fbpx

DNA Cluj arată că niște funcționari din CJ Cluj trebuie să răspundă pentru un prejudiciu de 13,5 mil. lei, dar nu penal

DNA Cluj arată într-o ordonanță de clasare că deși situaţia proiectului Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) ”se încadrează în tipicitatea unei infracţiuni de abuz în serviciu”, cei vinovați nu pot fi trași la răspundere penal căci nu au încălcat legislație primară, cum a stabilit CCR. Dar procurorul DNA arată clar că niște funcționari din Consilul Județean Cluj trebuie să răspundă civil, disciplinar sau material pentru un prejudiciu de 13,5 milioane lei.

Toată lumea din Cluj știe că de câțiva ani se tot construiește noua groapă de gunoi ecologică, numită pompos ”Sistem de Management Integrat al Deșurilor” și nu se mai finalizează. Situația proiectului pe fonduri europene a fost analizată și de procurorul Gabriela Iancu de la DNA Cluj în dosarul nr. 49/P/2017. Ancheta s-a finalizat cu o ordonanță de clasare întinsă pe 114 pagini, din care redăm mai jos partea esențială:

”Rezumând toate aspectele evidenţiate anterior constatăm că, din cuprinsul acestora, poate fi delimitatată cu certitudine, ca fiind o încălcare a atribuţiilor de serviciu şi a obligaţiilor asumate prin contractul de finanţare, conduita membrilor echipei de implementare a proiectului SMID Cluj, şi implicit a Beneficiarului, care nu au acţionat prompt în vederea ieşirii din situaţiile litigioase, nu au luat măsuri în timp util şi cu eficienţă, nu au pus în aplicare măsurile prevăzute în cuprinsul expertizelor, nu au sancţionat eventuala rea­credinţă sau culpă a părţilor contractante.

Această “bâlbâială” a membrilor echipei de implemenatre a proiectului a contribuit cel mai mult la situaţia actuală şi a sărăcit bugetul Consiliului Judeţean Cluj cel puţin cu suma totală de 13.553.137,38 lei, reprezentând cheltuieli aferente lucrărilor efectuate la celula de depozitare a deşeurilor, constatate ca fiind neeligibile de către Autoritatea de Audit în cuprinsul Raportului de control menţionat, ca urmare a neîndeplinirii de către funcţionarii publici a atribuţiilor ce le reveneau în cadrul misiunii de implementare a proiectului SMID Cluj.

Astfel, fără a mai relua aspectele contractuale detaliate în cuprinsul prezentei ordonanţe, amintim doar că în Contractul de finanaţare nr. 133140/11.07.2011, privind proiectul “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”, printre obligaţiile Beneficiarului sunt stipulate,

  • conform art. 8 lit. A alin. l, alin. 6 pct. 2 din Contractul de finanţare: să asigure implementarea Proiectului cu maximum de profesionalism şi eficienţă, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat, cu prevederile Cererii de finanţare anexate, cu prevederile prezentului contrcat şi cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare aplicabile. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Cererea de finanţare; – de a urmări, de a controla şi de a supraveghea modul în care operatorii (furnizorii) realizează serviciile de colectare, transport, transfer, sortare, compostare şi depozitare a deşeurilor, respectiv:
  1. modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în relaţia cu utilizatorii;
  2. calitatea serviciilor furnizate/prestate;
  3. indicatorii de performanţă ai serviciilor furnizate/prestate.”

(…)

”Deşi situaţia prezentată se încadrează în tipicitatea unei infracţiuni de abuz în serviciu, care ar fi putut atrage răspunderea penală a funcţionarilor publici vizaţi, vom constata că atribuţiile de serviciu stabilite în sarcina acestora nu au o reglementare în legislaţia primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului), fiind prevăzute doar într-o reglementare secundară, (H.G., ordin al ministrului, norme de aplicare etc.) sau în alte acte normative interne (ordine, ordine de serviciu, decizii, norme interne, fişa postului etc.), ori în contractul de finanţare.

Drept urmare, reţinem incidenţa în cauză a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/15.06.2016, publicată. în Monitorul Oficial nr. 517 din 08.07.2016, prin care s-a constatat că dispoziţiile art. 246 din Codul penal din 1969 şi ale art. 297 alin. 1 din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care, prin sintagma „indepline,şte în mod defectuos” din cuprinsul acestora, se înţelege »indeplineşte prin incălcarea legii”.

În cuprinsul considerentelor acestei decizii, se explicitează că „neindeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a unui act trebuie analizată numai prin raportare la atribuţii de serviciu reglementate expres prin legislaţia primară – Iegi şi ordonanţe ale Guvernului. Aceasta deoarece adoptarea unor acte de reglementare secundară care vin să detalieze legislaţia primară se realizează doar în limitele şi potrivit normelor care le ordonă.”

Faţă de aceste considerente, din care reiese că instanţa de contencios constituţional a avut vedere excluderea din sfera infracţiunii analizate a acelor atribuţii de serviciu din legislaţia secundară care nu îşi găsesc corespondent în legislaţia primară, vom constata că infracţiunile de abuz în servicu investigate în prezentul dosar nu sunt de natură să atragă răspunderea penală.

Cu toate acestea, apreciem că se impune atragerea răspunderii civile, disciplinare, materiale, după caz, a funcţionarilor publici din cadrul echipei de implemntare a proiectului care, urmare a neindeplinirii sau îndeplinitii necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu, au prejudiciat bugetul Consiliului Judeţean cu suma de 13.553.137,38 lei, reprezentând lucrări efectuate la celula de depozitare a deşeurilor, cheltuieli constatate ca fiind neeligibile de Autoritatea de Audit.

Acest demers este în sarcina Preşedintelui Consiliului Judeţean în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 215/2001.”

Echipa de implementarea SMID: Mariana Rațiu – director executiv al Direției de Deszvoltare și Investiții din cadrul CJ Cluj – manager de proiect CMID; Claudia Eleonora Rusu – responsabil tehnic al proiectului CMID; Bogdan Aurelia – responsabil tehnic al CMID; Diana Coman șef Serviciu dezvoltare locală în CJ,  Claudiu Salanță – arhitect șef al CJ Cluj și responsabil tehnic al CMID.

Am solicitat Consiliului Județean să ne transmită dacă a început președintele Alin Tișe demersul cerut de DNA și așteptăm răspunsul.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina