fbpx

Legea care obligă service-urile auto să arate live reparaţiile proprietarilor de maşini

Service-urile auto sunt obligate sa asigure proprietarilor de masini posibilitatea de a asista direct sau prin sistem audio-video la activitatile de reparatii

Legea nr. 51/2013 – modificarea si completarea OG nr. 82/2000 – autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere

Legea nr. 51/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 146, din 19 martie 2013.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI, nr. 413 din 30 august 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(4) Autorizatia tehnica de functionare diferentiaza operatorii economici pe clase, in functie de tipul si complexitatea activitatii pe care o executa, fara a nominaliza si marca de autovehicule.”
2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „
Art. 3. –
(1) Conformitatea activitatilor prevazute la art. 1, executate, se verifica prin inspectie cu dispozitive, echipamente si tehnologii specifice, care sa garanteze ca vehiculul supus acestor activitati corespunde conditiilor si reglementarilor legale privind admiterea si mentinerea in circulatie a vehiculelor rutiere

(2) Operatorul economic asigura posibilitatea ca beneficiarul sa asiste vizual, intr-un spatiu special amenajat, in conditii de siguranta, separat de spatiul de lucru, in mod direct sau prin intermediul unui sistem video, la modul in care sunt executate activitatile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), in care sunt utilizate piesele, ansamblele si materialele si in care este efectuata manopera

(3) La cererea beneficiarului, operatorul economic asigura accesul acestuia la facilitatea prevazuta la alin. (2)
(4) Operatorii economici sunt obligati sa inregistreze rezultatele verificarilor executate conform alin. (1), sa mentina dovezi care sa demonstreze conformitatea activitatilor executate cu conditiile tehnice si de calitate impuse si sa asigure respectarea prevederilor alin. (1)-(3)

(5) Nerespectarea conditiilor prevazute la alin. (2)-(4) de catre operatorii economici da dreptul beneficiarului sa refuze motivat in scris semnarea receptiei respectivelor activitati, prevazute in devizul de lucrari, si inclusiv plata acestora, pana in momentul in care acesta nu mai are obiectiuni in ce priveste realitatea si calitatea lucrarilor
(6) Refuzul motivat in scris al semnarii receptiei de catre beneficiar reprezinta o contestatie, care se inregistreaza in registrul contestatiilor al operatorului economic

(7) Daca refuzul beneficiarului se mentine, acesta sau operatorul economic poate formula o contestatie la reprezentanta R.A.R. si poate solicita prezenta unui reprezentant al reprezentantei R.A.R., care, in termen de maximum 7 zile lucratoare, analizeaza contestatia si dispune aplicarea masurilor legale
(8) Daca masurile dispuse de R.A.R., conform prevederilor alin. (7), nu conduc la rezolvarea contestatiei, beneficiarul poate depune, dupa caz, plangere la instanta competenta, conform prevederilor legale, informand in acest sens si reprezentanta R.A.R
(9) R.A.R. infiinteaza, la nivelul fiecarei reprezentante teritoriale, un registru, denumit Registrul contestatiilor si plangerilor in justitie, in care sunt inregistrate toate contestatiile si plangerile primite conform alin. (7) si (8)

(10) R.A.R., in baza acestor contestatii si plangeri, consemnate in Registrul contestatiilor si plangerilor in justitie, va efectua la operatorul economic respectiv, la cumularea a minimum 5 contestatii consecutive confirmate, un audit de supraveghere, suplimentar fata de auditul anual planificat, ale carui costuri vor fi suportate de operatorul economic. Realizarea a doua audituri de supraveghere suplimentare in decurs de 12 luni, in urma carora se constata abateri de la prevederile legale, vor atrage in mod obligatoriu suspendarea autorizatiei tehnice de functionare a operatorului pentru 30 de zile.”

3. La articolul 61 alineatul (1), literele a)-d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „a) efectuarea activitatilor prevazute la art. 1 alin. (2) fara autorizatia tehnica de functionare, cu amenda de la 4.000 lei la 10.000 lei;
b) efectuarea activitatilor prevazute la art. 1 alin. (2), pentru care autorizatia tehnica de functionare a fost suspendata total sau partial, ori fara mentinerea conditiilor initiale de autorizare, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 3 si 4, cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei;”.

4. La articolul 61, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: „(11) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, contravenientul poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din amenda stabilita de agentul constatator, acesta facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.”

Art. II. – Prezenta lege intra in vigoare la 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum acesta a fost modificat prin prezenta lege, ale carui prevederi intra in vigoare la 18 luni de la data publicarii prezentei legi.

Art. III. – In termen de 3 luni de la data publicarii prezentei legi, Ministerul Transporturilor va modifica si completa Reglementarile privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.131/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.160 si 1.160 bis din 21 decembrie 2005, in mod corespunzator modificarilor si completarilor dispuse de prezenta lege.

Art. IV. – De la data intrarii in vigoare a prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate prin prezenta lege, in cazul operatorilor economici care nu indeplinesc conditiile respective, se suspenda de drept autorizatiile tehnice de functionare emise de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman”, pana la data constatarii de catre Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” a indeplinirii acestora.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, VIOREL HREBENCIUC
PRESEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Bucuresti, 14 martie 2013.
Nr. 51.

Comments

comentarii

Agenţia pentru Azil a Uniunii Europene (EUAA) a publicat miercuri date conform cărora numărul de cereri de azil în UE a crescut anul trecut cu 18%, la 1,14 milioane, cel mai ridicat nivel după criza migraţiei din 2015-2016.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!