Acasă » PROCESE » Inculpatul imobiliar Traian Onuc a vrut să strămute cauza pe motiv că sunt implicați notari și avocați

Inculpatul imobiliar Traian Onuc a vrut să strămute cauza pe motiv că sunt implicați notari și avocați

Inculpatul imobiliar Traian Onuc, acuzat de înșelarea a 130 de oameni cu aproape 700.000 de euro, este tot în camera preliminară de peste 270 de zile. În acest timp, a avut și o cerere de strămutare respinsă, în care a invocat că sunt implicați notari și avocați în dosarul penal.

Traian Onuc (fost Floarea Ianson) a fos trimis în judecată la sfârșitul lunii februarie, iar procesul se află în camera preliminară, la prima instanță, de 273 de zile, deși termenul legal este de 60 de zile. Între timp, inculpatul, prin avocatul său Florin Mureșan, a avut și o cerere de strămutare a dosarului de la Judecătoria Cluj-Napoca, respinsă de magistrații Curții de Apel Cluj. Interesante sunt motivele pentru care Onuc a cerut să se mute cazul de la Judecătoria Cluj-Napoca, pe care le puteți vedea în motivarea sentinței de la Curte.

Sentința Penală nr. 129 /2017 Curtea de Apel Cluj

Apărătorul petentului, solicită admiterea cererii de strămutare, apreciind că sunt întemeiate dispozițiile art. 71 Cpp, privind existența suspiciunii rezonabile  a tuturor magistraților de la Judecătoria Cluj-Napoca,  raportat la împrejurările cauzei și calitatea părților. În ce privește împrejurările cauzei, așa cum a arătat în cuprinsul paginii 7  a cererii, prezentul dosar, așa cum este structurat rechizitoriu, face trimitere la  implicarea unor practicieni ai dreptului notari sau avocați. În ce privește cererea de strămutare, apreciază că imparțialitatea magistratului este afectată, câtă vreme trebuie să analizeze în procedura de cameră preliminară dacă modalitatea de analiză a procurorului a surprins actele materiale ale infracțiunilor de înșelăciune și dacă s-au produs sau nu cu sprijinul unor notar publici. Se pune problema dacă în procedura de cameră preliminară, la fel ca și în procedura de judecător drepturi și libertăți, s-a produs o cerere de recuzare a judecătorului, care s-a judecat  fără ca părțile vătămate să fie citate. Chiar dacă nu este obligatorie citarea, denotă o procedură superficială de analiză a judecătorului recuzat. Consideră că suspiciunea de imparțialitate planează asupra tuturor magistraților de la nivelul Judecătoriei Cluj-Napoca, secția penală, câtă vreme ceilalți judecători de la respectiva instanță, judecă toate cererile de recuzare, fără ca părțile să fie anunțate. Toți judecătorii vor trebui să țină cont de soluții date de alți judecători de pe secția civilă, întrucât este vorba de 80 dosare privind latura civilă, dosare în care se va pune problema recuperării prejudiciilor.

Reprezentantul Ministerului Public, solicită în temeiul disp. art.73 Cpp, respingerea ca neîntemeiată a cererii de strămutare formulată de petentul Onuc Traian, fiind sesizată Judecătoria Cluj-Napoca, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Consideră că trebuie să ne raportăm strict la disp. art. 71 Cpp, care prevăd  temeiurile ce pot fi invocate în susținerea unei cereri de strămutare. Apărătorul petentului s-a referit la cu totul altceva, aspecte ce vizează exclusiv procedura camerei preliminare și nu pot constitui argumente într-o cerere de strămutare, întrucât nu s-a invocat nimic cu privire la existența unei suspiciuni rezonabile care să afecteze imparțialitatea judecătorilor de la Judecătoria Cluj-Napoca.

C U R T E A

La data de 21.07.2017 pe rolul Curții de Apel Cluj a fost înregistrată cererea de strămutare a dosarului 3263/211/2017/a1 aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca., cerere formulată de către petentul inculpat Onuc Traian.

În susținerea cererii de strămutare, amplu expusă prin memoriul existent la fila 2-9, s-a arătat că există o suspiciune rezonabilă că imparțialitatea judecătorilor instanței este afectată datorită împrejurărilor cauzei, calității părților, existând chiar și pericolul de tulburare a ordinii publice pe raza Municipiului Cluj-Napoca, dată fiind întreaga situație de fapt.

