fbpx

Dezlegare ÎCCJ: Factura fiscală emisă pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare este titlu executoriu

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a trebuit să lămurească dacă o factura fiscală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, emisă pe numele unei asociaţii de proprietari de către furnizorul acestui serviciu, în baza unui contract încheiat între furnizor şi asociaţie, calificat ca fiind colectiv, reprezintă o factură individuală, cu valoare de titlu executoriu?

ÎCCJ a pronunțat în 17 februarie Decizia nr.16  în dosarul nr.1909/1/2019:

”Admite sesizarea formulată de Tribunalul Tulcea – Secţia civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 8295/327/2018, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 666 alin. (5) pct. 2 din Codul de procedură civilă, prin raportare la pct. 3 din acelaşi text normativ şi la art. 31 alin. (1) teza finală şi art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 42 alin. (61) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, factura fiscală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, emisă pe numele unei asociaţii de proprietari de către furnizorul acestui serviciu, în baza unui contract încheiat între furnizor şi asociaţie, calificat ca fiind colectiv, este titlu executoriu.

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 666 alin. (5) pct. 2 din Codul de procedură civilă, prin raportare la pct. 3 din acelaşi text de lege, factura fiscală emisă pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în raport cu dispoziţiile art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 42 alin. (61) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu constituie titlu executoriu şi pentru debitul menţionat ca reprezentând „sold precedent”.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.”

În Încheierea de sesizare a Tribunalului Tulcea se arată:

”Din punct de vedere procedural, prezenta instanţă reprezintă un complet de judecată al Tribunalului Tulcea, investit cu soluţionarea în ultimă instanţă a cauzei înregistrate sub nr. 8295/327/2018, având ca obiect apelul promovat de creditoarea […] (furnizorul în plan local a1 serviciului de alimentare cu apă şi canalizare), împotriva incheierii pronunţate de Judecătorie

in esenţă, prima instanţă a reţinut, pe fondul cererii, că nu constituie titlu executoriu factura emisă în baza unui contract colectiv, încheiat potrivit art.31 afin.1 teza finală din Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006, nefiind intrunită cerinţa caracterului individual al facturii, impusă de alin.17 din acelaşi articol şi act normativ.

Prin apelul promovat, creditoarea de mai sus a ridicat problema calificării în drept a contractului incheiat cu asociaţia de proprietari debitoare, beneficiară a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare ca fiind individual, iar nu colectiv. Aceeaşi creditoare a mai afirmat că argumentul calificării facturii fiscale ce a stat la baza cererii de incuviinţare a executării silite ca fiind colectivă, iar nu individuală ar ţine de fondul titlului executoriu, ce ar putea fi cenzurat doar într-o eventuală contestaţie la executare, iar, mai mult decât atât, că instanţa de executare învestită cu cererea de incuviinţare a executării silite nu ar putea nici să dividă titlul executoriu, încuviinţând în parte cererea, întrucât instanţa de judecată nu ar avea dreptul să verifice în vreun fel structura creanţei înscrise în factura fiscală, pentru că aceasta ar fi o chestiune de fond a dreptului pretins, ce nu poate fi examinată xn procedura necontencioasă a incuviinţări executării silite.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns