fbpx
Piața Mărăști din Cluj-Napoca (sursa foto monitorulcj.ro)

Instanța a anulat o amendă de la Antifraudă pe motiv că ar fi distrus o mică afacere de familie

Instanța Judecătoriei Cluj-Napoca a anulat o amendă mare primită de un chioșc de haine din Piața Mărăști pentru că este la prima abatere și sancțiunea ar fi băgat firma în insolvență. Sentința a rămas definitivă. Judecătorii au notat că din mica afacere trăiește familia administratrului și singurul angajat.

Inspectorii Antifraudă au depistat în urma controlului efectuat la un chioșc de haine și încălțăminte din Piaţa Mărăşti un surpulus în casă de 1.503 lei. În procesul verbal, inspectorii au scris că banii reprezintă încasări de la clienţi pentru care nu s-a emis bon fiscal. Reprezentanții firmei au susținut că banii găsiti în sertarul-casă reprezintă sumele pe care le datorează către CAS si DGFP Cluj și că de aceea se aflau acolo. Inspectorii Antifraudă nu s-au lăsat înduplecați și au confiscat suma găsită, au suspendat activitatea pe trei luni și au aplicat o amendă de 8.000 lei!

Instanţa a audiat-o pe angajată, care a spus că la momentul controlului nu a cunoscut care este provenienţa sumei de 1501 lei și că după control i-a fost comunicat de către dministrator că banii respectivi găsiţi „ în sertar” sunt destinaţi plăţilor către CAS, respectiv pentru plata impozitelor pe venit. În susţinerea acestei ipoteze s-au depus la dosarul cauzei trei foi de vărsământ pentru o sumă totală de 1106 lei. Cu toate acestea, instanța a dispus confiscarea sumei găsite de inspectori.

”Chiar şi în ipoteza în care cele alegate de către reclamantă sunt reale, rămâne un rest de aproape 400 lei care nu  au fost justificaţi şi nici nu s-a încercat justificarea în vreun sens. Din analiza acestor mijloace de probă, având în vedere obligaţiile legale ale operatorului economic redate mai sus, instanţa constată că cele reţinute de către agenţii constatatori corespund realităţii, iar prezumţia folosită de către agenţii constatatori potrivit căreia nu s-au emis bonuri fiscale pentru suma de 1501 lei este una corectă şi legal construită. Potrivit art. 11 alin.3  teza finală din OUG 28 /1999 „se confisca sumele incasate din livrarea de bunuri ori prestarea de servicii dupa suspendarea activitatii operatorilor economici, potrivit art. 14” prin urmare măsura de confiscare a sumei de 1501 lei este una corectă şi legală.”, a precizat instanța Judecătoriei Cluj-Napoca.

De asemenea, judecătorul a menținut măsura suspendării activităţii punctului de lucru pe o durata de 3 luni, dar a anulat amenda. 

”Cât priveşte individualizarea sancţiunii ce i-a fost aplicată petentei, instanţa reţine că potrivit art. 21 din O.G. nr. 2/2001, sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul verbal contestat.

Dată fiind modalitatea de comitere a faptei, faptul că societatea petentă se află la prima abatere de acest tip precum şi faptul că petentei i s-a aplicat sancţiunea principală a amenzii într-un cuantum ridicat respectiv 8000 lei iar o astfel de amendă va conduce cel mai probabil la intrarea în insolvenţă a societăţii, instanţa o va înlocui cu sancţiunea avertismentului. Instanţa a avut în vedere la stabilirea acestei sancţiuni că societatea petentă are drept obiect de lucru vânzarea cu amănuntul într-o piaţa din Municipiul Cluj Napoca, respectiv că este o afacere mică care susţine din punct de vedere financiar familia administratorul precum şi singurul angajat pe care societatea îl are. În ceea ce priveşte suspendarea activităţi, respectiv confiscarea sumelor de bani, instanţa constată că acestea sunt necesare pentru a combate si a preveni fenomenul evaziunii fiscale, un fenomen omniprezent în societatea românească.”, se arată în motivarea sentinței. Aceasta a rămas definitivă prin respingerea apelului celor de la Antifraudă la Tribunalul Cluj.

Alt caz, amendă diminuată pentru a nu compromite activitatea societății

Într-un alt proces, Judecătoria a diminuat o amendă de 20.000 de lei la 5.000. ”Sancţiunea amenzii este departe de a fi  o sancţiune ideală şi aplicarea ei ridică nu puţine probleme. Astfel, dat fiind că forţa economică a întreprinderilor diferă, individualizarea amenzii ar trebui să se facă şi în raport de acest criteriu. O amendă cu un cuantum foarte ridicat poate avea un pronunţat efect de ricoşeu asupra unor terţi nevinovaţi, putând duce chiar la compromiterea activităţii persoanei juridice, aducând astfel atingere intereselor legitime ale salariaţilor, creditorilor, sau altor persoane legate de activitatea întreprinderii.

Faţă de  toate aceste considerente instanţa apreciază că o amendă în cuantum de 5.000 lei este suficientă pentru atingerea scopului acesteia, motiv pentru care va admite în parte plângerea contravenţională formulată de către petentă şi va dispune înlocuirea sancţiunii amenzii în cuantum de 20.000 lei, aplicată prin procesul-verbal atacat cu amendă contravenţională în cuantum de 5.000 lei, şi va menţine restul prevederilor din procesul-verbal.”, a motivat instanța.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina