fbpx

Legea pentru aprobarea OUG 32 a venit cu o surpriză neplăcută pentru avocați

După ce că au obținut cu greu modificarea Ordonanței privind indemnizațiile pentru a fi incluși și ei, avocații au parte de o surpriză neplăcută prin Legea pentru aprobarea OUG 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței inițiale cu nr.30 în care se stabilesc ajutoarele de la Stat.

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a prezentat sec, pe site, informația, fără nicio observație sau comentariu:

”Legea 60/2020 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 416 din 19 Mai 2020 prevede completarea art. XV alin. (1) din OUG 30/2020 astfel:

La articolul XV, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

«(12) Prin sintagma „au realizat încasări” prevăzută la alin. (11), în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege că în perioada de referință au realizat venituri din exercitarea profesiei, precum și orice alte venituri dintre cele prevăzute la art. 62 și 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.»”

Clujust vă prezintă cam ce înseamnă această mică modificare, ce ar putea scoate de pe lista cu indemnizații mulți avocați.

Printre alte venituri se numără, potrivit articolului 62 din Codul fiscal, și indemnizațiile.

Art. 62. – a) ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum și cele de aceeași natură primite de la organizații neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane;

Alineatul  (1^1) de la articolul XV din OUG 30 prevede: ”De indemnizația prevăzută la alin. (1) beneficiază și avocații a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență, dacă în luna pentru care solicită indemnizația au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesc câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020. Indemnizația se plătește în baza declarației pe propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condițiilor de acordare, pe care o transmite la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal.”

În traducere, dacă un avocat cere indemnizație pentru luna mai, iar în această lună a încasat indemnizația de la Stat aferentă lunii aprilie, această indemnizație se pune la ”alte venituri” și, spun voci din profesie, astfel mulți nu se mai încadrează pentru indemnizații căci nu mai au cu minim 25% încasări mai mici dață de media din 2019, având în vedere cât este indemnizația de la stat de 75% din câștigul salarial mediu brut.

Legea 60/2020 intră în vigoare în 22 mai.

Așteptăm poziții oficiale din partea organelor de conducere ale profesiei și comentarii din partea avocaților.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina