fbpx

Consultare publică pe modificarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii

CSM a lansat, astăzi, 11 februarie, consultarea publică pe proiectul de modificare a Regulamentului INM.

”Consiliul Superior al Magistraturii declanșează consultarea publică a proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, cu modificările şi completările ulterioareprocedură în cadrul căreia, în condițiile prevederilor art. 7 alin. 6 din lege, organizațiile societății civile, asociațiile profesionale, persoanele interesate pot propune amendamente și sugestii pentru a fi avute în vedere în cadrul procesului decizional, sau pot solicita organizarea unor dezbateri publice.

În baza prevederilor art. 7 alin. 13 din lege se va aplica procedura de consultare publică, perioadă în care persoanele/instituţiile interesate pot formula propuneri/sugestii/opinii în scris.”, se arată în anunțul CSM

Sugestiile si propunerile se transmit pe adresa de e-mail cornelia.bucur@csm1909.ro în format electronic completând formularul anexat sau prin corespondență obișnuită la adresa CSM din Calea Plevnei, nr. 141B, Sector 6, București, până la data de 10.03.2021.

În 11 martie se va elaborara raportul de centralizare a propunerilor și recomandărilor primite

24 martie este data estimată a ședinței de adoptare a proiectului de Hotărâre în cadrul comisiei de specialitate

Proiectul de hotărâre

PLENUL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

HOTĂRĂŞTE:

Art. I – Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

La articolul 16, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 16 – (1) Șefii structurilor organizatorice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), c), e) şi g) sunt numiți pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, de directorul Institutului, din rândul personalului de specialitate juridică al Institutului, asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi al judecătorilor şi procurorilor detașați în cadrul Institutului, urmând a fi validați de Consiliul științific.

………………………………………………………………………………………

(4) Șefii structurilor organizatorice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) sunt numiți, în condițiile legii, din rândul funcționarilor publici.”

La articolul 38, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Cheltuielile de școlarizare reprezintă cheltuielile cu personalul de instruire implicat în procesul de pregătire profesională a auditorilor de justiție, cheltuielile cu personalul de instruire implicat în examenul de absolvire al auditorilor de justiție în cazul în care auditorul de justiție participă la acest examen, cheltuielile cu decontarea materialelor didactice, cheltuielile de întreținere suportate de Institut pentru spațiile de cazare deținute de acesta sau contravaloarea chiriei decontate, precum şi orice alte cheltuieli efectuate de Institut în legătură cu școlarizarea auditorilor.”

   Art. II – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns