fbpx
Robă și insignă de avocat din ”Baroul Bota”

Fals avocat, condamnat pentru exercitarea fără drept a profesiei. UNBR-Bota a cerut daune!

Încă un fals avocat a fost condamnat pentru a doua oară pentru exercitarea fără drept a unei profesii, folosirea însemnelor UNBR și Barou, purtarea robei în alte condiții decât cele prevăzute de lege. Pedeapsa rezultantă este de 256 zile inchisoare si 5750 lei amendă penală. Ineditul dosarului este că, spre deosebire de alte cazuri în care barourile s-au constituit părți civile și au primit daune, aici s-a constituit parte civilă UNBR-Bota (Baroul paralel), din care inculpatul a fost exclus în 2011. Acțiunea civilă a fost respinsă ca inadmisibilă.

Curtea de Apel București a decis: ”În baza art. 421 pct. 1 lit. b C.pr.pen. respinge, ca nefondat, apelul formulat de apelanta-parte civilă Uniunea Naţională a Barourilor din România împotriva sentinţei penale nr. 1741 din data de 10.07.2020 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti – Secţia Penală, pe care o menţine.”

Minuta deciziei vă poate induce în eroare că ar fi vorba de UNBR, însă în motivarea sentinței Judecătoriei Sectorului 4 București se arată că este vorba de UNBR-Bota, cu sediul în sectorul 3 București. Această persoană juridică s-a constituit parte civilă cu suma de 10.000 lei.

Victor Constantin, în vârstă de 42 de ani, a fost înscris, în 2008, în ”tabloul avocaților” de pe site-ul UNBR-Bota, despre care Înalta Curtea a decis prin RIL că ”reprezintă o entitate prin care nu se pot exercita în mod legal activități specifice profesiei de avocat.”

”În fapt , în perioada august 2013 – iunie 2014, inculpatul Constantin Victor , în baza aceleiași rezoluții infracționale, a prestat activități specifice profesiei de avocat, fără a avea această calitate legală, în vederea reprezentării și asistării ca avocat a numitului P.V., pentru care a formulat un denunț adresat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT, împotriva fostei concubine a numitului P.V., numita M.F., precum și a altor persoane, înregistrat la PÎCCJ la data de 30.08.2013 sub nr. xxxxx, și, de asemenea, două cereri de strămutare în cadrul a două dosare aflate pe rolul Curții de Apel București , Secția a II-a Penală, dosar. nr…(1840/2014) și dosar nr. 3467/2014(1229/2014), și a solicitat un onorariu de 1400 lei.

Totodată, se reține că a folosit fără drept denumirea UNBR pe împuternicirea avocațială nr. B1/xxxxxxx/2014, pe care a depus-o la dosarul nr. … al Curții de Apel București, Secția a II-a Penală , astfel cum rezultă din declarațiie persoanei vătămate P.V. coroborate cu denunțul efectuat de persoana vătămată P.V. prin avocat ales C.V. și cu împuternicirile avocațiale și referatul din 20.06.2014 

Situația de fapt, astfel cum a fost reținută, rezultă și din declarația martorului P.G. din ședința publică din 4.12.2019  care se coroborează cu probele mai sus amintite.

Prin Decizia nr.505/09.12.2011 a Uniunii Naționale a Barourilor din România, cu sediul în București, str. Academiei, nr. 4-6 Sc B, Etaj 3, Ap 31 (Baroul Bota) s-a dispus excluderea numitului Constantin Victor din profesia de avocat, astfel cum rezultă și din procesul-verbal din 08.12.2011 al Comisiei de Disciplină a Baroului București. (..)

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, rezultă că numitul Constantin Victor a contestat decizia nr.50A don 30.01.2012 de excludere din Baroul Bota la Judecătoria Sector 3 București, acțiunea fiindu-i anulată ca netimbrată prin sentința civilă nr.8137 pronunțată la data de 23.05.2013 în dosarul nr. ../301/2013.

Totodată, din declarația persoanei vătămate formulată de numitul P.V. și în urma verificărilor efectuate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4 București și la Curtea de Apel București rezultă că numitul Constantin Victor a îndeplinit activități specifice profesiei de avocat, formulând cereri în numele și / sau pentru P.V sau reprezentându-l pe acesta în fața instanței de judecată, activități specifice profesiei de avocat, prev. la art. 3 lit. a, b și c din  Legea nr. 51/1995.

Astfel, din declarația persoanei vătămate P.V. din 09.03.2017 care se coroborează cu plângerea penală a acestuia înregistrată la 12.05.2015 din cadrul dosarului de urmărire penală cu nr. nr.5272/P/2015 a rezultat că l-a cunoscut pe numitul Constantin Victor în august 2013 la Judecătoria Sector 4 București și acesta a formulat în numele său, la data de 28.08.2013, denunț împotriva numitei M.F și a altor persoane pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, denunț pe care l-a depus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4 București, în schimbul căruia i-a achitat lui Constantin Victor suma de 300 lei.

Totodată, astfel cum rezultă din declarațiile de persoană vătămată  ale numitului P.V., numitul Constantin Victor a formulat în numele său o cerere de încredințare minori pe care a depus-o la Judecătoria Sector 4 București, pentru formularea cererii achitându-i lui Constantin Victor suma de 500 lei, iar pentru reprezentare în instanță suma de 900 lei.

Din aceeași declarație, a reieșit că persoana nu a încheiat contract cu numitul Constantin Victor, iar acesta nu a emis facturi sau chitanțe pentru sumele primite. Tot din declarația sus-menționată a rezultat că inculpatul a indus în eroare persoana vătămată, prezentându-i și o carte de vizită privind profesia de avocat.

Conform adresei nr. .. (1840/2014) din 30.10.2017 a Curții de Apel București – Secția a II-a Penală , P.V. a formulat o cerere de strămutare înregistrată sub numărul de mai sus. Petentul nu a fost prezent la termenul de judecata d__ 20.06.2014, nici personal, nici prin apărător ales, însă după rămânerea cauzei în pronunțare a fost atașată la dosar, prin Compartimentul “Arhivă” împuternicirea avocațială depusă de apărătorul ales, Constantin Victor

Din ansamblul probelor administrate a mai rezultat că petiționarul P.V a depus o cerere de strămutare a dosarului Judecătoriei Sectorului 4 București nr.xxxxx/4/2013, înregistrată la Secția a III-a Civilă și pentru Cauze cu Minori și de Familie a Curții de Apel București, la data de 23.05.2017, sub nr…. . La acest ultim dosar a fost depusă împuternicirea avocațiala ../2014 cu mențiunea: Baroul București – UNBR la data de 17.06.2014 pentru avocat Constantin Victor, ce a reprezentat petiționarul pentru termenul de judecată stabilit la data de 17.06.2014.

Din declarațiile date de persoana vătămată P. V. la datele de 09.03.2017 și, respectiv, 19.06.2017 a rezultat că numitul P.V l-a cunoscut pe numitul Constantin Victor în vara anului 2013 la Judecătoria Sectorului 4 București și a vorbit cu acesta deoarece avea nevoie de serviciile unui avocat pentru formularea unei plângeri penale, serviciu pentru care i-ar fi solicitat suma de 500 de lei. Partea civilă a mai arătat că inculpatul Constantin Victor a formulat o plângere penală și o acțiune civilă, însă nu a încheiat cu acesta un contact de asistență juridică, nu a primit nicio chitanță. Partea vătămată a declarat în continuare că a fost indus în eroare de inculpatul Constantin Victor prin aceea că purta robă și i-a prezentat o carte de vizită cu mențiunea că este avocat al UNBR București. A aflat mai târziu de la jandarmii de la judecătorie că acesta nu mai este avocat, apoi a solicitat lămuriri de la Baroul Bota, de la care a primit un răspuns în sensul că, într-adevăr, numitul Constantin Victor nu mai este avocat.

Din declarația inculpatului Constantin Victor din data de 09.07.2014, în calitate de persoană vătămată în cadrul dosarului nr.8283/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București a rezultat că în cursul anului 2013 a fost contactat de numitul P.V. care l-a rugat să îl reprezinte în calitate de apărător în legătură cu mai multe dosare penale, în care era reclamat în calitate de făptuitor sau în care el reclama polițiști de la mai multe secții de poliție și de la alte structuri de poliție. Acesta a arătat că printre acțiunile pe care le-a făcut pentru P.V.. a formulat și o cerere în cursul urmăririi penale a  pentru mutarea dosarului nr. xxxxx/P/2013 de la o structură de poliție la alta.

Astfel, coroborarea probelor administrate în prezentul dosar confirmă desfășurarea de către inculpat de activități dintre cele enumerate la art. 3 lit. a, b și c din Legea nr. 51/1995.”, se arată în motivarea sentinței.

Potrivit art. 59 alin. 6 din Legea nr. 51/1995, folosirea fără drept a denumirilor «Barou», «Uniunea Națională a Barourilor din România», «U.N.B.R.» ori «Uniunea Avocaților din România» sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum și folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte condiții decât cele prevăzute de prezenta lege constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

”Urmarea imediată este reprezentată de crearea unei stări de pericol pentru buna desfășurare a profesiei de avocat și pentru încrederea pe care justițiabilii o acordă acestei profesii.”, precizează instanța.

Individualizarea pedepsei

”În ceea ce privește pedeapsa aplicabilă pentru infracțiunile ce fac obiectul prezentului dosar, instanța reține că art. 348 C.p. prevede pedeapsa închisorii de la 3 luni la 1 an sau amenda, iar art. 59 alin. 6 din Legea nr. 51/1995 prevede pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

La individualizarea pedepsei pentru infracțiunile săvârșite, instanța va avea in vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 din Cod penal și anume: împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii; motivul săvârșirii infracțiunii si scopul urmărit; natura si frecventa infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal; nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

Totodată, instanța va ține cont de alineatul 2 al art. 74 Cod penal care prevede că, atunci când pentru infracțiunea săvârșită legea prevede pedepse alternative, se va ține seama de criteriile menționate anterior nu doar pentru stabilirea duratei și a cuantumului pedepsei, ci și pentru alegerea uneia dintre pedepsele alternative.

Adaptarea pedepsei implică luarea în considerare, sub multiplele ei aspecte, a personalității infractorului, pentru a avea ca rezultat dorit transformarea efectivă a proceselor psihice și a conduitei acestuia. Se impune luarea în considerare a coordonatelor psihice, relațiilor sociale, influențelor mediului social, comportament, impulsivitate, indiferență afectivă, egocentrism, agresivitate, temperament, educație, micro-mediul persoanei, ambianța familială, legături profesionale, anturaj, comportament ante și post delictum, atitudinea față de exigențele legii penale, colaborare cu organele de cercetare, instanța.

Inculpatul C.V. are studii superioare, este căsătorit și are doi copii minori. Faptele inculpatului prezintă un pericol social moderat, aspect ce derivă din limitele de pedeapsă stabilite de legiuitor, dar și din modalitatea de comitere a faptelor. Astfel, inculpatul a creat premisele ca numitul P.V. să nu beneficieze de asistență juridică din partea unui avocat, în condițiile legii, împrejurare de natură a temporiza desfășurarea procesului penal și civil.

Instanța mai constată că, după ce a fost i-a fost luată o primă declarație în calitate de martor pe parcursul urmăririi penale , inculpatul s-a sustras cercetării penale, neputând fi găsit nici în cursul urmăririi penale și nici în fază de judecată . De asemenea, instanța va ține cont și de aspectul că infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități a fost realizată în formă continuată, chiar dacă instanța consideră că nu este necesar să i se dea eficiență art. 36 alin. 1 C. pen.

Mai reține instanța că infracțiunile au fost săvârșite de către inculpat pe fondul lipsei unei ocupații licite care să îi asigure subzistența.

În considerarea acestor aspecte, instanța va opta pentru condamnarea la pedeapsa amenzii orientată spre minim, considerând că pedeapsa închisorii ar fi una disproporționată față de circumstanțele concrete ale săvârșirii infracțiunii și persoana infractorului. Instanța nu va dispune o soluție de amânare a aplicării pedepsei, apreciând că aceasta ar fi insuficientă  pentru a-l determina pe inculpat să conștientizeze gravitatea faptelor sale și să nu le mai repete.

În raport de cele anterior expuse, față de data comiterii faptelor, având în vedere și împrejurarea că la momentul săvârșirii infracțiunilor ce fac obiectul prezentului dosar inculpatul C.V. nu era cunoscut cu antecedente penale, instanța apreciază că aplicarea unor pedepse cu amenda penală, orientate spre mediu (numărul de zile amendă), pentru fiecare faptă săvârșită, este suficientă pentru reeducarea inculpatului și pentru atingerea scopului pedepsei.

În stabilirea cuantumului amenzii instanța va face aplicarea dispozițiilor art. 61 alin. (2) și (4) lit. b) și c) din C.pen. potrivit cărora “cuantumul amenzii se stabilește prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 10 lei și 500 lei, se înmulțește cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile și 400 de zile. Limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între:

b) 120 și 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani, cum este cazul infracțiunii prev. art. 25 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 rap. la art. 348 C.p.

c) 180 și 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, cum este cazul infracțiunii prev. de art. art. 59 alin. 6 din Legea nr. 51/1995

Conform art. 61 alin. (2) C.P., suma corespunzătoare unei zile-amendă este cuprinsă între 10 lei și 500 lei. Pentru stabilirea în concret a cuantumului aferent unei zile-amendă, instanța va ține seama de situația materială a condamnatului, precum și de obligațiile legale ale acestuia față de persoanele aflate în întreținerea sa.

Textul legal menționat nu trimite în mod direct la veniturile persoanei găsite vinovată, ci la situația sa materială, astfel încât nivelul veniturilor este doar orientativ pentru instanță, criteriul principal fiind dat de situația materială în ansamblu.

Mai trebuie subliniat că determinarea cuantumului corespunzător unei zile-amendă prin raportare la situația materială a inculpatului nu se face pe baza unui algoritm matematic, fiind o chestiune lăsată la aprecierea instanței. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere caracterul aflictiv al pedepsei, pentru a nu îi conferi un caracter pur simbolic. Astfel, la stabilirea cuantumului trebuie avută în vedere necesitatea de a diminua într-o manieră semnificativă nivelul de trai al persoanei condamnate, astfel încât rezultatul să fie simțit în mod efectiv de către condamnat. Instanța va ține cont de faptul că inculpatul are doi copii minori în întreținere

Astfel, în lumina criteriilor de individualizare analizate anterior, instanța stabilește că, în raport de periculozitatea făptuitorului și gravitatea faptei, suma de 25 lei este îndestulătoare pentru realizarea funcției de reeducare, de constrângere, de exemplaritate și de eliminare pentru fiecare din cele două infracțiuni. De asemenea, având în vedere aceste criterii, instanța se va orienta către 150 zile amendă pentru infracțiunea prevăzută de art. 59 alin. 6 din Legea nr. 51/1995 și 180 zile amendă pentru infracțiunea prevăzută de art. 25 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 rap. la art. 348 C.p.

Pe cale de consecință, în baza art. 25 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 rap. la art. 348 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și art. 61 alin. 4 lit. b C.p., instanța va dispune condamnarea inculpatului C.V. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3750 lei , stabilită prin înmulțirea unui număr de 150 zile amendă cu suma corespunzătoare zilei amendă stabilită de instanță la 25 lei pentru săvârșirea infracțiunii de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, în formă continuată.

În baza art. 59 alin. 6 din Legea nr. 51/1995 rep. cu aplic. art. 61 alin. 4 lit. c C.p., instanța va dispune condamnarea inculpatului  la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 4500 lei , stabilită prin înmulțirea unui număr de 180 zile amendă cu suma corespunzătoare zilei amendă stabilită de instanță la 25 lei pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea fără drept a denumirilor „Barou”, „Uniunea Națioală a Barourilor din România”, „U.N.B.R.”, „Uniunea Avocaților din România” sau denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum și folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte condiții decât cele prevăzute de lege.

În baza art. 39 alin. 1 lit. c C.p. va contopi cele două pedepse aplicate prin prezenta și va dispune ca inculpatul  să execute pedeapsa amenzii penale de 4500 lei, la care se adaugă un spor de o treime din pedeapsa de 3750 lei, în final inculpatul Constantin Victor urmând a executa pedeapsa amenzii penale în cuantum de 5750 lei.

Totodată, instața constată că din fișa de cazier judiciar  a inculpatului a rezultat că inculpatul Constantin Victor a mai fost condamnat anterior la pedeapsa amenzii de 4200 lei pentru infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată , și la pedeapsa amenzii de 5500 lei pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea fără drept a denumirilor „Barou”, „Uniunea Națională a Barourilor din România», «U.N.B.R.» ori «Uniunea Avocaților din România” sau denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum și folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte condiții decât cele prevăzute de lege, în formă continuată, prin S.P. nr. 108/17.01.2018 a Judecătoriei Sectorului 4 București , urmând să execute pedeapsa rezultantă a amenzii de 6900 lei.

Instanța constată că infracțiunile ce fac obiectul prezentului dosar au fost săvârșite în perioada august 2013 – iunie 2014, respectiv 17.06.2014, deci anterior rămânerii definitive a sentinței penale mai sus amintite, astfel că infracțiunile ce fac obiectul prezentului dosar sunt concurente cu infracțiunile ce fac obiectul S.P. nr. 108/17.01.2018.

Astfel, instanța va face aplicarea dispozițiilor art. 40 alin. 1 C. pen ., care prevede: ” dacă infractorul condamnat definitiv este judecat pentru o infracțiune concurentă, se aplică dispozițiile art. 30 ”.

Instanța are în vedere și faptul că prin S.P. nr. 2356/2019 rămasă definitivă prin D.P. nr. 605/C/23.06.2020 s-a înlocuit pedeapsa amenzii în cuantum de 6900 lei aplicată inculpatului prin S.P. nr. 108/17.01.2018 pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 București în dosarul nr. ….  def. prin D.P. nr. 703/A/08.05.2018 a Curții de Apel București, Secția I Penală cu pedeapsa de 256 zile închisoare.

Astfel, se va face aplicarea art. 39 alin. 1 lit. e, având în vedere și înlocuirea pedepsei rezultante a amenzii în cuantum de 6900 lei cu pedeapsa închisorii de 256 zile și se va adăuga pedeapsa amenzii în cuantum de 5750 lei ce face obiectul prezentului dosar la pedeapsa închisorii de 256 zile.”, se arată în hotărâre.

Latura civilă

”În ceea ce privește acțiunea civilă formulată de partea civilă – persoana juridică Uniunea Națională a Barourilor din România, cu sediul în str. Academiei nr 4 – 6, Sc B, Etaj 3, Ap 31 Sectorul 3, Bucuresti reține că acțiunea civilă formulată de această persoană juridică nu are legătură cu acțiunea penală ce formează obiectul prezentei cauze.

Astfel, persoana juridică Uniunea Națională a Barourilor din România, cu sediul în str. Academiei nr 4 – 6, Sc B, Etaj 3, Ap 31 Sectorul 3, Bucuresti se identifică cu Uniunea Națională a Barourilor din România, ce reprezintă o formă de organizare profesională unică și exclusivă, conform Legii nr. 51/1995 .

Conform Deciziei nr. 15/2015 din21 septembrie 2015 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în recurs în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 816 din 03 noiembrie 2015, Uniunea Națională a Barourilor din România, cu sediul în str. Academiei nr 4 – 6, Sc B, Etaj 3, Ap 31 Sectorul 3, Bucuresti reprezintă o entitate prin care nu se pot exercita în mod legal activități specifice profesiei de avocat. Acest aspect rezultă din însăși Legea 51/1995, decizia mai sus-menționată a Înaltei Curți având rolul de a unifica o practică neunitară până la momentul ei, astfel că aceste considerente din cuprinsul deciziei erau valabile încă de la momentul intrării în vigoare a Legii 51/1995.

Având în vedere că obiectul acțiunii penale se referă la exercitarea fără drept a profesiei de avocat și la folosirea fără drept a denumirilor „Barou”, „Uniunea Națională a Barourilor din România», «U.N.B.R.» ori «Uniunea Avocaților din România” sau denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum și la folosirea însemnelor specifice profesiei ori la purtarea robei de avocat în alte condiții decât cele prevăzute de lege, întrucât Uniunea Națională a Barourilor din România, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 5, , Bucureşti reprezintă o entitate care organizează exercitarea profesiei de avocat, conform Legii nr. 51/1995, iar acțiunea civilă este accesorie acțiunii penale, prejudiciile derivate din infracțiunile ce fac obiectul prezentei cauze, pretinse de către alte entități decât cele prevăzute de Legea nr. 51/1995, nu pot fi analizate accesoriu prezentei acțiuni penale.

Pe cale de consecință, instanța urmează să respingă acțiunea civilă formulată de către Uniunea Națională a Barourilor din România, cu sediul în str. Academiei nr 4 – 6, Sc B, Etaj 3, Ap 31 Sectorul 3, Bucuresti ca inadmisibilă, urmând ca pretinsele fapte ilicite imputate inculpatului de către această persoană juridică, respectiv folosirea fără drept a unor mărci, fapte ilicite distincte de obiectul prezentei acțiuni penale, să poată fi analizate într-un cadru procesual distinct, de către instanța civilă.”, se arată în motivare.

Calculul pedeapsei

”In baza art. 25 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 rap. la art. 348 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. si art. 61 alin. 4 lit. b C.p., dispune condamnarea inculpatului Constantin Victor la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 3750 lei, stabilita prin inmultirea unui numar de 150 zile amenda cu suma corespunzatoare zilei amenda stabilita de instanta la 25 lei pentru savarsirea infractiunii de exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati, in forma continuata (trei acte materiale in perioada august 2013 iunie 2014).

In baza art. 59 alin. 6 din Legea nr. 51/1995 cu aplicarea art. 61 alin. 4 lit. c C.p., dispune condamnarea inculpatului Constantin Victor la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 4500 lei, stabilita prin inmultirea unui numar de 180 zile amenda cu suma corespunzatoare zilei amenda stabilita de instanta la 25 lei pentru savarsirea infractiunii de folosirea fara drept a denumirilor Barou, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, U.N.B.R., Uniunea Avocatilor din Romania sau denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum si folosirea insemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat in alte condiții decat cele prevazute de lege.

In baza art. 39 alin. 1 lit. c C.p. contopește cele doua pedepse aplicate prin prezenta si dispune ca inculpatul Constantin Victor sa execute pedeapsa amenzii penale de 4500 lei, la care se adauga un spor de o treime din pedeapsa de 3750 lei, in final inculpatul Constantin Victor urmand a executa pedeapsa amenzii penale in cuantum de 5750 lei.

Constata ca infractiunile de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati si folosirea fara drept a denumirilor Barou, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, U.N.B.R., Uniunea Avocatilor din Romania sau denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum si folosirea insemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat in alte conditii decat cele prevazute de lege din prezentul dosar sunt concurente cu infracțiunile de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati si folosirea fara drept a denumirilor Barou, Uniunea Naționala a Barourilor din Romania, U.N.B.R., Uniunea Avocaților din Romania sau denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum si folosirea insemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat in alte conditii decat cele prevazute de lege pentru care a fost aplicata pedeapsa rezultanta a amenzii in cuantum de 6900 lei prin S.P. nr. 108/17.01.2018 a Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti, care a fost inlocuita cu pedeapsa inchisorii de 256 zile prin S.P. nr. 2356/2019 ramasa definitiva prin D.P. nr. 605/C/23.06.2020.

In baza art. 39 alin. 1 lit. e C. pen., adauga pedeapsa amenzii in cuantum de 5750 lei la pedeapsa inchisorii de 256 zile, in final inculpatul avand de executat pedeapsa rezultanta de 256 zile inchisoare si 5750 lei amenda.

Dispune anularea MEPI nr. 2356/2019 din data de 23.06.2020 emis de Judecatoria Sectorului 4 si dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei inchisorii conform prezentei sentinte, la ramanerea definitiva.

In baza art. 25 C.proc.pen. si 397 C.proc.pen. respinge ca inadmisibila actiunea civila formulata de persoana juridica – Uniunea Nationala Barourilor din Romania.

In baza art. 25 alin. 3 C.proc.pen. dispune desfiintarea totala a inscrisurilor falsificate reprezentate de imputernicirile avocatiale avand seriile B1/1091124/2014 si B 1915453/201125445.

In baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen. obliga inculpatul sa plateasca suma de 2000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 1000 lei aferenta fazei de urmarire penala.” 

Comments

comentarii

Roxen va interpreta piesa „Amnesia” la Eurovision. Roxen spune că această piesă este una extrem de personală, dar se bucură că juriul a ales această piesă, pentru că are energia necesară.... Citește mai mult
Horoscop 5 martie 2021. Află ce zodie poate primi noi oferte de colaborare și cine trebuie să aibă mai multă grijă de sănătate.... Citește mai mult
Emil Boc este dezamăgit deoarece noul prefect de Cluj face parte din UDMR și nu PNL. Primarul este interesat ca noul prefect să respecte toate simbolurile naționale și spune că nu va accepta nici „cel mai mic derapaj”.... Citește mai mult

Lasă un răspuns