fbpx
Celebra sală de penal 155 de la Curtea de Apel Cluj

Interzicerea publicului în CA Cluj, motiv de nulitate absolută a hotărârilor penale?

Prevederea din Decizia președintelui Curții de Apel Cluj prin care se interzice accesul publicului în clădire atrage nulitatea absolută a hotărârilor judecătorești pronunțate în materie penală în cauzele judecate pe durata stării de alertă?

Un avocat din Baroul Cluj susține într-un text pe juridice.ro că este hotărârile sunt lovite de nulitate din cauză că nu se repsectă publicitatea ședințelor de judecată.

”La art. 3 din Decizia nr. 60/12.05.2020 a Președintelui Curții de Apel Cluj se poate observa foarte clar că printr-o măsură administrativă accesul publicului este INTERZIS pentru participarea la ședințele de judecată.

Printre persoanele enumerate în mod expres și limitativ la art. 3 sunt doar personalul instanțelor, părțile, reprezentanții legali sau convenționali sau persoane cu orice altă calitate în dosare (chestiune care credem noi că se referă la martori, experți, interpreți, nicidecum la public).

Consecința acestei măsuri administrative în materie penală poate fi nulitatea absolută a hotărârilor pronunțate în dosarele judecate în această perioadă întrucât art. 281 alin. 1 lit. c din Codul de procedură penală sancționează cu nulitatea absolută încălcarea regulilor privind publicitatea ședinței de judecată, fără a fi necesară justificarea vreunei vătămări.

După cum se cunoaște regula în materie penală este judecarea cauzelor în ședință publică, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, astfel cum se arată în art. 352 alin. 1 din Codul de procedură penală.

Mai mult, la art. 352 alin. 3 și 6 din Codul de procedură penală se arată următoarele:

(3) Dacă judecarea în ședință publică ar putea aduce atingere unor interese de stat, moralei, demnității sau vieții intime a unei persoane, interselor minorilor sau ale justiției, instanța, la cererea procurorului, a părților sau din oficiu, poate declara ședința nepublică pentru tot cursul sau pentru o anumită parte a judecării cauzei.

(6) În timpul cât ședința este nepublică, nu sunt admise în sala de ședință decât părțile, persoana vătămată, reprezentanții acestora, avocații și celelalte persoane a căror prezență ste autorizată de către instanță.

Făcând o paralelă între dispozițiile art. 352 alin. 6 din Codul de procedură penală cu regulile trasate la nivelul Curții de Apel Cluj și a instanțelor arondate acesteia prin Decizia nr. 60/12.05.2020 a Președintelui Curții de Apel Cluj se poate concluziona foarte clar că prin interzicerea accesului publicului în Palatul de Justiție dosarele în materie penală se vor judeca în ședință nepublică.”, se arată în textul citat.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina