fbpx
INM

Cum a fost la INM în 2017 și ce noutăți sunt în 2018 în ce privește formarea inițială

Institutul Național al Magistraturii (INM) a făcut public raportul de activitate al instituției pe anul 2017. În acesta se poate vedea cum a decurs formarea profesională a auditorlor de justiție anul trecut și ce noutăți sunt în 2018 în ce privește formarea inițială.

Extras din raport: ”Formarea profesională a auditorilor de justiție s-a desfășurat conform Programului de formare inițială aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1153/06.10.2016, completată prin Hotărârea Plenului CSM nr. 772/04.07.2017. În anul 2017, au fost formați 189 auditori de justiție în anul I și 142 auditori de justiție în anul al II-lea.

Programul de formare inițială pentru anul I de studiu aferent promoției de auditori de justiție 2016 – 2018 a debutat la data de 9 ianuarie 2017 și a urmărit în principiu structura și calendarul anului de formare anterior (2016). În ceea ce privește principalele modificări din programul de formare din 2017 subliniem accentul mai mare pus pe exercițiile practice, consolidarea componentei de pregătire profesională adresată viitorilor procurori, includerea de cursuri cu tema ”violența domestică”.

Anul I de formare a debutat cu desfășurarea unor activități comune destinate familiarizării auditorilor de justiție cu programul de formare. După primele săptămâni de activitate în cadrul INM, pentru accentuarea caracterului practic al formării, auditorii de justiție au parcurs, în perioada 13 – 26 februarie 2017, un stagiu de observare în cadrul judecătoriilor și al parchetelor de pe lângă acestea, stagiu având ca obiectiv cunoașterea activității specifice judecătorilor și procurorilor, a organizării administrative a instanțelor și parchetelor și a compartimentelor auxiliare din cadrul acestora. O a doua etapă a acestui stagiu, cu o durată de 4 săptămâni, a fost organizată în perioada 6 noiembrie – 3 decembrie 2017.

Modulul I al programului de formare inițială a fost dedicat domeniilor fundamentale de formare – drept civil, drept penal precum și litigii cu profesioniștii, dreptul Uniunii Europene, CEDO, criminalistică, medicină legală, etică și organizare judiciară, dezvoltare personală și limbi străine. Acesta s-a desfășurat în perioada 16 ianuarie – 9 iulie 2017. Pe parcursul acestui modul toți auditorii de justiție au efectuat, de asemenea, o vizită la Penitenciarul Rahova. Modulul s-a încheiat cu o sesiune de evaluare având o durată de 2 săptămâni (10 – 23 iulie 2017).

Modulele II și III ale programului de formare inițială s-au derulat în perioada 4 septembrie – 29 octombrie 2017. Acestea au fost dedicate domeniilor dreptul familiei, drept administrativ, drept constituțional, dreptul Uniunii Europene, CEDO, psihologie judiciară, informatică aplicată (ECRIS) și comunicare. În cadrul Modulului II dedicat dreptului familiei a fost organizată și o conferință privind audierea minorului în cadrul procedurilor judiciare civile, susținută de către un psiholog, accentul fiind pus pe aspecte psihologice.

De asemenea, în contextul Modulului III auditorii de justiție au efectuat o vizită la Curtea Constituțională a României. Cele două module s-au încheiat cu o săptămână dedicată evaluării, în perioada 30 octombrie – 5 noiembrie 2017.

Intervalul 4 – 22 decembrie 2017 a fost dedicat unor activități practice, desfășurate sub coordonarea formatorilor Institutului în domeniile drept civil (inclusiv dreptul familiei) și drept penal, incluzând aspecte de comunicare și etică. Activitățile au constat în procese simulate, mini-secvențe simulate, exerciții practice, întâlniri cu judecători, procurori, Direcția Națională de Probațiune și au avut ca scop exersarea abilităților specifice necesare exercitării profesiei.

La data de 20 decembrie 2017, auditorii de justiție ai promoției 2016 – 2018, absolvenți ai anului I, au optat pentru profesia de judecător/procuror și au fost repartizați în vederea desfășurării activității practice în cel de-al doilea an de studiu. Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 427/2017 acestora le-au fost puse la dispoziție 123 de posturi în cadrul instanțelor, respectiv 66 de posturi în cadrul parchetelor.

Pe parcursul programului de formare aferent anului al II-lea s-au desfășurat următoarele tipuri de activități, conform calendarului:

I. Stagiile opționale în cadrul altor instituții – 1 săptămână (9 – 15 ianuarie 2017)
II. Stagiul în cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat – 4 săptămâni (16 ianuarie – 12 februarie 2017)
III. Modulul – etapa I: 3 săptămâni (13 februarie – 5 martie 2017), etapa a II-a: 2 săptămâni (28 august – 8 septembrie 2017)
IV. Stagiul în instanțe și parchete – 25 săptămâni (6 martie – 8 octombrie 2017), din care:
1. Stagiul în cadrul instanței/parchetului – 22 săptămâni
2. Stagiul „încrucișat” (în cadrul parchetului/instanței) – 2 săptămâni (29 mai – 11 iunie 2017)
3. Stagiul în cadrul tribunalului și curții de apel (viitorii judecători), respectiv în cadrul parchetelor de pe lângă tribunale (viitorii procurori) – 1 săptămână Auditorii de justiție de anul al II-lea au studiat, pe parcursul modulului de formare din cadrul INM, următoarele discipline: drept civil, drept penal, tehnici de investigare a infracțiunilor rutiere, a infracțiunilor economice și de proprietate intelectuală, etică şi organizare judiciară, combaterea discriminării, criminalistică, medicină legală, insolvență, darea în plată.

De asemenea, s-au efectuat stagii opționale în cadrul altor instituții cu activitate relevantă pentru profesie, după cum urmează: 30 auditori de justiție au efectuat un stagiu la Institutului Național de Criminalistică din cadrul IGPR, 87 de auditori de justiție au participat la stagii în cadrul IGPR, 9 auditori de justiție au beneficiat de un stagiu în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, iar alți 15 auditori de justiție au efectuat un stagiu în cadrul serviciilor de probațiune.

La data de 9 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Programul de formare profesională inițială – 2018 pentru anul I și anul II de studiu (Hotărârea nr.1167/2017).

Programul de formare aprobat vine în întâmpinarea nevoilor exprimate de auditorii de justiție, în special în ceea ce privește necesitatea unui studiu aprofundat al disciplinelor fundamentale, cu precădere al dreptului substanțial.

Principalele elemente de noutate în ceea ce privește formarea inițială pentru anul 2018 vizează:

1. Pentru anul I de studiu:
– studiul disciplinelor fundamentale pe parcursul ambelor semestre ale anului I de studiu. Pentru toate celelalte discipline se prevede studiul pe parcursul unui semestru;
– disjungerea disciplinelor de drept substanțial de cele de drept procesual și studiul lor separat în cadrul seminarelor;
– clasificarea disciplinelor de studiu într-o ordine de importanță și alocarea pentru disciplinele de studiu similare ca importanță a unui număr egal de ore de studiu;
– creșterea numărului de ore pentru disciplinele fundamentale;
– stabilirea unui orar de formare previzibil și echilibrat, atât sub aspectul disciplinelor, cât și din punct de vedere al ponderii orelor de studiu în cadrul INM, raportat la cele alocate studiului individual; standardizarea, pentru cea mai mare parte a disciplinelor, a duratei unui curs și seminar la 3 ore.

2. Pentru anul al II-lea de studiu s-a propus integrarea în programul de stagiu a două module cu caracter preponderent practic. Primul modul cuprinde cursuri și seminare având ca scop completarea cunoștințelor auditorilor de justiție cu aspecte care nu au fost abordate în anul I (executare silită, drept administrativ, insolvență și societăți comerciale etc.). Cel de al doilea va fi dedicat lămuririi aspectelor controversate întâlnite în practică la disciplinele fundamentale la care se susține examenul de absolvire.”

Auditorii de justiție în dialog cu regizorul Cristi Puiu

La conferințele și evenimentele din cadrul „Întâlnirilor de bun augur”, auditorii de justiție s-au întâlnit și cu regizorul Cristi Puiu.

”La datele de 28 februarie, 1 și 13 martie 2017 a avut loc, pentru auditorii de justiție din anii I și II, un eveniment circumscris domeniului eticii și deontologiei profesionale, constând în proiecția unui scurt metraj de tip documentar realizat de către un jurnalist olandez în cadrul proiectului ‘Kijken in de ziel’ („Gazing into the soul”/„Privind în suflet”). Scurt metrajul prezintă intervievarea a 12 judecători de la Curtea Supremă din Olanda despre profesia lor și despre ei înșiși. Vizionarea a fost urmată de o sesiune interactivă moderată de un formator cu normă întreagă al INM în domeniul eticii. Evenimentul s-a derulat cu sprijinul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în România și Expert Forum România (EFOR).

La data de 20 aprilie 2017, auditorii de justiție din anul I au avut prilejul de a-l cunoaște și de a intra în dialog cu reputatul regizor și scenarist Cristi Puiu. Invitatul le-a vorbit auditorilor de justiție despre sinceritate și autenticitate versus aparențe în societatea actuală, nevoia tinerilor de a se raporta la modele de viață și comportament, nivelul până la care se poate urma un model, perspectiva societății asupra justiției și reflectarea în media a unor aspecte referitoare la sistemul judiciar, necesitatea menținerii unui echilibru între carieră și viața de familie, paradigma eșecului sau rețeta succesului.

La data de 22 iunie 2017, doamna judecător Ana-Maria Garofil, fost director adjunct al Institutului responsabil cu formarea inițială, le-a împărtășit auditorilor de justiție din propriile experiențe profesionale, a subliniat importanța dezvoltării permanente atât din punct de vedere profesional, cât și personal și a evidențiat necesitatea păstrării unui echilibru între cele două planuri.”, se arată în raport.

DESCARCĂ AICI RAPORTUL DE ACTIVITATE AL INM PE 2017

Comments

comentarii

Un bărbat de 34 de ani a fost căutat de polițiști după ce a dispărut de acasă în data de 22 mai. Acesta a fost găsit mort în comuna Chinteni.... Citește mai mult
Programul „Fugi în curtea școlii” a revenit în Cluj-Napoca. Săptămâna aceasta copiii sunt invitaţi în curțile Școlii gimnaziale ,,Constantin Brâncuși" și Liceului de Informatică ,,Tiberiu Popoviciu" pentru a participa la activități sportive.... Citește mai mult

Lasă un răspuns