fbpx

Lege modificată: Recepția imobilelor doar cu recepția branșamentelor la utilități, din februarie 2020

Legea privind calitatea în construcții a suferit mai multe modificări, între care cea mai importantă prevede că recepția imobilelor se va face doar cu recepția branșamentelor la utilități, altfel amenda e de la 1.000 la 100.000 lei. Modificările au fost publicate în Monitorul Oficial sub forma legii 7/2020, în care se menționează că noile prevederi privind recepția intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții a fost modificată prin Legea nr.7/2020 publicată în Monitorul Oficial în 8 ianuarie. 

La articolul 22, care se referă la obligațiile principale ale investitorilor referitoare la calitatea construcțiilor, literele b) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire și acordului/autorizației administratorului drumului pentru realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branșamentelor;
……………………………………………………………………………………………………..
f) efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire, numai împreună cu recepția la terminarea lucrărilor branșamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuințe individuale și colective, construcțiilor de utilitate publică și căilor de acces;”

La articolul 22, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f/1), cu următorul cuprins:

„f/1) efectuarea recepției finale la expirarea perioadei de garanție;”

La articolul 22, literele h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„h) expertizarea construcţiilor, mai puțin a instalațiilor/rețelelor edilitare de către experţi tehnici atestaţi, în situaţiile în care la aceste construcţii se execută lucrări de natura celor prevăzute la art. 18 alin. (2). Modificarea instalațiilor/rețelelor edilitare aferente construcțiilor expertizate se realizează în baza unor documentații tehnice elaborate și avizate în conformitate cu prevederile legale;

i) predarea către proprietar a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții.”

După articolul 22 se introduce o nouă secțiune, secțiunea 11, cuprinzând articolul 221, cu următorul cuprins:

„SECȚIUNEA 1/1
Obligații și răspunderi ale operatorilor serviciilor de utilități publice

Art. 22/1. – Execuția lucrărilor de racordare/branșare se face în baza contractelor de execuție încheiate cu constructorii atestați și se realizează în termenele prevăzute în contractul de racordare.”

La articolul 27, literele g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„g) darea în folosință a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții, preluarea acesteia și obținerea autorizațiilor potrivit legii;

h) permiterea utilizării construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și preluarea construcției, având puse în funcțiune și recepționate, de către proprietarul investitor/proprietarul inițial, toate branșamentele la utilitățile edilitare corespunzător avizelor furnizorilor de utilități anexă la autorizația de construire.”

6. La articolul 36, partea introductivă și litera j) a punctului I se modifică și vor avea următorul cuprins:

„I. de la 1.000 lei la 100.000 lei:

……………………………………………………………………………………………………..
j) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 22 lit. f), f/1) şi i) şi art. 27 lit. g) şi h);”

În noua lege se arată la final: ”Prevederile art. 22 lit. f) și f/1) și ale art. 36 pct. I lit. j) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Deci aceste noi prevederi vor intra în vigoare în 7 februarie.

Comments

comentarii

La Cluj-Napoca a avut loc un fenomen atmosferic interesant - inversiunea termică. Astfel, am putut să vedem cum aerul rece coboară mai aproape de pământ.... Citește mai mult
Piața Avram Iancu se „îmbracă” în haine de sărbătoare. Pregătirile pentru 1 Decembrie, Ziua Națională a României, sunt în toi.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!