În esență, trecând peste aspectele care țin de fondul acuzațiilor formulate împotriva inculpatului și de criticile ce vizează nelegalitatea actului de sesizare al instanței și activitatea organelor de urmărire penală, se arată că imparțialitatea tuturor judecătorilor din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca este afectată datorită susținerilor procurorului care a întocmit rechizitoriul că în activitatea pretins infracțională inculpatul ar fi beneficiat de sprijinul avocaților și martorilor, că în prezentul dosar este un număr foarte mare de persoane vătămate, constituite ca și părți civile- 130 și că asupra magistraților se exercită presiuni prin mass-media care critică activitatea organului de urmărire penală și a procurorilor.

În probațiune, petentul inculpat Onuc Traian a depus diverse articole ce vizează cauza penală și rezultatul căutărilor google pe această temă, extras de pe portalul Judecătoriei Cluj-Napoca privitoare la dosarele civile în care inculpatul are calitate de pârât.

Curtea de Apel, conform prevederilor art. 72 C.pr.penală., a solicitat informații de la președintele instanței ierarhic superioare celei la care se află cauza a cărei strămutare se cere, respectiv Tribunalul Cluj, informații consemnate în adresa nr. 1490/27.07.2017 – fila 32 dosar.

Analizând cererea de strămutare formulată, Curtea de Apel constată că aceasta este vădit nefondată urmând a fi respinsă, conform dispozitivului pentru următoarele considerente:

Dorim să precizăm, de la început, că cererea de strămutare formulată de către petentul inculpat Onuc Traian se fundamentează pe dispozițiile art. 71 C.pr.penală., în integralitatea sa respectiv pe toate cele trei situații limitativ prevăzute de legiuitor pentru formaularea unei cereri de strămutare: împrejurările cauzei, calitatea părților și pericolul de tulburare a liniștii publice.

Argumentele inculpatului petent nu sunt susținute însă de probele de la dosar. Cum am mai arătat, cererea de strămutare este, în realitate, reiterarea măsurilor și excepțiilor invocate conform art. 342 și următoarele C.pr.penală în procedura de verificare a legalității sesizării instanței și a administrării probelor.

Este reală împrejurarea că mass-media a relatat în repetate rânduri despre pretinsele încălcări ale legii comise de petentul inculpat, însă având în vedere numărul extrem de mare implicate și rolul presei într-o societatea democratică, apreciem că aceste informații prezintă un interes pentru un public larg.

În plus, relatările din presă au început cu anul 2011 și au continuat în prezent, făcând referiri cu privire la activitatea organului de anchetă iar nu cu privire la activitatea judecătorilor din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, fiind exclusă astfel o afectare reală a imparțialității acestora.

În ceea ce privește împrejurările cauzei, exceptând faptul că este o cauză complexă datorită numărului mare de părți civile, nu există nicio dovadă că judecătorii din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca ar fi influențați în vreun fel în luarea deciziilor.

Faptul că pe rolul secției civile ale Judecătoriei Cluj-Napoca există multe dosare civile privindu-l pe inculpatul Onuc Traian nu conduce la concluzia că judecătorii secției penale ar fi imparțiali.

Pericolul pentru ordinea publică nu a fost explicat și nici dovedit.

Afirmațiile din cuprinsul cererii de strămutare ca fiind implicați în prezenta cauza avocați și notari rămân doar la acest stadiu.

Apreciem neîntemeiate susținerile privitoare la existența unor indicii de imparțialitate ai judecătorilor Judecătoriei Cluj-Napoca prin prisma motivelor invocate și conform, informațiilor comunicate de Tribunalul Cluj cu privire la stadiul procesului penal constatăm că la Judecătoria Cluj-Napoca sunt asigurate toate condițiile pentru normala și corecta soluționare a cauzei.

În încheiere dorim să reamintim că judecătorii soluționează dosarele aflate pe rol imparțial, cu profesionalism și conform dispozițiilor legale în vigoare iar suspiciunea că imparțialitatea lor ar fi afectată trebuie să fie una serioasă și fundamentată, ceea ce nu este cazul în prezenta cerere.

Pentru cele expuse mai sus, constatând că nu sunt îndeplinite cerințele art. 74 alin.2 C.pr.penală., Curtea va respinge cererea de strămutare conform dispozitivului.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns