fbpx
Acasă » JURISPRUDENȚĂ » Decizie definitivă explozivă: Nu aveți obligația să comunicați Poliției Locale datele șoferului!

Decizie definitivă explozivă: Nu aveți obligația să comunicați Poliției Locale datele șoferului!

O decizie definitivă de la Tribunalul Cluj arată că nu aveți obligația să comunicați Poliției Locale datele de identificare ale persoanei care a condus mașina parcată neregulamentar. Doar agenții din cadrul poliției rutiere pot solicita astfel de informații.

Potrivit deciziei pe care o publicăm integral mai jos, solicitarea comunicării identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice trebuie să fie realizată de doar de un agent constatator din cadrul poliției rutiere, cum e acesta descris chiar în cuprinsul Deciziei nr.11/2017 a ÎCCJ.


Completul compus din judecătorii Carmen Simona Noja și Anca Maria Rad de la secția de contencios a Tribunalului Cluj a menținut sentința Judecătoriei Cluj-Napoca, prin care era anulată amenda primită de o femeie, în baza unei hotărâri de Consiliu Local din 2014, pe motiv că a refuzat că comunice Poliției Locale datele de identificarea ale persoanei care a condus mașina parcată neregulamentar.

”Anuleaza procesul-verbal de constatare si sancționare a contraventiilor seria PL nr. 0018802, astfel cum a fost întocmit, la data de 26.11.2017, de structura Serviciul Ordine Publica Si Trafic Rutier din cadrul Directiei Generale Politia Locala si înlatura sanctiunea aplicata: amenda în cuantum de 300 lei”, se arată în sentință.

Tribunalul a respins apelul declarat de Municipiul Cluj-Napoca. Instanța arată în motivare că reprezentanții municipalității nu au înțeles decizia Înaltei Curți din 2017 privitoare la un recurs în interesul legii, care arată că polițiștii locali pot legitima pe loc persoane, dar trebuie să colaboreze cu structurile teritoriale ale Poliției Române pentru a identifica ulterior utilizatorul unei mașini ridicate, abandonate sau parcare neregulamentar.

Decizia Civilă nr. 1764/2018 din 31 Octombrie 2018 a Tribunalului Cluj:

”Reține că prin sentința civilă nr. 3322/2018 pronunțată în dosarul nr. …. al Judecătoriei Cluj-Napoca  s-a admis plângerea contravențională formulată de petenta P.R.C în contradictoriu cu intimatul Municipiul Cluj-Napoca, și s-a  anulat procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria PL nr. 0018802,/ 26.11.2017, întocmit de intimat.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut că prin procesul-verbal de constatare a contravenției _ nr. …/26.11.2017  emis de intimat s-a constatat că petenta P.R.C a săvârșit, în data de 26.07.2017, ora 20:36, fapta constând în refuzul de a comunica Direcției Generale Poliția Locală a Municipiului Cluj-Napoca, în termenul solicitat prin adresa nr. …/13.09.2017, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredințat autovehiculul cu nr. de înmatriculare……, spre a fi condus, în data de 26.07.2017, ora 20:36, în localitatea Cluj-Napoca,…

În considerarea stării de fapt descrisă în cuprinsul procesului-verbal de contravenție, intimatul a dispus sancționarea contravențională a petentei, prin amendă în cuantum de 300 lei, apreciind că aceasta a săvârșit fapta instituită prin disp. art. 2 alin. 2 din HCL nr. 61/2014 și sancționată conform art. 3 lit. c din aceeași hotărâre de consiliu local.

Efectuând, cu prioritate, analiza legalității procesului-verbal de constatare a contravenției, instanța de fond a constatat că acest act nu întrunește exigențele procedurale impuse de reglementarea OG nr. 2/2001, întrucât fost întocmit cu nesocotirea prev. imperative ale art. 15 alin. 1 din OG nr. 2/2001, ce obligă la constatarea contravenției printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, denumite în mod generic agenți constatatori.

De asemenea, s-a constatat că în materie contravențională, normele juridice ce reglementează competența funcțională a agentului constatator ocrotesc un interes public, fiind vorba despre o condiție generală, esențială, de valabilitate a actului juridic de natură administrativă apt a institui răspunderea contravențională, astfel că sancțiunea ce intervine, în speță, pentru nerespectarea cerințelor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 și art. 105 pct. 10 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, prin raportare la dispozițiile art. 7 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010, în ceea ce privește competența agentului instrumentator al înscrisului având valoarea unui act oficial, nu poate fi decât nulitatea absolută.

Cu respectarea termenului de 30 zile prev. de art. 468 alin.1 C.pr.civ.,  a declarat apel Municipiul Cluj-Napoca, solicitând admiterea apelului și modificarea sentinței atacate, în sensul respingerii plângerii contravenționale.

Cererea este scutită de la plata taxei de timbru.

În motivarea apelului, apelantul a arătat că judecătoria a interpretat eronat decizia nr. 11/2017 a ÎCCJ și că HCL nr. 61/2014 este diferit de OUG nr. 195/2002 și nu vizează același domeniu de reglementare, neexistând o suprapunere a situațiilor vizate de cele două acte normative.

Astfel, contravenția prevăzută de art. 2 alin. 2 din HCL nr. 61/2014 sancționează necomunicarea datelor de identitate ale persoanei care a parcat neregulamentar pe domeniul public sau privat și nu se referă la contravenții privind circulația rutieră, iar în speță petenta a fost sancționată pentru nerespectarea prevederilor HCL nr. 61/2014.

Prin urmare, agentul constatator din cadrul poliției locale are competența de a solicita proprietarului/utilizatorului autovehiculului datele de identitate ale persoanei căreia i-a încredințat vehiculul, precum și de a aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de hotărârea de consiliu local, inclusiv pentru contravenția prev. de art.2 alin. 2 din hotărâre.

Legal citat, intimatul nu a formulat întâmpinare și nici nu s-a prezentat în fața instanței de apel în vederea formulării poziției procesuale.

În fața instanței de apel nu au fost administrate probe noi.

Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, a actelor și lucrărilor dosarului, tribunalul reține următoarele:

Motivul principal invocat de apelant pentru modificarea Sentinței civile nr. 3322/2018  pronunțată în dosarul nr. 26523/211/2017 al Judecătoriei Cluj-Napoca este acela că instanța de fond a interpretat eronat Decizia ÎCCJ nr. 11/2017, care este lipsită de relevanță în prezenta cauză, de vreme ce în sarcina intimatei P.R.C s-a reținut o contravenție sancționată de o Hotărâre de Consiliu Local și care nu vizează același domeniu de reglementare.

Verificând legalitatea și temeinicia sentinței atacate, Tribunalul apreciază că, dimpotrivă, în mod corect s-a concluzionat de instanța de fond că procesul verbal seria PL nr. 0018802,/ 26.11.2017 nu a fost legal întocmit cu consecința anulării acestuia.

Astfel, contravenția reținută în sarcina intimatei P.R.C a fost aceea prev. de art. 2 alin. 2 din HCL nr. 61/2014 și sancționată conform art. 3 lit. c din aceeași hotărâre de consiliu local, constând în aceea că a refuzat să comunice Direcției Generale Poliția Locală a Municipiului Cluj-Napoca, în termenul solicitat prin adresa nr…..x/13.09.2017, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredințat autovehiculul cu nr. de înmatriculare …. spre a fi condus, în data de 26.07.2017, ora 20:36, în localitateaCluj-Napoca,_.

Contrar alegațiilor apelantului, reține că Decizia nr. 11 din 19 iunie 2017, referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 39 , art. 102 alin. (1) pct. 14 și art. 105 pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulter ioare, prin raportare la dispozițiile art. 7 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție , pentru soluționarea unui recurs în interesul legii și publicată în Monitorul Oficial nr. 750 din 19 septembrie 2017, are incidență în speța de față .

Astfel, prin considerentele acestei Decizii, instanța supremă statuează că potrivit dispozițiilor art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010, în domeniul circulației pe drumurile publice, pe lângă multe alte atribuții, poliția locală constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar.

47.   Această normă este derogatorie de la norma generală, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, fiind de strictă interpretare, potrivit principiului specialia generalibus derogant. Este, însă, evidentă intenția legiuitorului de a da și în competența poliției locale atribuția de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, precum și dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar.

48.   În exercitarea acestei competențe, potrivit art. 20 alin. (1)   lit. g)  din Legea nr. 155/2010, polițistul local are dreptul să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale ori dacă sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală.

49.   Pe de altă parte, conform art. 7   lit. m)   din același act normativ, în domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locală cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

De asemenea, prin aceeași decizie RIL, Înalta Curte a reținut că legiuitorul nu a stabilit, în mod expres, în competența poliției locale atribuția de a solicita proprietarului sau deținătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, și nici de a aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relațiilor solicitate.

52.   Or, vidul legislativ nu se poate complini prin adoptarea, de către autoritățile administrației publice locale, a unor acte normative secundare , în materia constatării contravențiilor la circulația rutieră, reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aspect reținut de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, prin Decizia nr. 9   din 25 mai 2015 privind legalitatea hotărârilor adoptate de consiliile locale în vederea reglementării procedurii privind ridicarea vehiculelor staționate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 15 iulie 2015).

În concluzie, rezultă că , în condițiile legislative actuale, doar agentul constatator din cadrul poliției rutiere are competența de a solicita proprietarului sau deținătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum și de a aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relațiilor solicitate.

Așadar, indiferent de actul normativ secundar – respectiv HCL 61/2014 ce prevede că nerespectarea obligației de comunica Poliției Locale în termen de 15 zile de la solicitare, datele de identitate ale persoanei căreia i-a încredințat autoturismul, constituie contravenție –  în privința solicitării comunicării identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, aceasta trebuie să fie realizată de doar de un agent constatator din cadrul poliției rutiere, cum e acesta descris chiar în cuprinsul Deciziei 11/2017. În caz contrar, sunt încălcate disp. imperative ale art. 15 alin. 1 din OG nr. 2/2001, ce obligă la con statarea c ontravenției printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, denumite în mod generic agenți constatatori.

Pe cale de consecință, reține că hotărârea instanței de fond este legală și temeinică, că s-a răspuns tuturor argumentelor apelantului și intimatului, fiind pronunțată cu interpretarea corectă a probelor administrate în cauză și cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale, astfel ca o va menține ca atare, urmând ca în temeiul dispozițiilor art. 480 alin. 1 C.proc.civ. să respingă apelul ca nefondat și să mențină în întregime Sentința civilă nr. 3322/2018  pronunțată în dosarul nr. … al Judecătoriei Cluj-Napoca.

Față de disp. art. 453 C .pr.civ. și culpa procesuală a apelantului, fără cheltuieli de judecată, nefiind solicitate de intimată.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina