fbpx

Direcția legislație din CSM a propus să se aplice OUG 7/2019 concursul de admitere la INM din 2020

Plenul CSM a avizat favorabil, ieri, modificarea OUG nr. 7/2019, dar cu observațiile formulate în punctul de vedere al Direcției legislație, documentare și contencios din cadrul Consiliului. Între aceste observații se numără și aceea ca OUG 7/2019 să se aplice concursului de admitere la INM din 2020.

”Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil, cu observaţiile formulate în punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios, propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. (majoritate: 15 voturi DA, din care 1 BV cu menţiunea “doar cele trei măsuri asupra cărora a convenit CSM-ul”; 2 voturi NU; 2 voturi NULE)”, se arată pe ordinea de zi soluționată a ședinței din 18 decembrie.

Clujust a aflat ce conține punctul de vedere al Direcției legislație.

CSM a solicitat Comisiei juridice a Senatului susţinerca unui amendament care să vizeze completarea proiectului de lege privind aprobarea OUG 7/2019 cu un nou articol – articolul 2 – cu următorul cuprins:

„Articolul 2 – (1) Dispoziţiile art. 1-12 din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr.7/2019 se aplică în mod corespunzător concursului de admitere la lnstitutul Naţional al Magistraturii organizat in anul 2020, formării profesionale initiale a judecătorilor/ procurorilor, examenului de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiului şi exanzenului de capacitate al judecătorilor şi procurorilor­stagiari, care sunt admişi la Institutul “Naţional al Magistraturii în urma concursului organizat în anul 2020.

(2) Regulamentele adoptate cle Plenul Consiliului Superior al Magistraturii in aplicarea art. 16 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 7/2019 rămân aplicabile.”

”Pentru a susţine această propunere s-a reţinut că la data de 20 februarie 2019 a fost publicată în Monitorul al României, Partca 1, nr. 137 din 20 februarie 2019. O.U.G nr. 7/2019.

In preambulul ordonanţei de urgenţă s-a arătat că, la adoptarea acestor dispoziţii, s-a ţinut seama de faptul că, potrivit noilor dispoziţii legale, verificarea condiţiei de bună reputaţie şi a aptitudinii psihologice a candidaţilor la concursul de admitere la Institut se va face anterior susţinerii probelor de concurs, tiind necesară asigurarea persoanelor care vor face aceste verificări pentru un număr de câteva mii de candidaţi.

De asemenea, s-a avut in vedere faptul că în situaţia aplicării noilor dispoziţii privind structura examenului de admitere la Institutui Naţional al Magistraturii organizat în anul 2019, durata previzibilă a concursului de admitere va fi de 8 – 9 luni, astfel incăt. în situaţia aplicării acestora, nu poate fi asigurat timpul necesar pentru organizarea logistică a concursului in noua formă reglementată prin Legea nr. 242/2018.

Totodată, s-a ţinut seama de taptul că pentru aplicarea noilor dispoziţii privind structura examenului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor este necesară asigurarea unui interval de timp rezonabil pentru pregătirea sistemului judiciar şi a Institutului Naţional al Magistraturii.

Cum aceste “imprejurări care au fundamentat adoptarea unor măsuri temporare referitoare la concursul de adrniiere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, subzistă şi in prezent. s-a apreciat că, din perspectiva asigurării unor condiţii optime de ocupare a schemelor de personal la nivelul instanţelor şi parchetelor, este necesară o nouă intervenţie legislativă, în sensul ca dispoziţiile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2019 să se aplice în mod corespunzător şi concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii organizat în anul 2020, formării profesionale iniţiale a judecătorilor şi procurorilor. examenului de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiului şi examenului de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, care sunt admişi la Institutul Naţional al Magistraturii în urma concursului organizat în anul 2020.

Trebuie menţionat că,  în fapt, propunerea legislativă ce face obiectul analizei are aceeaşi finalitate ca şi propunerea transmisă de Consiliul Superior aI Magistraturii, respectiv aplicarea dispoziţiilor art. 1-12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019 şi în cazul concursului de admitere la lnstitutul Naţioiial al Magistraturii organizat in anul 2020, formării profesionale iniţiale a judecătorilor şi procurorilor, examentilui de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiului şi examenului  de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, care sunt admişi la lnstitutul National al Magistraturii in urma concursului organizat în anul 2020.”, se arată în punctul de vedere al Direcției legislație din CSM.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns