fbpx

Încetarea contractului de asociere USAMV Cluj – Tower, confirmată de Curtea de Apel

Curtea de Apel Cluj a decis, astăzi, menținerea sentinței de la fond prin care s-a constatat încetarea contractiului de asociere în participațiune dintre Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj și firma Tower SRL (actuala Clark International), intrată în faliment. Contractul avea ca scop construirea unor blocuri de locuințe și un hotel pe Calea Mănăștur din Cluj-Napoca.

Curtea de Apel a menținut, în apel, sentința din 23 decembrie 2015 a Tribunalului Specializat Cluj. Decizia Curții nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs, care ar urma să se judece la Înalta Curte.

Soluția Curții pe scurt: ”Respinge apelurile declarate de apelantii U.S.A.M.V. Cluj, SC Clark International SRL prin lichidator judiciar Mures Insolvency SPRL, SC Sterling International Development SRL prin lichidator judiciar CITR SPRL si SC Sterling Business Center SRL impotriva sentintei civile nr. 3555 pronuntata la data de 23.12.2015 in dosarul nr. 529/1285/2011 al Tribunalului Specializat Cluj si al incheierilor premergatoare, pe care le mentine.

Respinge cererea de interventie formulata de intervenientii in favoarea SC Clark International SRL si SC Sterling International Development SRL.

Cu drept de recurs in termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune, sub sanctiunea nulitatii, la Curtea de Apel Cluj. Pronuntata in sedinta publica din 19.03.2019.”

Prin sentința de la fond s-a hotărât, pe scurt, admiterea in parte a acțiunii USAMV:  ”Constata incetarea contractului de asociere in participatie din data de 20.04.2007, la data intrarii in faliment a Clark International SRL la data de 23.09.2010.

Anuleaza contractul de constituire a drepturilor de superficie si a drepturilor de servitute, autentificat sub nr. 3119/27.10.2000 la SCN ,,Autentica, act aditional nr. 4 la Contractul de asociere din 20.04.2007.

Dispune radierea mentiunilor facute in CF in temeiul actului aditional nr. 4 la Contractul de Asociere din 20.04.2007”

În proces au fost pârâte trei societăți ale inculpatului Mihai Chezan deoarece, în frauda creditorilor, adică a oamenilor care au dat avansuri pentru locuințe, Tower SRL (redenumită Clark International) și-a cedat, în octombrie 2008, drepturile și obligațiile către celelalte două firme, Sterling Business Center și Sterling International. Figura nu a ținut însă în instanță.

”In dosarul de insolventa, prin sentinta civila nr. 293/31.03.2013, irevocabila, s-a desființat cu efect retroactiv (anulat) cesiunile – intitulate de părți contracte de „cesiune și novație” – prin care societatea Clark International SRL (fosta societate Tower SRL) transmisese către societatea Sterling Business Center SRL, respectiv societatea Sterling International Development SRL ansamblul drepturilor și al obligațiilor sale contractuale. Nulitatea a fost pronunțată deoarece instanța a apreciat actul ca fiind încheiat în frauda creditorilor cedentei, societatea CLARK INTERNATIONAL SRL (fosta TOWER SRL).

S-a reținut cu putere de lucru judecat comportamentul ilicit și prejudiciabil al celor trei societăți în încheierea contractelor de „cesiune și novație”. Ca urmare, instanța a desființat cesiunile, cu consecința evidentă că SOCIETATEA CLARK INTERNATIONAL SRL (fosta Tower SRL) a redevenit – cu efect retroactiv – parte în Contractul de asociere în participație din 20.04.2007.”, se arată în sentința Tribunalului Specializat.

USAMV a cerut desființarea retroactivă integrală a contractului, însă instanța a admis în parte cererea și a constatat că asocierea a încetat la momentul intrării în faliment a firmei care trebuia să ridice construcțiile.

”In primul rand ca reclamanta a solicitat in final constatarea caducității contractului de asociere în participație din 20.04.2007 – cu consecința desființării retroactive integrale – ca urmare a intrării în faliment a asociatului titular.

Analizand aceasta solicitare, apararile formulate si probele administrate, instanta concluzioneaza in sensul ca, tinand cont de aceea ca, după perfectare ,contractul de participațiune a devenit operațional, nu mai poate fi vorba despre o caducitate, ca si cauza de ineficienta juridica. Cu alte cuvinte, prin falimentul unuia dintre asociati, contractul de asociere nu devine caduc retroactiv, deoarece a produs deja efecte juridice chiar daca nu a fost integral executat , ci in opinia instantei, aceasta este o cauza de incetare pentru viitor a raportului juridic.

Aceasta concluzie are in primul rand in vedere caracterul intuitu personae al contractului de asociere, ceea ce determina o incetare a efectelor acestui raport juridic de la data intrarii in faliment a unuia dintre asociati. Prin cuprinsul contractului de asociere în participație din 20.04.2007 părțile au stipulat în mod expres faptul că acesta va înceta în caz de imposibilitate fortuită și definitivă de executare (art. 11.2.3. din Contractul de asociere din 20.04.2007), detaliind apoi în sensul că asocierea încetează: „în caz de dizolvare a Investitorului sau declararea acestuia în stare de faliment prin hotărâre irevocabilă”.

Astfel, instanta, pornind de la solicitarea reclamantei, aceea de a constata desfiintarea contractului de asociere ca urmare a intrarii in faliment a Clark International, apreciaza ca acest petit este admisibil doar in parte in forma in care a fost sustinut. In concluzie, in opinia instantei este intemeiata afirmatia reclamantei in sensul ca raportul contractual a fost desfiintat ca o consecinta directa a intrarii in faliment a Clark International, insa aceasta realitate juridica este ca urmare a incetarii contractului de asociere in participatie din data de 20.04.2007, la data intrarii in faliment a Clark International SRL, 23.09.2010, ceea ce produce efecte doar pentru viitor.”, explică instanța.

USAMV a mai solicitat si obligarea societăților Clark International SRL, a Sterling Business Center, Sterling International Development SRL la ”ridicarea lucrărilor edificate de catre aceste pârâte pe terenul reclamantei , obiect al contractului de asociere si la predarea terenului în deplina posesie a sa, în starea în care se găsea acesta la momentul încheierii Contractului de asociere iar în caz de refuz din partea pârâtelor , reclamanta solicită autorizarea instanței de a trece la executarea acestei obligații pe cheltuiala pârâtelor. Aceasta cerere este apreciata de catre instanta ca neintemeiata, atat raportat la cele deja expuse, respectiv la faptul ca instanta s-a pronuntat ca nu este justificata o desfiintare retroactiva a acestui contract de asociere, retinandu-se ca asocierea doar a incetat, cat si raportat la considerentele care urmeaza in continuare.

Ambele parate in contradictoriu cu care reclamanta a formulat aceasta solicitare, se gasesc in insolventa  faliment), astfel ca in raport de legea speciala a insolventei, instanta apreciaza ca in sarcina acestora nu mai poate fi dispusa vreo obligatie de ,,a face” , alta decat cele care duc la lichidartea averii lor, iar in consecinta, raportat la cum este formulat petitul, (autorizarea reclamantei fiind doar solicitata ca obligatie alternativa subsidiara ), instanta apreciaza ca nici nu ar putea fi dispusa direct o autorizare a reclamantei in sensul solicitat.

Ceea ce se impune insa in sensul respingerii acestui petit, este argumentul referitor la aceea ca asocierea, in opinia instantei , doar a incetat, urmand ca partile sa faca desocotirea raportat la data de referinta mentionata. Instanta s-a pronuntat in sensul ca Clark Internatonal SRL nu are vreun drept de servitute asupra terenului adus in asociere de catre reclamanta si deci are doar un drept de proprietate sub conditie asupra constructiilor edificate pe aceste terenuri, pana la eventuala invocare a accesiunii imobiliare de catre USAMV, ipoteza in care instanta apreciaza ca pentru parata Clark Internationa SRL, respectiv Sterling International Development SRL va trebui stabilita justa despagubire, context procesual in care urmeaza a se stabili si calitatea acestora de constructori de buna sau rea credinta”, se arată în motivare.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina