fbpx

Judecători candidați pentru Înalta Curte, exemple de cum NU se motivează o hotărâre

Unii judecători angranați în concursul actual de promovare la Înalta Curte sunt aspru criticați în evaluările privind motivările hotărârilor pronunțate. Nu știm numele lor, căci sunt notați cu coduri pe lista cu punctajele, dar urmează să vedem la rezultatele finale.

Spre exemplu, punctajele candidaților pentru secția penală variază de la 29 la 42 de puncte.

În cazul candidatului cu 29 puncte, criticile sunt următoarele:

”Referitor la capacitatea de sinteză se constată că, în majoritatea cazurilor, în căile de atac, candidatul nu este preocupat de a reda sintetizat hotărârile pronunţate in primă instanţă. Această tendinţă se observă şi în raport de plângerile formulate impotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere 1n judecată.

Astfel, in calea de atac a apelului, candidatul expune, aproape integral, sentinţa primei instanţe, uneori şi actul de sesizare, actele procesuale şi procedurale efectuate de instanţa de fond la termenele care s-au acordat în cauză, precum şi solicitările părţilor sub diverse aspecte. Practic se redă intreaga procedură judiciară desfăşurată la instanţa de fond. Se expune, necenzurat, întreaga analiză privind individualizarea pedepselor iar dispozitivul sentinţei este redat de două ori. Relevante sunt următoarele hotărâri: Hotărârile nr.1, 4,7, 8, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 25, 28 si 29 selectate de comisie si Hotărârile nr 3, 4, 6,8 si 9 depuse dc candidat.

Remarcăm faptul că nu numai deciziile pronunţate în apel sunt afectate de această deficienţă. În acest sens, facem trimitere la Hotărârea nr.23 cerere recunoaştere hotărâre străină — se expune nesintetizat situaţia de fapt stabilită prin hotărârea a cărei reeunoaştere se solicită; Hotărârea nr.24 plângere îrnpotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere 1n judecată — candidatul redă integral şi repetitiv conţinutul Ordonanţelor Parchetului; Hotărârea nr.26 contestaţie împotriva încheierii prin care s-a dispus măsura arestării preventive se expune integral închcicrca primului judccător de cameră preliminară; Hotărârea nr.1 depusă de candidat plângere irnpotriva soluţiilor de neurrnărire şi netrimitere în judeeată se prezintă excesiv considerentele Ordonantei procurorului prin care s-a dispus soluţia de clasare; Hotărârea nr.2 depusă de candidat Legea 30212004 — se expun elemente nerelevante în raport de obiectul procedurii

Referitor la modul în care sunt redate motivele invocate in promovarea cererilor/căilor de atac exercitate, se constată, în marea majoritate a cauzelor, preocuparea candidatului de a le prezenta sintetizat.

Au fost identificate insă şi hotărâri în considerentele cărora nu s-a realizat un proces de sintetizare a cererilor, motivelor de apel/contestaţie. Exemplificativ Hotărârea nr.26 se face trimitere la dezbaterile consemnate in Incheiere de către grefier; Hotărârea nr.8 depusă de candidat – prezentare nesintetizată a motivelor de apel formulate atât de părţile civile cât şi de Ministerul Public. Se redă integral conţinutul cererilor scrise de apel.

În ceea ce priveşte capacitatea de analiză, prezentăm următoarele:

În marea majoritate a cazurilor, se constată lipsa preocupării candidatului în expunerea argumentelor care au fost avute in vedere la pronunţarea solutiilor.

Candidatul nu realizează o analiză riguroasă şi amănuntită a mijIoacelor de probă administrate, referirile la probele care au fundamentat soluţia pronuntată fiind doar indicate, neexistând şi o dezbatere coroborată a acestora. Urmare a acestui fapt, statuările referitoare la situaţia de fapt şi vinovătia inculpaţilor, ori deziegările date unor cereri au mai mult caracter concluziv, soluţia fiind impusă şi nu argumentată. De regulă, considerentele expuse nu prezintă şi argumentele care au justificat înlăturarea apărărilor invocate or motivele avute in vedere la soIuţionarea cererilor formulate.”

Evaluarea completă

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

În cazul candidaților cu 30, 31,5 și 32 de puncte, criticile comisiei de evaluare sunt următoarele:

”În ceea ce privește capacitatea de sinteză, se observă că, în cele mai multe hotărâri pronunțate ca instanță de control judiciar, candidatul preia aproape integral hotărârea atacată. În această manieră a procedat în Hotărârile nr.2, 4, 6 și 7 depuse de candidat și Hotărârile nr.1, 5, 3, 9, 12, 16, 19 și 26, selectate aleatoriu.

De asemenea, sunt hotărâri în care sunt copiate mai multe pagini din actul de sesizare al parchetului, uneori chiar și redarea convorbirilor părților (hotărârile nr.2,8 și 9, depuse de candidat și hotărârile nr. 16 și 26, selectate aleatoriu).

Cu privire la coerența în exprimare:

”Trebuie subliniat, însă, că, așa cum s-a arătat anterior, candidatul nu analizează, de regulă, foarte temeinic cauza cu care fost investit.

Totodată, preluarea multor pagini din conținutul actului de sesizare sau a hotărârii primei instanței, îngreunează înțelegerea problemelor de drept ridicate în respectivele cauze”

Despre claritate și logică:

”Candidatul prezintă, în  mare parte, argumentele care au stat la baza soluțiilor adoptate, însă, uneori claritatea hotărârilor este afectată de stilul succint, lapidar adoptat, în foarte multe hotărâri lipsind practic motivarea.

Așa cum s-a arătat anterior, au fost identificate mai multe hotărâri în care candidatul nu face o analiză în profunzime a probatoriului și a argumentelor părților, uneori omițând să analizeze unele dintre criticile formulate”

Comments

comentarii

Cutremurul cu magnitudinea 5,2 pe Richter s-a înregistrat, marți seară, 6 iunie, la o adâncime de 6.3 kilometri în județul Arad. Mai multe familii s-au trezit cu casele distruse de la seism și de frica unui alt cutremur au decis să doarmă în mașini.... Citește mai mult
UPDATE: Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter a avut loc marți seara în Arad. Seismul s-a simțit iar până la Cluj.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!