fbpx
Ministrul Ioan Deneș și directorul Direcției Păduriloe Ilie Mihalache plus suprafața rasă de la Borșa

Inexplicabil. Cum acoperă Ministerul Pădurilor defrișarea a 146 hectare de pădure de la Borșa

Problema defrișării a 146 de hectare de pădure din zona Borșa, anchetată de DNA, a ajuns și în atenția Ministerului Pădurilor. Numai că reprezentanții ministerului au găsit motive să nu ia măsuri și invocă o vină a proprietarului fondului forestier că ”în mod inexplicabil” nu a predat suprafața la ocolul silvic privat Silva Borșa. Asta în condițiile în care proprietarul Crin Gălățean cere de zece ani să i se predea suprafața, dar după control de fond, de către ocolul de stat pentru a trece la OS Silva Borșa. Iar când a vrut să treacă la ocolul privat, s-a opus cel care exploata pădurea, văr cu directorul de atunci al Direcției Silvice Maramureș.

Ceea ce ați văzut recent pe PRO TV, la emisiunea ”România, te iubesc”, că se întâmplă cu pădurile din Argeș și Vâlcea, s-a întâmplat demult cu pădurile din Maramureș: Jaf generalizat cu ajutorul instituțiilor care ar trebui să păzească pădurile. Pentru că, așa cum a spus sub anonimat un angajat de la Direcțai Silvică Argeș, nu se poate fura fără protecția ocolului silvic ce păzește, în teorie, pădurea.

Clujeanul Crin Gălățean, care de zece ani se luptă cu mafia lemnului din Borșa, exasperat fiind de lipsa de măsuri din partea autorităților locale în domeniu, a mers, acum mai bine de o lună, însoțit de avocata Raluca Stoinea, în audiență la Ministerul Apelor și Pădurilor. După întrevederea cu directorul direcției generale a pădurilor din minister, Ilie Mihalache, la care a asistat și ministrul Ioan Deneș, proprietarul de pădure era încrezător ca să va face un control de fond pe cele 146 de hactare rase, în urma căruia se va vedea magnitudinea dezastrului și îi va fi predată suprafața, pentru a se putea îngriji de ea cu ajutorul unui ocol privare, al cărui membru fondator este, căci ocolul de stat și-a arătat ”competența”.

Clujust.ro a solicitat biroului de presă al Ministerului Apelor și Pădurilor (MAP) mai multe detalii despre întânire și concluzia acesteia. Răspunsul inițial venit de la minister a fost următorul:

”1.  Da, a avut loc o întâlnire la sediul Ministerului Apelor şi Pădurilor solicitată de dl. Crin Gălățean.
2.   Obiectul întâlnirii a fost solicitarea domnului Crin GĂLĂŢEAN pentru a se face un control de fond pe suprafaţa de 146,1 ha (TP 20002/01.11.2006), amplasată în U.B. I Țibău-Rondolean, u.a. 90A-93D.
3.    Conform măsurilor dispuse de echipa de control în Raportul nr. 141237/C.M./20.08.2018, Garda Forestieră Cluj (G.F. Cluj) va efectua un control de fond în suprafeţele de 6056,9 ha  – fond forestier proprietatea Composesoratului Cisla Borşa şi 146,1 ha – fond forestier proprietatea domnului Victor Rondolean (unchiul lui Gălățean, decedat – n.red). Delegaţilor Ministerului Apelor şi Pădurilor (M.A.P.) şi Inspectoratului General al Poliţiei Române (I.G.P.R.) le-a fost adus la cunoştinţă de domnul Toader Ştețco – administrator al Ocolului Silvic Silva Borşa S.R.L. (O.S. Silva Borşa S.R.L.), faptul că, de-a lungul timpului, pe suprafaţa de 146,1 ha fond forestier, arborii au fost exploataţi integral şi suprafaţa nu se află în administrare/servicii silvice cu nicio structură silvică autorizată.
4.    Faptul că de pe suprafaţa de 146,1 ha fond forestier amplasat în U.B. I Țibău-Rondolean, u.a. 90A-93D s-au exploatat integral arborii şi pentru terenul forestier în cauză nu există încheiat contract de administrare/servicii silvice cu o structură silvică autorizată a fost consemnat în procesul-verbal înregistrat la O.S. Silva Borşa S.R.L. cu nr. 363/28.06.2018 şi însuşit de reprezentanţii M.A.P., I.G.P.R, O.S. Silva Borşa S.R.L. şi Garda Forestieră Cluj.”

La punctul 3 din răspuns se face o mare confuzie în sensul că cel care ar fi putut spune așa ceva este Gheorghe Ștețco, fost secretar al composesoratului Cisla și nu Toader Ștețco de la ocolul la care Crin Gălățean este membru fondator. Apoi se spune că nu există contract de administrare/servicii silvice pentru cele 146 de hactare, dar acestea nu au fost predate niciodată de Ocolul Silvic Borșa, care între timp a fost deființat și înlocuit de Ocolul Silvic Dragomireșt. De asemenea, nu am înțeles informațiile despre cele 6000 ha, de care nu am întrebat.

Am revenit cu întrebări: Cand si cum se va face control de fond pe cele 146 ha din dosarul DNA in conditiile in care padurarul gestionar Gheorgeh Tomoiaga refuza sa se prezinte?

În condițiile în care reprezentanți ministerului au precizat ca nu exista contract de administrare/servicii silvice pe cele 146 ha, cum putea Galatean sa incheie contract daca nu i-a fost predata suprafata din 2008, avand numeroase cereri in acest sens?

După o lungă așteptare, în care ni s-a spus inclusiv că răspunsul este la semnat, l-am primit pe e-mail, nesemnat.

”Referitor la efectuarea controlului de fond dispus prin adresa nr. 141325/DCSC/03.09.2018 a Ministerului Apelor și Pădurilor – Cabinet Secretar de Stat pe cele 146 ha pădure proprietate a domnului Rondolean Victor, actualmente proprietatea domnului Gălațean Crin Iosif și soția Gălățean Ioana Laura, conform C.F.nr.51015 Borșa, precizăm următoarele:

– Domnul Rondolean Victor, prin mandatar Gălățean  Crin Iosif, a încheiat Contractul de administrare nr.158/26.01.2007 cu Direcția Silvică Maramureș, prin fostul Ocol silvic Borșa, pentru suprafața de 822,76 ha teren forestier, cu valabilitate 31.12.2007. Menționăm că Direcția Silvică Maramureș prin adresa nr.18406/07.09.2018, ne comunică faptul că nu are în arondare și administrare această suprafață, iar valabilitatea Contractului nr.158/26.01.2007 a încetat la data de 31.12.2007, invocând în acest sens Decizia civilă nr.643/07.05.2015 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr.6096/100/2013. Pe de altă parte, dl.Crin Gălățean susține că suprafața de 146,1 ha  se află încă sub incidența Contractului de administrare nr.158/26.01.2007, încheiat cu Direcția Silvică Maramureș, prin fostul Ocol silvic Borșa, întrucat terenul nu i-a fost predat pe bază de proces-verbal, iar decizia invocată nu este definitivă, pe rolul ICCJ aflându-se Dosarul nr.6096/100/2013* având ca obiect rezoluțiunea contractului de administrare nr.158/26.01.2007, a cărui judecare a fost suspendată până la soluționarea dosarului penal nr.260/P/2015 înregistrat la DNA Cluj.

– Prin Încheierea de autentificare a Notarului public Ileana Repede, nr.292 din 05 februarie 2007, domnul Gălățean Crin Iosif, în calitate de mandatar al d-lui Rondolean Victor, consimte și participă  cu suprafața de 822,76 ha la constituirea Asociației Silva Borsa, care, în baza Incheierii nr.416 (1-*A*) a Judecătoriei Vișeu de Sus, înființează Ocolul Silvic Silva Borșa SRL și obține Autorizația de funcționare a acestuia, cu nr.142 din 05.09.2007;

– Cu toate acestea, fără temei, fostul proprietar predă în administrare Ocolului Silvic Silva –Borșa SRL  numai o suprafață de 676,66 ha; în mod cu totul inexplicabil suprafața de 146,1 ha nu este predată de către proprietar  Ocolului Silvic Silva Borșa SRL, deși fusese inclusă în constituirea Asociației Silva Borșa și făcea parte din arondarea ocolului; la fel de inexplicabil este și faptul că nici Ocolul Silvic Silva Borșa SRL nu solicită preluarea acestui teren, deși prin aceasta era asigurată îndeplinirea condiției de suprafață a ocolului, stând la  baza autorizării și funcționării ocolului;

– De asemenea, prin Contractul de vânzare –cumpărare imobiliară nr. 580/02.04.2007, domnul Gălățean Crin Iosif, mandatar al d-lui Rondolean Victor, a vândut firmei S.C.Horber SRL masă lemnoasă pe picior de pe suprafața de 108,5 ha teren forestier din ua 90A, 91A, 93A si 93B, care fac parte din suprafața de 146,1 ha, cu obligația ca după exploatarea masei lemnoase, S.C.Horber SRL să predea proprietarului terenul ”curățat de vegetație forestieră”;

– În decursul timpului, de pe această suprafață de pădure de 108,5 ha, a fost exploatată, legal sau fără drept, toată cantitatea de masă lemnoasă, fapt pentru care, urmare a controalelor efectuate, ITRSV Cluj (actualmente Garda Forestieră Cluj) a întocmit Raportul nr.2768/14.09.2009 și Raportul nr.3045/30.04.2013 care au fost înaintate IPJ Maramureș, precum și Raportul nr.10648/07.10.2015 care a fost transmis Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, pentru continuarea cercetărilor și luarea măsurilor legale; din informațiile deținute rezultă că a fost deschis Dosarul penal nr.398/P/2012;

În aceste condiții – neputând fi efectuat un control de fond pe suprafața de 146,1 ha deținută de dl. Crin Gălățean  din cauza faptului ca la acest moment nu este clarificat definitiv în justiție dacă există un contract de administrare/servicii silvice valabil  pentru suprafața respectivă, precum și din cauza lipsei reprezentanților Direcției Silvice Maramureș – delegații Gărzii Forestiere Cluj s-au  deplasat în teren  pentru verificări în cadrul Dosarului penal nr. 1425/P/2018, efectuând evaluarea pagubelor sub supravegherea organelor de cercetare penală, concretizate în Nota de constatare nr.19916/08.10.2018,  care,  împreună cu Procesul verbal de constatare a faptelor ce pot fi  calificate ca infracțiuni nr. 19918/08.10.2018, au fost înaintate Parchetului de pe lângă  Judecătoria Vișeu de Sus cu nr. 20651/22.10.2018.

Menționăm că prin  adresa înregistrată  la Garda Forestieră Cluj sub nr. 16110/06.09.2018 ni se comunică,  prin avocat Raluca Stoinea,  că domnul Gălățean Crin Iosif și soția Gălățean Ioana Laura au încheiat Contractul de prestări servicii silvice nr.475 din 23.08.2018 cu Ocolul Silvic Silva Borșa SRL pentru suprafața de 146,1 ha de fond forestier, deși conform prevederilor art.11 din HG nr.1076/2009, “…Contractul de administrare sau de servicii silvice se semnează odată cu procesul verbal de predare – primire încheiat în baza controlului de fond”. Contractul menționat are ca obiect asigurarea serviciilor silvice pentru “proprietatea beneficiarului, amplasată și localizată conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentului contract (Proprietatea)”. Această anexă nu a fost transmisă Gărzii Forestiere Cluj, deci nu se poate stabili suprafața la care se referă contractul în cauză, singura referire la suprafața de 146 ha făcându-se în adresa de înaintare nr. 16110/06.09.2018, comunicată  de Ocolul Silvic Silva Borșa SRL, prin avocat Raluca Stoinea. Deși prin adresa nr.16179/07.09.2018 am solicitat atât domnului Crin Gălățean, prin avocat Raluca Stoinea, cât și Ocolului Silvic Silva –Borșa SRL,   să ne comunice copii după anexele 1, 2 si 3,  invocate la art.47 din Contract (respectiv P.V.de predare-primire, Actul de control încheiat cu ocazia predării-preluării,etc), acestea nu ne-au fost înaintate până la această dată, astfel încât contractul poate fi considerat nul, motiv pentru care proprietarul a fost sancționat contravențional (P.V. de contravenție silvică seria CCS, nr.0141123 din 03.09.2018), acordându-i-se un termen de 90 de zile pentru materializarea limitelor și semnelor amenajistice, respectiv 60 de zile pentru predarea terenului în pază unei structuri silvice autorizate pentru funcționare în condițiile legii.

Un alt aspect consemnat în Nota de constatare nr.19916/08.10.2018 este faptul că domnul Gălățean  Crin Iosif, deși a dobândit suprafața de fond forestier în cauză (situată în fostul Ocol silvic Borșa –RNP, UP VIII, ua 90-93)  în baza Contractului de vânzare și dare în plată nr.3356/30.08.2012 emis de notarul public Chis Mihaela Liliana, nu a respectat prevederile Legii nr.46/2008, art.17, lit.j, care stipulează, că: “să notifice structurile tertoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de 60 de zile, cu privire la transmiterea proprietății asupra terenurilor forestiere

Toate cele bune,
Direcția de Comunicare
MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR”

Deci dacă în primul răspuns se spunea că se va face control de fond pe cele 146 de hectare, în al doilea răspuns se arată că nu se poate face control din cauza unui proces privind contractul de administrare din 2007.

De asemenea, cei de la minister dau vina pe proprietar că nu a trecut și cu acea suprafață al Ocolul silvic privat Silva Borșa. Practic, dacă ar fi făcut asta, instituțiile statului nu ar mai fi avut nicio bătaie de cap și nimeni nu ar mai răspunde pentru pădurea tăiată. Dar tocmai asta vrea Crin Gălățean și de aceea cere de zece ani să se facă inspecție de fond, să se noteze cât s-a tăiat și apoi să i se predea suprafața pentru a trece la ocolul privat.

După cum se poate vedea în documentul de mai jos, Crin Gălățean cerea încă din 2009, prin executor judecătoresc, să se oprească exploatarea lemnului și să se facă control de fond. Suntem în 2018 și nu s-a întâmplat asta.

 

Tot atunci, clujeanul a vrut să-și tracă pădurea în administrarea ocolului privat Silva Borșa, dar, culmea, s-a împotrivi cel care o tăia. După cum se poate vedea în documentul de AICI, administratorul firmei Horber SRL, Lupu Horj, a depus act în acest sens la Direcția Silvică Maramureș, care era condusă de vărul său, fostul deputat Pavel Horj. Apropo de aceștia și de șeful Gărzii Forestiere Cluj, Istrate Ștețco, vom reveni cu o bombă din dosarul DNA.

Crin Gălățean s-a arătat consternat de cele precizate de reprezentanții ministerului și propune ca instituția să-și schimbe numele în ”Ministerul Defrișărilor”

”Ministerul Pădurilor face zid impotriva hotilor de padure. Dupa numeroase telefoane, deplasari, audienta, ni s-a promis ca dupa 10 ani o sa se face inspectia de fond, conform legii, in prezenta padurarului . Dar tinand cont ca Pavel Horj (actual șef la Ocolul Silvic Dragomirești) are un sistem relational si acum in minister, se tergiverseaza prin diverse raspunsuri si se asteapta sa vina iarna, ca nu mai pot vedea cioatele si se degradeaza probele. Avem dovezi filmate ca s-a diminuat prejudiciul. În loc de 2000 cioate s-au marcat 400.
Dupa nenumarate cereri, inclusiv prin executor judecătoresc, sa mi se predea suprafata, se spune că e inexplicabil ca de ce nu am trecut. E inexplicabil de ce nu mi s-a predat! Nu puteam sa preiau fara control de fond. In 2009 mi s-a promis de Directia Silvică ca mi se preda in iunie ceea ce nu s-a mai intamplat. Scrie asta in raportul de control. Au desfiintat ocolul silvic Borșa dupa ce au tăiat pentru ascunde tot. Nu se vrea sa se mearga unde e problema si se musamalizează. Se poate face control de fond si sa se stabileasca prejudiciul, dar ei se ascund dupa un proces de la ICCJ. S-au luat spagi mari pana la minister si se vor descoperi pana la urmă!”, ne-a spus Crin Gălățean.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns