fbpx
Acasă » DEZVĂLUIRI / ANCHETE » Cum a ignorat fostul șef DNA Baia Mare indicațiile unui judecător. Dosarul se întoarce a doua oară la parchet

Cum a ignorat fostul șef DNA Baia Mare indicațiile unui judecător. Dosarul se întoarce a doua oară la parchet

Fostul șef DNA Baia Mare, procuror Ioan Ulici, a ignorat grosolan indicațiile unui judecător de cameră preliminară. Dosarul privind tăierile masive de pădure din Borșa se întoarce a doua oară la parchet, dar ancheta va fi continuată de alt procuror, căci Ulici nu mai e la DNA.

Un alt judecător de cameră preliminară a admis plângerea depusă de clujeanul Crin Gălățean, prin avocatul Mihai Achimeț de la SCA Iordăchescu și Asociații, împotriva celei de-a doua clasări în acest dosar controversat.

Judecătorul arată în motivarea hotărârii că a doua clasare din dosar este nelegală. Cu toate acestea, fostul șef DNA Baia Mare nu este sancționat de Inspecția Judiciară. Recent, Inspecția a clasat plângerea petentului din dosarul penal cu privire la procurorul Ulici.

În urma hotărârii judecătorului Codruța Alb de la Tribunalul Maramureș, fostul deputat și fost șef al Direcției Silvice Maramureș, Pavel Horj, cât și fostul secretar de stat, actual șef al Gărzii Forestiere Cluj, Istrate Ștețco, vor fi audiați la DNA Baia Mare. Despre aceștia, judecătorul spune în motivare că sunt ”persoane care prin prisma funcţiilor pe care le-au deţinut la data faptelor pot furniza elemente esenţiale soluţionării cauzei, urmând a fi lămurite aspecte vizavi de modalitatea în care au fost întocmite actele pentru exploatarea materialului lemnos”

Am încercat să-l contactăm pe șeful Gărzii Forestiere Cluj, Istrate Ștețco, dar avea telefonul închis.

Motivarea judecătorului de cameră preliminară

”Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul de cameră preliminară reţine următoarele:

Potrivit art. 335 alin.5 Cod procedură penală care conţine dispoziţii cu caracter imperativ, în cazul în care s-a dispus clasarea, redeschiderea urmăririi penale are loc şi atunci când judecătorul de cameră preliminară a admis plângerea împotriva soluţiei şi a trimis cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale. Dispoziţiile judecătorului de cameră preliminară sunt obligatorii pentru organul de urmărire penală.

procuror Ioan Ulici

Or, dat fiind caracterul imperativ al normei, procurorul era obligat aşa cum se prevede în mod expres în cuprinsul dispoziţiilor art. 335 alin.5 Cod procedură penală să procedeze la administrarea întregii probaţiuni indicate de judecătorul de cameră preliminară în încheierea penală nr. 102/CP/23.10.2017 a Tribunalului Maramureş, neexistând opţiunea pentru organul de urmărire penală de a reevalua utilitatea şi pertinenţa probelor dispuse de judecătorul de cameră preliminară.

Astfel, judecătorul de cameră preliminară investit cu soluţionarea prezentului dosar constată că organul de urmărire penală nu a respectat dispoziţiile cuprinse în încheierea penală nr. 102/CP/23.10.2017 a Tribunalului Maramureş, pronunţată în procedura camerei preliminare, în ceea ce priveşte audierea tuturor martorilor indicaţi. Astfel, contrar dispoziţiilor judecătorului de cameră preliminară şi a prevederilor art. 335 alin.5 Cod procedură penală, organul de urmărire penală audiază doar o parte dintre martorii indicaţi, apreciind că „nu se impune audierea numiţilor Coman Mircea, şef al Ocolului Silvic Borşa în acea perioadă, Horj Pavel, şeful Direcţiei Silvice Maramureş în acea perioadă, în prezent şeful Ocolului Silvic Dragomireşti şi Şteţco Istrate, în prezent inspector şef la Garda Forestieră Cluj, deoarece considerăm că pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul probei au fost administrate suficiente probe”.

In aceste condiţii, judecătorul de cameră preliminară investit cu soluţionarea prezentului dosar apreciază că ordonanţa de clasare din data de 08.05.2018 dată în dosarul nr. 260/P/2015 al P.Î.C.C.J.-D.N.A.-Serviciul Teritoriul Baia Mare, prin care s-a dispus clasarea este nelegală, neadministrându-se probaţiunea indicată în cuprinsul încheierii penale nr. 102/CP/23.10.2017 a Tribunalului Maramureş.

Cu ocazia reluării urmăririi penale şi a completării acesteia, organul de urmărire penală va proceda la audierea martorilor Coman Mircea, Horj Pavel şi Şteţco Istrate, persoane care prin prisma funcţiilor pe care le-au deţinut la data faptelor pot furniza elemente esenţiale soluţionării cauzei, urmând a fi lămurite aspecte vizavi de modalitatea în care au fost întocmite actele pentru exploatarea materialului lemnos de către Horber SRL, modalitatea în care au fost emise autorizaţiile de exploatare, precum şi dacă au fost solicitate şi aprobate derogări de la amenajament pentru a se exploata o cantitate mai mare de material lemnos decât cea prevăzută în mod expres, în cadrul amenajamentului.

De asemenea, judecătorul de cameră preliminară constată că nu au fost efectuate verificări concrete, nu s-a administrat probaţiune în vederea stabilirii condiţiilor în care a fost încheiat cel de-al doilea contract de administrare în Direcţia Silvică Baia Mare, prin Ocolul Silvic Borşa şi societatea Horber SRL. Or, acest aspect este esenţial cauzei. Potrivit încheierii judecătorului de cameră preliminară nr. 102/CP/23.10.2017 organul de urmărire penală trebuie să efectueze verificări pentru a determina dacă a existat sau nu rea-credinţă în ceea ce priveşte încheierea celui de-al doilea contract de administrare între Direcţia Silvică Baia Mare prin Ocolul Silvic Borşa şi S.C. „Horber” SRL. Aceste aspecte trebuie să fie lămurite de către organul de urmărire penală prin administrarea unui probatoriu apt să stabilească elementele faptice legate de încheierea contractului la care s-a făcut referire în paragrafele anterioare.

Judecătorul de cameră preliminară constată că nu au fost administrate probele indicate în încheierea penală nr.102/CP/23.10.2017 dată în dosarul Tribunalului Maramureş, nici în ceea ce priveşte verificarea situaţiei dacă suprafaţa de pădure – obiect al acestei cauze – a făcut parte din aria protejată de interes naţional, din Parcul Naţional Munţii Maramureşului şi situl „Natura 2000” şi condiţiile de exploatare a materialului lemnos.

Astfel, efectuarea unei adrese către Garda Forestieră Cluj în vederea lămuririi condiţiilor în care au fost emise autorizaţiile de exploatare şi au fost respectate amenajamentele silvice era obligatorie, fiind menţionată în cuprinsul hotărârii judecătorului de cameră preliminară.

Judecătorul de cameră preliminară reţine, pe de-o parte că, organul de urmărire penală nu a administrat toată probaţiunea precizată de judecătorul de cameră preliminară, iar, pe de altă parte, a procedat la o interpretare necorespunzătoare a celei administrate, ajungând la concluzia că „prejudiciul fiind creat ca urmare a tăierilor ilegale de arbori de către SC „Horber” SRL şi autori necunoscuţi şi nu datorită modului defectuos de întocmire a documentaţiilor de către reprezentanţi ai organelor silvice din cadrul Ocolului Silvic Borşa şi ai Direcţiei Silvice Maramureş”, deşi, probaţiunea administrată nu a stabilit cu certitudine că exploatarea materialului lemnos s-a realizat fără a exista o încălcare a atribuţiilor de serviciu din partea funcţionarilor din cadrul Ocolului Silvic Borşa şi Direcţiei Silvice Baia Mare. Or, faptul că prejudiciul a fost cauzat ca urmare a tăierilor ilegale de arbori de către S.C. „Horber” SRL şi autori necunoscuţi, nu exclude de plano săvârşirea unor eventuale fapte constând în modul defectuos de întocmire a documentaţiilor de către reprezentanţi ai organelor silvice, cele două aspecte putând reprezenta cauze concurente de cauzare a prejudiciului.

Aşadar, organul de urmărire penală nu poate limita ancheta şi a nu continua investigarea modului defectuos de întocmire a documentaţiilor de către reprezentanţi ai organelor silvice, motivat de faptul că în cauză ar exista indiciile săvârşirii unor infracţiuni de tăieri ilegale de arbori.

Pentru toate aceste considerente, judecătorul de cameră preliminară apreciază că ordonanţa de clasare din 08.05.2018 dată în dosarul nr. 260/P/2015 al Parchetului de pe lângă Î.C.C.J.-D.N.A.-Biroul Teritorial Maramureş este netemeinică, urmând a fi desfiinţată ca urmare a admiterii plângerii formulate de petentul Gălăţean Crin Iosif. Cauza va fi trimisă procurorului în vederea completării urmăririi penale, care va trebui să administreze toate probele indicate de judecătorul de cameră preliminară în încheierea penală nr. 102/CP/23.10.2017, pronunţată în dosarul nr. 1453/100/2017 a Tribunalului Maramureş, precum şi a altor probe care se vor dovedi necesare în condiţiile stabilite de anchetă pentru dovedirea tuturor elementelor faptice care pot dobândi conotaţie juridică şi care au fost menţionate atât în cuprinsul prezentei hotărâri, cât şi în cuprinsul încheierii penale nr. 102/CP/23.10.2017. Judecătorul de cameră preliminară remarcă faptul că în cuprinsul încheierii penale nr. 102/CP/23.10.2017 au fost indicate în mod expres reglementările din legislaţia primară, care trebuie analizate în vederea verificării existenţei unei încălcări a atribuţiilor de serviciu de către persoane aparţinând instituţiilor din domeniul silvic, astfel încât susţinerea din ordonanţa atacată, cât şi cea din ordonanţa procurorului-şef că nu au fost identificate dispoziţii din legislaţia primară, a căror încălcare ar putea antrena răspunderea penală pentru infracţiunile care fac obiectul plângerii petentului este neîntemeiată, în concret neexistând o cercetare efectivă a acestui aspect.

Totodată, în vederea stabilirii situaţiei de fapt, procurorul va proceda la administrarea următoarelor probe, care au rezultat a fi utile şi necesare în vederea aflării adevărului, ca urmare a cercetării penale efectuate până în prezent şi anume:”

Din motive lesne de înțeles, nu publicăm probele ce urmează a fi administrate.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns