contul debitorului poprit între intervalul înființării popririi și cel al suspendării urmăririi silite prin poprire bancară, având în vedere că indisponibilizarea se consumă succesiv, în temeiul aceleiași adrese de înființare a popririi, la data fiecărei alimentări a contului pe care debitorul îl are deschis la instituția de credit.  

85. În ceea ce privește însă intervalul ulterior suspendării urmăririi silite prin poprire, dat fiind efectul esențial al oricărei suspendări de executare de a opri temporar executarea silită în stadiul în care se află, rezultă că nu se poate admite că executarea silită ar putea continua dintr-un anumit punct de vedere (indisponibilizarea de către terțul poprit și a încasărilor viitoare în contul debitorului poprit), iar din alt punct de vedere, că executarea este stopată – doar referitor la obligațiile stabilite de lege în sensul celor prevăzute de art. 787 din Codul de procedură civilă.

86. O astfel de scindare a obligațiilor terțului poprit nu este prevăzută de lege, astfel încât o atare distincție nu îi este permisă nici interpretului legii potrivit principiului ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus. 

87. Mai mult decât atât, astfel cum s-a arătat, poprirea executorie reprezintă o formă de executare silită indirectă care, de regulă, constă în parcurgerea a două etape – înființarea popririi ori indisponibilizarea sumelor de bani , a titlurilor de valoare și a altor bunuri mobile incorporale în mâinile terțului poprit , debitor al datornicului urmărit, și în obligarea acestuia de a plăti direct creditorului urmăritor ceea ce datorează creditorului său (debitorul urmărit); în cazul în care terțul poprit nu își îndeplinește obligațiile stabilite de lege, poprirea poate parcurge și etapa de validare a popririi.

88. Atât indisponibilizarea sumelor ce alimentează contul debitorului poprit, ce reprezintă consecința directă și imediată a emiterii adresei de înființare a popririi de către executorul judecătoresc, cât și obligațiile ulterioare ale terțului poprit fac parte integrantă din procedura de executare silită indirectă prin poprire și, în consecință, ele reprezintă acte de executare silită. 

89. Prin urmare, în absența unor dispoziții legale exprese în acest sens, nu se pot recunoaște efecte parțiale ale măsurii suspendării urmăririi silite prin poprire, contrare celor prevăzute de art. 701 alin. (3) din Codul de procedură civilă.  

92. În plus, se poate constata că pentru a se da eficiență măsurii suspendării și pentru a se evita continuarea executării silite dincolo de acordarea suspendării, acte de executare care ar intra sub incidenţa desfiinţării de drept prevăzute de art. 701 alin. (4) din Codul de procedură civilă, legiuitorul a stabilit în sarcina instanței de executare obligația de a comunica executorului judecătoresc din oficiu și de îndată încheierea prin care s-a dispus suspendarea executării silite prin dispozițiileart. 719 alin. (8) din Codul de procedură civilă.”

Pentru aceste considerente, retinand ca in mod corect prima instanta a dispus anularea in parte a Incheierii emise in data de 19.04.2018 de catre Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Dobra, Cosoreanu & Asociatii in dosarul de executare nr.1233/2016, la care sunt conexate dosarele de executare nr.359/2017 si nr.620/2017, respectiv in ceea ce priveste masura dispusa la punctul IV teza finala referitoare la solicitarea adresata tertilor popriti ca, pe perioada suspendarii, sa nu efectueze nicio plata sau alta operatiune care ar putea diminua veniturile indisponibilizate si in ceea ce priveste sumele care vor credita conturile debitoarei ulterior suspendarii provizorii a executarii silite, tribunalul va respinge apelul, ca nefondat.


Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina