fbpx
Acasă » AVOCATURA » Decizie CA Cluj: Reducere onorariu avocațial de la 12.678 lei la 3.000 lei ”față de complexitatea redusă a cauzei”

Decizie CA Cluj: Reducere onorariu avocațial de la 12.678 lei la 3.000 lei ”față de complexitatea redusă a cauzei”

Dacă ieri vă prezentam o decizie a Curții de apel Cluj prin care se menținea onorariul avocațial, astăzi vă arătăm un caz în care judecătorii au decis reducerea onorariului avocațial de la 12.678 lei la 3.000 lei. Suma a fost cerută de către Alimentara SA într-un proces câștigat cu o persoană fizică, reprezentând banii achitați cabinetului avocațial Bulieris Florin.

Alimentara SA a fost dată în judecată de către o persoană fizică într-un proces pe legea 10/2001. După ce a câștigat procesul, Alimentara a solicitat instanței să oblige reclamantul la plata cheltuielilor de judecată. Curtea de Apel Cluj a apreciat exagerată suma, pe care a redus-o.

Motivele reducerii onorariului avocațial sunt expuse în Decizia civilă nr. 94/A/2019 din 7 mai 2019, din care cităm:

”Prima instanță a apreciat, așadar, în mod greșit că pârâta nu a făcut dovada plății cheltuielilor de judecată în prezentul proces, acestea în condițiile în care din înscrisul aflat la filele 17 și 18 ale dosarului Tribunalului (vol.II) , rezultă că pârâta a virat în mod efectiv în contul Cabinetului avocațial sumele aferente facturilor fiscale nr. 1689/07.12.2017 (4.001,84 lei) și nr. 1615/11.07.2017 (8.676,49 lei), în total 12.678,33 lei.

Pe de altă parte însă, observă Curtea că potrivit dispozițiilor art. 451 alin. 2 teza I C. pr. civ., instanța poate, chiar și din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocațial, atunci când acesta este vădit disproporționat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat, ținând seama și de circumstanțele cauzei.

În prezentul proces este de avut în vedere că în raport cu pârâta S.C. Alimentara S.A. complexitatea cauzei, astfel cum rezultă aceasta din specificul raportului juridic existent între reclamant și pârâtă, era una redusă, însăși apelanta afirmând, inclusiv în motivele prezentului apel, că circumstanțele cauzei erau clare, fiind îndeajuns de evident că pârâta S.C. Alimentara S.A. nu avea calitate procesuală pasivă, că reclamantul avea cel puțin un dubiu sub acest aspect, dar că a decis totuși să fie prudent și să se judece în contradictoriu și cu această pârâtă.

Or, un element hotărâtor în aprecierea activității avocatului și a caracterului justificat al onorariului solicitat este acela al complexității cauzei, aceasta determinând în concret un anumit efort de analiză, documentare și argumentare care trebuie să aibă o corespondență rezonabilă în întinderea onorariului.

În cauză, față de complexitatea redusă a cauzei față de pârâta S.C. Alimentara S.A., precum și, în concret, față de activitatea necesar a fi desfășurată de apărătorul pârâtei, Curtea apreciază că se impune reducerea onorariului avocațial aferent judecății în primă instanță de la suma de 12.678,33 lei la suma de 3.000 lei.

Pe cale de consecință, se va admite în parte apelul, în baza art. 486 alin. 2 C . pr. civ., sentința urmând a fi schimbată în parte, în sensul obligării reclamantului  la a-i plăti pârâtei S.C. Alimentara S.A. suma de 3.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în primă instanță.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns