fbpx
sursa foto voceatransilvaniei.ro

Ești vinovat pentru accident, plătești la asigurator! Un clujean trebuie să dea 1 milion de lei

Un clujean a fost obligat de Tribunalul Specializat Cluj la plata către asigurator a sumei de peste 1 milion de lei, cu care a fost despăgubite rudele victimei dintr-un accident produs de acesta. Șoferul a fost condamnat în penal la 3 ani de închisoare cu executare, reținându-se că a fost vinovat în proporție de 75%. A condus băut și cu viteză în localitate, iar un pieton i-a sărit în fața mașinii.

Extras din motivarea sentinței

Analizând cererea formulată de reclamantă, cu luarea în considerare a apărărilor pârâtului și a  probelor existente la dosarul cauzei, instanța reține următoarele:

În fapt, la data de 02.10.2010, pârâtul a fost implicat într-un accident rutiere, în localitatea Fundătura, în zona intersecției DN 1 C cu DJ 161, în timp ce se deplasa cu autovehiculul marca Toyota eu cu nr. de înmatriculare ………., accident din care a rezultat decesul victimei B. I. C, pieton.

În urma cercetărilor penale efectuate, s-a stabilit că accidentul a fost cauzat de către paratul G. D., care se afla sub influența băuturilor alcoolice și care nu a respectat dispozițiile legale cu privire la viteza de circulație pe drumurile publice, acesta circulând in localitate cu viteza de 103 km/h.

Ca urmare, prin Sentința Penala nr. 393/2013, pronunțata de către Judecătoria Gherla in dosarul nr. 17/235/2013, rămasă definitivă, inculpatul G. D a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpa, cu reținerea incidenței art. 178 alin. (1), (2) si (3) Cod penal.

În ceea ce privește latura civila alăturată procesului penal, prin sentința penala 471/2014, pronunțata de către Judecătoria Gherla în dosarul nr. 886/235/2013, rămasă definitivă, au fost admise acțiunile civile formulate de părțile civile stabilindu-se în favoarea acestora despăgubiri astfel:

– suma de 37.000 Euro pentru B. A, cu dobânda legala începând cu data de 02.10.2010, cu titlu de daune morale;

– suma de 37.000 Euro pentru B. M., cu dobânda legala începând cu data de 02.10.2010, cu titlu de daune morale;

– suma de 65.000 Euro pentru M. S.-C, cu dobânda legala începând cu data de 02.10.2010, cu titlu de daune morale;

– suma de 20.000 Euro pentru M. E.-M., cu dobânda legala începând cu data de 02.10.2010;

– suma de 20.000 Euro pentru O.M.-C, cu dobânda legala începând cu data de 02.10.2010, cu titlu de daune morale;

– suma de 6.750,00 lei pentru M. S-C cu titlu de daune materiale, cu dobânda legala începând cu data de 02.10.2010;

– suma de 221,4 lei pentru Serviciul de Ambulanta al Județului Cluj, cu dobânda legala începând cu data de 03.10.2010, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate de către partea civila Serviciul de Ambulanta al Județului Cluj;

– suma de 600 lei pentru M.S-C, cu titlu de cheltuieli judiciare;

– suma de 600 lei pentru B. A, B. M, M. E-M si O. M.-C., in comun, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Instanța va reține în soluționarea prezentei acțiuni că potrivit art. 58 alin. 1 lit. b din Legea nr. 136/1995 invocat de către reclamantă asiguratorul recuperează sumele plătite drept despăgubiri de la persoana răspunzătoare de producerea pagubei, în situația în care accidentul a fost produs în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozițiile legale privind circulația pe drumurile publice ca infracțiuni săvârșite cu intenție chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau în timpul comiterii altor infracțiuni săvârșite cu intenție.

În raport de situația de fapt descrisă, de împrejurările reținute de către instanța penală în soluționarea dosarului penal întocmit pe numele pârâtului, precum și de dispozițiile legale anterior enunțate, după efectuarea plății despăgubirilor arătate mai sus, societatea reclamantă a apreciat că este legal îndreptățită să recupereze această valoare de la vinovatul de producerea prejudiciului, adică de la pârâtul G. D, întrucât accidentul s-a produs în timpul săvârșirii unei infracțiuni cu intenție.

Instanța apreciază că acțiunea astfel formulată de către reclamantă este întemeiată, impunându-se admiterea ei.

Urmează a se constata cu precădere de către instanță că pârâtul a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpa, prevăzute de art. 178 alin. (1), (2) si (3) Cod penal, reținându-se în motivarea hotărârii de condamnare pronunțate, că acesta a circulat sub influența băuturilor alcoolice și cu depășirea vitezei legale în localitate, astfel încât este pe deplin întrunită ipoteza textului art. 58 din legea nr. 136/1995.

În egală măsură se impune a se remarca faptul că pârâtul nu a contestat prin întâmpinarea formulată incidența acestui text legal, solicitând doar ca la stabilirea sumei pe care urmează a o suporta, să fie luată în considerare și stabilită culpa victimei, astfel încât pretențiile reclamantei să fie admise doar proporțional.

Instanța urmează a reține însă că asupra acestei chestiuni instanța învestita cu soluționarea prezentei acțiuni nu se poate pronunța, întrucât instanțele penale au analizat și s-au pronunțat deja cu autoritate de lucru judecat în ceea ce privește culpa concurentă a victimei. În acest sens, se impune a se menționa faptul că atât Judecătoria Gherla, în soluționarea în primă instanță a dosarului penal nr. 17/235/2013, cât și Curtea de Apel în soluționarea recursului declarat, au analizat și stabilit culpa concurentă a victimei în producerea accidentului. Astfel, prin Decizia penală nr. 899/R/2013, Curtea de Apel Cluj secția penală a reținut un grad de culpă de 75 % în sarcina pârâtului și de 25 % în sarcina victimei. Astfel fiind, în mod evident, în prezenta cauză instanța nu poate proceda la reanalizarea acestor împrejurări, o atare analiză încălcând autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri judecătorești.

Totodată, aceste împrejurări au fost luate în considerare și la soluționarea laturii civile , respectiv la stabilirea cuantumului despăgubirilor cuvenite părților civile, Curtea de apel Cluj secția penală reținând în motivarea respingerii apelurilor declarate împotriva sentinței penale nr. 471/2014 a Judecătoriei Gherla de către pârâtul G. D. și reclamanta ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI SA, că daunele morale acordate de prima instanță nu sunt exagerate, reflectând întocmai gradul de culpă de 75 % reținut în sarcina pârâtului.

Prin urmare, revine instanței în prezentul dosar, sarcina de a verifica exclusiv condițiile prevăzute de art. 58 din legea nr. 136/1995, iar în cazul îndeplinirii acestora, persoana răspunzătoare de producerea accidentului – în spetă pârâtul – va restitui asiguratorului sumele plătite drept despăgubiri, instanța neputând astfel să intervină pentru a cenzura în vreun fel cuantumul sumelor achitate.

Întrucât urmare a pronunțării sentinței penale nr. 471/2014 a Judecătoriei Gherla, rămasă definitivă prin respingerea apelurilor prin Decizia penală nr. 540/2014 a Curții de Apel Cluj secția penală, reclamanta a achitat părților civile, la data de 04.07.2014, despăgubirile acordate acestora, în cuantum total de 1.021.636,73 lei, conform dovezii de la fila 10, se impune în baza art. 58 din legea nr. 136/1995 obligarea pârâtului la plata acestei sume de bani în favoarea reclamantului, reprezentând despăgubiri.

În ceea ce privește petitul privind obligarea pârâtului la plata dobânzii penalizatoare, se reține că obligația paratului consta in a da o suma de bani, caz in care dobânda este determinata conform dispozițiilor art. 1489 NCC, in lipsa unei convenții intre parti, urmând a fi aplicabila dobânda legala.

In speța determinarea dobânzii se va face potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) cu referire la alin. (3) din OUG nr. 13/2011, dobânda in cauza având un caracter remuneratoriu reprezentând echivalentul lipsei de folosința a sumei de bani suferite de creditor.

Cu privire la data de la care se calculează dobânda legala, instanța constata ca debitorul este de drept in întârziere potrivit art. 1523 alin. (2) lit. e) NCC, obligația sa născându-se din săvârșirea unei fapte ilicite extracontractuale, de la aceasta data putând fi calculata dobânda legala.

In speța, fata de cererea reclamantei de acordare a dobânzii legale începând cu data achitării despăgubirilor către părțile civile, respectiv 04.07.2014, instanța urmează a admite acest capăt de cerere astfel cum a fost formulat.

(…)

Obligă pârâtul G. D. să plătească în favoarea reclamantei ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA suma de 1.021.636,73 lei reprezentând despăgubiri, precum și dobândă legală penalizatoare de la data de 04.07.2014 până la achitarea integrală a debitului datorat.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj.

Comments

comentarii

Zilele Clujului încep joi, 30 mai. Clujenii vor avea parte de un show de excepție în Piața Unirii.... Citește mai mult
Proiectul privind salariul minim prevede că nu vor exista diminuări salariale iar formula care va fi stabilită va ţine cont, printre altele, de nivelul câştigului salarial mediu brut şi productivitatea muncii.... Citește mai mult

Lasă un răspuns