fbpx

Incredibil: Două dosare cu aceleași părți, aceeași amendă, același judecător, sentințe diferite

Incredibil, dar adevărat: La o judecătorie din România au fost înregistrate două dosare cu aceleași părți, aceeași amendă de la radar contestată și la același judecător, care a pronunțat sentințe diferite la interval de două săptămâni.

Situația ieșită din comun a fost prezentată de Ziarul de Iași, care a arătat cum s-a ajuns la două dosare cu aceeași speță.

Constantin D., un ieşean care locuieşte în cartierul Tătăraşi, a primit o sancţiune contravenţională pe 23 octombrie 2018 după ce, la orele după-amiezii, a fost prins de Poliţia Rutieră în timp ce conducea cu viteză. Mai exact, ieşeanul ar fi condus cu 111 km/h pe DN 2 E85, pe raza localităţii Călimăneşti, în judeţul Vrancea. Amenda a fost acordată în baza măsurătorii efectuate de aparatul radar a Poliţiei, care era omologat. În acelaşi timp, poliţiştii i-au ridicat permisul de conducere.

Pentru a scăpa de sancţiune, Constantin D. a apelat la un avocat din Iaşi, care i-a redactat o contestaţie a procesului verbal de contravenţie. Documentul a fost trimis Judecătoriei Panciu, judeţul Vrancea atât prin poştă cât şi prin e-mail. Uzanţele instanţelor de judecată arată că, atunci când sunt deschise corespondenţele, grefierul verifică dacă acţiunea primită nu e deja înregistrată pe rolul aceleiaşi instanţe.

Acest lucru nu s-a întâmplat în acest caz, reprezentanţii Judecătoriei Panciu înregistrând dosarele cu numerele 2015 şi 2049, ambele conţinând fix aceeaşi acţiune. S-au constituit, astfel, două procese diferite, care au fost repartizate aceluiaşi judecător, Daniela Cimpoeru.

Judecător contoversat

Aceasta a fost președintele Judecătoriei Panciu, fiind cercetată în mai multe cazuri de Inspecția Judiciară în perioada 2014-2016 pentru atitudini nedemne față de colegi. CSM a constatat încălcarea de către Cimpoeru a codului deontologic al magistraților.

În 5 octombrie 2018, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât revocarea din funcţia de preşedinte al Judecătoriei Panciu, începând cu această dată, a judecătoarei Daniela Cimpoeru, ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare constând în “diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 6 luni”, prin Decizia civilă nr. 174 din data de 3 octombrie 2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Cele două motivări diferite

În primul dosar soluționat, dintre cele două similare, judecătoarea a respins plângerea contravențională, iar în al doilea a admis-o. Clujust vă prezintă mai jos motivările integrale.

SENTINTA CIVILĂ Nr. 190/2019

Ședința publică de la 07 Martie 2019

Analizând actele și lucrările dosarului, prin prisma cererilor și apărărilor formulate, a probelor administrate și a dispozițiilor legale în materie, instanță reține următoarele:

Prin proces ul verbal nr. ../23.10.2018 petentului i s-a aplicat sancțiunea principală a amenzii în cuantum de 13051ei urmare a încălcării disp. a rt. 121 alin.l din HG 1391/2006 ; fapta reținută în sarcina petentului constă în aceea că la data de 23.10.2018, ora 15:17 a condus auto cu număr de înmatriculare …., pe DN2E85, Călimănești, judetul Vrancea  fiind înregistrat cu viteza de 111 km/h ; că abaterea a fost înregistrată de aparatul radar TRUCAM

Verificând potrivit art. 34 alin. l din O.G. nr. 2/2001 legalitatea procesului verbal de constatare si sancționare a contravenției contestat, instanța reține că acesta a fost încheiat cu respectarea dispozițiilor legale incidente – art. 16 și 17 din OG 2/2001, cuprinzând toate mențiunile obligatorii prescrise de textele legale evocate de natură a-i conferi validitate, și inexistenta unor cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

Sub aspectul temeiniciei, instanță reține că deși O.G. nr. 2/ 2001 nu cuprinde dispoziții exprese cu privire la forța probanta a actului de constatare a contravenției, din economia textului art. 34 rezultă că procesul verbal contravențional face dovada deplină a situației de fapt ș i a încadrării în drept până la proba contrară.

Conform prevederilor art. 49 alin. 1 – 3 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, limita maximă de viteză în localități este de 50 km/h , pentru anumite sectoare de drum și în anumite condiții administratorul drumului putând stabili și limite de viteză superioare dar nu mai mult de 80 km/h , precum și limite de viteză inferioare dar nu mai puțin de 30 km/h pentru toate autovehiculele .

Potrivit disp. art. 102 alin. 3 lit. e ) prin raportare la art. 98 alin. 4 lit. d) depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic se sancționează cu 9 până la 20 puncte amendă și aplicarea sancțiunii complementare privind suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 90 de zile, dispunându-se și măsură tehnico – administrativă a reținerii permisului de conducere conform art. l11 alin. 1 lit. c).

Încadrarea într-o anumită fapta contravențională din cele prevăzute de OUG nr. 195/2002 este determinată de măsurarea exactă a vitezei autovehiculului condus cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat și verificat metrologic (cinemometru/aparatul radar).

În speță se reține că dispozițiile legale precitate au fost respectate de către intimata care a atașat întâmpinării înregistrarea video din care rezultă că petentul circula la data și ora consemnată în procesul verbal cu viteza de 111 km/h în sector de drum cu limitare viteza de 60 km/h .

În considerarea celor expuse instanță reținând legalitatea și temeinicia procesului verbal contestat și corect individualizare a sancțiunilor aplicate instanță urmează să respingă plângerea că neîntemeiată.

SENTINTA CIVILĂ Nr. 247/2019

Ședința publică de la 21 Martie 2019

Analizând actele și lucrările dosarului, prin pris ma cererilor și apărărilor formulate, a probelor administrate și a dispozițiilor legale în materie, instanță reține următoarele:

Prin procesul verbal  nr. xxxxxxx/23.10.2018 petentului i s-au aplicat sancțiunea principală a amenzii în cuantum de 1305 lei și sancțiunea complementara a suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 zile, urmare a încălcării disp. art. 121 alin. 1 din HG 1391/2001; fapta reținută în sarcina petentului constă în aceea că la data de 23.10.2017, ora 15:17a condus auto înmatriculat sub nr… pe DN2E85, în Călimănești, judetul Vrancea, fiind înregistrat cu viteza de 111 km/h de aparatul radar TruCam , în zona cu limitare viteza de 60 km/h .

Verificând potrivit art. 34 alin. l din O.G. nr. 2/2001 legalitatea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției contestat, instanță reține că acesta a fost încheiat cu respectarea dispozițiilor legale incidente – art. 16 și 17 din OG 2/2001, cuprinzând toate mențiunile obligatorii prescrise de textele legale evocate de natură a-i conferi validitate, și inexistenta unor cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

Potrivit art. 102 alin. 3 lit. e din OUG 195/2002, constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni precum și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.

Sub aspectul temeiniciei instanta reține că intimata nu a făcut dovada contravenției imputate petentului , respectiv că circula cu viteza de 111 km/h , în zona cu limitare viteza de 60 km/h , având în vedere că din înregistrarea video depusă la dosar nu s-a putut indentifica acest aspect; astfel deși petentei i s-a solicitat să depun ă la dosar înregistrarea video pe un suport CD care să poat ă fi accesat atât de petent cât și de instanță aceasta nu să conformat dispozițiilor instanței.

Prin urmare reținând că intimata nu a făcut dovada ilicitului civil imputat petentului instanța va admite plângerea și va dispune anularea procesului verbal de constatare a contraventiei nr. …/23.10.2018 cu consecința exonerarii petentului de la plata amenzii contravenționale, înlăturarea punctelor de penalizare si restituirea permisului de conducere.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina