fbpx

Mașină ridicată de Poliția Locală după ce s-a trasat sub ea semn ”persoane cu dizabilități”. Instanța a făcut dreptate

Un bărbat din Alba Iulia a trăit pe pielea lui o situație demnă de filmele de comedie franțuzești. Și-a lăsat liniștit mașina în fața porții, timp de o lună, iar la un moment dat mașina a dispărut, fiind ridicată de Poliția Locală pe motiv că e parcată pe loc pentru persoane cu handicap. Marcajul a fost trasat în timp ce mașina era parcată!

Potrivit alba24.ro, după ce angajații Primăriei au transat marcajul respectiv, polițiștii locali din Alba Iulia au constatat că bărbatul a parcat ilegal, chiar dacă mașina se afla parcată de o lună pe zona respectivă.  Proprietarul a trebuit să facă o sesizare către Primărie prin care să ceară desființarea locului de parcare din fața porții, loc de parcare care a fost trasat fix pe singura cale de acces către curtea locatarului. Marcajul pentru persoane cu handicap a fost apoi șters.

În motivarea plângerii adresate Judecătoriei Alba Iulia pentru recuperarea banilor dați ca taxă de ridicare s-a arătat că ”la data de 26.11.2020, a fost ridicat autoturismul marca Toyota cu nr…. din fața porții de acces pe proprietatea petentului și acesta a fost sancționat, în mod nefondat și nelegal prin procesul-verbal  nr.  de către agentul constatator polițist local C. S. din cadrul Direcției Poliției Locale din Prim[ria Alba Iulia în temeiul textului de lege sus-menționat. Ca urmare a acestui fapt, petentul a fost obligat să plătească suma de 452,20 lei pentru a-și ridica autoturismul. Mașina ridicată a fost parcată de mai bine de o lună de zile în locul de unde a fost ridicată, loc care se afla în fața casei petentului. La data în care petentul a parcat mașina nu exista marcaj.

În această perioadă de timp în care mașina a fost parcată și nemișcată, angajații Primăriei au aplicat marcajul, în mod ilegal, cu semnul “persoane cu dizabilități” sub mașina petentului fără să fie somat sau anunțat în legătură cu acest aspect. Astfel încât petentul nici măcar nu a avut cunoștință că mașina era parcată pe locul cu marcajul respectiv. Petentul a făcut o sesizare către Primăria Alba-Iulia, în urma căreia locul de parcare cu nr. 17 a fost desființat, deoarece era singura cale de acces în curtea imobilului aflat în proprietatea acestuia, iar parcările având vechea destinație pentru persoane cu dizabilități au fost migrate pe locurile 19 și 20.”

Instanța a admis plângerea, motivând astfel:

”Analizând actele dosarului, reține următoarele:   Prin procesul verbal de contravenție  nr. /11.12.2020 petentul a fost sancționat cu avertisment pentru săvârșirea contravenției prevăzută și sancționată de art 100 alin 1 lit g din Legea 448/2006, fiind dispusă și măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului cu nr. de înmatriculare ___. Prin dispoziția de ridicare  nr. 3436 din data de 26.11.2020 polițistul local a dispus ridicarea vehiculului cu nr. de înmatriculare …

În actul sancționator se reține că la data de 26.11.2020, ora 08:49, petentul a ocupat fără drept, cu autoturismul cu numărul de înmatriculare …, un loc de parcare rezervat persoanelor cu handicap, pe strada.. în fața imobilului cu nr.2B.

Examinând mai întâi procesul-verbal de contravenție în discuție sub aspectul legalității, instanța apreciază că acesta a fost întocmit cu respectarea tuturor condițiilor de formă prevăzute de art. 17 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor sub sancțiunea nulității absolute.

Referitor la sancțiunea aplicată, instanța reține că din cuprinsul procesului verbal reiese neîndoielnic faptul că petentului i-a fost aplicată sancțiunea principală a avertismentului, așa încât, din acest punct de vedere, nu există o împrejurare aptă să genereze incidența sancțiunii nulității actului criticat.

Petentul nu critică procesul verbal sub aspectul temeiniciei, însă precizează împrejurările în care staționarea a avut loc și critică proporționalitatea aplicării măsurii tehnico administrative a ridicării vehiculului cu nr. de înmatriculare…..

În acest context, instanța apreciază că procesul-verbal de contravenție  nr. …/11.12.2020 a fost legal și temeinic întocmit, urmând a analiza proporționalitatea aplicării măsurii tehnico administrative a ridicării vehiculului cu nr. de înmatriculare ……

Astfel, instanța reține că potrivit art. 100 alin 1 lit. g din Legea 448/2006, constituie contravenții și se sancționează după cum urmează: parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei și ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv.

În privința naturii juridice a măsurii ridicării vehiculului instanța reține că aceasta este una tehnico-administrativă, iar nu o sancțiune contravențională complementară, prin urmare, aceasta va fi analizată ca atare.

În cauză, măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului petentului a fost aplicată legal prin dispoziția de ridicare  nr. 3436 din data de 26.11.2020, chiar dacă acest act a fost emis anterior întocmirii procesului-verbal de contravenție cu privire la fapta reținută. Așa cum reiese din prevederile legale menționate, aplicarea măsurii tehnico-administrative este condiționată de constatarea incidenței uneia dintre situațiile prevăzute de lege pentru dispunerea ei, iar nu de întocmirea unui proces-verbal de contravenție, așa cum se întâmplă în cazul sancțiunilor complementare.

Cu toate acestea, instanța consideră că măsura aplicată nu este proporțională. Aceasta în condițiile în care autoturismul petentului era oprit în fața imobilului în care locuiește, în locul în care parca de obicei, iar locul de parcare rezervat persoanelor cu handicap a fost desființat la cererea petentului, imediat după înființarea lui.

Față de cele reținute mai sus, instanța consideră că măsura ridicării vehiculului nu este proporțională în raport de circumstanțele săvârșirii faptei contravenționale, motiv pentru care o va înlătura și va dispune anularea dispoziției de ridicare  nr. 3436 din data de 26.11.2020.

Întrucât ridicarea vehiculului a generat costuri de ridicare, transport și depozitare a autoturismului în sumă de 452,2 lei , ca efect al anulării dispoziției de ridicare va dispune restituirea către petent a taxei de ridicare/transport/depozitare în sumă de 452,2 lei.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns