fbpx

Cristian Mungiu a pierdut pe fond procesul împotriva APFR, asociație condusă de Tudor Giurgiu. MOTIVAREA

Regizorul Cristian Mungiu și firma lui, Mobra Film, au pierdut pe fond procesul împotriva Asociației pentru Promovarea Filmului Românesc (APFR), condusă de regizorul clujean Tudor Giurgiu. Disputa în domeniul proprietății intelectuale se duce în continuare la Curtea de Apel București. Mai jos puteți citi motivarea primei instanței, Tribunalul București.

Cristian Mungiu și Mobra Film SRL au chemat în judecată APFR în primăvara anului trecut, invocând că asociația, în calitate de organizator al Galei Premiilor Gopo 2017, a folosit fără drept denumirea filmului Bacalaureat și numele regizorului Cristian Mungiu.

”Pârâta (APFR – n.red) a ignorat dreptul reclamantului de a autoriza folosirea numelui său în asociere cu produsele și serviciile pârâtei și a continuat să-și promoveze Evenimentul indicând cu prioritate filmul ”Bacalaureat” și „regizorul Cristian Mungiu” printre filmele eligibile și apoi printre nominalizări. Această folosire a numelui în contextul în care se dorește a se promova un eveniment și se dorește a atrage finanțări pentru eveniment nu este o practică comercială corectă, întrucât, în realitate, reclamanții și-au exprimat opoziția de a participa la eveniment.

În acest context al opoziției de a participa la eveniment, pârâta, în loc să comunice finanțatorilor poziția exprimată de către reclamanți, a continuat să creeze impresia că reclamanții doresc să-și asocieze numele cu evenimentul și a publicat lista de nominalizări, avându-l cap de listă pe reclamantul Cristian Mungiu și filmul Bacalaureat.

Acțiunea ilicită ale pârâtei cauzează reclamanților prejudicii întrucât reclamanții nu au autorizat utilizarea numelor și produselor sale în asociere cu evenimentul. Acțiunea ilicită, cu caracter succesiv a pârâtei, de a pretinde finanțări pentru eveniment arătând că pe lista evenimentului se află și reclamanții creează prejudicii reclamanților, întrucât reclamanții nu au autorizat utilizarea numelor și produselor lor în asociere cu evenimentul.

Conform art. 139 alin 1 si 2 din Legea nr. 8/1996, titularii drepturilor recunoscute și protejate prin prezenta lege pot solicita instanțelor de judecata repararea prejudiciului cauzat, iar la stabilirea despăgubirilor instanța de judecată ia în considerare inclusiv daunele morale cauzate titularului drepturilor. De asemenea, conform art. 253 alin 4 C.civ, persoana prejudiciată poate cere despăgubiri sau, după caz, o reparație patrimonială pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, dacă vătămarea este imputabilă autorului faptei prejudiciabile.

Sub aspectul vinovăției, pârâta a acționat cu intenție, cunoscând opoziția reclamantelor de a se asocia cu acest eveniment, iar între fapta ilicită și prejudiciu există legătură de cauzalitate, prejudiciul fiind o consecință directă a nesocotirii drepturilor reclamantelor.

Valoarea prejudiciului se estimează la 50% din totalul încasărilor obținute de pârâtă din finanțările aferente ediției 2017 a Premiilor Gopo.

Ca probe se solicită înscrisuri, interogatoriul pârâtei și expertiza financiar-contabilă, următoarele obiective: 1)Să se determine sumele încasate de pârâtă din activitatea de finanțare a evenimentului Gala Premiilor Gopo 2017; 2) Să se stabilească cât reprezintă 50% din totalul încasărilor pârâtei din finanțări determinate conform punctului 1).”, se arată în acțiunea lui Mungiu.

APFR a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată a reclamanților ca neîntemeiată.

”Filmul “Bacalaureat” a fost finanțat din fonduri publice, de către Centrul Național al Cinematografiei care sprijină financiar și organizarea Galei Premiilor Gopo, aspecte ce implică și justifică relaționarea filmului cu Gala, dar și o anumită responsabilitate a reclamanților privind eforturile de promovare/popularizare a filmului finanțat, mai ales pe teritoriul României și în cadrul unui eveniment major al industriei românești de film, al cinematografiei românești.

APFR este una dintre cele mai importante entități din domeniul cinematografiei și promovării filmului din România, fiind înființată în 2001, cu scopul a de a sprijini tinerii cineaști și profesioniști, de a promova valorile europene prin cinema, dar și de a forma noua generație de spectatori. În  cei peste 15 ani de activitate, Asociația a angrenat un număr impresionant de spectatori în evenimentele sale și a avut o contribuție semnificativă la promovarea filmului românesc în rândul publicului autohton, dar și în afara granițelor. Printre evenimentele de anvergură organizate de către APFR se numără Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) organizat anual la Cluj-Napoca.

Reclamanții manifestă o atitudine contradictorie în ceea ce privește Gala Premiilor Gopo, în general, și în ceea ce privește ediția 2017 a Galei Premiilor Gopo în special iar pretențiile expuse în fiecare dintre cele două adrese/notificări și prin însăși cererea de chemare în judecată sunt necorelate. Astfel, în cadrul ediției numărul 2 a Galei dl. Mungiu a fost recompensat cu nu mai puțin 10 premii Gopo, gala fiind organizată de către APFR în aceleași condiții cu aceea din 2017.

Reclamanții precizează în cererea de chemare în judecată că ar fi notificat pârât în data de 09.02.2017 “în sensul că dorim să fie înlăturată orice referire la filmul Bacalaureat atât de pe website-ul www.premiilegopo.ro cât și pagina Galei, fără a preciza și modalitatea în care a transmis această notificare si daca a primit confirmarea livrării ei la destinatar.”, se arată în întâmpinarea APFR.

La sfârșitul lui 2017, Tribunalul București a hotărât: ”Respinge cererea precizata a reclamantilor ca neîntemeiata. Ia act ca pârâta nu solicita cheltuieli de judecata în acest dosar”.

Între timp, a fost redactată motivarea sentinței (vezi mai jos), iar apelul a fost înregistrat la Curtea de Apel București, unde va avea primul termen.

SENTINȚA CIVILĂ NR. 2093 – TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A III- A CIVILĂ

Analizând actele și lucrările dosarului, în raport de susținerile părților, tribunalul constată că reclamanții Cristian Mungiu ș Mobra Film au chemat în judecată pe pârâta Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc,  solicitând instanței de judecată:

– interzicerea utilizării de către pârâtă a operei audiovizuale si a înregistrării audiovizuale a filmului „Bacalaureat” (regia Cristian Mungiu), inclusiv a denumirii „Bacalaureat”, fără acordul reclamanților, în cadrul evenimentului „Premiile Gopo” ediția 2017 și în toate mediile de promovare a acestui eveniment, inclusiv înlăturarea denumirii „Bacalaureat” de pe pagina de internet http://vvwvv.preniiilegopo.ro/filnie/2017 și de pe orice material de promovare a evenimentului Premiile Gopo, ediția 2017;

– interzicerea utilizării de către pârâtă a numelui „Cristian Mungiu” și a denumirii „Mobra Film”, fără acordul reclamanților, în cadrul evenimentului „Premiile Gopo” ediția 2017 și în toate mediile de promovare a acestui eveniment, inclusiv înlăturarea numelui „Cristian Mungiu” și a denumirii „Mobra Film” de pe pagina de internet http://www.premiilegopo.ro/filme/2017 și de pe orice material de promovare a evenimentului Premiile Gopo, ediția 2017;

– obligarea pârâtei la plata daunelor-interese în cuantum de 50% din totalul încasărilor obținute din finanțările aferente acestei ediții a Premiilor Gopo, pentru repararea prejudiciului cauzat;

– obligarea pârâtei, pe cheltuiala sa, la publicarea hotărârii judecătorești.

Prin cererea precizatoare ulterioară, reclamanții au solicitat instanței:

– să  constate că pârâta a utilizat, fără acordul reclamanților, denumirea „Bacalaureat” pentru promovarea evenimentului „Premiile Gopo” – ediția 2017 și în cadrul Galei acestui Eveniment;

– să constate că pârâta continuă să utilizeze, fără acordul reclamanților, denumirea “Bacalaureat” pe paginile de internet http://www.premiilegopo.ro/filme/2017http://www.premiilegopo.ro/nominalizari/2017 si să dispună interzicerea acestor utilizări, precum si înlăturarea denumirii “Bacalaureat” de pe aceste pagini de internet;

– să constate că pârâta a utilizat fără acordul reclamanților, numele „Cristian Mungiu” și denumirea “Mobra Film” pentru promovarea evenimentului „Premiile Gopo” – ediția 2017 și în cadrul Galei acestui Eveniment;

– să constate că pârâta continuă să utilizeze, fără acordul reclamanților, numele „Cristian Mungiu” și denumirea “Mobra Film” pe paginile de internet http://www.premiilegopo.ro/filme/2017 http://www.premiilegopo.ro/nominalizari/2017 și să dispună interzicerea acestor utilizări, precum și înlăturarea numelui „Cristian Mungiu_” și a denumirii “Mobra Film” de pe aceste pagini de internet:

– să dispună obligarea pârâtei la plata daunelor-interese în cuantum de 50% din totalul încasărilor obținute din finanțările aferente acestei ediții a Premiilor Gopo pentru repararea prejudiciului cauzat reclamanților prin utilizarea fără drept a denumirii “Bacalaureat”, a numelui “Cristian Mungiu” si a denumirii “Mobra Film” în asociere cu evenimentul „Premiile Gopo” – ediția 2017.

Prin cererea precizată și concluziile scrise reclamanții au renunțat să mai solicite să se constate că pârâta a utilizat fără acordul acestora opera audiovizuală Bacalaureat, renunțând și la cererea privind publicarea hotărârii pe cheltuiala pârâtei.

Astfel, în discuție au rămas capetele de cerere care se referă la utilizarea denumirii Bacalaureat, a numelui regizorului filmului Cristian Mungiu și a  denumirii Mobra Film_ (producătorul filmului), de către pârâta Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, care organizează anual Gala Premiilor GOPO, în cadrul căreia sunt premiate filme românești, regizori actori etc.

Reclamanții au arătat în motivarea acțiunii precizate că pârâta i-a informat prin email despre posibilitatea de a participa la Gala Premiilor GOPO 2017, punându-le în vedere ca în cazul în care au lansat în 2016 un film care să corespundă criteriilor de eligibilitate să îi transmită până la data de 05.02.2017, ora 22,00 fișa tehnică completată și să-i pună la dispoziție o copie a filmului pe DVD, însă reclamanții nu au dorit să participe la gală și nici să fie afiliați de acest eveniment în vreun fel, astfel că nu au transmis documentele solicitate și nici copia filmului.

Pârâta nu a ținut însă cont de acest refuz, asociind fără drept numele Cristian Mungiu, denumirea Bacalaureat și denumirea Mobra Film cu evenimentul Premiile GOPO 2017, inducând în eroare publicul și finanțatorii evenimentului, în ce privește participarea reclamaților la acesta, deși reclamanții au notificat pârâta în sensul că nu doresc să fie asociați cu evenimentul, la data de 09.02.2017.

Reclamanții arată că sunt titularii drepturilor deduse judecății, în sensul că reclamantul Cristian Mungiu_ este posesorul numeluiCristian Mungiu, sub care a fost realizată regia filmului Bacalaureat, iar reclamanta Mobra Film SRL este producătorul și titularul originar al tuturor drepturilor patrimoniale de autor asupra operei audiovizuale Bacalaureat, inclusiv asupra denumirii „Bacalaureat”. Drepturile  enumerate nu au fost contestate de către pârâta, care a solicitat de altfel acordul de participare la Eveniment, însă pârâta a încălcat dreptul patrimonial exclusiv al reclamanților de a decide dacă, în ce mod și când va fi utilizată opera lor (art. 12 Legea nr. 8/1996). Prin comportamentul pârâtei de a asocia fără drept numele „Cristian Mungiu”, denumirea „Bacalaureat” și denumirea „Mobra Film” cu evenimentul Premiile Gopo ediția 2017, aceasta a încălcat drepturile reclamanților. Denumirea „Bacalaureat” este parte integranta a operei si se bucură, alături de operă, de protecția Legii nr. 8/1996 privind dreptului de autor si drepturilor conexe, întrucât titularul dreptului de autor asupra operei are dreptul patrimonial exclusiv să decidă dacă, în ce mod și când va fi utilizată opera sa (și implicit titlul operei), potrivit art. 12 din Legea nr. 8/1996, drept încălcat de către pârâtă.

Pârâta asociază fără drept numele „Cristian Mungiu” si denumirea „Mobra Film_” cu evenimentul Premiile Gopo ediția 2017, în vederea obținerii unor avantaje financiare, arată reclamanții, deși dreptul de a autoriza exploatarea comercială a numelui unei persoane fizice nu are o reglementare juridică distinctă în dreptul românesc. Cu toate acestea, nu există o dispoziție legală care să permită folosirea în mod liber a numelui unei personalități, fără a necesita acordul personalității. Referitor la această ultimă afirmație, tribunalul constată că, de exemplu, numele personalităților din diverse domenii sunt menționate în mod frecvent în media scrisă și audiovizuală, fără a fi nevoie de vreo permisiune. De asemenea, reclamanții nu au dovedit că pârâta a utilizat numele și respectiv denumirea reclamanților în vederea obținerii unor avantaje financiare.

Reclamanții au invocat disp. Art. 58 C.civil privind dreptul oricărei persoane la propria imagine, însă aceste dispoziții nu sunt aplicabile în speță, deoarece nu e vorba de utilizarea imaginii reclamanților de către pârâtă, în speța de față, iar asocierea numelor reclamanților cu evenimentul pârâtei în niciun caz nu este de natură a afecta dreptul la imaginea reclamanților în societate.

În ce privește dreptul la nume este recunoscut de art. 59 C. civil, invocat de reclamanți, ca și dreptul la apărarea acestuia de la art. 254 C.civil, tribunalul constată că nici aceste drepturi nu sunt afectate, întrucât nu s-a probat vreo uzurpare a numelui sau o folosire de către pârâtă a numelor reclamaților, care să fie interzisă de lege și deci să poată fi caracterizată ca nelegitimă.

Reclamanții nu au probat, așa cum s-a menționat deja, în ce măsură utilizarea numelor lor a adus avantaje economice pârâtei și în ce fel au fost lipsiți reclamanții de vreun câștig, chiar dacă aceștia nu și-ar fi dat acordul ca numele Cristian Mungiu_ și denumirea Mobra Film să fie asociată în vreun fel cu evenimentul Premiile Gopo 2017 și chiar dacă reclamantul Cristian Mungiu nu este pentru prima dată când dorește să nu fie asociat cu evenimentul Premiile Gopo 2017.

În cauză nu sunt incidente nici dispozițiile invocate de reclamanți de la art. art. 252 coroborat cu art. 257 Cod civ., incluse în Titlul V al C.civ. – Apărarea drepturilor personale nepatrimoniale (orice persoană are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci ființei umane, cum sunt viața, sănătatea, integritatea fizică și psihică, demnitatea, intimitatea vieții private, libertatea de conștiință, creația științifică, artistică, literară sau tehnică).

Tribunalul constată că reclamanta Mobra Film este producătorul filmului Bacalaureat și este titularul drepturilor asupra operei audiovizuale conform legii nr.8/1996, fiind îndreptățită să decidă cu privire la exploatarea operei respective,  însă în cauză nu este vorba de așa ceva, de vreme ce pârâta a menționat numele filmului și al reclamantei în legătură cu un eveniment de prestigiu, nefiind vorba de încălcarea vreunui drept de autor sau drept conex în operațiunea de nominalizare a filmului pentru premiile Gopo 2017. Referitor la aceasta, reclamanții au mai susținut și că nu este o practică comercială corectă, neavând acordul reclamanților, acuzație de asemenea nefondată.

Reclamanții au arătat că pârâta încearcă să își justifice comportamentul ilegal prin aceea că promovarea filmului Bacalaureat este o condiție necesară pentru a obține veniturile pentru rambursarea creditului acordat de către CNC, însă nu fac nicio probă în acest sens, pârâta precizând că, în fapt, nemulțumirea reclamanților este de natură pecuniară și ar rezulta nu din prejudicii aduse imaginii sau numelor celor doi reclamanți, ci din prezumția nedovedită și neîntemeiată că APFR, organizație non-profit, care utilizează toate veniturile obținute din sponsorizări pentru organizarea evenimentului, ar fi obținut avantaje financiare prin utilizarea numelui Cristian Mungiu și a denumirii Mobra Film.

Reclamanții au invocat și încălcarea unor drepturi de autor exclusive prin participarea operei audiovizuale Bacalaureat la evenimentul „Premiile Gopo” Ediția 2017, fără acordul reclamanților (reproducerea operei (lit. a), comunicarea publică, direct sau indirect a operei (lit. f), radiodifuzarea operei (lit. g), realizarea de opere derivate (lit. i), de la art. 13 din Legea nr. 8/1996), însă din definițiile reglementate de lege pentru aceste drepturi rezultă că în speță nu e vorba nici de reproducere, nici de radiodifuzare, nici de realizarea unei opere derivate, atâta timp cât nominalizarea la premiile Gopo a filmului și a regizorului nu reprezintă încălcări ale drepturilor menționate.

Tribunalul costată cu privire la Regulamentul Premiilor Gopo 2017 că este corect argumentul pârâtei, în sensul că acesta nu reprezintă, prin sine însuși, o dovadă a existenței vreunei încălcări, iar listarea numelui Mungiu Cristian și a filmului Bacalaureat nu reprezintă o asociere, ci o atingere a obiectivului Galei, acela de prezentare, de aducere la cunoștință și de promovare către public a producțiilor cinematografice realizate în anul precedent.

Tribunalul reține astfel, în raport de considerentele expuse mai înainte, că pârâta nu a săvârșit nicio faptă ilicită care să fi produs un prejudiciu în patrimoniul reclamanților, ca rezultat negativ al acestei fapte, nefiind îndeplinite astfel condițiile obligatorii ale răspunderii civile delictuale pe care o invocă reclamanții, respectiv fapta ilicită, prejudiciul și legătura de cauzalitate dintre acestea, în speță nefiind aplicabile disp. invocate de reclamanți de la art. 139 din legea 8/1996 modificată, care permite titularilor de drepturi de autor și drepturi conexe să ceară instanței să constate încălcarea acestor drepturi și să dispună măsuri pentru repararea lor, în sensul obligării celui care a săvârșit fapta ilicită la plata de despăgubiri.

Reclamanții nu au dovedit pierderea suferită, pretinzând însă 50% din totalul finanțării obținute, iar ceea ce se reproșează APFR este că ar fi obținut finanțare folosindu-se de numele reclamanților, împrejurare care nu s-a dovedit, iar pe de altă parte pârâta arată că Premiile Gopo obțin finanțare prin ele însele, datorită renumelui Galei, obținerea de finanțare neconstituind o faptă ilicită.

În fine, nu se poate reține că există o culpă a pârâtei în ce privește nominalizarea reclamanților, de vreme ce APFR nu a avut cunoștință despre vreo opoziție a reclamanților până în seara zilei de 17.03.2017.

Premiile Gopo, a precizat pârâta, beneficiază de finanțare an de an, indiferent de lista nominalizaților, chiar și atunci când reclamanții din prezenta cauză nu au avut proiecte cinematografice care să poată fi nominalizate, iar listarea filmului Bacalaureat, denumire care de altfel nici nu beneficiază de protecția aferentă drepturilor de autor, a fost realizată numai în considerarea faptului că filmul a fost realizat în anul 2016. Nici filmul Bacalaureat, nici regizorul Cristian Mungiu nu au fost menționați în sensul pretins, “cu prioritate”, în materialele de promovare, pe site-ul de internet, sau în cadrul Galei Premiilor Gopo ediția 2017 de o manieră distinctă, prioritară și, cu atât mai puțin, nu au fost menționați într-un context de natură să lezeze sau să afecteze în vreun fel numele acestora sau să le folosească într-o manieră care să depășească interesul de ordine publică al menționării producției finanțate cu bani publici. În ceea ce privește lista de nominalizări, presupus a fi avut drept “cap de listă’’ pe reclamantul Cristian Mungiu și filmul Bacalaureat, pârâta menționează faptul că poziția respectivă se datorează unei coincidențe, respectiv faptului că filmele au fost enumerate în ordine alfabetică, fără vreo distincție specială a vreunui nominalizat, într-o manieră neutră, așa cum rezultă din chiar lista depusă de către reclamanți: Bacalaureat – regia Cristian Mungiu; Câini – regia Bogdan Mirică; Două lozuri – regia Paul Negoescu; Inimi cicatrizate – regia Radu Jude; Sieranevada – regia Cristi Puiu.

În consecință, față de toate considerentele expuse mai înainte, constatând că nu sunt întemeiate susținerile din acțiunea reclamaților, în sensul că pârâta a utilizat fără drept denumirea filmului Bacalaureat, a numelui, respectiv a denumirii reclamanților în cadrul evenimentului său anual Gala Premiilor Gopo 2017, nefiind întemeiată cererea de despăgubiri pretinse de reclamanți, în baza dispozițiilor speciale menționate  va respinge ca neîntemeiată acțiunea precizată a acestora.

În aplicarea disp. art. 453 C.pr.civ., tribunalul va lua act că pârâta nu solicită cheltuieli de judecată în prezenta cauză.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina