Acasă » EXAMENE-CONCURSURI » Două întrebări anulate la examenul pentru Barou! Toți candidații au 2 puncte asigurate!

Două întrebări anulate la examenul pentru Barou! Toți candidații au 2 puncte asigurate!

În urma corectării contestațiilor, două întrebări au fost nulate la examenul pentru Barou! Toți candidații au 2 puncte asigurate! Asta în condițiile în care a fost grilă închisă, adică un singur răspuns corect.

Procesul verbal de corecttare, semnat de președintele Comisiei naționale de examen, avocat Dan Oancea, arată în felul următor:

PROCES VERBAL  din data de 2 septembrie 2019 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de  30 august 2019

În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,

Analizând contestațiile la baremul de evaluare la examenul din data de 30.08.2019, precum și opiniile formulate de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la barem, organizată pentru fiecare disciplină („Comisia”),

Comisia națională de examen,

DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza opiniei Comisiei, se admit contestațiile la:

a) Disciplina „Organizarea și exercitarea profesiei de avocat” – stagiari:

– la întrebarea de la Grila 1 (4), Grila 2 (16), Grila 3 (16) și Grila 4 (3), care se anulează. Se acordă un (1) punct la această întrebare tuturor candidaților.

b) Disciplina „Drept civil” – stagiari:

– la întrebarea de la Grila 1 (21), Grila 2 (29), Grila 3 (35) și Grila 4 (21), care se anulează. Se acordă un (1) punct la această întrebare tuturor candidaților.

2. Se resping toate celelalte contestații la baremul de evaluare, formulate de candidații care s-au prezentat la probele de examen din data de 30 august 2019 – stagiari și definitivi.

3. Se validează baremul de evaluare, rectificat în conformitate cu mențiunile de la pct.1 de mai sus. Baremul astfel rectificat se va publica marți, 3 septembrie 2019, prin afișare pe paginile web ale I.N.P.P.A și U.N.B.R..

4. În baza baremului rectificat conform prevederilor de mai sus se va proceda la evaluarea lucrărilor de examen din data de 30 august 2019. Afișarea rezultatelor obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 30 august 2019 se va realiza cel mai târziu la data de 07 septembrie 2019.

5. Prezentul proces verbal se va publica pe paginile web ale I.N.P.P.A. și U.N.B.R. și se va comunica Vicepreședinților Comisiei de examen, directorilor centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., precum și consultantului.

Baremele corectate

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina