fbpx
Ședință a plenului CSM

CSM a solicitat ministrului Justiției clarificarea situației arhivei SIPA

CSM a hotărât, ieri, să trimită o solicitare către ministrul Justiției, Tudore Toader, pentru a comunica mai multe informații cu privire la gestionarea arhivei SIPA.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a transmis că, în 16 mai 2017, urmare a suplimentării ordinii de zi a şedinţei la propunerea doamnei judecător Gabriela Baltag, membru ales al CSM, Plenul Consiliului a hotărât adresarea  unei solicitări ministrului justiţiei în vederea comunicării unor informaţii privitoare la modul în care a fost gestionată până în prezent arhiva SIPA.

”Consiliul Superior al Magistraturii, în calitatea sa de garant al independenței justiției și de instituție reprezentativă a sistemului judiciar, apreciază ca imperios necesară clarificarea situației arhivei SIPA dintr-o dublă perspectivă: aceea a situației juridice actuale și a presupusei folosiri a informațiilor din cuprinsul fondului arhivistic în diverse scopuri”

Solicitarea CSM

Solicitarea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii urmare a suplimentării ordinii de zi a şedinţei Plenului CSM din data de 16.05.2017

Consiliul Superior al Magistraturii, în calitatea sa de garant al independenţei justiţiei şi de instituţie reprezentativă a  sistemului judiciar, apreciază ca imperios necesară clarificarea situației arhivei SIPA dintr-o dublă perspectivă: aceea a situației juridice actuale şi a presupusei folosiri a informațiilor din cuprinsul fondului arhivistic în diverse scopuri. 

În acest context, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii solicită Ministerului Justiţiei,  în calitate de custode al arhivei SIPA, să comunice elementele necesare pentru lămurirea cu prioritate a  următoarele aspecte:

  • Componența comisiei înființate în baza Hotărârii Guvernului nr. 127/2006, potrivit ordinului emis de ministrul justiției, cu enumerarea concretă a atribuțiilor, responsabilităților, modalității/procedurii efective în care și-a desfășurat activitatea această comisie, precum și prezentarea rapoartelor intermediare (pentru situațiile în care asemenea acte au fost întocmite), a raportului final și/sau a oricărui alt document care poate fi asimilat unei descărcări de atribuții/sarcini/îndatoriri/responsabilități, întocmit la momentul predării arhivei fostei D.G.A.P. către Administrația Națională a Penitenciarelor;
  • Numărul comisiilor înființate ulterior și componenţa nominală a acestora, constituite la nivelul Ministerului Justiției, având ca scop inventarierea sau verificarea arhivei SIPA, precum și toate măsurile dispuse în urma desfășurări activității acestor comisii, în situația în care au existat;
  • Data sigilării arhivei și procesul verbal întocmit în acest sens dar și menționarea modalității de pătrundere ulterioară în interiorul acestei arhive, dacă acest lucru s-a întâmplat;
  • Existența unor măsuri luate la nivel de CSAT(hotărâri/avize), comunicate Ministerului Justiției, în situația în care au fost dispuse sau, dimpotrivă, identificarea unei/unor eventuale sesizări a CSAT de către Ministerul Justiției pe tema modalității de gestionare, în timp, a arhivei SIPA.

Consiliul Superior al Magistraturii apreciază necesară clarificarea tuturor aspectelor mai sus menționate, în contextul în care, după mai bine de 12 ani de la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 127/2006 privind desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție din subordinea Ministerului Justiției, această temă nu a primit încă niciun răspuns.

De asemenea, având în vedere importanţa şi sensibilitatea domeniului vizat, atât din perspectiva funcţionării sistemului judiciar, cât şi din perspectiva interesului legitim al publicului larg, relativ la mediatizarea contradictorie şi speculativă a subiectului, considerăm că este necesară implicarea activă şi eficientă a tuturor instituţiilor responsabile în  rezolvarea de o manieră transparentă, legală şi definitivă a  problemei arhivei SIPA.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns