fbpx

Firma de construcții în care e asociat Octavian Buzoianu are probleme cu Fiscul

Firma de construcții Modern Bau, în care este asociat omul de afaceri candidat la Primăria Cluj-Napoca, Octavian Buzoianu, are probleme cu Fiscul. De curând, societatea a contestat la Tribunalul Cluj o decizie de impunere emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, prin care s-au stabilit obligații fiscale suplimentare de plata in sarcina Modern Bau SRL în cuantum de aproape 600.000 lei.

modern bauÎn data de 8 aprilie, firma Modern Bau a contestat la secția de contencios administrativ și fiscal de la Tribunalul Cluj decizia de impunere F-CJ 439/03.07.2015 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj. A doua pârâtă în dosar este Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca – Serviciu Soluționare Contestații.

Prin Avizul de Inspecţie Fiscala din 30 martie 2015 i s-a comunicat firmei că, începând cu data de 14 aprilie 2014, se va începe inspecţia fiscala pentru verificarea operaţiunile relevante din perioada 01.01.2012 – 31.12.2014 privind contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinuta de la asiguraţi, impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, contribuţia de asigurări sociale datorata de angajator, contribuţia de asigurări pentru şomaj datorata de angajator, contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinuta de la asiguraţi si cea datorata de angajator, contribuţia pentru concedii si indemnizatei de la persoane juridice sau fizice, contribuţia angajatorului la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, contribuţia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator si contribuţia individuală de asigurări sociale reţinuta de la asiguraţi.

În 2 aprilie 2015, Octavian Buzoianu s-a retras  din calitatea de administrator, lăsând în locul lui pe Ionel Bidian.

Prin Avizul din 18 iunie 2015 organele de inspecţie fiscala i-au comunicat firmei ca verificarea operaţiunilor relevante referitoare la contribuţiile menţionate anterior se va face si pentru perioada 01.01.2010 -31.12.2011, iar la data de 24 iunie 2015 i s-a transmis Proiectul de Raport de inspecţie fiscala pentru prezentarea unui Punct de vedere raportat la constatările organelor de inspecţie fiscala.

Firma a înregistrat la data de 30 iunie 2015 Punctul de vedere formulat, fără ca acesta s schimbe însă in vreun fel poziţia organelor de inspecţie fiscala şi că la data de 13 iulie 2015.

Prin Decizia de impunere nr. F-CJ 439/03.07.2015 s-a stabilit suplimentar de plata in sarcina societății suma totala de 597.555 lei, din care obligaţii principale in cuantum de 401.757 lei şi obligaţii accesorii in cuantum total de 195.798 lei.

Anterior de contestarea în instanță, Modern Bau a solicitat tot la Tribunal să se dispună suspendarea executării Deciziei de impunere până la pronunţarea unei soluţii de către instanţa de fond.

Firma reclamă calcularea nelegală a contribuţiilor, pretins datorate pentru contractele de management încheiate cu trei persoane prin raportare la venitul brut menţionat în contracte şi nu prin raportare la venitul asigurat, respectiv la cel trecut în declaraţia individuală de asigurare.

Reclamanta a arătat că ”este îndeplinită şi condiţia prevenirii unei pagube iminente, având în vedere că executarea deciziei de impunere este de natură să îi creeze o pagubă semnificativă şi greu de reparat, constând în faptul că ar avea dificultăţi reale în a obţine fondurile necesare pentru aprovizionarea cu mărfuri şi materiale de construcţii în vederea continuării unor lucrări importante aflate in execuţie, respectiv că blocarea activităţii ar conduce şi la imposibilitatea plăţii celor 138 de salariaţi”. De asemenea, reprezentanții firmei au susţinut că ”în perioada septembrie 2015 – noiembrie 2015, reclamanta va avea scadenţa unor importante sume, astfel că executare deciziei de impunere ar determina prejudicii greu de reparat în ceea ce priveşte creditele în curs.”

DGRFP și AJFP Cluj s-au opus cererii de suspendare: ”prezenta cerere de suspendare a executării este neîntemeiata intrucat nu sunt îndeplinite, in mod cumulativ, condiţiile (cazul bine justificat si paguba iminenta) prevăzute de art. 14 din Legea nr.554/2004 şi că în conformitate cu prevederile legale mai sus menţionate, instanta de contencios administrativ trebuie sa aprecieze cu obiectivitate aparenta de ilegalitate a actului administrativ si sa hotărască suspendarea actului cu mare atenţie si numai in acele cazuri in care ea se impune cu evidenta.

De asemenea, au susţinut că ”aşa-zisul caz bine justificat nu exista in cazul reclamantei, raportul de inspecţie fiscala care a stat la baza emiterii actului administrativ a cărui suspendare se solicita, cat si acesta din urma, este temeinic motivat in fapt si in drept, reprezentând un mijloc de proba veritabil care rămâne asa, pana la proba contrarie. Deci, nici de departe, nu se poate trage concluzia de la simpla vedere a actului administrativ in discuţie ca asupra acestuia ar plana puternice dubii privind legalitatea sa.”

Instanţa reţine că ”prin actul administrativ fiscal Decizia de impunere nr. F-CJ 439/03.07.2015 emisă de pârâta Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj în sarcina reclamantei au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare în sumă totală de 597.555 lei, din care obligaţii principale în sumă de 401,757 lei (contribuţii CAS angajator) şi obligaţii accesorii în sumă de 195.798 lei”

”Asupra motivului invocat de reclamantă privind intrarea în vigoare a unor dispoziţii legale de amnistie fiscală, cuprinse în Legea nr. 209/2015, act normativ intrat în vigoare ulterior emiterii deciziei de impunere, acesta nu poate fi reţinut ca motiv de aparentă nelegalitate a actului administrativ, cât timp nelegalitatea este analizată în raport de circumstanţele anterioar sau concomitente emiterii acesteia. Desigur, incidenţa unor astfel de norme poate fi reţinută dacă sunt îndeplinite ipotezele menţionate în actul normativ, însă nu este de natură a atrage nelegalitatea în sine a actului pentru acest motiv.”, se arată în motivarea sentinței prin care a fost admisă cererea de suspendare a executării deciziei de impunere, din motivele pe care le puteți citi mai jos.

Instanţa a constatat că ”reclamanta este o societate privată care are ca obiect de activitate executarea de lucrări în someniul construcţiilor, că se află în derularea unor contracte de leasing financiar pentru bunuri care îi asigură desfăşurarea acttivităţii, că se află în executarea, în calitate de prestator, a unor contracte de modernizare şi reabilitare a unor spaţii aparţinând unor instituţii sanitare – Spitalul Clinic Municipal Cluj, că are un număr de 138 de angajaţi. De asemenea, se constată că a fost emis deja titlul executoriu de către pârâtă în vederea executării silite, astfel cum a făcut dovada reclamanta.

Astfel, instanţa apreciază că executarea actului administrativ până la soluţionarea acţiunii în anulare este de natură a crea reclamantei prejudicii materiale însemnate, prin imposibilitatea de onorare a obligaţiilor rezultate din contractele de leasgin financiar aflate în derulare, precum şi o perturbare previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice, constând în imposibilitatea de executare a lucrărilor contractate pentru modernizarea şi reabilitarea unor spaţii din cadrul Spitalului Judeţean Cluj şi a Spitalului Judeţean Sibiu.”

Astfel, s-a dispus suspendarea executării Deciziei de impunere nr. F-CJ 439/03.07.2015 până la pronunţarea instanţei de fond în cazul contestației.

Modern Bau SRL. este deținută de Octavian Buzoianu (35%), Ionel Bidian (35%) și George Mihalca (30%).

Am solicitat, în 21 aprilie, un punct de vedere din partea omului de afaceri Octavian Buzoianu prin biroul de presă al acestuia de candidat la primărie. După o zi, am întrebat dacă vom primi un răspuns, la care ni s-a comunicat: ”Am transmis cererea dumneavoastra spre solutionare, cand vom avea raspunsul vi-l vom pune la dispozitie.”

Răspunsul managerului Modern Bau, Mircea Prunean:

”Eu am cu societatea un contract de management. La fel a avut si domnul Bidian pana anul trecut si a mai fost o persoana cu o relatie contractuala identica in perioada 2010-2012 (domnul director de productie din acea vreme Olteanu Ioan).

In baza contractelor de management, legea pensiilor prevede obligativitatea incheierii unor conventii cu Casa de Pensii, in baza carora asiguratii vireaza obligatiile aferente venitului asigurat. (pentru pensionari, cazul domnului Bidian si al domnului Olteanu, nu era obligatorie incheierea conventiei de asigurat)

Legea 263/2010 Art. 6.(1).IV: ” persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

a)administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
b)membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;

Art. 11. – (1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV care au cel puţin vârsta de 18 ani sunt obligate să se asigure pe baza declaraţiei individuale de asigurare.
(2) Declaraţia individuală de asigurare se depune în termen de 30 de zile de la data încadrării în situaţia prevăzută la alin. (1) la casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.
(3) Venitul lunar asigurat pentru persoanele menţionate la alin. (1) este cel stabilit prin declaraţia individuală de asigurare şi nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.
(4) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III şi V.”

Prin urmare retinerile aferente pensiilor, au fost retinute si virate catre bugetul de stat conform prevederilor din Legea Pensiilor. La momentul incheierii contractelor de management au fost si interpelari scrise adresate Casei de Pensii si ANAF  prin care solicitam indrumare, iar raspunsurile au fost in sensul in care am si actionat.

Anul trecut am avut un control ANAF pe  subiectul salariilor si retinerilor aferente. Reprezentantii ANAF au asimilat veniturile izvorate din contractele de management salariilor, respectiv au considerat ca nu am procedat corect actionand in concordanta cu legea pensiilor (care este o lege specifica si are paragrafe specifice pentru contractele de management), ci ar fi trebuit sa actionam in concordanta cu Codul Fiscal, care e generic si nu prezinta cazuri particulare.

Controlul, respectiv sumele datorate bugetului de stat calculate de reprezentantii ANAF a fost pentru o perioada de 5 ani, respectiv 2010-2015.

In acest sens am contestat intr-o prima etapa decizia de impunere la ANAF.  Rezultatul a fost recunoasterea imputarii eronate pentru perioada 2010, si evident diminuarea sumei solicitate. Au ramas insa imputatiile ulterioare.

Mai departe am considerat ca nu este justa decizia ANAF, asa ca am actionat in instanta decizia de impunere emisa de ANAF. Din suma precizata in decizia de impunere, cea mai pare parte este reprezentata de retinerile aferente pensiilor, este insa si o mica parte aferenta fondului de somaj.

La momentul de fata exista o solutie de suspendare a deciziei ANAF, emisa de o alta instanta de judecata, (mentinuta si dupa recursul ANAF) pana la solutionarea fondului.”

Citește și Imperiul Buzoianu. Toate firmele și asociații candidatului la Primăria Cluj-Napoca

Comments

comentarii

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj recomandă, pentru sezonul de iarnă 2021, respectiv sezonul de vară 2022, câteva oportunități de călătorie spre destinații din Europa și Orientul Mijlociu cu posibilitatea de rezervare a biletelor cu prețuri începând de la 20 lei/segment.... Citește mai mult
Rata incidenței cazurilor de Covid-19 este într-o continuă creștere, iar comuna Dăbâca din județul Cluj a depășit pragul de 22 cazuri de infectare la 1.000 de locuitori, potrivit datelor publicate de DSP Cluj.... Citește mai mult
Piața imobiliară din Cluj a atins cote foarte ridicate înainte de pandemie, dar acum se întâmplă un fenomen interesant. Prețurile chiriilor stagnează, dar proprietarii de apartamente au succes mare în ceea ce privește vânzarea.... Citește mai mult
În ultimele 24 de ore, în județul Cluj s-au înregistrat 594 de cazuri noi COVID-19. Incidența a ajuns la 8,91 cazuri la mia de locuitori, printre cele mai mari din țară.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!