fbpx

Ioan Bene în ”beciul domnesc” pentru afaceri cu un interlop de calibru din Ploiești

Referatul procurorilor din București arată că milionarul clujean Ioan Bene a făcut afaceri cu motorină cu Bogdan Preda, zis Bijucă, din Ploiești. Acesta i-ar fi propus lui Bene să încheie o tranzacție fictivă cu un teren din comuna Puchenii Mari, județul Prahova, pentru care au ajuns amândoi în arestul preventiv al Capitalei, numit ”beciul domnesc” din cauza numărului mare de VIP-uri cazate.

Potrivit referatului cu propunerea de arestare preventivă a Parchetului Curții de Apel București, ”prezenta cauză vizează cercetarea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor aflate pe două ramuri distincte şi anume:

– Operaţiunea fictivă dintre S.C. BB IMOBILIARE S.R.L. în calitate de beneficiar şi societatea tip fantomă S.C. Activ Generals Tradings S.R.L. în calitate de furnizor, operaţiune ce a avut ca obiect tranzacţionarea de către inculpaţi, prin emiterea unor multitudini de acte falsificate (acte notariale, contracte de vânzare-cumpărare, date de identitate ale unor persoane, schiţe cadastrale etc.), a unui teren ce există doar în acte, teren tranzacţionat de inculpaţi pe parcursul anului 2008 la suma de 13.050.000 euro. În urma acestei operaţiuni frauduloase S.C. BB IMOBILIARE  S.R.L.., societate aparţinând grupului de firme deţinut de inculpatul BENE IOAN, a dedus ilegal T.V.A. în cuantum de 8.887.519,8 lei şi a transferat în conturile S.C. Activ Generals Tradings S.R.L. şi apoi S.C. Mara 92 Util S.R.L. suma de 219.000 lei.

– Analiza activităţilor comerciale ilicite derulate prin intermediul societăţilor cu comportament de firmă fantomă S.C. Activ Generals Tradings  S.R.L. şi S.C. Mega Tradings & Investments SRL. precum şi a societăţii S.C. Mara 92.Util S.R.L., firme care nu şi-au raportat operaţiunile comerciale desfăşurate ori în numele cărora au fost emise documente financiar contabile fictive şi prin conturile bancare ale cărora au fost transferate în mod ilicit şi apoi retrase în numerar sume impresionante de bani, societăţi despre care, în urma probelor administrate, există presupunerea rezonabilă că au fost controlate, direct sau prin persoane interpuse, de inculpatul PREDA BOGDAN-CONSTANTIN.

Astfel, din probele administrate în cauză, rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2008-2010, inculpaţii au derulat operaţiuni contabile fictive prin care au tranzacţionat produse petroliere precum şi alte bunuri mobile sau imobile, prin intermediul unor firme fantomă, în vederea deducerii de taxe şi impozite ori în scopul reciclării unor sume de bani provenite din infracţiuni.

Bogdan Preda
Bogdan Preda

Din datele dosarului rezultă că de orchestrarea întregii activităţi infracţionale ce face obiectul cauzei s-a ocupat inculpatul PREDA BOGDAN-CONSTANTIN, care a fost sprijinit de inculpaţii VACUSTA ALEXANDRU, ANDREI DRAGOŞ-CONSTANTIN, SIMA SORIN, MIHAI ADRIAN CĂTĂLIN, STROE CECILIA precum şi de Ţ. M. – decedat în prezent.

De asemenea, din probele administrate mai rezultă că din prisma relaţiilor comerciale dintre inculpaţii BENE IOAN şi PREDA BOGDAN-CONSTANTIN, în sensul comercializării de carburanţi (motorină), aceştia au încheiat o înţelegere frauduloasă, prin care inculpatul BENE IOAN a acceptat încheierea unui contract fictiv, urmat de emiterea unei facturi fictive în numele S.C. Activ Generals Tradings S.R.L. în cuantum de 55.663.939,80 lei, înregistrarea acestei facturi în contabilitatea S.C. BB Imobiliare SRL  determinând prejudicierea bugetului de stat cu suma de 8.887.519,80 lei.”, se arată în referat.

Bogdan Preda, poreclit Bijucă, este un interlop cunoscut din Ploiești. Numele lui apare în alte dosare la DNA și DIICOT alături de alți inculpați de calibru, Marcel Păvăleanu și Răzvan Alexe, oameni de afaceri și politicieni din anturajul lui Mircea Cozma, președintele cercetat penal al Consiliului Județean Ploiești dar și a fiului acestuia, deputatul PSD, Vlad Cozma.

Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti din data de 08.06.2015, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii:

Ioan Bene
Ioan Bene

1. BENE IOAN  –  evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005

a) în calitate de asociat al S.C. BB IMOBILIARE  S.R.L (calitate deţinută prin intermediul S.C. Ben&Ben Company S.R.L şi S.C. Ben&Ben  S.A) şi persoană care controla în fapt întreaga activitate a societăţii, cu bună ştiinţă, a determinat încheierea contractului de vânzare – cumpărare cu S.C. Activ Generals Tradings S.R.L., având ca obiect terenul situat în jud. Prahova, com. Puchenii Mari, în scopul înregistrării în contabilitatea societăţii a facturii seria AGT nr.58/11.08.2008 în valoare de 55.663.939,80 lei, înregistrare prin care S.C. Ben& Ben Invest S.R.L.. a dedus în mod ilegal  T.V.A. în cuantum de 8.887.519,80 lei (aproximativ 2.5 mil. euro la nivelul anului 2008 şi 2 mil. euro în prezent).

b) în calitate de asociat al S.C. BB IMOBILIARE S.R.L.. (calitate deţinută prin intermediul S.C. Ben&Ben S.R.L.. şi S.C.  Ben & Ben S.A.) şi persoană care controla în fapt întreaga activitate a societăţii, cu bună ştiinţă şi în repetate rânduri, a transferat, în baza unor acte fictive, în conturile bancare ale S.C. Activ Generals Tradings S.R.L. şi S.C. Mara 92.Util S.R.L. suma de 4.219.000 lei.

2. BEM CRISTIAN – complicitate la evaziune fiscală

în calitate de reprezentant, în zona de sud a ţării, al grupului de firme controlat de inculpatul BENE IOAN a înlesnit ca tranzacţia fictivă dintre S.C. BB I. S.R.L.. şi  S.C. Activ Generals Trading S.R.L. să  aibă loc, el fiind persoana care a ridicat factura seria AGT nr…../…..2008 de la birourile din zona Piaţa Alba Iulia, unde funcţiona fără forme legale S.C. A.G.T. S.R.L. şi conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică grafoscopică realizat în cauză rezultă că el este şi persoana care a semnat de primire această factură. Totodată, încercând să acopere faptele de evaziune fiscală, BEM CRISTIAN a comunicat organelor de cercetare penală că s-a deplasat în comuna Puchenii Mari, unde i s-a arătat un imobil despre care i s-a spus că este terenul ce face obiectul contractului, el neavând reprezentarea niciunui element care să ateste acest fapt

3. DAN CLAUDIU-VASILE – complicitate la infracţiunea de spălarea banilor

în calitate de împuternicit pe conturile S.C. BB IMOBILIARE S.R.L, la solicitarea inculpatului BENE IOAN, a dispus efectuarea de plăţi către S.C. Activ Generals Trading. S.R.L. şi SC Mara 92.Util S.R.L., având ca justificare achiziţia unui teren care nu a existat niciodată, tranzacţia fiind bazată pe mai multe acte falsificate. Dan Claudiu-Vasile este acţionar la S.C. Ben&Ben S.A., societate care este asociat la S.C. BB IMOBILIARE  S.R.L.. şi toate firmele deţinute de Bene Ioan, astfel încât rezultă suspiciunea rezonabilă că  acesta a cunoscut încă de la început că prin faptele sale înlesneşte comiterea infracţiunii de spălare a banilor. De altfel, în declaraţia iniţială dată în faţa organelor de cercetare penală, chiar CORPODEAN TRAIAN – administratorul legal al S.C. BB I. S.R.L.., a declarat că la momentul semnării contractului cu S.C. A.G.T. S.R.L. a avut acordul domnilor BENE IOAN şi DAN CLAUDIU de a semna acest contract, ei fiind cei care decideau în numele societăţii.

4. CORPODEAN TRAIAN – evaziune fiscală

în calitate de administrator la S.C. BB Imobiliare S.R.L.. a înregistrat în contabilitatea societăţii factura seria AGT nr. 58/11.08.2008 în valoare de 55.663.939,80 lei, înregistrare prin care S.C.BB Imobiliare S.R.L.. şi-a dedus efectiv T.V.A. în cuantum de 8.887.519,80 lei (aproximativ 2.5 mil. euro la nivelul anului 2008 şi 2 mil euro în prezent).  Corpodean Traian nu  şi-a exercitat atribuţiile de administrator, nu a făcut verificări minime privind existenţa bunului, motivând că decizia privind achiziţia terenului a aparţinut patronilor societăţii, nu a avut reprezentarea că reprezentantul legal al societăţii a lansat oferta de vânzare şi nu a demarat absolut nicio verificare asupra realităţii şi existenţei obiectului facturii menţionate. Totodată el este cel care a semnat atât contractul de vânzare – cumpărare cât şi factura nr. …./……..2008 (conform raportului de constatare tehnico ştiinţifică) deşi nu cunoştea cine este persoana care a semnat contractul din partea S.C. Activ Generals TradingsS.R.L. şi nu avea reprezentarea că acesta este vânzătorul.

5. MIHAI ADRIAN-CĂTĂLIN –complicitate la evaziune fiscală

a) în calitate de administrator legal la S.C. ACTIV GENERALS TRADINGS SRL. a semnat contractul privind vânzarea terenului din com. Puchenii Mari, jud. Prahova, reprezentând o operaţiune comercială fictivă şi a emis factura fiscală aferentă acestei operaţiuni, seria AGT nr. ../…..2008 în valoare de 55.663.939,80 lei, ajutând astfel ca societatea S.C. BB Imobiliare S.R.L.. să-şi deducă TVA de plată în valoare de 8.887.519,80 lei (aproximativ 2,5 mil. euro la nivelul anului 2008 şi 2mil. euro în prezent).

b) în calitate de administrator legal al S.C. Activ Generals Tradings. S.R.L. nu a raportat organelor fiscale operaţiunile comerciale derulate de S.C. A.G.T. S.R.L., expertiza contabilă stabilind că valoarea totală a prejudiciului cauzat bugetului de stat de către Activ Generals Tradings. S.R.L. pentru tranzacţiile de tipul livrărilor efectuate şi nedeclarate se ridică la valoarea de 18.909.194 lei, fiind format din:

– TVA de plată în sumă de 10.265.127 lei;

– Impozit profit în sumă de  8.644.067 lei.

c) în calitate de administrator legal al S.C.ACTIV GENERALS TRADINGS a declarat fictiv sediul acestei societăţi, în scopul sustragerii de la verificările financiare, fiscale sau vamale, din probele administrate rezultând că societatea funcţiona fără forme legale la birourile din zona Piaţa Alba Iulia – sector 3 Bucureşti, unde îşi desfăşura activitatea şi S.C. M.92.U. S.R.L.

Deşi societatea a fost coordonată în fapt de PREDA BOGDAN CONSTANTIN, din actele dosarului rezultă că Mihai Adrian Cătălin a reprezentat societatea în faţa organelor de control ale Direcţiei pentru Accize şi Operaţiuni Vamale şi a prezentat organelor de urmărire penală documente întocmite în fals, manifestând o conduită infracţională evidentă.

6. VACUSTA ALEXANDRU – instigare la evaziune fiscală

 l-a racolat pe Mihai Adrian Cătălin şi în schimbul unor sume de bani l-a determinat pe acesta să accepte calitatea de administrator la  S.C. ACTIV GENERALS TRADINGS S.R.L. şi S.C. MEGA TRADINGS & INVESTMENTS S.R.L.. şi, în această calitate, să semneze diferite acte care atestau livrări de bunuri în numele acestor două societăţi comerciale, bunuri care în realitate nu au aparţinut niciodată societăţilor sau numitului Mihai Adrian Cătălin ci unor persoane din  anturajul lui Vacusta Alexandru, cele două societăţi având comportament de societăţi tip fantomă.

De asemenea, l-a determinat pe MIHAI ADRIAN CĂTĂLIN ca în schimbul unor sume de bani să accepte semnarea unor documente fiscale care nu au fost înregistrate în contabilitatea societăţilor iar relaţiile comerciale nu au fost raportate organelor fiscale.

Astfel, prin activitatea infracţională desfăşurată, inculpatul VACUSTA ALEXANDRU l-a determinat pe inculpatul MIHAI ADRIAN-CĂTĂLIN să comită infracţiuni de evaziune fiscală prin care a creat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului stabilit de expertiza contabilă la suma de 18.909.194 lei prin intermediul S.C. A.G.T. S.R.L. şi 1.354.605 lei prin intermediul S.C. M.T&I  S.R.L.

7. PREDA BOGDAN-CONSTANTIN – complicitate la evaziune fiscală

a) în calitate de persoană care controla în fapt activitatea S.C. ACTIV GENERALS TRADINGS S.R.L., a efectuat o vânzare fictivă către S.C. BB Imobiliare S.R.L.., vânzare care a avut la bază o multitudine de acte falsificate, respectiv prin care a ajutat societatea BB I. S.R.L. să deducă ilegal T.V.A. în valoare de 8.887.519,80 lei, iar PREDA BOGDAN-CONSTANTIN a beneficiat de sume de bani reciclate prin conturile bancare ale S.C. ACTIV GENERALS TRADINGS S.R.L. şi S.C. M.92.U. S.R.L.

b) în calitate de persoană care controla în fapt activitatea S.C.ACTIV GENERALS TRADINGS. S.R.L., precum şi raportările contabile efectuate în numele acestei societăţi, nu a declarat organelor fiscale, livrările efectuate cu acte emise în numele acestei societăţi, deşi mărfurile livrate îi aparţineau lui sau persoanelor din anturajul său, din expertiza contabilă judiciară efectuată în cauză rezultând că prin intermediul S.C. A.G.T. S.R.L. bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 909.194 lei.

c) în calitate de beneficiar al sumelor virate în conturile S.C. ACTIV GENERALS TRADINGS S.R.L. şi S.C. M.92.U. S.R.L., cunoscând că acestea provin din infracţiuni, a dispus retragerea lor în numerar din bancă, după ce a disimulat circulaţia sumelor de bani prin documente de retragere tip borderou de achiziţie fictive sau contracte de împrumut fictive.

De menţionat că orchestrarea întregii activităţi infracţionale a aparţinut inculpatului PREDA BOGDAN-CONSTANTIN care s-a folosit de administratori de paie, de intermediari şi de persoane împuternicite pe conturile bancare, toate acestea având rolul de a-l ţine la distanţă de eventuale repercusiuni de ordin penal, probatoriul administrat fiind relevant cu privire la aceste aspecte. De asemenea, în vasta activitate infracţională controlată de PREDA BOGDAN-CONSTANTIN se remarcă faptul că este băgat în faţă SIMA SORIN, persoană pentru care „au fost obţinute” acte care să-l înfăţişeze ca o persoană cu probleme psihice, în vederea sustragerii de la urmărirea penală sau judecată sau în scopul a de obţine pedepse blânde pentru acesta la momentul în care este cercetat şi ulterior condamnat.

8. ANDREI DRAGOŞ-CONSTANTIN – complicitate la evaziune fiscală

După ce a înmatriculat două societăţi tip fantomă pe numele lui Mihai Adrian Cătălin (administrator la ambele societăţi) şi Dumitrașcu Simona-Maria, cunoscând întreaga activitate infracţională derulată prin intermediul acestor firme, a sprijinit activitatea infracţională controlată de PREDA BOGDAN-CONSTANTIN, în acest sens, în calitate de persoană de încredere a acestuia din urmă a dat indicaţii, în mod repetat, atât suspectului Mihai Adrian Cătălin cât şi martorelor D. S. şi S.A., referitoare la completarea unor documente care atestau tranzacţii în numele societăţilor fantomă, operaţiuni comerciale care nu au fost raportate organelor fiscale, în acest mod societăţile sustrăgându-se de la impunerea taxelor şi impozitelor datorate statului, taxe şi impozite stabilite de expertiza contabilă judiciară la suma 18.909.194 lei prin intermediul S.C. A.G.T. S.R.L. şi 1.354.605 lei prin intermediul S.C. M.T&I  S.R.L.

 

9. STROE CECILIA-CRISTINA – complicitate la evaziune fiscală

Fără a avea vreo calitate la S.C.Activ Generals Tradings. S.R.L. a predat, în numele acestei societăţi, către reprezentanţii S.C. BB Imobiliare S.R.L.. factura seria AGT nr. 58/11.08.2008 în valoare de 55.663.939,80 lei, factură care atesta o vânzare fictivă de teren prin care S.C.BB Imobiliare S.R.L.. şi-a dedus efectiv T.V.A. în cuantum de 8.887.519,80 lei. De asemenea, din probele administrate la dosar (declaraţie Bene Ioan, declaraţie Bem Cristian, declaraţie I.N.F.) rezultă că deşi nu avea în acte nicio calitate, aceasta s-a prezentat ca fiind secretara S.C. Activ Generals Tradings. S.R.L. Din probele administrate mai rezultă că Stroe Cecilia avea reprezentarea tuturor activităţilor ilegale desfăşurate în numele societăţii de tip fantomă S.C. Activ Generals Tradings S.R.L., prin activităţile desfăşurate înlesnind activitatea infracţională derulată prin intermediul acestei societăţi, asumându-şi calităţi pe care nu le deţinea în mod legal.

10. SIMA SORIN – evaziune fiscală

a) în calitate de administrator legal la S.C. MARA 92 UTIL S.R.L., în perioada 2008-2009, a declarat organelor fiscale achiziţii fictive de la S.C. Activ Generals Tradings.. S.R.L., achiziţii prin care să justifice transferurile de numerar din conturile S.C. BB Imobiliare . S.R.L.. în conturile S.C. MARA 92 UTIL. S.R.L., achiziţii fictive la un cuantum de 2.905.000 lei, echivalentul sumelor de bani transferate în conturile S.C. MARA 92 UTIL S.R.L. de S.C. BB Imobiliare . S.R.L..

b) în calitate de administrator legal la S.C.MARA 92 UTIL. S.R.L. a acceptat ca sume de bani provenite de la S.C. BB Imobiliare  S.R.L.. să fie transferate în conturile societăţii sale, cu justificarea plăţi pentru S.C. Activ Generals Tradings. S.R.L., plăţi care în realitate nu reprezentau plata facturii AGT nr. 58/11.08.2008, întrucât obiectul acelei facturi nu există, sumele de bani fiind deturnate de la circulaţia reală, ulterior, prin contracte de împrumut fictive şi cu justificarea „restituire împrumut asociat” sumele de banii fiind retrase în numerar şi însuşite.

Ioan Bene, Bogdan Preda, și Alexandru Vacusca au fost arestați preventiv.

 

Comments

comentarii

Un bărbat de 34 de ani a fost căutat de polițiști după ce a dispărut de acasă în data de 22 mai. Acesta a fost găsit mort în comuna Chinteni.... Citește mai mult
Programul „Fugi în curtea școlii” a revenit în Cluj-Napoca. Săptămâna aceasta copiii sunt invitaţi în curțile Școlii gimnaziale ,,Constantin Brâncuși" și Liceului de Informatică ,,Tiberiu Popoviciu" pentru a participa la activități sportive.... Citește mai mult

Lasă un răspuns