Acasă » DEZVĂLUIRI / ANCHETE » Incredibil: Comuna urbanizată Florești, cea mai populată din țară, nu mai are PUG valabil de 1 an!

Incredibil: Comuna urbanizată Florești, cea mai populată din țară, nu mai are PUG valabil de 1 an!

Comuna Florești de lângă Cluj-Napoca, în care s-au construit pe rupte blocuri în 2017, nu mai are Plan Urbanistic General (PUG) valabil de 1 an! Întrebat despre acest aspect, primarul Horia Șulea ne-a închis telefonul în nas.

În cadrul unui scandal urbanistic clasic – proprietari de case contra constructori de blocuri – primii au solicitat Consiliului Județean Cluj să precizeze care este situația PUG-ului din Florești. Surpriza a fost uriașă când a venit răspunsul, pe care îl redăm mai jos:

”Consiliul Județean Cluj a solicitat Primăriei Comunei Florești transmiterea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Florești de prelungire a valabilității Planului Urbanistic General care figurează aprobat prin HCL nr. 6 din 11 ianuarie 2005.

Prin adresa Primăriei Comunei Florești, înregistrată la Consiliul Județean Cluj sub nr. 37699-37700 din 20.12.2017 ni s-a comunicat HCL nr. 22 in 15 februarie 2012 prin care Consiliul Local al Comunei Florești aproba prelungirea valabilității PUG-ului și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia aprobate prin HCL nr.6 din 11 ianuarie 2005, de către Consiliul local a lucrării ”Actualizare Proiect Urbanistic General”, ca și ultimă hotărâre de prelungire a valabilității Planului Urbanistic General. Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Florești nr.22 din 15 februarie 2012 se aprobă prelungirea valabilității PUG-ului și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia aprobate prin HCL nr. 6 din 11 ianuarie 2005, de către Consiliul local  a lucrării ”Actualizare Proiect Urbanistic General”, dar fără a depăși 2 ani de la data depășirii termenului de valabilitate a acestuia”

Din analiza documentelor a reieșit faptul că valabilitatea Planului Urbanistic General al Comunei Florești aprobat prin HCL nr.6 din 11.01.2005 este conform prevederilor legale de maxim 10 ani. Valabilitatea a fost prelungită, conform legii prin HCL nr. 22 din 15.02.2012, cu încă 2 ani de la expirare perioadei de valabilitate de 10 ani. Altfel spus, pentru Planul Urbanistic General al Comunei Florești s-a stabilit o perioadă totală de valabilitate de maxim 12 ani de la data de 11.01.2005 (data HCL nr.6/2005) până la data de 11.01.2017 (10 ani valabilitatea legală + 2 ani prelungirea prin HCL nr.22/2012). Având în vedere modificările legislative survenite după data aprobării HCL nr.22/2012, autoritatea publică locală avea posibilitatea modificării perioadei de prelungirea prin HCL nr.22/2012). Având în vedere modificările legislative survenite după data aprobării HCL nr.22/2012, autoritatea publică locală avea posibilitatea modificării perioadei de prelungire a valabilității documentației PUG prin aprobarea unei hotărâri a consiliului local care să modifice perioada de prelungire a valabilității de la 2 ani, cum a fost aprobată, la o perioadă de de maxim 10 ani. Având în vedere faptul că autoritatea publică locală nu a uzat de modificările legale și nu a aprobat o altă prelungire a valabilității documentației PUG față de cea aprobată pri HCL nr.22/2012, aspect confirmat de Primăria Comunei Florești prin adresele amintite, rezultă că Planul Urbanistic General al Comunei Florești și-a încetat valabilitatea cu data de 11.01.2017, prin ajungere la termen.

Prin adresa Consiliului Județean Cluj nr. 169/04.01.2018, situația a fost înștiințată Instituției Prefectului – Județul Cluj, Primăriei Florești, Consiliului Local al Comunei Florești și Inspectoratului Județean în Construcții Cluj, însoțită de solicitarea de a proceda conform atribuțiilor legale care le revin în vederea asigurării restabilirii legalității la emiterea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire, aprobarea documentațiilor de urbanism și a altor documente specifice, pe teritoriul UAT Comuna Florești. 

Prin prisma celor enunțate, suntem în măsură să vă comunicăm faptul că în prezent la nivelul Comunei Florești nu există Plan Urbanistic General în vigoare deoarece acesta și-a pierdut valabilitatea începând cu data de 11.01.2017.”, se arată în răspuns semnat de președintele CJ Cluj, Alin Tișe, și arhitectul șef al județului, Claudiu Salanță.

”Nu am mai întâlnit o astfel de situație”

Anamaria Măstăcăneanu

Clujust.ro a contactat un avocat specializat în urbanism pentru a-și exprima opinia asupra acestei situații delicate: ”Nu am mai întâlnit o astfel de situație. Prevederile legale impun autorităților să se îngrijească de valabilitatea PUG. Nu cred că există în țară o astfel de situație. Va fi complicat pentru cei de la Primărie să găsească soluțiile juridice pentru a reglementa situația, pentru că odată expirat, nu se mai poate prelungi, iar un PUG nou durează, nu se poate așa ușor, ai nevooie de aprobări de la ministere. La Cluj-Napoca a durat 4 ani un PUG nou. Potrivit legii 350/2001 privind urbanismu, autorizațiile de construire emise în baza unor reglementări urbanistice expirate sunt nevalabile și pot fi atacate în instanță de către prefect, de către persoane vătămate, de către inspectoratul în construcții”, a spus avocata Anamaria Măstăcăneanu de la SCA Iordăchescu și Asociații.

Aceasta a ridicat întrebarea de ce timp de 1 an, Consiliul Județean nu a verificat situația, mai ales că a emis avize pentru unele proiecte.

Claudiu Salanță

Arhitectul șef al județului, Claudiu Salanță, a explicat pentru Clujust.: ”Eu nu am facut niciun control pe PUG si obligatia de a verifica valabilitatea PUG la emiterea certificatelor si autorizatiilor revine arhitectului sef de la comuna. În 2012, fostul arhitect șef al județului, Sanda Oltean, le-a spus frumos să-și prelungească PUG-ul și să trimită HCL-ul de prelungire, atenționându-i că în cazul în care expiră, li se va bloca activitatea de urbanism.

În 2016, există adresa 808, prin care CJ înștiințează aproape toate UAT-urile din județ despre faptul că s-a modificat art.46 din  legea 350/2001 și că au posibilitate să prelungescă valabilitatea PUG cu 10 ani. Să dau eu hotărârea în locul lor, nu pot! Acum, când am avut petiție de la oameni, am cerut primăriei să ne dea ultima hotărâre de prelungire. Abia în decembrie am obținut răspunsul de la Primăria Florești că ultimul HCL este dn 2012.”

În ce privește avize date de CJ, da, au existat, dar pentru PUZ-uri, care se pot aviza, chiar cu PUG-ul e expirat. Dar nu au făcut toți cu PUZ-uri și nu toate PUZ-urile sunt avizate de noi. PUD-urile, autorizațiile de construire nu sunt valabile dacă PUG-ul e expirat.”, a spus Salanță.

Un nou PUG pentru Florești este în lucru din 2010 la celebrul arhitect Radu Spânu, care îl face prin departamentul de planificare teritorială din cadrul Facultății de Geografie din UBB.

Contactat de Clujust.ro, primarul Floreștiului, Horia Șulea, a vorbit pe lângă subiect și paranoic: ”Eu îți recomand un lucru: Nu te angaja în purtător de cuvânt al unora și altora. Instanța va hotărî ce și cum.  Scrie tu ce vrei. Eu nu pot să am o părere nici pro nici contra despre prostiile unora.”, a spus Șulea după care a închis telefonul.

Sursele noastre spun că primarul spune în mod constant că Salanță are ceva cu Floreștiul și că juristul primăriei Florești a interpretat modificarea din 2015 a legii urbanismului că se prelungește automat valabilitatea PUG din hotărârea de Consiliu Local din 2012, deși în legea spune clar că trebuie o nouă hotărâre.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns