fbpx

Legea privind integritatea a fost modificată, în ciuda opoziției ANI: ”interesul public va fi puternic afectat”

Încă o modificare legislativă cu scandal. Este vorba de introducerea termenului de prescripție în Legea privind integritatea. Reprezentanții Agenției Naționale de Integritate (ANI) trag un semnal de alarmă: ”interesul public va fi puternic afectat”

Senatul a adoptat lege pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.

”Proiectul de lege adoptat de Senat prin care „răspunderea civilă sau administrativă, disciplinară, pentru faptele care determină existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitateale persoanelor aflate în exercitarea demnităţilor publice sau funcţiilor publice este înlăturată, nemaiputând fi angajată în condiţiile depăşirii termenului general de prescripţie de 3 ani de la data săvârşirii lor, în conformitate cu art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.”, va avea următoarele efecte în ceea ce privește activitatea desfășurată de inspectorii de integritate:

  • Nu se vor mai putea aplica sancțiuni administrative specifice persoanelor care au încălcat regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese dacă de la săvârșirea incidentului de integritate și până la emiterea raportului de evaluare au trecut mai mult de 3 ani;
  • Emiterea raportului de evaluare în termenul de prescripție de 3 ani are ca efect imediat întreruperea cursului prescripției, acesta fiind întrerupt pe toată perioada judecării cauzei la instanțele de contencios administrativ, dacă raportul de evaluare a fost contestat.

Fiind menționat expres termenul general de prescripție reglementat de art. 2517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în speță sunt aplicabile reglementările referitoare la întreruperea și suspendarea cursului prescripției prevăzute de art. 2537 și 2532, precum și dispozițiile referitoare la efectele întreruperii prescripției reglementate de art. 2541 din același act normativ.

În situația în care raportul de evaluare este confirmat de către instanța de judecată, începe să curgă un nou termen de prescripție conform prevederilor art. 2541 din Legea nr. 287/2009, termen în care trebuie aplicate sancțiunile administrative/disciplinare specifice funcției/demnității publice deținute de persoana care a săvârșit incidentul de integritate.

  • Modificarea legislativă se aplică după promulgare și publicarea sa în Monitorul Oficial al României atât situațiilor aflate în curs de evaluare la inspecția de integritate din cadrul ANI, dar și dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Agenția Națională de Integritate a formulat și transmis puncte de vedere negative atât Ministerului pentru Relația cu Parlamentul, cât și Ministerului Justiției. Punctele de vedere pot fi consultate pe pagina de Internet a Agenției, la secțiunea „Puncte de vedere legislație” – (pdv. 1363 din 30.01.2018 și 3055 din 05.03.2018).”, se arată în comunicatul ANI.

În punctul de vedere trimis la Parlamentul se arată că ANI nu a susţinut adoptarea legii, din următoarele motive:

”Propunerea legislativă nu ţine cont de faptul că situaţiile de incompatibilitate sunt fapte cu caracter continuu, iar cursul prescripţiei nu poate curge de la momentul ivirii situaţiei de incompatibilitate ci, eventual, de la momentul încetării acestei situaţii.

Astfel, potrivit reglementării propuse, un demnitar incompatibil pe tot parcursul m andatului 2012 – 2016 nu ar mai putea fi evaluat şi sancţionat în anul 2018 pe motiv că fapta de incompatibilitate s-a prescris şi, astfel, acesta ar putea exercita în continuare un alt mandate, în perioada 2016 – 2020, deşi a săvârşit un incident de integritate.

Deşi în expunerea de motive iniţiatorii, încercând să-şi motiveze demersul, fac trimitere la prescripţia răspunderii penale, în proiectul de modificare a Legii nr. 176/2010, nu au propus nicio reglementare privind întreruperea prescripţiei răspunderii administrative, instituţie în lipsa căreia este înlăturată practic răspunderea administrativă a persoanei care a săvârşit un incident de integritate.

Considerăm că, prin adoptarea proiectului de lege de modificare a Legii nr. 176/2010, interesul public va fi puternic afectat prin posibilitatea acordată persoanelor care deţin funcţii sau demnităţi publice de a exercita autoritatea publică cu încălcarea, practic, a principiilor stabilite de legiuitor pentru exercitarea funcţiilor publice, întrucât este aproape im posibil ca Agenţia Naţională de Integritate să descopere şi să evalueze imediat toate situaţiile de incom patibilitate sau de conflict de interese.

De asemenea, propunerea legislativă este contrară dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, având în vedere că prima cameră sesizată a fost Camera Deputaţilor.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina