fbpx
Acasă » AVOCATURA » Hotărâre importantă a Consiliul Baroului Cluj cu privire site-urile și paginile din rețelele de socializare ale avocaților

Hotărâre importantă a Consiliul Baroului Cluj cu privire site-urile și paginile din rețelele de socializare ale avocaților

Consiliul Baroului Cluj a adoptat o hotărâre prin care reglementează ce pot și ce nu pot să conțină site-urile și paginile din rețelele de socializare ale avocaților sau societăților de avocatură. Precizăm că este vorba de site-uri și pagini ale formelor de exercitare a profesiei, identificate astfel prin anumite elemente, și nu de conturile personale ale avocaților.

De exemplu, site-urile și paginile de pe rețelele de socializare ale avocaților nu pot conține onorarille practicate, garanţia rezultatului, menţiuni comparative şi/sau denigratoare sau menţiuni privind rezultatele obţinute.

Toți deținătorii de site-urile și pagini, care încă nu au fost avizate, trebuie să depună cerere în acest sens la Consiliul Baroului Cluj pânâ în 1 noiembrie. Verificarea indeplinirii condiţiilor de avizare se va face de unul dintre consilierii membri ai Departamentului de publicitate şi concurenţă neloială, aceștia fiind Călin Iuga și Luiza Budușan.

Hotărârea a intrat în vigoare în 19 aprilie, data publicării pe site-ul Baroului și transmiterii către avocații membri prin e-mail.

Hotărârea Consiliului Baroului Cluj nr. 65 /02.04.2019

Consiliul Baroului Cluj reunit in şedinţa din 2 aprilie 2019, luând în discuţie modificarea Legii nr. 51/1995 prin Legea nr. 25/2017 în ceea ce priveşte publicitatea făcută de un avocat sau de o formă de exercitare a profesiei,

Având în vedere lipsa unei intervenţii asupra Statutului profesiei de avocat de la momentul modificării mai sus amintite, sub aspectul punerii acestuia în acord cu modificarea art. 47 din Legea nr. 51/1995, republicată,

Având în vedere şi dispoziţiile art.20 referitoare la Publicitate din Codul Deontologic al Avocatului Român, aprobat prin Hotărârea nr. 268/2017 a Consiliului U.N.B.R.,

Având în vedere şi dispoziţile Codului deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană aprobat prin Decizia Comisiei permanente a U.N.B.R. nr. 1486 din 27 octombrie 2007 cu privire la aplicarea pe teritoriul României a Codului deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană,

Consiliul Baroului Cluj, faţă de avizarea mijloacelor de publicitate folosite în mediul online de avocaţii înscrişi pe tabloul avocaţilor din Barouf Cluj:

HOTĂRĂŞTE

Art.1 – (1) Conţinutul site-urilor şi a paginilor din orice reţea de socializare aparţinând formelor de exercitare a profesiei care conţin informaţii cu privire la activitatea profesională a acestora şi care sunt identificate, fie prin denumire, fie prin descrierea lor ca fiind deţinute sau administrate de o formă de exercitare a profesiei, sunt supuse avizării de către Consibul Baroului, in conditiile art. 249 din Statutul profesiei de avocat.

(2) Avizarea nu este necesară pentru comunicările făcute de avocat, în virtutea libertăţii sale de exprimare şi in scopul apărării intereselor clientului ori participării avocatului la o dezbatere cu privire la chestiuni de interes public.

(3) Criteriile care vor fi verificate la avizarea conţinutului amintit la alin. 1 vor fi cele prevăzute de art. 47 alin. 1 din Legea nr. 51/1995, republicată, precum şi cele prevăzute de art. 20 din Codul Deontologic al Avocatufui Român şi a art, 2.6.1. din Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană, precum si cele prevăzute de 238-244, 249 — 250 din Statutui profesiei de avocat.

(4) În înţelesul alin. 3, conţinutul avizat trebuie:

a) să respecte reglementările profesionale privitoare la independenţa, demnitatea, integritatea profesiei şi păstrarea secretului profesional;

b) să fie unul obiectiv şi să corespundă adevărului;

c) să nu contină informaţii care ar putea induce publicul in eroare sau ar afecta imaginea profesiei ori reputaţia colegilor avocaţi;

d) să nu conţină:

  • onorarille practicate în relaţia cu clienţii;
  • garanţia rezultatului;
  • menţiuni comparative şi/sau denigratoare;
  • orice referire la funcţii sau activităţi care nu au legătură cu exercitarea profesiei de avocat, precum şi orice referire la rolurile jurisdicţionale ori in cadrul altor autorităţi publice;
  • menţiuni privind rezultatele obţinute, identitatea clienţilor, numărul de dosare, cifra de afaceri sau procentajul de succes.

Art.2 (1) Cererea de avizare va indica denumirea formei de exercitare a profesiei, datele complete de contact ale acesteia, respectiv sediul profesionai, adresa de e-mail, numărul de telefon, avocatul sau avocaţii care deţin sau administrează site-ul sau pagina a cărei avizare se cerere şi va indica adresa de internet validă a acesteia, fără ca pagina să fie accesibilă public inainte de data avizării. Cererea va putea fi transmisă şi in format electronic, scanat, pe adresa de e­mail a Baroului.

(2) Verificarea indeplinirii condiţiilor de avizare se va face de unul dintre consilierii membri ai Departamentului de publicitate şi concurenţă neloială şi noi tehnologii din cadrul Consiliului. Avizarea sau respingerea cererii de avizare se va face de Consiliul Baroului, la propunerea motivată în scris a consilierului care a realizat verificarea.

(3) În situaţia in care conţinutul a cărei avizare se solicită nu îndeplineste criteriile stabilite la art. 1 alin. 4 din prezenta hotărăre, se va solicita celui care a formulat cererea de avizare ca termenul stabilit de consilierul care face verificarea să se remedieze deficienţele constatate. În caz de neconformare, cererea de avizare va fi respinsă.

(4) Ulterior admiterii cererii de avizare, modificarea conţinutului site-ului sau a paginii din reţeaua de socializare va respecta criteriile stabilite prin art. 47 alin. 1 din Legea nr. 51/1995, republicată si a art, 20 din Codul Deontologic al Avocatului Român, astfel cum au fost ele enumerate la art. 1 alin. 4 din prezenta hotărâre.

(5) Orice membru al Consiliului poate verifica, din oficiu sau la cerere, site-ul sau pagina din reţeaua de socializare amintite la art. 1 alin. 1 din prezenta hotărăre si să supună Consiliului evaluarea conţinutului acestora in vederea notificării eliminării conţinutui care nu corespunde cu criteriile stabilite ia art.1 alin.4 din prezenta hotărke, in conditiile art.249 alin.5 din Statutul profesiei de avocat.

Art.3 – (1) Prezenta hotărăre se aplică tuturor formelor de exercitare a profesiei din tabloul Baroul Cluj.

(2) În vederea conformării cu dispoziţiile prezentel hotărâri, se stabileşte termenul de 1 noiembrie 2019 până la care formele de exercitare ale profesiei care deţin sau administrează site-uri sau pagini pe reţelele de socializare ca cele descrise în art. 1 alin. 1 din prezenta hotărâre şi care nu a fost avizate anterior prezentei hotărâri de Consiliul Baroului să depună cerere de avizare a acestora.

(3) Ulterior termenului prevăzut de art. 3 alin. Consillui va putea notifica forma de exercitare a profesiei, in scris şi prin orice mijloc care asigură dovada de primire a notificării (scrisoare recomandată, fax, e-mail etc.), obligaţia de avizare a conţinutului site-ului sau paginii din reţeaua de socializare şi termenul in care această obligaţie de conformare trebuie îndeplinită.

Art.4 – (1) Forma de exercitare are obligaţia de a menţiona in conţinutul site­ului (în partea de jos a paginilor) sau a reţelei de socializare numărul hotărârii Consiliului Baroului Cluj prin care pagina a fost avizată.

Art.5 – (1) Prezenta hotărâre intră in vigoare la data publicării pe site-ul Baroului Cluj şi va fi comunicată pe e-mail avocaţilor din Baroul Cluj, la adresele de e­mail cu care aceştia sunt inscrişi pe tabloul avocaţilor, pentru Indeplinirea obligaţiei de aducere la cunoştinţă a prevederilor hotărârilor adoptate ca urmare a exercitării atribuţiei stabilite de art. 55 alin, 2 lit. a) din Legea nr. 51/1995, republicată.

(2) La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se revocă orice hotărâre contrară a Consiliului Baroului Cluj.

Hotărârea poate fi atacată la Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România in temeiul art.65 lit.q din Legea nr.51/1995 şi a art.76 alin.1 din Statutul profesiei de avocat.

CONSILIUL BAROULUI CLUJ

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina