fbpx

LIDL de pe Frunzișului, 6 ani fără acord de funcționare. Procese pentru anularea amenzilor

Supermarkerul Lidl de pe strada Frunzișului din Cluj-Napoca, de lângă cel mai scump sens giratoriu din România, a fost amendat și în 2016 și în 2022 pentru lipsa acordului de funcționare din partea Primăriei Cluj-Napoca. Cei de la Lidl au contestat amenzile și s-au apărat prin faptul că nu a putut obține acordul din cauză că înscrierea în cartea funciară a clădirii depindea de finalizarea sensului giratoriu. Procesul din 2016 a fost pierdut definitiv, iar cel mai recent, a fost pierdut pe fond, urmând a se judeca apelulul Lidl.

”Prin procesul-verbal de contravenţie ..din data de 10.06.2022 întocmit de intimat prin Direcția Generală Poliția Locală, Direcția Inspecție și Control, Serviciul Inspecție Comercială petenta Lidl Discount S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 2000 lei, pentru fapta prevăzută de art. 73 pct. 1 din OG 99/2000 constând în aceea că în urma controlului efectuat în ziua de 10.06.2022, ora 11.00 s-a constatat faptul că, în spațiul situat în Cluj-Napoca, pe Str. Frunzișului 87-89, LIDL Discount SRL desfășoară activități de comerț cu produse alimentare și nealimentare cuprinse în codurile CAEN: 4532, 471 1, 4719, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4729, 4741, 4742, 4743, 4751, 4752, 4753, 4754, 4759, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4771, 4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4791, 4799 fără să dețină acord de funcționare și aprobare de orar emis de către Primăria municipiului Cluj-Napoca

S-a dispus ca măsură complementară suspendarea activității punctului de lucru din Cluj-Napoca, Str. Frunzișului 87-89.”, se arată la dosar.

La data de 29 iunie 2022, petenta LIDL a depus o precizare a plângerii contravenţionale prin care s-a susţinut că a desfășurat activități comerciale fără a deține acord de funcționare în baza aceleiași rezoluții contravenționale (activitate începută în decembrie 2016 și continuată până în prezent în aceleași condiții), prin urmare fapta imputată în sarcina petentei are un caracter continuu, reprezentând una și aceeași faptă.

De asemenea s-a susţinut că până la data sancționării prin procesul verbal contestat, petenta nu a reușit să obțină autorizația de funcționare aferentă magazinului întrucât aceasta era condiționată de înscrierea în cartea funciară a construcției edificate, care la rândul său era condiționată de obținerea certificatului de atestare a edificării construcției, pentru care era necesară recepționarea construcției prin emiterea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor (PVRTL), acesta fiind condiționat la rândul său de îndeplinirea unor obligații menționate, în autorizația de construire aferentă, obligații care urmau a fi îndeplinite atât prin concursul petentei, cât și a unor terți, inclusiv prin cel al intimatei. În speţă este vorba de construirea și recepționarea sensului giratoriu de pe str. Frunzișului, iar la rândul său, emiterea autorizației de construire pentru lucrările de amenajare a sensului giratoriu a depins de cadastrarea și intabularea străzii Frunzișului, aflată în proprietatea intimatului, care a întârziat în îndeplinirea acestor obligații.

”Petenta a întreprins toate demersurile posibile în vederea intrării în legalitate și obținerii autorizației de funcționare, însă cu toate acestea, motivele pentru care aceasta nu a fost emisă până la data actului sancționator nu au ținut de culpa sa, ci de factori exteriori asupra cărora nu a avut niciun control. Toate aceste elemente neindicate în actul sancționator prezintă o importantă deosebită în cauză, de care era imperios necesar a se tine cont.”, se arată în precizarea Lidl.

La data de 14 iulie 2022 intimatul Municipiul Cluj-Napoca a formulat întâmpinare , prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale ca neîntemeiată, pentru motivele expuse pe larg în cuprinsul întâmpinării.

În cursul procesului numiţii (șase persoane – n.red) angajaţi ai petentei, au formulat cereri de intervenţie accesorie în interesul petentei Lidl Discount SRL.

Prin încheierea de şedinţă din data de 27.03.2023 instanţa a respins ca inadmisibile toate aceste cererii de intervenţie.

Motivarea Judecătoriei Cluj-Napoca:

”Instanţa apreciază că nu se poate reţine incidenţa principiului “ne bis in idem”. Este adevărat, prin procesul verbal de constatare a contravenției  încheiat la data de 09.12.2016 petenta a mai fost sancţionată tot pentru încălcarea prevederilor art. 73 pct. 1 din OG 99/2000, iar sancţiunea principală a amenzii a fost înlocuită cu avertismentul prin sentinţa civilă nr. ######### pronunţată în dosarul nr. #####/211/2016 al Judecătoriei Cluj-Nappca, definitivă prin Decizia civilă nr. ###/A/2018 a Tribunalului Cluj, fiind înlăturată şi sancţiunea complementară aplicată.

 Potrivit art. 47 din OG nr. 2/2001 dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Codului penal şi ale Codului de procedură civilă, după caz.

Infracţiunea continua, deşi nedefinită de Codul Penal în vigoare, este o formă de unitate infracţională care se caracterizează prin prelungirea în chip natural a acţiunii sau inacţiunii ce constituie elementul material al laturii obiective, după consumare, până la intervenţia unei forţe contrare când are loc epuizarea infracţiunii.

Astfel, epuizarea presupune încetarea activităţii infracționale (din voința infractorului sau din motive independente, precum existența unei hotărâri de condamnare, chiar nedefinitivă) la un moment ulterior consumării, de care depinde angajarea răspunderii penale și consecințele ce izvorăsc din aceasta (aplicarea legii în timp, respectiv legea mai favorabilă, incidența stării de recidivă, intervenția amnistiei sau grațierii, a prescripției răspunderii, etc).

Toate acestea sunt valabile, mutatis mutandis, şi în cazul răspunderii contravenţionale.

Prin urmare în momentul constatării faptei prin procesul verbal de constatare a contravenției ..încheiat la data de 09.12.2016 a avut loc epuizarea acestei contravenţii continue, iar ulterior sancţionării (fie şi prin avertisment), petenta a săvârşit o altă contravenţie. În consecinţă nu este aplicabil principiul “ne bis in idem”.

În altă odine de idei este evident inacceptabilă teza petentei potrivit căreia prin aplicarea avertismentului şi înlăturarea sancţiunii complementare aceasta a fost autorizată de instanţă să funcţioneze “în deplină legalitate”. Petenta confundă clemenţa instanţei cu emiterea unei autorizaţii de funcţionare, chestiune care revine strict în competenţa autorităţii administraţiei locale, potrivit OG nr. 99/2000. Atât atribuţiile conferite administraţiei publice locale, cât şi cele ale instanţelor judecătoreşti sunt clar delimitate în Constituţia României, în art. 1 alin. 4 fiind expres menţionat principiul separaţiei separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale.

În privinţa apărării potrivit căreia petenta nu a reușit să obțină autorizația de funcționare aferentă magazinului întrucât aceasta era condiționată de înscrierea în cartea funciară a construcției edificate, care la rândul său era condiționată de obținerea certificatului de atestare a edificării construcției, pentru care era necesară recepționarea construcției prin emiterea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor (PVRTL), acesta fiind condiționat la rândul său de îndeplinirea unor obligații, instanţa urmează a o înlătura ca nefondată. Răspunderea contravenţională nu este nici atenuată şi nici înlăturată prin aceea că petenta nu a reuşit parcurgerea tuturor demersurilor necesare obţinerii acordului de funcţionare la care ar fi trebuit să îşi dea concursul şi alte subiecte de drept.

În lipsa acestui acord conduita petentei ar fi trebuit să fie una singură: abţinerea de la desfăşurarea unei activităţi care nu respectă toate condiţiile legale. Dacă, ad absurdum, s-ar accepta teza expusă în plângerea contravenţională orice subiect de drept căruia i se adresează OG nr. 99/2000 ar prefera să încalce dispoziţiile legale, să i se aplice o amendă contravenţională modică, raportat la veniturile obţinute din activitatea desfăşurată, să spere la înlocuirea cu avertismentul şi înlăturarea măsurii complementare, pentru ca pe viitor să fie la adăpost de orice sancţiune şi să exercite activitatea în mod discreţionar. Or, aşa cum se prevede expres în art. 5 alin. 1 din OG nr. 99/2000 orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii (subl.ns.).”

Comments

comentarii

Mecanismul de redresare și reziliență european nu va fi prelungit după anul 2026. România a încasat până în prezent puțin peste 30% din fondurile europene și riscă să piardă miliarde de euro.... Citește mai mult
Arsurile la stomac sunt o formă de indigestie care apare atunci când acidul gastric se întoarce în esofag, tubul care leagă stomacul de gât. Oamenii pot să se refere la arsuri la stomac și ca reflux acid, iar boala de reflux gastroesofagian este rezultatul arsurilor la stomac frecvente și neplăcute.... Citește mai mult

Lasă un răspuns